-


PARK "ZIELONA"* REKREACJA i WYPOCZYNEK < PARKI* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
OPIS
|:
POMNIKI Z OKRĄGLAKA
|:
UROCZYSKO "ZIELONA"


-OPIS ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv20050625 DG - Zielona. Park "Zielona". Fontanna. Panorama. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19850715 DG - Park Zielona. Deptak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19980511 DG - Park "Zielona". Okolice kawiarenki. (FOTO: Archiwum UM DG)
19991013 DG - Park "Zielona". Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19991013 DG - Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19991013 DG - Park "Zielona". jezioro. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19991013 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000422 DG - Park "Zielona" - wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000422 DG - Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000422 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000422 DG- Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Jezioro. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Jezioro. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Plac zabaw dziecięcych. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Jezioro. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000704 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040423 DG - Zielona. Ulica Zielona. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040412 DG - Zielona. Staw w parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040412 DG - Zielona. Staw w parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Stary plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Stary plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Platforma do jazdy na deskorolce i rolkach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Strumień. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050818 DG - Zielona. Stary krzyż (prawdopodobnie z 1863 roku). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050818 DG - Zielona. Stary krzyż (prawdopodobnie z 1863 roku). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050818 DG - Zielona. Stary krzyż (prawdopodobnie z 1863 roku). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050821 DG - Zielona. Rzeka Czarna przemsza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050821 DG - Zielona. Rzeka Czarna przemsza. Stara tama. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Alejka i mostek nad stawem. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051226 DG - Zielona. Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060116 DG - Zielona. Park "Zielona". Górka narciarska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060116 DG - Zielona. Park "Zielona". Jedna z alejek. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060116 DG - Zielona. Park "Zielona". Lodowisko. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060116 DG - Zielona. Park "Zielona". Ławka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060116 DG - Zielona. Park "Zielona". Parkan. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070512 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070512 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070512 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070514 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070514 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070514 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok na mostek nad Czarną Przemszą. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070119 DG - Zielona. Park "Zielona". Efekt wczorajszego huraganu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070119 DG - Zielona. Park "Zielona". Efekt wczorajszego huraganu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070119 DG - Zielona. Park "Zielona". Efekt wczorajszego huraganu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090913 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok z lotu ptaka. (FOTO: Tomasz Grocholski)
20090913 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok z lotu ptaka. (FOTO: Tomasz Grocholski)
20090913 DG - Zielona. Park "Zielona". Widok z lotu ptaka. (FOTO: Tomasz Grocholski)


Park miejski "Zielona", o powierzchni 67 hektarów, powstał dzięki połączeniu z centrum miasta, poprzez wybudowaną w 1932 roku drogę do Łagiszy. Od początku swego istnienia jest własnością komunalną. Miasto stać było jedynie na wycięcie miejsca pod alejki, oraz urządzenie centralnej części parku.

W 1934 roku zostaje oddany do użytku basen pływacki. Niestety nie doszło do skutku wybudowanie planowanego w tym miejscu stadionu sportowego oraz toru motocyklowego.

Od połowy 1945 roku przystąpiono do pełnego zagospodarowania terenu parkowego, w dużej mierze dzięki pracom w czynie społecznym całej ludności Dąbrowy Górniczej.

W 1948 r. Marian Kuzior został radnym miasta Dąbrowa Górnicza. To On został przewodniczącym Komitetu Wykonawczego budowy Parku Kultury i Wypoczynku Zielona w Dąbrowie, w formie jaką znamy do dnia dzisiejszego (biorąc pod uwagę zmiany).

W okrąglaku powstałym na terenie niedoszłego toru motocyklowego, w okresie letnim, odbywały się coniedzielne koncerty orkiestr dętych pobliskich zakładów, jak również organizowano zabawy taneczne.

19761018 DG - Park Zielona. Okrąglak. (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Nowak) 20000422 DG - Park "Zielona". "Okrąglak" czyli krąg koncertowo-taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000704 DG - Park "Zielona". Krąg taneczno-koncertowy "Okrąglak". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. Posągi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Jeszcze w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, w parku znajdowało się dużo atrakcji. Nie wszyscy wiedzą, ale mieściło się tutaj między innymi małe miejskie ZOO, w kórym można było oglądać niedźwiedzie brunatne, jelenie, lisy i ptactwo. W 1967 roku miał miesjce wypadek. Z klatki uwolnił się jeleń i śmiertelnie poturbował człowieka. Postanowiono ZOO zlikwidować. Ruiny klatek istniały do końca XX wieku. Dzisiaj nie ma po nich śladu.

