-


PARK "im. Generała JÓZEFA HALLERA"* REKREACJA i WYPOCZYNEK < PARKI* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:


20050728 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok na Aquapark NEMO. Panorama. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19740601 DG - Park Centrum. (FOTO: "Dąbrowa Górnicza" - Wydawnictwo "Śląsk" Katowice - 1976)
19850715 DG - Park Centrum. Boisko sportowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
19980511 DG - Centum. Park im. Generała Hallera. Widok na boiska i korty. W tle Aleja Róż. (FOTO: Archiwum UM DG)
19980511 DG - Centum. Park im. Generała Hallera. Alejki spacerowe. (FOTO: Archiwum UM DG)
19991102 DG - Centrum. Park "Hallera". Widok z budynku przy ul. Kościuszki 29. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg)
20000122 DG - Centrum. Park Hallera. Widok z budynku przy ulicy Kościuszki 29. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000129 DG - Centrum. Widok na PKZ i park Hallera z budynku przy ul. Kosciuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000129 DG - Park Hallera. W tle Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. Widok z budynku przy ul. Kościuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000420 DG - Centrum. Widok na PKZ i Plac Hallera z budynku przy ul. Kosciuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000420 DG - Centrum. Park Hallera. W tle Bazylika pw. Matki Boskiej Anielskiej. Widok z budynku przy ul. Kosciuszki 19 (Superjednostka). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000422 DG - Centrum. Park Hallera i centrum miasta. Widok z budynku przy ulicy Kościuszki 29.
20000813 DG - Centrum. Park Miejski im. gen. Hallera. Alejka parkowa i droga rowerowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Centrum. Park Miejski im. gen. Hallera. Plac zabaw w centralnej części parku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 - Centrum. Park Miejski im. gen. Hallera. Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000927 DG - Reden. Park Miejski od strony osiedla Adamieckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000927 DG - Reden. Park Miejski od strony osiedla Adamieckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000927 DG - Reden. Park Miejski od strony osiedla Adamieckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20001231 DG - Centrum. Park Hallera. Plac po zburzonych dawnych zabudowaniach ZUS i Pogotowia Ratunkowego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20010129 DG - Centrum. Park Hallera. Aleja spacerowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040709 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok na Bazylikę. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050727 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejki parkowe. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050819 DG - Centrum. Park Hallera. Widok na Bazylikę. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050819 DG - Centrum. Park Hallera. Widok na osiedle Adamieckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050819 DG - Centrum. Park Hallera. Remont. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051218 DG - Centrum. Plac Wolności i PKZ. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051218 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejki parkowe. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070423 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok z budynku przy ul. Kościuszki 29. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na Park im. Hallera z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)

20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Park im. Hallera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Park im. Hallera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Park im. Hallera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Ulica Królowej Jadwigi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Park zajmuje powierznię około 50 ha. Usytułowany jest w centrum miasta, gdzie w latach 1816 do 1840, znajdowały sie pokłady odkrywkowej kopalni węgla kamiennego "REDEN".

1910 - Dąbrowa. Widok z kościoła na Hutę Bankową - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1910 - Dąbrowa. Widok z kościoła na Hutę Bankową. W prawym dolnym rogu widoczne zabudowania stacji kolejowej Koleji Nadwiślańskiej. - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1910 - Dąbrowa. Widok z kościoła na Hutę Bankową - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 1910 - Dąbrowa. Widok z kościoła na Hutę Bankową - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

Pod koniec 1945 roku przystąpiono do zagospodarowania tego terenu, co stanowiło duży problem dla ówczesnych władz. Postanowiono zasypywać miejsce po wyrobisku poprzez wywożenie szlaki z pobliskiej huty Bankowej (wówczas im. F. Dzierżyńskiego). Torowisko kolejki wąskotorowej przebiegało przez dzisiejsze skrzyżowanie obok poczty głównej w Dąbrowie Górniczej. W 1969 roku zlikwidowano to torowisko i przystąpiono do gruntownej przebudowy centrum miasta.

