-


KOŚCIOŁY RZYMSKO-KATOLICKIE
KOŚCIÓŁ p.w. Św. ANTONIEGO
w Gołonogu


 * RELIGIA < KOŚCIOŁY KATOLICKIE* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20000421 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)


|:
KOŚCIÓŁ
|:
TABLICE PAMIĄTKOWE
|:
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
|:
WWW


-KOŚCIÓŁ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
18920000 Gołonóg. Kościół  św. Antoniego Padewskiego. Generalna przebudowa kościoła. Brak jeszcze muru okalającego dzisiaj cmentarz przykościelny. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
1929 - Gołonóg. Kościół pod wezwaniem św. Antoniego. - Bi - 1929. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
1929 Gołonóg. Kościół św. Antoniego. - Drukarnia Św. Wojciecha w Poznaniu - 1929. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
19430000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej na początek ulicy Laski. Na środkowym planie piaszczysta "Borowa Górka" i ul. Piaski, gdzie rozchodziły się drogi do Ząbkowic przez ulicę Babia Ława, i do Łośnia przez ulicę Tworzeń. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19430000  DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej w kierunku Dąbrowy Górniczej. Dawna ulica Florowska a na terenie Dąbrowy ul. Królowej Jadwigi. Na dalekim planie po lewej kominy fabryki cynku a nieco bliżej komin kopalni "Flora". W środku wieża kościoła NMP a na prawo dymiące kominy Huty Bankowej. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19430000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej w kierunku północnym. Na pierwszym planie ogrody nadleśnictwa i kościelny. Dalej ulica Stacyjna i ulica Stara Wieś. Pod lasem tereny, gdzie później została zlokalizowana piaskownia a następnie powstało jezioro Pogoria 2. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Laski. Dalszy ciąg ul. Laski. Na prawo pola uprawne na zboczach Małej Góry. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Florowska i wyraźnie widoczne pierwsze wykopy pod dzisiejsze ulice Kasprzaka i Tysiąclecia. Dzisiaj w tym miejscu jest Aleja Józefa Piłsudskiego. Po lewej strowie ul. Siedmiu Szewców i  ul. Krasowa. Po prawej na dalszym planie ul. Zając. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Ulica Stacyjna. Na prawo przy torach kolejowych, baraki dla brygad robotniczych, budujących nowe osiedle. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19530000 DG - Gołonóg. Kościół św. Antoniego Padewskiego. Stare organy. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)
19991013 DG - Gołonóg - Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg)
19991108 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000122 DG - Gołonóg - Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000421 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000726 DG - Gołonóg. Kościół pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonogowskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Wejście do zachrystii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Otoczenie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Brama główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Otoczenie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Widok na wieżę główną. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090801 DG - Łęknice. ul. Topolowa 32. Widok na Kościół na górce w Gołonogu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Biskup krakowski Andrzej Trzebnicki zbudował w latach 1673-1678 kościół na Górze Gołonoskiej. 8-go lipca 1675 roku założył również parafię w Gołonogu.

Był to kościół jednonawowy z prezbiterium, zakończony drewnianą wieżyczką, w stylu romańskim.

Został konsekrowany 18 września 1678 roku przez w/w biskupa pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Andrzeja Apostoła.

W 1753 roku, biskup krakowski Andrzej Załuski, ufundował dobudowę murowanej wieży kościelnej. Wieża ta posiada podstawę kwadratu przechodzącą w ośmiobok. Zakończona od góry barokowym hełmem z latarnią. Kopuła została pokryta blachą cynkową.

Dalsza rozbudowa miała miejsce w 1850 roku. Rozbudowano prezbiterium, otrzymując koncepcję barokowej bazyliki z elementami neorenesansowymi.

Od XVII wieku w bocznej nawie kościoła, znajduje się cudowna figura św. Antoniego Padewskiego, która stała się miejscem do którego przybywały liczne pielgrzymki z terenów całego Zagłębia i Śląska.

Biskup krakowski Andrzej Załuski, w 1756 roku erygował przy kościele bractwo Świętej Trójcy.