19980511 DG - Park "Zielona". Basen kąpielowy. (FOTO: Archiwum UM DG) 19980511 DG - Park "Zielona". Deptak. (FOTO: Archiwum UM DG) 20000422 DG - Park "Zielona". Pozostałość po ZOO - klatka w której niegdyś były niedźwiedzie brunatne.

Po jeziorku można było pływać łódką, a w centralnym punkcie parku, tryskała wodą fontanna.

20000422 DG - Park "Zielona". Jezioro. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000422 DG - Park "Zielona". Jezioro. 20000422 DG - Park "Zielona". Jezioro.
20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Mostek przy stawie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Staw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Na terenie odkrytego basenu pływackiego o wymiarach 20 x 40 m., do dzisiaj w okresie letnim można korzystać z kąpieli pod opieką ratowników.

Dla lubiących wody płynące, rzeka "Czarna Przemsza", która wówczas spełniała wszystkie warunki, by można się było w niej kąpać bez strachu o jakieś powikłania dermatologiczne.

20000704 DG - Park "Zielona". Zakola Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000704 DG - Park "Zielona". Zakola Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050728 DG - Zielona. Park "Zielona". Zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Rzeka Pogoria, dawniej przypominała tylko ściek przemysłowy, od którego raczej się uciekało ze względu za nieznośny smród. Dzisiaj coraz bardziej przypomina rzekę.

20030717 DG - Zielona. ul. Robotnicza. Rzeka Pogoria. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030717 DG - Zielona. ul. Robotnicza. Rzeka Pogoria. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030717 DG - Zielona. ul. Robotnicza. Rzeka Pogoria. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Park jest doskonałym miejscem do odpoczynku psychicznego jak i czynnego fizycznego. Alejki stanowią ostoję dla wielu gatunków drzew, dających przyjemny chłód, oraz ptaków.

Początkowo był to w przewadze las dębowy, który dzisiaj już przekształcił się w las mieszany. Można tutaj spotkać zarówno dęby, jak również brzozy i olchy. Gdzie niegdzie widać również drzewa iglaste.

Można tutaj przychodzić przez cały rok. Alejki parkowe, przynajmniej w centralnej części parku są nadal utrzymywane na przyzwoitym poziomie.

Park jest obecnie nieco zaniedbany jeżeli chodzi o drzewostan, co mu raczej nie przeszkadza, a dodaje smaku kontaktu z dziką przyrodą. Wystarczy tylko zejść nieco w bok od głównej alei, by zaszyć się w dziką gęstwinę.

20000122 DG - Park Zielona. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000122 DG - Park Zielona. Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000122 DG - Park Zielona. Deptak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19991102 DG - Park "Zielona".Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 19991102 DG - Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 19991102 DG - Park "Zielona". Alejki parkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Po wyremontowaniu placu przed PKZ, oraz rozpoczęciu budowy Aquaparku w Parku im. Hallera w centrum miasta, właśnie tutaj odbywały się wszystkie większe imprezy plenerowe i koncerty organizowane głównie przez władze miasta.

20030601 DG - Park Zielona. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Scena. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030601 DG - Park Zielona. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Koniki z Huculandii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030601 DG - Park Zielona. Festyn z okazji Dnia Dziecka. Płetwonurkowie z WOPR. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040718 DG - Zielona. Park "Zielona". X Piknik Muzyki Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040718 DG - Zielona. Park "Zielona". X Piknik Muzyki Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040718 DG - Zielona. Park "Zielona". X Piknik Muzyki Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040718 DG - Zielona. Park "Zielona". X Piknik Muzyki Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Wejście do parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Stoiska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Scena główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Rozgrywki siatkowej piłki plażowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050604 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Rozgrywki siatkowej piłki plażowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050605 DG - Zielona. Park "Zielona". Dni Dąbrowy Górniczej '2005. Pokaz sztucznych ogni na zakończenie imprezy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Koncert folklorystyczny grupy z Portugalii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Koncert folklorystyczny grupy z Portugalii. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Wielbłądy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Przeprawa nad jeziorem i rowery wodne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Śmieciowy potwór. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Koncert Sekcji Muzyki Rozrywkowej PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Koncert grupy "Carrantuohill". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Nieco inna "ścieżka rowerowa" ;-) (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050820 DG - Zielona. Park "Zielona". Impreza z cyklu "Złota Miejscowość Radia Katowice". Pokaz laserowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Od 2007 roku większość miejskich imprez plenerowych wróciło do centrum. Pozostał doroczny Piknik Country.

