-


KOŚCIOŁY RZYMSKO-KATOLICKIE
BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ
Pan i Dąbrowy Górniczej i Matki Zagłębia
dawniej - KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M
* RELIGIA < KOŚCIOŁY KATOLICKIE* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
1943 - DG - Kościół i miejsce po dawnej kopalni "Reden". - Bi - 1945. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Nawa główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
KOŚCIÓŁ p.w. Św. Aleksandra P.M.

|:
BAZYLIKA Matki Boskiej Anielskiej
|:
TABLICE PAMIĄTKOWE
|:
WWW
-KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M. ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000203 DG- Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. Najstarsza część kościoła, czyli właściwy kościół pw. św. Aleksandra P.M. z końca XIX w. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Porcjunkula. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M. Wieżyczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Wiezyczki kościołów p.w. Świętego Aleksandra P.M. i Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M. Pamiątkowe tabliczki informacyjne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Został wybudowany w miejscu, gdzie znajdowała się kapliczka pochodząca z 1863 roku. W dniu 29 lipca 1875 roku, założono kamień węgielny pod budowę kościoła, którego głównym budowniczym był ks. Grzegorz Augustynik. Był to pierwszy kościół na terenie wsi Dąbrowa, w centrum ówczesnej osady, pomiędzy koloniami Reden i Huta Bankowa.

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Ołtarz dawnego kościoła pw. Św. Aleksandra P.M. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Dawny kościół pw. Św Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Dawny kościół pw. Św Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Polcerowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Autorem projektu, według którego wybudowano jednonawowy kościół z cegły, z dwiema wieżami w części frontowej, był Julian Polcer. Budowę zakończono 04 grudnia 1877 i odprawiono w nim pierwszą mszę. Był to kościół filialny parafii p.w. Świętej Trójcy w Będzinie.

18 października 1885 roku, konsekrował go biskup kielecki Tomasz Teofil Kuliński oraz wydzielił parafię p.w. Św. Aleksandra z parafii macierzystej. Erygował parafię 5 lutego 1891 r.. Pierwszym proboszczem został ks. Józef Dutkiewicz.

Już po wybudowaniu okazało się, że jest on za ciasny. Ówczesny opiekun świątyni, ksiądz Dutkiewicz, rozpoczął starania o pozwolenie na budowę drugiego kościoła w górnej części Dąbrowy. Władze Carskie złożyły propozycję na zgodę, pod warunkiem zamiany już wybudowanego kościoła na cerkiew prawosławną. Ksiądz Dutkiewicz nie zgodził się na tak postawiony warunek, i w wyniku publicznych krytyk przez niego wygłaszanych, musiał uciekać z Dąbrowy przed władzami carskimi. Dotarł do Ameryki, skąd słał środki na budowę nowego kościoła. Ostatecznie podjęto rozbudowę kościoła Św. Aleksandra, na co zgodziły się władze carskie. Rozebrano dwie wieże w przedniej części kościoła i praktycznie wybudowano nowy kościół, połączony ze starym, zamienionym w obszerną kaplicę. Udział w finansowaniu budowy mieli wszyscy robotnicy dąbrowscy, bowiem zakłady pracy przez kilka lat, potrącały im składkę na budowę kościoła.

20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. Z lewej strony dawny kościół pw Św. Aleksandra. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Figura Matki Bożej na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kościół pw. św. Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
BAZYLIKA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090421 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich 69. Otwarcie wystawy prac W. Pileckiego w Muzem Miejskim "SZTYGARKA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090421 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich 69. Otwarcie wystawy prac W. Pileckiego w Muzem Miejskim "SZTYGARKA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)20090421 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich 69. Otwarcie wystawy prac W. Pileckiego w Muzem Miejskim "SZTYGARKA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090421 DG - Mydlice. Ul. Legionów Polskich 69. Otwarcie wystawy prac W. Pileckiego w Muzem Miejskim "SZTYGARKA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

1943 - DG - Kościół i miejsce po dawnej kopalni "Reden". - Bi - 1945. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany)
19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany)
19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany)
19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany)
19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany. Nadesłał Jacek Zommer)

19991102 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg)
20000122 DG - Centrum. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000129 DG - Park Hallera. W tle Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. Widok z budynku przy ul. Kościuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000420 DG - Centrum. Park Hallera. W tle Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. Widok z budynku przy ul. Kosciuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000424 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej.
20000726 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020805 DG - Centrum. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Ołtarz główny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040709 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok na Bazylikę. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040709 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok na Bazylikę. W tle osiedle mieszkaniowe przy ulicy Adamieckiego. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Wiezyczki kościołów p.w. Świętego Aleksandra P.M. i Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment murów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wejście. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki.Widok z Superjednostki.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. Portal. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. Z lewej strony dawny kościół pw Św. Aleksandra. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Nocna iluminacja Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061222 DG - Centrum. Nocna iluminacja Bazyliki. Widok od strony ulicy Kołłątaja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Dachy bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu niższego wieży głównej Bazyliki MBA. Elementy dekoracyjne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu niższego wieży głównej Bazyliki MBA. Dachy bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu niższego wieży głównej Bazyliki MBA. Dachy bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Szpis wieży głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Elementy wieży głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Widok od strony wschodniej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Elementy wieży głównej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Zegar na wieży głównej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Widok od strony wschodniej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)