W latach 1889-1892 kościół odrestaurowano i dobudowano skarbiec, zakrystię z obejściem i nawy boczne (kaplice św. Barbary i św. Antoniego). Od tej pory kościół jest murowany, trzynawowy utrzymany w koncepcji renesansowej. Urządzanie wnętrza kościoła trwało do roku 1894-go.

Powtórnie konsekrowany 26.05.1892 roku przez biskupa kieleckiego Tomasza Kulińskiego pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny i zamiast św. Andrzeja Apostoła - św. Antoniego Padewskiego.

Kościół ma drewnianą więźbę dachową i drewniany strop w nawie głównej. Dach posiada barokową sygnaturkę i jest pokryty blachą cynkową. Polichromie we wnętrzu kościoła, są autorstwa krakowskiego malarza Piotra Nizińskiego i zostały wykonane w 1896 roku. Ołtarze, ambona i ławki pochodzą z końca XIX wieku.

Obok kościoła jest cmentarz, zbudowany ze składek górników kopalni "FLORA" w Gołonogu, przy współudziale finansowym zarządu tej kopalni.

20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Mogiła zbiorowa działaczy ruchu robotniczego, zamordowanych 16.11.1944 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051101 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz wieczorem. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki) 20051101 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz wieczorem. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki) 20051101 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz wieczorem. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki) 20051101 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz wieczorem. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)

Podczas działań wojennych w 1945 roku, zostały zniszczone dach, sklepienia, okna i ozdobna polichromia. Wszystkie uszkodzenia zostały usunięte zaraz po zakończeniu działań wojennych.

Do kościoła można się dostać dwiema drogami. Jedna jest położona po południowej, a druga po północnej stronie wzgórza. Przy wyjściu z krytych schodów, znajduje się zabytkowa XIX wieczna plebania.

20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Schody południowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Schody południowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Schody. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000726 DG - Gołonóg. Stare, kryte schody prowadzące do kościoła pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonogowskim. Widok od góry. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000726 DG - Gołonóg. Stara plebania przy kościele pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonogowskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000726 DG - Gołonóg. Stare, kryte schody prowadzące do kościoła pw. św. Antoniego na Wzgórzu Gołonogowskim. Widok od dołu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Schody. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Plac kościelny otoczony jest dawnym murem obronnym, wykonanym z kamienia wapiennego.

20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Mur obronny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Widok z parkingu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Widok z parkingu na zachrystię. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Na placu kościelnym znajduje się figura dziękczynna.

20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Wejście do zachrystii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Figura na placu kościelnymi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Figura na placu kościelnymi - tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Brama południowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Od 9-go sierpnia 1951 roku kościołem administruje
zakon oo. Franciszkanów Konwentualnych.

W latach 1952-53 została odnowiona polichromia wewnątrz kościoła.

16 kwietnia 1972 roku miało miejsce poświęcenie organów, natomiast od roku 1976-go na dzwonnicy kościelnej znajdują się trzy dzwony, zamówione i odlane w przemyskiej odlewni dzwonów J. Felczyńskiego.
Letnią porą 1980 roku rozpoczęto budowę nowego budynku mieszkalnego, położonego nieopodal placu kościelnego.

Od 1994 roku na mocy porozumienia Prowincjału Krakowskiej Prowincji Franciszkanów z Biskupem Sosnowieckim, klasztor stał się własnością Zakonu, a kościół własnością diecezji sosnowieckiej.

Koniec XX wieku to czas wielkich remontów. Do najważniejszych należy zaliczyć osuszenie fundamentów, pokrycie dachu nową blachą miedzianą, oraz gruntowne odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła. Początek XXI wieku przyniósł generalny remont wnętrza świątyni. Odnowiono wszystkie polichromie oraz ołtarze, wymieniono posadzki, odnowiono złocenia. Kościół nabrał blasku.