20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Zlot motocyklowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Fontanna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Fontanna i scena. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Fontanna i scena. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Grupa DROPS z Czech. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Korneliusz Pacuda. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Scena. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Grupa EL MARIACHI z Meksyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Grupa EL MARIACHI z Meksyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Grupa EL MARIACHI z Meksyku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Sheriff i Traper. Stali bywalcy pikniku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Sheriff i Traper. Stali bywalcy pikniku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070714 DG - Zielona. Park "Zielona". XIII Piknik Country. Grupa EL MARIACHI z Meksyku i Mariusz KALAGA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Jesienią 2004 roku powstało mini ZOO, w którym można oglądać kiklka gatunków zwierząt. Jest to duża atrakcja, szczególnie dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zwierzęta są w większości młodymi osobnikami, co dodatkowo daje możliwość śledzenia ich dorastania. Wystarczy tylko co jakiś czas odwiedzać to miejsce.

20041231 DG - Zielona. Mini ZOO. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041231 DG - Zielona. Mini ZOO. Ogrodzenia boksów dla zwierząt. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041231 DG - Zielona. Mini ZOO. Kozice. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20041231 DG - Zielona. Mini ZOO. Dzik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

W listopadzie 2004 roku władze Dąbrowy Górniczej na sesji Rady Miejskiej podjęły decyzję o utworzeniu ośrodka sportowego dla potrzeb siatkówki plażowej. Jest to wynik zdobycia mistrzostwa świata do lat 18-tu przez dwie zawodniczki grające w dąbrowskim klubie. Całość miała powstać na terenie basenu miejskiego, gdzie obecnie znajdują się odkryte boiska do gry w siatkówkę plażową. Ta przenośna hala, w której będzie można ćwiczyć przez okrągły rok, miała być ukończona do lutego 2005 r.. Ponadto miał być przedudowany dotychczasowy budynek gospodarczy basenu i utworzony na jego podstawie hotel dla około 20-u gości.

20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Wejście do parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. Posągi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050227 DG - Zielona. Park "Zielona". Strumień. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Zielona. Park "Zielona". Zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Wejście do parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. Posągi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Strumień. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Zakole Czarnej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Wejście do parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. Posągi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Zielona. Park "Zielona". Strumień. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

W 2005 roku dało się zauważyć prace mające poprawić dość zniszczone elementy parku. Głównymi elementami poddanym "odświeżaniu" była fontanna oraz budynek okrąglaka. Została wymieniona kostka brukowa, odmalowano główny budynek oraz wyczyszczono i uzupełniono filary wokół. Niestety, ze względu na mocne zniszczenia, usunięto rzeźbione w piaskowcu figury z tych cokołów. Znalazły się one na wysypisku gruzu za kawiarenką. Wydaje się, że chociaż zniszczone, powinny być jednak ustawione w pobliżu okrąglaka, gdzie stały przez ostatnie 50 lat.

20070801 DG - Zielona. Park "Zielona". Fontanna nocą. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070801 DG - Zielona. Park "Zielona". Fontanna nocą. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070801 DG - Zielona. Park "Zielona". Fontanna nocą. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070801 DG - Zielona. Park "Zielona". Fontanna nocą. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Elementem niezmiennym od lat powojennych, są konstrukcje metalowe na placu zabaw dla dzieci. Ile to już pokoleń dąbrowiaków bawiło się w tym miejscu? Ile zostało nabitych guzów, ile poobdzieranych kolan i łokci? Ale wszyscy są zadowoleni nie wiedząc nawet o tym, ponieważ wówczs byli za mali, a obecnie nie przychodzi im na myśl jak spedzali czas we wczesnym dzieciństwie. Ale na pewno przyją tu kiedyś ze swymi dziećmi lub wnukami. I było by dobrze, gdyby zastali te same urządzenia, które im dawały tyle radości w swoim dzieciństwie.