20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Podest szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Podest i drabinki do szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Konstrukcja szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Konstrukcja szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Konstrukcja szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Drabinki do najwyższych elementów szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Drabinki do najwyższych elementów szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Konstrukcja szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Konstrukcja szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Szpic wieży głównej Bazyliki MBA. Konstrukcja. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Szpic wieży głównej Bazyliki MBA. Konstrukcja. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Szpic wieży głównej Bazyliki MBA. Konstrukcja. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Drzwi. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Podest i drabinki do szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Schody do szpica. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Podest zegarowy. Mechanizm zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Prawa nawa przy wejściu gównym. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Prawa nawa przy wejściu gównym. Obraz przedstawiający ukazanie się Matki Bożej Anielskiej górnikom podczas katastrofy w kopalni "Gen. Zawadzki" w 1969 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Dawny kościół pw. Św Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Dawny kościół pw. Św Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Nawa główna. Ambona. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Nawa główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090801 DG - Łęknice. ul. Topolowa 32. Widok na Bazylikę w Centrum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kamień węgielny pod budowę kościoła założono 02 sierpnia 1898 roku. Poświęcił go dziekan będziński, ksiądz Leopold Dobrzański.

20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100428 DG - Centrum. ul Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "SZTYGARKA". Wystawa pt."Grzegorz Augustynik - społecznik, patriota i budowniczy Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

Wybudowany według projektu Józefa Stefana Pomian-Pomianowskiego, w stylu neogotyckim, halowym, z poprzeczną kaplicą św. Aleksandra (dawnym kościołem). Kościół posiada układ trójnawowy z dwoma transeptami, trzema wieżami w fasadzie zachodniej i dwiema bocznymi.

Powstała świątynia o wymiarach:
długość 68 m., szerokość 30 m., wysokość wewnątrz 30 m. i wieżach.

20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Niska wieża poludniowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Niska wieża poludniowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Niska wieża północna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Korona wieży niskiej południowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Korona. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża boczna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Wieża główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Wieża główna o wysokości 83,5 m (86 m. z krzyżem) jest dominującym elementem w krajobrazie miasta i sprawia imponujące wrażenie. Zakończona jest stalowym chełmem pokrytym blachą miedzianą.

19991013 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg) 20000122 DG - Centrum. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000424 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000726 DG - Centrum. Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
1916 - Dąbrowa - Kościół - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Dąbrowa - 1926. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1916 - Dąbrowa - Kościół - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1926. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1916 - Dąbrowa - Kościół - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1926. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 19850715 DG - Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Wewnątrz wieży głównej znajduje się kilka poziomów.
Najwyższym jest pomost widokowy z balkonami, z których można podziwiać przepiękną panoramę miasta.


20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Balkon wyższy wieży głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Podest i drabinki do szpica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Szpic wieży głównej Bazyliki MBA. Widok na balkon górny. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa) 20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Drzwi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Nieco poniżej znajduje się pomost, na którym najważniejszym (dzisiaj już nie używanym) elementem, jest skrzynia z piaskiem, mająca za zadanie wyhamowanie ogromnych wag zegara w przypadku urwania się któregoś z elementów. Oryginalne ciężarki wag niestety zaginęły w niewyjaśnionych okolicznościach. Zastosowano elementy zastępcze, by zegar mógł pracować.

20070825 DG - Centrum. Balkon górny wieży głównej Bazyliki MBA. Naciągi wag zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Pod balkonem górnym wieży głównej Bazyliki MBA. Wagi zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Pod balkonem górnym wieży głównej Bazyliki MBA. Wagi zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Następnym poziomem jest pomost zegarowy. Znajduje się tutaj mechanizm, który został przywieziony z zachodniej części kraju. Jest to stary mechanizm, który po renowacji odrzerza czas do dzisiaj. Poprzednio raz na tydzień za pomocą korby, trzeba było nakręcić zegar, czyli podnieść pod strop trzy ciężkie wagi. Takie jednorazowe nakręcenie wystarczało na tygodniowe działanie. Obecnie jest zastosowany nowoczesny układ elekroniczny, dbający o poprawne wskazywanie godziny.

20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Podest zegarowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Podest zegarowy. Zegar. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Podest zegarowy. Mechanizm zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Podest zegarowy. Mechanizm zegara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Kolejnym pomostem jest dzwonnica.
Oryginalnie był tu komplet dzwonów spiżowych z 1934 roku, podobno ofiarowanych przez stoczniowców z Gdyni, jednak w wyniku działań wojennych, Niemcom udało się część dzwonów zdjąć i wywieżć. Do dzisiaj możemy słuchać jednego z nich o imieniu "STEFAN". Obok wiszą stalowe dzwony odlane w Hucie Bankowa w 1947 roku. Całość konstrukcji dzwonnicy wykonana jest z drewnianych podpór oraz metalowych zawiesin. Od kilku lat słyszalne przez nas bicie dzwonów, to efekt elektronicznych młotków, które uderzają w ich płaszcze. Wszystkie dzwony są kompletne (posiadają dusze).