20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Odpust. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Odpust. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Odpust. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Płaskorzeźba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090613 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego z Padwy. Schody przy starej zakrystii (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa) 20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa) 20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa) 20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa) 20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)


-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica poświęcona fundatorowi wieży kościelnej, biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Załuskiemu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica upamiętniająca moment erygowania parafii przez Biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Tablica pamiątkowa - Benedykt Pawołowski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Tablica pamiątkowa - Katarzyna Dobiecka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
DOM Ad ludem et gloriom propagandam perpetamque memiriaem hancce ecclesiam totaloter desolataem reguls lateritia erate fenestras fibulis ferreis muros ae novam turrum restauravit contexit murivit et extruxit Andreas Zaluski Episcopus Cracoviensis Dux Severiae Anno Salutis MDCCLIIIGlorie Dei propaganda ae pop uli commoditah ab antiqua parochili Slovensi remotoris Eclesiam haec m memoriam Nativitatis Beatissimae Mariae Virginis st sancti Andrea Apostoli sxtructi dotavit consecravir Andreas Trzebicki Episcopus Cracoviensis Anno Salutis (1675 r.)Tu w grobie kościoła parafialnego pochowany
X. BENEDYKT PAWŁOWSKI
lat 40, gorliwy pasterz i fundator 5 ołtarzów.
Wzór duchowieństwa, przykład cierpliwości
w 17 letniej ciemnocie na oczy, przeżył lat 76.
Umarł dnia 22 kwietnia 1841 r.
W dowód wdzięczności przywiązany
Xiądz Siostrzeniec r. 1842
pomnik ten wystawił Józef Gąsiorowski.D. O. M.
Tu spoczywają, zwłoki sp.
Katarzyny z Zycińskich
Dobieckiey
w wieku życia lat 43
dnia 8 marca 1842 r. zmarłey.
W żalu pogrążony mąż i córka
pomnik ten z czcią doczesnemu
rozłączeniu poświęcając
z prośbę o westchnienie położyli.1746 - 1817
TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE
Najwyższemu Naczelnikowi Narodu
w walce o całość, równość i niepodległość,
w setną rocznicę zgonu
1917.-
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051113 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Zaduszki gołonoskie. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20051113 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Zaduszki gołonoskie. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20051113 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Zaduszki gołonoskie. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)


ZADUSZKI GOŁONOSKIE

W niedzielę 13 listopada 2005 roku o godz. 17.00 w naszej świątyni odbyły się Zaduszki, które przygotował i prowadził O. Sławomir Zieliński.

Miały one charakter patriotyczny i modlitewny. Modliliśmy się za wszystkich, którym droga była nasza Ojczyzna/ przyzywaliśmy z historii królów polskich, bohaterów walk o Niepodległość Polski z czasów dawnych i nam współczesnych. Dziękowaliśmy i wzywaliśmy Miłosierdzia Bożego wspominając kapłanów pracujących w gołonowskiej parafii na przestrzeni 330 lat.

Pieśni patriotyczne i wiersze recytowane przez poetkę Elżbietę Panert-Mumot z Trzcianki, ubogaciły nabożeństwo, nadając jej podniosły charakter i wywołując wzruszenie ludzi.

O. Leszek Rześniowiecki

20051225 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego. Żywa szopka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051225 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. Św. Antoniego. Żywa szopka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


ŻYWA SZOPKA
czyli witają Boże Dziecię ludzie i zwierzęta

W Wigilię Bożego Narodzenia (24 XII 2005 r.) od godz. 21.00 do Pasterki o 24.00 trwało wspólne świętowanie pod gwieździstym niebem.

W dzień Bożego Narodzenia (25 XII 2005 r.) odbyła się Żywa Szopka.

Ojcowie Franciszkanie z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy
w Dąbrowie Górniczej Gołonóg

O. Leszek Rześniowiecki

20060108 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Kolędnicy. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20060108 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Kolędnicy. (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)


