-


KOPALNIA "JAN"

     
         
    * GOSPODARKA < PRZEMYSŁ < WYDOBYWCZY < KOPALNIE WĘGLA KAMIENNEGO  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20080427 DG - Korzeniec. Ulica Długosza. Sztolnia upadowa dawnej kopalni "Jan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Korzeniec. Ulica Korzeniec. Zabudowania po dawnej kopalni "Jan". Warsztaty i stajnie przy szybie "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
OPIS i HISTORIA
|:
NA STARYCH MAPACH

 
       
         
 

-
 
 

OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
19450210 DG - Zielona. Szyb "MARIUSZ" kopalni "FLORA". (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Dzięga)

19991013 DG - Korzeniec. Sztolnia upadowa kopalni "Jan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060719 DG - Korzeniec. Łąki pomiedzy ulicami Robotniczą i Konopnickiej, za ulicą Pękalskich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080319 DG - Dziewiąty. Stary pokopalniany mostek pod linią kolejową. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Korzeniec. Ulica Długosza. Sztolnia upadowa dawnej kopalni "Jan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Korzeniec. Ulica Długosza. Sztolnia upadowa dawnej kopalni "Jan". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Korzeniec. Ulica Korzeniec. Zabudowania po dawnej kopalni "Jan". Warsztaty i stajnie przy szybie "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Korzeniec. Ulica Korzeniec. Zabudowania po dawnej kopalni "Jan". Warsztaty i stajnie przy szybie "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Powstała w 1880 roku, na pograniczu dąbrowskich kolonii Dębniki i Korzeniec, mała kopalnia węgla kamiennego.

Należała do kupca warszawskiego i jego wspólników, Franciszka ŁAPIŃSKIEGO.

W 1887 r. większość udziałów kopalni przechodzi w ręce Wsiewołoda ISTOMINA i NADARKIEWICZA. W 1894 roku staje się własnością firmy
"Sukcesorowie hr. Walewskiego".

Mimo stosunkowo dobrego jak na niezależną kopalnię, wyposażenia technicznego (8 maszyn parowych o łącznej mocy 450 KM), wydobywano tu w pierwszych latach XX wieku tylko około 60 000 ton rocznie. W większych kopalniach w tym czasie wydobycie wynosiło kilkaset ton rocznie. W kolejnych latach, w skutek napływu do kopalni wód gruntowych, wydobycie w kopalni malało.

29 sierpnia 1901 roku doszło do katastrofy. Na skutek zaniedbań i chciwości jej obecnego na ten czas właściciela, Goldsteina, kopalnia została zalana wodą z sąsiedniej zatopionej kopalni BARBARA. 3-ch górników straciło życie, a 23 zostało rannych. Powodem było pęknięcie ściany wydobywczej, która była zarazem ścianą oddzielającą kopalnię "JAN" od kopalni "BARBARA".

W 1909 roku kopalnia zostaje ponownie zalana wodą, tym razem ze starych wyrobisk. Kopalnię zalano i zamknięto w 1911 roku. Tereny w 1914 roku zostały zlicytowane. Nabyło je Towarzystwo "FLORA" i przyłączyło do kopalni "FLORA".

Kopalnia posiadała dwie sztolnie:
JAN I to sztolnia, której głównym zadaniem było odprowadzanie wody. Dodatkowo poprzez tą sztolnię transportowano również urobek.

JAN II to sztolnia która była pochylnią odchodzącą od szybu "MARIUSZ". Jest to najlepiej zachowana sztolnia wraz z podbudową szybu głównego.

Urobek z Szybu "MARIUSZ" był transportowany na główny skład kopalni "FLORA" linową kolejką gondolową. Kolejka ta łączyła szyb "JAN II" z szybem "JAN I" i dalej dochodziła do składowiska położonego w pobliżu linii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej. Następnie urobek był przewożony na skład florowski. Nie ma jednak jednoznacznie określonego sposobu. Źródła mówią o odcinku kolejki linowej ponad linią kolejową, jak również o transporcie kolejką wąskotorową pod mostkiem pod linią kolejową. Wiadomo natomiast, że mostek ochraniał kolejkę transportującą piasek podsadzkowy do kopalni "FLORA".

Na skutek licznych zaniedbań w urządzeniach odwadniających, doszło we wrześniu 1945 roku do poważnej awarii, której skutkiem było zatopienie szybu "MARIUSZ".

20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Zielona. Ulica Robotnicza. Sztolnia kopalni "JAN". Szyb "Mariusz". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Po kopalni pozostała hałda o zwyczajowej nazwie "Jan" lub "Czarna Hałda". Została częściowo zabudowana od strony północnej. Można też zobaczyć dwie pochylnie (JAN I w okolicy ulicy Długosza) oraz (JAN II - szybu "MARIUSZ" na Zielonej). Pozostała też część zabudowań warsztatów i stajni przy dawnym szybie "MARIUSZ" na Zielonej. Obecnie przystosowane do celów mieszkalnych i produkcyjnych.

   
         
    -
   
    NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 
       
 
1863 - Dąbrowa i okolice


1907 - Górny Śląsk. (Schlesien - Verbreitung Der Polen) wyd. Niemcy (fragment)


1908 - Dąbrowa. Austriacka mapa sztabowa

 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1911 - Okolice Dąbrowy


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego

 


Plan miasta - sektor 09

       


   
         
         
 


aktualizacja : piątek, 13 luty 2009.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Przemysł w DG - GÓRNICTWO <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.