20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Okno w dzwonnicy. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. Dzwon STEFAN z 1934 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. Dzwon odlany w Hucie Bankowej w 1947 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. Dzwon STEFAN z 1934 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. Dzwon odlany w Hucie Bankowej w 1947 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. Dzwon odlany w Hucie Bankowej w 1947 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Dzwonnica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Następnym pomostem, jest kolejny poziom balkonowy.
Tarasy widokowe są mniej więcej na wysokości 2/3 wysokości wież bocznych.


20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Drzwi na balkon dolny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Balkon dolny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Schody prowadzące do balkonu dolnego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Wieża główna Bazyliki MBA. Schody prowadzące do balkonu dolnego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Schodzimy na poziom stropu bazyliki.
To typowa gotycka konstrukcja. Elementy dachu pokrywajacego budynek bazyliki nie opierają się na kopułach, leczna specjalnie opracowanych podporach drewnianych. Sklepienia kopół tworzą niezależną konstrukcję, na które nie działają żadne siły nacisku przenoszone poprzez konstrukcję dachu. Na tym poziomie znajdują się również przejścia do obydwu wież bocznych.

20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Elementy podtrzymujące dach nad kopułami stropów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Elementy podtrzymujące dach nad kopułami stropów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Kopuła stropu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Kopuły stropu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Elementy podtrzymujące dach nad kopułami stropów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Elementy podtrzymujące dach nad kopułami stropów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Strych nawy głównej Bazyliki MBA. Elementy podtrzymujące dach nad kopułami stropów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Najniższą częścią wieży głównej, jest wejście krętymi solidnymi schodami na balkon chóru.

20070825 DG - Centrum. Schody na chór Bazyliki MBA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Schody na chór Bazyliki MBA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Wracamy z wieży do historii Bazyliki.

Budowę kościoła ukończono w 1900 roku po siedmiu latach.

W 1901 roku utworzono w nim parafię Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie. Brevem Papieża Leona XIII z 19 marca 1901 roku, dzięki osobistej wyprawie księdza Augustynika do Rzymu, kościół był agregowany do bazyliki, ze wszystkimi należnymi jej odpustami i przywilejami. Od tej pory kościół nosi nazwę probazyliki.
Chronologicznie jest to pierwsza po Katedrze Wawelskiej bazylika na ziemiach Polski.

16 marca 1902 r. dąbrowska bazylika otrzymała przywilej obchodzenia odpustu: Porcjunkuli - 3 maja, w uroczystość św. Aleksandra, patrona pierwszego kościoła, 13 listopada - w dzień wspomnienia św. Stanisława Kostki i 2 sierpnia - w święto Matki Bożej Anielskiej.

W 1904 roku została umieszczona w ołtarzu głównym, koronowana figura Matki Boskiej Anielskiej, słynnej łaskami (170 cm. wysokości), wyrzeźbiona w 1901 roku z drewna cyprysowego przez Baltazara J. Proszowskiego. Figura ta jest centralną częścią ołtarza głównego. Obok ołtarza głównego znajdują się rzeźby św. Rozalii i św. Antoniego z Padwy.

20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ołtarz główny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ołtarz główny. Figura Matki Boskij Anielskij. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ołtarz główny. Figura Matki Boskij Anielskij. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ołtarz główny. Figura Matki Boskij Anielskij. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ołtarz główny. Figura Matki Boskij Anielskij. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Kościół został odnowiony w 1910 roku przez Piotra Nizińskiego z Krakowa, według projektu Tetmajera, dzięki środkom pochodzącym z ofiar złożonych przez oficjeli Kolei Wiedeńskiej, w oryginalnej formie, dzięki zachowanym wzorom.

29 września 1912 roku, kościół został konsekrowany przez biskupa kieleckiego Augustyna Łosińskiego.

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Na pamiątkę otrzymania odpustu Porcjunkuli ks. Grzegorz Augustynik w 1913 roku wybudował kaplicę obok bazyliki, gdzie został pochowany po śmierci w 1929 roku. We wnętrzu znajduje się pierwszy obraz Matki Boskiej Anielskiej z dużego ołtarza kościoła św. Aleksandra.

20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040810 DG - Centrum. Porcjunkula. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Ołtarz. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Oprócz ołtarza głównego, wewnatrz znajdują się dwa ołtarze boczne: św. Barbary i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obok prezbiterium jeszcze inne dwa ołtarze: NMP Różańcowej św. Józefa.

Parafia posiadała cmentarz położony w sąsiedztwie lasu zagórskiego.
Inż. Hube, dr. Piwowar, Kozłowski, Miętka, to niektórzy z pochowanych na tej nekropoli. Ich nagrobki można odnaleźć na starym cmentarzu. Obecnie nadzoruje główny cmentarz w mieście przy ulicy 11-go Listopada.