Kolędnicy jak przed laty

08-go stycznia 2006 r. po Mszy św. o godz. 11.00 z Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej wyruszyły dwie grupy barwnie ubranych kolędników, między innymi: śmierć, anioł, diabeł, żyd, chłop. W role jasełkowych postaci wcieliła się młodzież z Gimnazjum nr 6: Katarzyna Bartosik, Ewelina Pietkiewicz, Paulina Stańczyk, Krystian Hećko oraz Tomasz Kozłowski. Drugą grupę tworzyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 11: Roksana Fiuk, Ewelina Frodyma, Magdalena Misztal, Klaudia Nowak, Agnieszka Wieczorek, Oskar Dziura oraz Patryk Wrześniowski.
Kolędnicy wędrowali po domach w Gołonogu, śpiewając kolędy i przedstawiając krótkie sceny z Jasełek. W wielu miejscach przyjmowano ich z wielką radością. Starsi i młodsi mieszkańcy naszej dzielnicy chętnie otwierali drzwi rozśpiewanym przebierańcom, na wielu twarzach było widać uśmiech i wzruszenie. Nie brakło także ofiarności. Zbierane przy tej okazji ofiary pieniężne zostaną przekazane dla potrzebujących w mieście Buchara w Uzbekistanie. Do tego misyjnego kolędowania przygotowały młodzież panie katechetki: p. Aneta Karolczyk i p. Olga Rokicka.
Wyrażamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w tę radosną i pożyteczną zarazem akcję.

O. Leszek Rześniowiecki.

20060212 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Wystawa "Gołonóg dawniej i dziś". (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20060212 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Wystawa "Gołonóg dawniej i dziś". (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20060212 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Wystawa "Gołonóg dawniej i dziś". (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20060212 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Wystawa "Gołonóg dawniej i dziś". (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)
20060212 DG - Gołonóg. Kościół pw. Św. Antoniego. Wystawa "Gołonóg dawniej i dziś". (FOTO: O. Leszek Rześniowiecki)


Gołonóg dawniej i dziś

Dawny Gołonóg ożył na wystawie u franciszkanów.
Stare małżeńskie fotografie, zdjęcia z rodzinnych uroczystości, a nawet z koszenia łąki i zbierania ziemniaków można od dziś, oglądać w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Dąbrowie Górniczej-Gołonogu. Wyjątkowa wystawa powstała z okazji 330-lecia parafii i 55-lecia przybycia do niej oo. franciszkanów. Wystawę otworzył O. Gwardian Witold Kuźma z Prezydentem Miasta Dąbrowy Górniczej Jerzym Talkowskim podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.30. Liturgię ubogacili śpiewem: Andrzej Smogór - baryton, Ewa Mierzyńska - sopran, Arkadiusz Dołęga - tenor, jak również Zespół Pieśni i Tańca "Gołowianie" działający przy Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej. W inauguracji wystawy wzięli udział również Wiceprezydent Miasta Ryszard Fornal i Przewodniczący Rady Miasta Robert Koćma.
Dzięki życzliwości mieszkańców Gołonoga organizatorom udało się zgromadzić pokaźną kolekcję starych fotografii, obrazów, sztandarów, a także przedmiotów codziennego użytku. Można również obejrzeć wnętrze mieszkalne z początku ubiegłego stulecia. Część wystawy poświęcona została historii kościoła i parafii. Oprócz galerii proboszczów, znalazły się tu wykonane przed laty zdjęcia z wielkich uroczystości, a także cenne monstrancje i inne paramenty liturgiczne.
Wspólnie z parafią wystawę przygotowali pracownicy Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej. W czasie otwarcia wystawy Prezydent Miasta Jerzy Talkowski powiedział, że być może Dąbrowa Górnicza stanie się niebawem wielkim centrum kultury. Ekspozycja u franciszkanów "Na górce", jak mówią o sanktuarium św. Antoniego okoliczni mieszkańcy, to duży krok w tym kierunku.
Wystawa była czynna do 19 marca 2006 r.. Do jej zwiedzenia serdecznie zapraszają franciszkanie "Z górki".
Zapraszamy do naszej galerii foto z wystawy (
www.dabrowa.franciszkanie.pl)

O. Leszek Rześniowiecki

20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Krzyż Solidarnosci.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Portret ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Ołtarz Ojczyzny

28.10.2007 r.

20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Pochodzenie krzyża. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Hutnik '81. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko - IV rocznica śmierci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Katynia i Bykowni. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-


INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_www.dabrowa.franciszkanie.pl
KOŚCIÓŁ p.w. Św. ANTONIEGO

aktualizacja: poniedziałek, 04 marzec 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Kościoły w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.