-


KOPALNIA "MARS"

     
         
    * GOSPODARKA < PRZEMYSŁ < WYDOBYWCZY < KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


1900 - Dąbrowa. Rębacze z dąbrowskich kopalń.

1900 - Dąbrowa. Rębacze z dąbrowskich kopalń.


|:
OPIS i HISTORIA
|:
NA STARYCH MAPACH

 
         
     
 


 
         
 

-
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 Uruchomiona po raz pierwszy w 1910 roku przez Spółkę "Alma".
Nosiła wówczas nazwę "MARS - ALMA".

Upadowa kopalnia węgla kamiennego, uruchomiona powtórnie w 1921 roku przez kapitał francuski. Już po trzech latach, kopalnia uzyskała wydobycie 50500 ton urobku. Sytuację kopalni pogorszyła hiperinflacja, jaka wynikła w 1923 roku a trwała do stycznia 1926, oraz wojna celna 1925 roku pomiędzy Polska a Niemcami.

W 1926 roku kopalnia przeżywa ogromny wzrost produkcji, który został powiększony 11-krotnie w stosunku do wydobycia jakie osiągano w chwili jej otwarcia. Poziom wydobycia utrzymuje się do 1929 roku. Jednakże w 1929 roku nadszedł kryzys w związku z załamaniem konsumpcji na rynku wewnętrznym. Zmniejszyło się również zapotrzebowanie na węgiel ze strony przemysłu hutniczego i metalowego. W 1936 roku, wobec braku zbytu i rosnących zapasów magazynowych, wprowadzono bezpłatne urlopy turnusowe. W końcu 1938 roku, po przyłączeniu Śląska Zaolziańskiego wraz z kopalniami, wprowadzono tak zwane "świętówki".

Nastają lata II wojny światowej. Polityka hitlerowskich Niemiec miała na celu całkowite opanowanie potencjału produkcyjnego Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Moce produkcyjne miały być przejęte przez kapitał monopolistyczny, prywatny lub państwowy. W każdym przypadku musiał być ściśle powiązany z planami niemieckiej polityki wojennej. Realizację podjęto zaraz po opanowaniu Zagłębia jeszcze we wrześniu 1939 roku. Już 6-go września 1939 kopalnia zostaje przejęta pod zarząd komisaryczny Głównego Urzędu Powierniczego Wschód (Haupttreuhandstelle Ost) w Berlinie. Placówka ta powstała specjalnie do przejmowania mienia i obywateli Polski, i innych państw, z którymi Niemcy prowadziły wojnę. W styczniu 1942 roku kopalnia MARS zostaje przekazana koncernowi Preussische Bergwerks und Huttenaktiengesellchaft (Preussag). Firma ta była oparta wyłącznie na kapitale państwowym. Posiadał już wcześniej kilkoma kopalniami na terenie Górnego Śląska. W czasie wojny rozszerzał działalność w oparciu o polskie zagłębia węglowe, w tym głównie o dąbrowskie. W Sosnowcu powstała nowa filia koncernu, której podlegało 8 zespołów kopalń (Werksdirektionen), z których jedna, "GRAF REDEN", mieściła się w Dąbrowie.

Po wojnie, w lipcu 1945 roku, kopalnia zostaje włączona do kopalni PARYŻ, jako jej część składowa.

   
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej


1917 - Dąbrowa Górnicza. Niemiecka mapa sztabowa

 
1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)


1928 - Powszechny atlas geograficzny Polski. Mapa polityczna. Wyd. Romer (fragment)
 
1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1937 - Górny Śląsk. Niemiecki atlas drogowy (fragment)

 
1938 - Mapa Polski. Wyd. Lipsk - Niemcy

Plan miasta - sektor 05

       


   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 21 październik 2007.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Przemysł w DG - GÓRNICTWO <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.