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Alejki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarzu wieczorem. Jeden z grobowców. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Krzyż na cmentarzu wieczorem. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Kościół został gruntownie odnowiony w 1952 roku.
Polichromie odnowił artysta malarz Wacław Pużyński, według oryginalnych zachowanych kartonów.

W 1957 r. na prośbę ks. prob. Jana Domarańczyka Matka Boża została ogłoszona, dekretem prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, patronką miasta Dąbrowy Górniczej. W 1968 r. nadszedł czas uroczystej koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Anielskiej. Koronacja odbyła się za zezwoleniem Ojca Świętego Pawła VI, 19 maja 1968 roku. Korony papieskie na skronie Jezusa i Maryi nałożyli: kard. Stefan Wyszyński - prymas Polski, kardynał Karol Wojtyła - ówczesny metropolita krakowski (późniejszy Papież Jan Paweł II), przy licznym udziale biskupów z całej Polski, księży i wiernych z Zagłębia i Śląska.

19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany) 19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany) 19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany) 19680519 DG - Centrum. Bazylika MBA. Wizyta kardynała Stefana Wyszyńskiego - prymasa Polski oraz kardynała Karola Wojtyły - ówczesnego metropolity krakowskirgo (późniejszego Papieża Jana Pawła II) podczas uroczystości koronacji firury Matki Boskiej. (FOTO: Autor nieznany)

Opis tego historycznego wydarzenia zapisany jest w dokumencie spisanym przez ks. Wajznera. "Wiara zagłębiowskiego ludu, zginającego kolana przed słynącą łaskami figurą Matki Bożej Anielskiej w kościele parafialnym w Dąbrowie Górniczej skłoniła księdza biskupa ordynariusza do podjęcia starań u Stolicy Apostolskiej o łaskę koronacji wspomnianej figury". Dokument kończą słowa: "Poszedł zagłębiowski lud do swoich domów, a Matka Anielska swym wzrokiem odtąd nam towarzyszy w doli i niedoli codziennych trudów".

19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)
19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19890417 DG - Centrum. Bazylika MBA - Obchody Dnia Hutnika przez członków NSZZ Solidarność Huty Katowice. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Figura Matki Boskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Figura Matki Boskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040810 DG - Centrum. Figura Matki Boskiej Anielskiej przed budynkiem dawnej "ochronki" obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060522 DG - Centrum. Ul. Królowej Jadwigi. Figura Matki Boskiej Anielskiej, obok Bazyliki. Fragment. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Figura św. Józefa na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Figura Matki Bożej na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kościół pw. św. Aleksandra PM. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Figura Matki Bożej na placu kościelnym. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Od 1996 roku, Dąbrowska bazylika jest wpisana w rejestr zabytków.

Czasy stalinowskie, budowa Huty Katowice i tak zwanej trasy "gierkówki" przyczyniły się do dużego zniszczenia bazyliki i otoczenia wokół niej. Zniszczone zostało kute ogrodzenie, plac wokół kościoła zabrano pod trasę szybkiego ruchu, co destrukcyjnie wpływa na stan bazyliki.

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Płaskorzeźba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Jeden z portali. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Anioły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Anioły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Anioły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Anioły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu niższego wieży głównej Bazyliki MBA. Elementy dekoracyjne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Elementy wieży głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Balustrada pomiędzy wieżami główną i północną. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu niższego wieży głównej Bazyliki MBA. Fragment niższej wieży południowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Elementy wieży głównej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Okno witrażowe. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)

Od kilku lat trwa gruntowny remont bazyliki. Samo postawienie olbrzymich rusztowań trwało pół roku. Po kolei remontowane są poszczególne części bazyliki. Prowadzone są prace na wysokości przy wymianie starej cegły. Odrestaurowano prezbiterium i ołtarz główny, a także odnowiono polichromię w bocznych nawach kościoła.

20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejki parkowe. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050727 DG - Centrum. Widok z Superjednostki na Bazylikę MB Anielskiej podczs remontu wieży. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont mniejszej wieży północnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Remont wieży północnej. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)

19 maja 2007 roku odbyła się I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn do Sanktuarium NMP w Dąbrowie Górniczej.

Gospodarz Bazyliki, ks. kanonik Andrzej Stasiak przypomniał, że w tym samym miejscu 39 lat wcześniej, koronacji figury Najświętszej Marii Panny dokonali prymas kard. Stefan Wyszyński i bp krakowski Karol Wojtyła (późniejszy papież Jan Paweł II). Uroczystość rozpoczęła się od konferencji prowadzonej przez ks. dr hab. Mariana Dudę z Papieskiej Akademii Teologicznej. Wygłosił on odczyt pt. "Duszpasterska działalność Ks. Grzegorza Augustynika". Mszę św. odpustową odprawił Biskup Sosnowiecki ks. dr Adam Śmigielski.