1943 - DG - Kościół i miejsce po dawnej kopalni "Reden". - Bi - 1945. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl) 19610510 DG - Centrum. Obsługa kolejki wywożącej odpady z huty "Bankowa" na składowisko w miejscu dawnych odkrywek kopalni "Reden". (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Nowak) 20040423 DG - Centrum. Park "Małpi Gaj". Pozostałość po bocznicy kolejowej, po której jeździła kolejka z Huty Bankowej (dawnej Dzierżyński) wywożąca szlakę na składowisko w miejscu dzisiejszego Parku im. Gen. Hallera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051011 DG - Centrum. Skrzyżowanie ulic Kościuszki i Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

W dużej mierze, w czynie społecznym mieszkańców miasta, doprowadzono do zagospodarowania terenu dzisiejszego parku. Teren wyplantowano, zadrzewiono i wybudowano obiekty sportowe.

19740601 DG - Park Centrum. Tor modeli na uwięzi. (FOTO: "Dąbrowa Górnicza" - Wydawnictwo "Śląsk" Katowice - 1976) 19800520 DG - Park Centrum. Boisko sportowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 19980511 DG - Centum. Park im. Generała Hallera. Korty tenisowe. (FOTO: Archiwum UM DG)
20000726 DG - Centrum. Park Hallera. Widok na boisko obok stacji Pogotowia Ratunkowego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000813 DG - Centrum. Park Miejski im. gen. Hallera. Korty tenisowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20000927 DG - Reden. Park Miejski od strony osiedla Adamieckiego. Tor dla modeli latających na uwięzi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Powstał basen odkryty, korty tenisowe, boisko do piłki siatkowej i stadion lekkoatletyczny. Nieopodal osiedla przy ulicy Adamieckiego wybudowano tor dla modeli latających na uwięzi.

Pozostała wysoka skarpa, która stanowi doskonały punkt widokowy na miasto. Skarpa ta stanowiła również podstawę toru saneczkowego.

19991102 DG - Centrum. Park "Hallera". Widok na boisko obok stacji Pogotowia Ratunkowego. (FOTO: Dariusz NOWAK - nddg) 20000424 DG - Centrum. Park Hallera. Widok na boisko obok stacji Pogotowia Ratunkowego. 20000424 DG - Centrum. Park Hallera. Widok na boisko obok stacji Pogotowia Ratunkowego.
20000122 DG - Centrum. Park Hallera. Boisko sportowe i tor saneczkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20001231 DG - Centrum. Park Hallera. Tor saneczkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20001231 DG - Centrum. Park Hallera. Tor saneczkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Park miejski w centrum Dąbrowy Górniczej otrzymał imię generała Józefa Hallera na podstawie uchwały Rady Miejskiej z 8 grudnia 1993 roku. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja ds. Współpracy z Osiedlami Mieszkańców, a uchwałę podpisał ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej, Wiktor Kołodziejczyk.

W miejscu gdzie poprzednio znajdował się stadion i pozostałe obiekty sportowe, powstało nowoczesne centrum rozrywkowe w postaci parku wodnego "NEMO - Wodny Świat". Wewnątrz, oprócz basenów, znajdują się sauny, solaria, kręgielnia, dyskoteka oraz kawiarnie i restauracje.

20031211 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa Aquaparku w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20031211 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa Aquaparku w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20031211 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa Aquaparku w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20031211 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa Aquaparku w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Następnym krokiem było zagospodarowanie terenu po byłym MPGK, gdzie powstała nowoszesna hala widowiskowo-sportowa, która niejako ma w połączeniu z parkiem wodnym, stanowić duże, nie tylko miejskie, lecz również regionalne centrum sportowo-rekreacyjne.

20040116 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa hali sportowej w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040116 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa hali sportowej w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040116 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa hali sportowej w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050902 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-Sportowa "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Na przełomie lat 2004 / 2005 park został odnowiony. Poprawiono układ alejek, dodając nowe w miejscach wydeptanych trawników, co świadczyło o konieczności ich wytyczenia. Alejki te zostały pokryte nową nawierzchnią z kostki betonowej. Nieco uporządkowano teren przy kortach tenisowych, oraz usunięto pozostałości z czasu budowy parku wodnego i hali sportowej. Całość dopełniają nowe lampy oświetleniowe oraz ławki.

24 maja 2007 roku Dąbrowa Górnicza przystąpiła do projektu pisania prostych strof bezpośrednio na płytach chodnikowych. W tym dniu wieczorem harczerze wymalowali kilkadziesiąt kopii na terenie parku. Akcja ta jest kontynuowana w altach następnych.