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Stary plac zabaw dla dzieci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Było by dobrze, ale latem 2009 roku na miejscu starych zabawek, które wymagały porządnego remontu, pojawił się nowy "kombajn" do zabaw dla dzieci. Jest to drewniana warownia oraz huśtawka. Zniknęły też zabudowania kawiarenki, która była wybudowana na końcu głównej alejki.

20090723 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw po modernizacji. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090723 DG - Zielona. Park "Zielona". Plac zabaw po modernizacji. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090723 DG - Zielona. Park "Zielona". Miejsce po kawiarence parkowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090723 DG - Zielona. Park "Zielona". Miejsce po kawiarence parkowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
POMNIKI Z "OKRĄGLAKA" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
1956 - Dąbrowa Górn. - Krąg taneczny w parku - PTTK. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

19761018 DG - Park Zielona. Okrąglak. (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Nowak)

19761018 DG - Park Zielona. Okrąglak. (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Nowak)

19981201 DG - Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Archiwum UM DG)

19991102 DG - Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


POMNIKI Z "OKRĄGLAKA"

20000422 DG - Park "Zielona". "Okrąglak" czyli krąg koncertowo-taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000704 DG - Park "Zielona". Krąg taneczno-koncertowy "Okrąglak". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000704 DG - Park "Zielona". Krąg taneczno-koncertowy "Okrąglak". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050510 DG - Zielona. Park "Zielona". Krąg taneczny. Posągi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051226 DG - Zielona. Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Okrąglak. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Autorem tych socrealistycznych rzeźb był wybitny polski rzeźbiarz, Stanisław SIKORA (więcej o nim w dziale Historia/znani). Sześć figur naturalnej wielkości wykutych w piaskowcu, było usadowionych na cokołach ustawionych przy schodach prowadzących do okrąglaka. Najbardziej charakterystyczne to: dziewczyna z dzbanem, harmonista i skrzypek. Artysta wykonał je w roku 1957 (okrąglak powstał w 1956 roku). Znajdowały się tam do lata 2006 roku, kiedy to postanowiono je usunąć z tego miejsca podczas remontu tej budowli. W miejscu posągów postawiono donice z kwiatami, a same kamienne postacie skazane zostały na wygnanie. Podczas tego zabiegu, niestety zostały poważnie uszkodzone (urwane ręce, poobijane twarze, oderwane od tułowia głowy). Świadczy to o tym, że osoby "demontujące" nie miały zamiaru ochronić tych dzieł przed dalszą dewastacją, a dokonały całkowitego ich zniszczenia. Zaraz po usunięciu, posągi znalazły się w pobliżu składu gruzowiska, gdzie przeleżały prawie rok. Od tej pory ślad po nich zaginął. Jesienią 2008 roku udało mi się napotkać dwie z tych posągowychj postaci (dziewczyna z dzbanem i siedząca dziewczyna - fotorgafia nr 20061001_30) w mini ogródku skalnym na terenie przyległego do Parku "Zielona" zakładu OFI (jest to teren zamknięty). O pozostałych monumentach nic mi niewiadomo.

20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061001 DG - Zielona. Park "Zielona". Posągi z Okrąglaka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
UROCZYSKO "ZIELONA" ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Początek trasy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 1. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 4. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Uroczysko znajduje się w południowo-wschodniej części parku. Jest to ścieżka dydaktyczna ukazująca bogactwo występującej w tym miejscu flory i fauny.

Przystanek 1: GRĄD ŚWIEŻY

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 1. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 1. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 1. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Przystanek 2: GRĄD NISKI

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 2. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Przystanek 3: ŁĘG

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 3. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Przystanek 4: STAW

20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 4. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 4. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 4. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Przystanek 4. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Kanał wodny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090424 DG - ZIelona. Park "Zielona". Ścieżka dydaktyczna "UROCZYSKO ZIELONA". Kanał wodny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)aktualizacja: środa, 12 marzec 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Parki <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.