20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja")
20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja")
20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja") 20070519 DG - Centrum. Bazylika MBA. I Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: archiwum "zoja")

3-go maja 2008 roku miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej Kardynała Karola Wojtyłę oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy 40 lat temu dokonali koronacji figury Matki Boskiej Anielskiej w tutejszej Bazylice. Rozpoczęcie uroczystości miało miejsce o godzinie 12-tej. Po zakończeniu mszy świętej, Gospodarz Bazyliki, ks. kanonik Andrzej Stasiak, dokonał poświęcenia tablicy, ufundowanej przez Dąbrowski Oddział UPR. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dąbrowskiego Oddziału Unii Polityki Realnej, przedstawiciele władz Dąbrowy Górniczej oraz liczni goście i parafianie.

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)

GALERIA Z PRZEGLĄDARKA

18-go maja 2008 roku w Bazylice Matki Boskiej Anielskiej odbyła się uroczysta msza święta o godzinie 12.00 w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. Po mszy odbuła się druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. W uroczystościach wzieli udział: Prymas Polski - ks. kard. Jozef Glemp, ks. bp Adam Śmigielski SDB, Przedstawiciele Parlamentu RP, Władz Wojewódzkich, Sejmiku Śląskiego, Władze Dąbrowy Górniczej oraz liczni goście i parafianie.

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008 oraz druga Diecezjalna Pielgrzymka Mężczyzn. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

GALERIA Z PRZEGLĄDARKA


Uroczystości jubileuszowe 100-lecia KONSEKRACJI
BAZYLIKI MNIEJSZEJ NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej.

13 pażdziernika 2012 roku o godzinie 19.00, obchody stulecia poświęcenia bazyliki uświetnił koncert Chóru Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk". W repertuarze znalazły się pieśni religijne, a także utwory ludowe.

W niedzielę 14 października 2012 roku o godzinie 12.00 rozpoczęły się główne Uroczystości jubileuszowe 100-lecia KONSEKRACJI BAZYLIKI MNIEJSZEJ NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej. Odprawiona została uroczysta msza święta, w której uczestniczył biskup sosnowiecki ks. dr Grzegorz Kaszak. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. parlamentarzyści z regionu oraz samorządowcy.

Witając szczelnie wypełniających kościół wiernych kustosz Sanktuarium ks. kan. Andrzej Stasiak podkreślał, że "dzisiaj znajdujemy się w tej świątyni aby uczcić naszych przodków, ale również wsłuchać się w mowę tych ścian, naczyń liturgicznych, konfesjonałów, ołtarzy, jako spadkobiercy tej spuścizny. Świątynia w sposób szczególny mówi o wierze tych, którzy ją wznosili i składali na nią ofiary. Mówi o tym, że człowiek nie samym chlebem żyje. Do pełnego życia (...) potrzebna jest także strawa duchowa, o której przypomina nam ta świątynia."

W swojej homilii Ksiądz Biskup Grzegorz Kaszak przypomniał, że świątynia imponować może nie tylko monumentalną architekturą czy wystrojem wnętrza, ale przede wszystkim tym, że "tutaj człowiek przez 100 lat otrzymywał wsparcie w trudnych chwilach. Tutaj przychodził prosząc o pomoc i dziękując za otrzymane łaski. Tutaj otrzymywał, za pośrednictwem Matki Bożej Anielskiej, potrzebne siły i energię, aby pokonywać trudności i przeszkody oraz wśród zawiłych i skomplikowanych ścieżek życia znaleźć tę, która prowadzi do Nieba". Biskup podkreślił, że jubileusz to także okazja do wdzięczności Bogu za budowniczego świątyni - ks. prał. Grzegorza Augustynika. To on "pragnął, aby serca ludu zwróciły się do tej Przemożnej Pani, oraz aby ona otaczała z tego miejsca płaszczem opieki ludzi i rodziny, przybyłe z różnych zakątków Polski". Wskazywał także, że siłą Maryi była jej bezgraniczna wiara, która może nam przewodzić w rozpoczynającym się Roku Wiary.

W procesji z darami zostały przyniesione do ołtarza szaty i naczynia liturgiczne, stanowiące trwałe pamiątki niezwykłego jubileuszu.

Na zakończenie Mszy św., w krótkim wystąpieniu prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza zastanawiał się "czym byłaby Dąbrowa bez bazyliki?" i wskazywał, że świątynia stała się jej nieodłącznym elementem - "rosła wraz z Dąbrową, została wzniesiona dzięki ofiarności mieszkańców, dzięki wytrwałości prałata Grzegorza Augustynika. Stała się symbolem miasta", ale także "symbolem trwałości, fundamentem na którym można się oprzeć.". Dodał także, że "Matka Boska Anielska, patronująca bazylice, to opoka, u której wiele osób szuka wsparcia, zanosi do niej prośby, odnajduje duchową siłę".

Mszę poprzedził wykład o historii sanktuarium, który wygłosił Czesław Ryszka.