20070525 DG - Centrum. Park im. Hallera. Multipoezja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070525 DG - Centrum. Park im. Hallera. Multipoezja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070525 DG - Centrum. Park im. Hallera. Multipoezja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070525 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok w kierunku PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

2-go października 2009 roku oddano projekt do realizacji wykonawcy, który nieco odmieni wygląd parku od strony hali sportowej. Wytyczone zostały drogi dojazdowo-wyjazdowe do obiektów sportowych.

2012.09.29 - Oficjalne oddanie do użytku dwóch siłowni pod chmurką. w parku Hallera obok hali Centrum oraz na tzw. placu centralnym na osiedlu Kasprzaka. Koszt powstania obu siłowni to kwota rzędu 100 tys. zł, a dostęp do nich jest bezpłatny.

Do dyspozycji jest osiem urządzeń:

- krzesełko do podnoszenia masy ciała wzmacniające mięśnie ramion, klatki piersiowej, pleców i obręczy barkowej,
- drążki do podciągania, budujące muskulaturę obręczy barkowej, mięśni ramion, grzbietu i klatki piersiowej oraz brzucha,
- tzw. "Biegacze - Piechurzy", wzmacniające mięśnie nóg i pasa biodrowego, dodatkowo korzystnie wpływające na układ krążenia, serce i płuca,
- prasę nożną, poprawiająca muskulaturę nóg oraz mięśni brzucha,
- ławkę i prostownik pleców, budujące muskulaturę brzucha oraz mięśni grzbietu,
- orbitrek eliptyczny, który poprawie muskulaturę nóg i rąk, a także ogólną kondycję fizyczną i wydolność organizmu,
- drążki gimnastyczne służące budowie muskulatury przedramion, ramion i obręczy barkowej oraz mięśni brzucha i grzbietu.
- drabinkę z drążkiem do podciągów - idealną do budowania muskulatury obręczy barkowej, wzmacniania mięśni brzucha czy rozgrzewki.

Trudność ćwiczeń na wybranych urządzeniach jest tak zróżnicowana, aby były one atrakcyjne zarówno dla osób, które mają już doświadczenia w sportach siłowych, jak i dla tych, którzy nigdy wcześniej z urządzeń do ćwiczeń nie korzystali.

20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z Nemo - Wodny Świat. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z Nemo - Wodny Świat. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Ul. Kościuszki. Planowany wyjazd z HWS "CENTRUM". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Widok z bloku przy ul. Kościuszki 29. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Widok z bloku przy ul. Kościuszki 29. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20091002 DG - Centrum. Park Hallera. Widok z bloku przy ul. Kościuszki 39. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Plac zabaw. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Nowe schody. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051026 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Alejka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051030 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejka parkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051030 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejki parkowe. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040614 DG - Centrum. Park Hallera. Kwiatowy herb miasta. "SPORTOWA DĄBROWA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040614 DG - Centrum. Park Hallera. Kwiatowy herb miasta. "SPORTOWA DĄBROWA". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040709 DG - Centrum. Park im. Hallera. W tyle aquapark Nemo - Wodny Świat. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20040709 DG - Centrum. Park im. Hallera. Wala Sportowa "Centrum". Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20050109 DG - "Nemo - Wodny Świat". XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert grupy Headfucker. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050109 DG - "Nemo - Wodny Świat". XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050109 DG - "Nemo - Wodny Świat". XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert grupy Haratacze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050109 DG - "Nemo - Wodny Świat". XIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Koncert grupy Haratacze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050206 DG - Centrum. Park im. Hallera. Widok na Aquapark NEMO. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejka parkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Centrum. Plac Wolności i PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050206 DG - Centrum. Park im. Hallera. Alejki parkowe. Widok z Superjednostki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070811 DG - Centrum. Park im. Hallera. Złota Miejscowość Radia Katowice 2007. Koncert IRA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070811 DG - Centrum. Park im. Hallera. Złota Miejscowość Radia Katowice 2007. Koncert IRA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070811 DG - Centrum. Park im. Hallera. Złota Miejscowość Radia Katowice 2007. Koncert IRA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)aktualizacja: środa, 12 marzec 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Parki <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.