W pażdzierniku 2012 roku z inicjatywy grupy radnych (Zbigniewa Łukasika, Krzysztofa Tamborka i Ryszarda Harańczyka) podczas sesji Dąbrowskiej Rady Miejskiej jednogłośnie podjęto decyzję o pośmiertnym przyznaniu honorowego obywatelstwa miasta Dąbrowy Górnicza ks. Grzegorzowi Augustynikowi. Ogłoszono to 11 listopada 2012 roku podczas mszy odprawionej w bazylice Matki Bożej Anielskiej w ramach obchodów Święta Niepodległości. Na ręce obecnego kustosza dąbrowskiej bazyliki, ks. Andzreja Stasiaka, akt nadania tytułu przekazali Prezydent MIasta, Pan Zbigniew Podraza oraz Przewodnicząca Rady MIejskiej, Pani Agnieszka Pasternak.


Galeria "WITRAŻE w BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ"

20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż lewej nawy bocznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż nawy głównej za ołtarzem głównym strony lewej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż nawy głównej za ołtarzem głównym strony prawej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż prawej nawy bocznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż po lewej stronie nawy głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż po lewej stronie nawy głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż po prawej stronie nawy głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż po prawej stronie nawy głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Witraż po prawej stronie nawy głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Galeria "OBRAZY w BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY ANIELSKIEJ"

20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Prawa nawa przy wejściu gównym. Obraz przedstawiający ukazanie się Matki Bożej Anielskiej górnikom podczas katastrofy w kopalni "Gen. Zawadzki" w 1969 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Obraz w prawej nawie bocznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Obraz. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Obraz w nawie głównej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090701 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Obraz w lewej nawie bocznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. KOŚCIÓŁ p.w. Świętego Aleksandra P.M. Pamiątkowe tabliczki informacyjne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Grzegorzowi Augustynikowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Grzegorzowi Augustynikowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Polcerowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Polcerowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Janowi Hemplowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Wincentemu Choroszewskiemu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Jan Kiliński. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Dąbrowskie Koło Wycieczkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Poległym harcerzom. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000813 DG - Centrum. Bazylika NMP. Drugi etap remontu. Tablica millenijna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Pamięci harcerzy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona poległym policjantom II RP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona poległym policjantom II RP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
KOŚCIÓŁ Ś. ALEKSANDRA P.M.
KAMIEŃ WĘGIELNY ZAŁOŻONY 29-07-1875 ROKU.
WYKOŃCZONY 04-12-1877 ROKU.
KONSEKROWAŁ BISKUP T. KULIŃSKI 18-10-1885 ROKU.MALOWANY 1910 ROKU OFIARĄ OFICJALISTÓW STACJI WIEDEŃSKIEJ
WEDŁUG ZACHOWANYCH WZORÓW.
ODNOWIONY W 1952 ROKU.Ś.P.
KSIĘDZU GRZEGORZOWI AUGUSTYNIKOWI

PRAŁATOWI DOMOWEMU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
KOMANDOROWI ORDERU "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE",
KAWALEROWI ORDERU "POLONIA RESTITUTA"
I KRZYŻA LEGIONOWEGO.

NAJUKOCHAŃSZEMU SWEMU DUSZPASTERZOWI, KTÓ-
REGO STARANIEM ZOSTAŁ WZNIESIONY KOŚCIÓŁ PARA-
FIALNY, PRZEDSZKOLE I PRZYTUŁEK ŚW. JÓZEFA.
ZAŁOŻYCIELOWI I PIERWSZEMU PATRONOWI STO
WARZYSZENIA ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W DĄBROWIE.
NIEZMORDOWANEMU PRACOWNIKOWI NA NIWIE
KOŚCIELNEJ I SPOŁECZNEJ.
WIERNEMU SYNOWI OJCZYZNY, MIŁOŚNIKOWI
I DOBROCZYŃCY SZEROKICH MAS ROBOTNIKÓW.

URODZONEMU W ZAGÓRZU 27.11.1847
ZMARŁEMU W KRAKOWIE 10.11.1929

SPOCZYWAJĄCEMU W KAPLICY "PORCIONCULA"
OBOK KOŚCIOŁA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

WDZIĘCZNI PARAFIANIE.Julianowi
POLCEROWI
Budowniczemu górnictwa
rządowego, pod którego
bezinteresownym
kierownictwem świątynia
ta wzniesiona i w dniu
4 grudnia 1877 r. ukończona
została Mieszkańcy
Dąbrowy kładą tę tablicę
i proszą o westchnienie
za jego duszę do
Boga.Ś.P.
WINCENTEMU KOSIŃSKIEMU
ZARZĄDZAJĄCEMU
KOPALNIAMI OLKUSKIEMI
ZMARŁEMU 0.28 WRZEŚNIA
1883 R.

KOLEDZYŚ.P.
JANOWI HEMPLOWI
B. NACZELNIKOWI GÓRNICTWA
W KRÓLESTWIE POLSKIM
INICJATOROWI WZNIESIENIA
TEJ ŚWIĄTYNII
ZMARŁEMU 19 STYCZNIA 1886 R.
URZEDNICY I ROBOTNICY
GÓRNICZYWINCENTEMU
CHORUSZEWSKIEMU
NACZELNIKOWI GÓRNICTWA
PREZESOWI KOMILCHI
WSPOLEKTOROWI BUDOWY
KOŚCIOŁA W DĄBROWIE
ZMARŁEMU W DNIU
1 STYCZNIA 1901 ROKU
WDZIĘCZNI PARAFIJANIE
KŁADĄ TĘ TABLICĘ
PROSZĄ O WESTCHNIENIE
ZA JEGO DUSZĘ
DO BOGAPAMIĘCI BOHATERA NARODOWEGO
JANA KILIŃSKIEGO
W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU
DNIA 28 STYCZNIA 1919 R.
POŚWIĘCAJĄ
RZEMIEŚLNICY MIASTA DĄBROWY1914 - 1920
CZŁONKOWIE DĄBROW. KOŁA WYCIECZK.
I HARCERZE I-ej ZAGŁĘBIOWSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY
IM. D. CZACHOWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRN.
POLEGLI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Ś.P.
STANISŁAW BANASIK
JAN DOBOSIŃSKI
FRANCISZEK JUSZCZYK
FELIKS KAZANECKI
ANTONI KLIN
BOGUSŁAW KORZEŃ
SYLWESTER KOWALCZEWSKI
PIOTR KOZŁOWSKI
STEFAN MAJEWSKI
ROMAN OTTO
JÓZEF PIOTROWSKI
STANISŁAW RUDZKI
TOMASZ SZMIT
ROMAN WĘGRZYN
FELIKS ZAJĄC

1911. - XXV - 19361939 - 1945
HARCERZE DĄBROWSCY POLEGLI
I ZAMORDOWANI PRZEZ OKUPANTA
HITLEROWSKIEGO W II-giej WOJNIE
ŚWIATOWEJ
WINCENTY BERNASIK
ANTONI BUCHTA
EDMUND CZMIEL
JULIUSZ DZIOBON
MARIUSZ GAWENDA
ZDZISŁAW GRUDZIŃSKI
FRANCISZEK GWIAZDA
WŁADYSŁAW HALADUSZ
STANISŁAW KACA
FRANCISZEK KOCYBA
EDWARD KORN
ZDZISŁAW MACHURA
TADEUSZ MAMEŁKO
MIECZYSŁAW MAIK
EDMUND MICHNIEWICZ
ZBIGNIEW MYŚLIWIEC
STANISŁAW NIEDZIELSKI
RYSZARD NOWAK
STANISŁAW NOWAK
ZDZISŁAW NOWAK
WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI
LUCJAN OCIEPKA

HENRYK OKULARCZYK
MICHAŁ OKULARCZYK
RADOSŁAW OKULARCZYK
KAZIMIERZ PIASECKI
EUGENIUSZ PUZ
PIOTR REROŃ
JERZY SKRZYWANEK
BOGDAN SOKÓŁ
KAZIMIERZ SROKA
ZBIGNIEW STAWSKI
JERZY TAJER
MACIEJ TALKO-PORZECKI
HENRYK TRZĘSICKI
ROMAN WĄTROBIŃSKI
ZDZISŁAW WINKIEL
TADEUSZ WODECKI
HENRYK WOŹNIAKIEWICZ
HALINA ZYGMUNT
STEFAN ŻABICKI
KAZIMIERZ ŻABICKI
JANUSZ ŻELAZKIEWICZ
EDWARD GAJKIEWICZ
I INNI

15.IV.1984KOŚCIÓŁ ROKU JUBILEUSZOWEGO

IUBILAEUM
A.D. 2000

FUNDATOR
PIEC - EXPORTPamięci Harcerzy 20 drużyny ZHP
przy Gimnazjum i Liceum im. W. Łukasińskiego
w Dąbrowie Górniczej,
którzy zginęli z rąk okupanta
w latach 1939 - 1945

EDMUDN CZMIEL - OŚWIĘCIM - 1941
BOLESŁAW DOMAŃSKI - BRYZDZYN k.MIECHOWA - 1943
JULIAN DZIOBOŃ - OŚWIĘCIM - 1941
ZDZISŁAW GRUDZIŃSKI - OŚWIĘCIM - 1942
ZDZISŁAW MACHURA - OŚWIĘCIM - 1944
BARBARA MIERZANOWSKA - POWST. WARSZ. - 1944
ADAM MIERZANOWSKI - OŚWIĘCIM - 1943
ZBIGNIEW MYŚLIWIEC - OŚWIĘCIM - 1942
STANISŁAW NOWAK - OŚWIĘCIM - 1944
ZDZISŁAW NOWAK - OŚWIĘCIM - 1942
JERZY SKRZYWANEK - OŚWIĘCIM - 1942
ZDZISŁAW WINKIEL - OŚWIĘCIM - 1942
HALINA ZYGMUNT - WROCŁAW - 1943

11 Listopad 2004 r.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO
im. Waleriana Łukasińskiego
w Dąbrowie GórniczejWśród tysięcy polskich policjantów
II RP jeńców obozu wojennego
w Ostaszkowie, zamordowanych
w kalininie (Twerze) wiosną 1940 r.
i pogrzebanych w 25 dołach śmierci
w lesie we wsi Miednoje oraz, tych
zamordowanych przez Sowietów
w innych miejscach na nieludzkiej
ziemi, wielu było z Zagłębia
Dąbrowskiego.
W 67 rocznice męczeńskiej śmierci
policjantów hołd składają mieszkańcy
regionu, w którym Oni wiernie służyli.

R I PKS. KARD. KAROLOWI WOJTYLE
PÓŹNIEJSZEMY PAPIEŻOWI
JANOWI PAWŁOWI II
I
KS. KARD. STEFANOWI WYSZYŃSKIEMU
PRYMASOWI TYSIĄCLECIA
W 40-TĄ ROCZNICĘ KORONACJI
FIGURY MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ
DOKONANEJ W DNIU 19.05.1968 R.,
PRZEZ
WIELCE CZCIGODNYCH

W hołdzie dwóm największym Polakom XX wieku,
za zrzucenie okowów sowieckiego jarzma
i wielki udział w odzyskaniu niepodległości
i godności Narodu Polskiego
wdzięczni członkowie Oddziału Dąbrowskiego
Unii Polityki Realnej

A.D. 03.05.2008.


20040810 DG - Centrum. Porcjunkula. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Marya Saryusz - Bielska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Marya Saryusz - Bielska. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
PORCJUNKULA
1912
GROBOWIEC
KS. GRZEGORZA
AUGUSTYNIKAŚWIĘTOBLIWEJ
KRÓLOWEJ JADWIDZE
APOSTÓŁCE LITWY I RUSI
OPIEKUNCE UBOGIEGO LUDU
UR. 1372 - 1399 NA PAMIĄTKĘ
500 LETNIEJ ROCZNICY ZWYCIĘSTWA
POD GRUNWALDEM 1410 R.
OBCHODZONEJ W TYM KOŚCIELE 1910 R.ŚWIĘTOBLIWEMU KSIĘDZU
PIOTROWI SKARDZE
PROROKOWI NARODU POLSKIEGO
OPIEKUNOWI SIERÓT
UR. 1532 - 1612 NA UCZCZENIE
300 LETNIEJ ROCZNICY JEGO ŚMIERCI
OBCHODZONEJ W TYM KOŚCIELE 1912 R.KAPLICĘ TĘ NA PAMIĄTKĘ 1600 JUBILEUSZU
UROCZYŚCIE POŚWIĘCIŁ
DNIA 1 SIERPNIA 1913 R.
J.E. BISKUP KIELECKI
AUGUSTYN ŁOSIŃSKI
POD WEZWANIEM
S. FRANCISZKA SEBAFICKIEGOZ SKARBKÓW BOROWSKICH
MARYA SARYUSZ BIELSKA
INICJATORKA SALI ZAJĘĆ
UR. D.14 LISTOPADA 1850 R. W SANCE W GALICYI
OPATRZONA św. SAKRAMENTAMI PO KRÓTKICH I CIĘŻKICH CIERPIENIACH
ZASNĘŁA w BOGU w WILNIE D.4 WRZEŚNIA 1910 R.
POCHOWANA w DĄBROWIE GÓRNICZEJ D.7 WRZEŚNIA 1910 R.
PROSI o WESTCHNIENIE do BOGATU SPOCZYWA
Ś.P. KS. PRAŁAT
GRZEGORZ AUGUSTYNIK
PROBOSZCZ PARAFJI DĄBROWA GÓR.

ZM. DN. 10.XI.1929-
VIDEO GALERIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


 DATA
2007.08.25


AUTOR
Dariusz NOWAK
(nddg)


CZAS
07' 51"


FORMAT
320 x 240


DŹWIĘK
tak


KODER
YouTubeDĄBROWA GÓRNICZA - CENTRUM
Panorama miasta z wieży głównej Bazyliki MBA

   
 DATA
2008.05.18


AUTOR
TELPOL


CZAS
05' 00"


FORMAT
320 x 240


DŹWIĘK
tak


KODER
Video GoogleDĄBROWA GÓRNICZA - CENTRUM
Historia bazyliki NMP Anielskiej. ks. Tomasz Zmarzły, wikariusz par. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej opowiada o historii parafii - relacja telewizyjna.

   
 DATA
2008.05.18


AUTOR
TELPOL


CZAS
01' 00"


FORMAT
320 x 240


DŹWIĘK
tak


KODER
Video GoogleDĄBROWA GÓRNICZA - CENTRUM
40 rocznica koronacji obrazu NMP Anielskiej - Relacja telewizyjna z uroczystości 40 rocznicy koronacji obrazu NMP Anielskiej 18 maja 2008 w Dąbrowie Górniczej.

   
 DATA
2008.08.02


AUTOR
Dariusz NOWAK
(nddg)


CZAS
01' 32"


FORMAT
320 x 240


DŹWIĘK
tak


KODER
YouTubeDĄBROWA GÓRNICZA - CENTRUM
BAZYLIKA NMP Anielskiej - Uroczyste odsłonięcie Cudownej Figury Łaskami Słynącej NMP Anielskiej podczas ceremonii Odpustu Porcjunkuli.

   -


INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_www.nmpanielska.pl
BAZYLIKA MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ

aktualizacja: środa, 13 marzec 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Kościoły w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.