-


POMNIKI PRZYRODY* HISTORIA < REKREACJA i WYPOCZYNEK* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Dwa pomniki przyrody: Lipa drobnolistna i buk pospolity. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
WYWIERZYSKA
|:
STARE LIPY DOBIECKIE (Tilia Cordata)
|:
STARE LIPY (Tilia Cordata)
|:
STARY JESION (Fraxinus Excelsior)
|:
DĄB WOLNOŚCI (Quercus robur)
|:
DWA BUKI ZWYCZAJNE (Fagus sylvatica)
|:
DWA BOŻODRZEWY (Ajlant gruczołkowaty)
|:
UJEJSCE - BUK POSPOLITY (Fagus Silvatica)
|:
UJEJSCE - LIPA DROBNOLISTNA (Tilia Cordata)
|:
BŁĘDÓW - DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus Robur)
|:
WIĄZ SZYPUŁKOWY (Ulmus laevis)
|:
BRZOZA (Betula verrucosa)
|:
JESION WYNIOSŁY (Fraxinus Excelsior)
|:
KASZTANOWIEC BIAŁY (Aesculus hippocastanum)
|:
WIERZBA BIAŁA (Salix alba)
|:
|:
|:
|:
|:


-STRZEMIESZYCE WIELKIE - " WYWIERZYSKA " ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000802 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. Pomnik przyrody "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000802 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. Pomnik przyrody "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051021 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Obszar źródliskowy o powierzchni 1,3 ha. Źródła te niosą czystą wodę wapniowo-magnezową. Spośród najważniejszych elementów fauny, stwierdzonych w źródlisku wymienić należy: wirki - wypławek kątogłowy; mięczaki - źródlarka karpacka; skorupiaki - kiełż zdrojowy; ryby - pstrąg potokowy, który ma tam naturalne tarlisko.

20051021 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20051021 DG - Strzemieszyce Wielkie. Park. "Wywierzyska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
RUDY - DOL. BIAŁEJ PRZEMSZY - "LIPY DOBIECKIE" (Tilia Cordata) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030921 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


2 lipy drobnolistne swoją nazwę zawdzięczają XIX - wiecznej posiadłości Dobieckich, która to położona była nieopodal nich. Rosną nad Białą Przemszą, przy drodze do dzielnicy Rudy. Lipy te stanowią centralny organizm grupując wokół siebie wiele gatunków owadów, gryzoni, nietoperzy i ptaków. Z tych ostatnich możemy zaobserwować między innymi zamieszkujące dziuple dzięcioły i szpaki, a spośród owadów, zwłaszcza w porze kwitnienia lip - roje brzęczących pszczół.

20000810 DG - Rudy. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie" w okolicy rozlewisk Białej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030919 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030919 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090614 DG - Rudy. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. Pomnik przyrody "Lipy Dobieckie". Pozostałość po majątku Dobieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
BUGAJ - " STARE LIPY " (Tilia Cordata) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000813 DG - Bugaj. Pomnik przyrody. Zespół lip. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Bugaj. Pomnik przyrody. Zespół lip. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


2 lipy drobnolistne rosnące w dzielnicy Bugaj,
przy ul. Jałowcowej 15.


-
ŁOSIEŃ - " STARY JESION " (Fraxinus Excelsior) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20020826 DG - Łosień. ul. Łaskowa. Pomnik przyrody. Stary jesion. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020826 DG - Łosień. ul. Łaskowa. Pomnik przyrody. Stary jesion. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Jesion wyniosły, rosnący w dzielnicy Łosień, przy ul. Łaskowej.

20090507 DG - Łosień. Ulica Łaskowa. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Łosień. Ulica Łaskowa. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Łosień. Ulica Łaskowa. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Łosień. Ulica Łaskowa. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
MYDLICE - " DĄB WOLNOŚCI" (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040903 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik przyrody "Dąb Wolności" przed budynkiem "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040903 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik przyrody "Dąb Wolności" przed budynkiem "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowscy Radni 25 sierpnia 2004 roku nadali statut pomnika przyrody dębowi szypułkowemu (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. nad ziemią wynoszącym 161 cm., rosnącemu na na działce nr 117/2, karta mapy 108 (rodzaj użytku: teren rekreacyjno - wypoczynkowy), stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej na przeciwko Muzeum Miejskiego "Sztygarka" w kompleksie parkowym przy ulicy Górniczej. Zwany jest "Dębem Wolności". Drzewo to posadzono w pobliżu gmachu, w którym w czasie I wojny światowej mieściło się biuro werbunkowe Legionów Polskich w ówczesnej Dąbrowie. Upamiętnia patriotyczną postawę młodych dąbrowiaków.

Inicjatorami posadzenia dębu było 15-tu mieszkańców miasta.
Uczynili to w 1915 roku.

Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennego tworu przyrody żywej ze względu na jego szczególną wartość historyczną.

20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10-go listopada 2007 roku w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, zamontowana została tablica pamiątkowa, opisująca to wydarzenie.


-
UJEJSCE - " DWA BUKI ZWYCZAJNE" (Fagus Silvatica) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 25 sierpnia 2004 roku, Dąbrowscy Radni nadali statut pomnika przyrody 2 drzewom z gatunku buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm. nad ziemią wynoszących 270 cm. i 290 cm., rosnące w rejonie ulicy Podbuczyny, na działce Skarbu Państwa nr 896/22 karta mapy 2, Obręb Ujejsce, (rodzaj użytku: las III ), będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwa Siewierz. Drzewa te rosną na skraju lasu.

Góra Bukowa, jak sama nazwa głosi, porośnięta jest licznymi drzewami z gatunku buków. Jednak te dwa drzewa rosnące na skraju lasu, wyróżniają się wśród zwartego, młodszego drzewostanu pokrywającego Górę Bukową.

Ustanowienie ochrony ma na celu zachowanie cennych tworów przyrody żywej ze względu na ich szczególną wartość przyrodniczą i krajobrazową.

20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
SIKORKA - DWA BOŻODRZEWY (Ajlant gruczołkowaty) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20070807 DG - Sikorka. Ulica Hallera. Pomnik przyrody - dwa bożodrzewy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Sikorka. Ulica Hallera. Pomnik przyrody - dwa bożodrzewy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowscy Radni w sierpniu 2007 roku nadali statut pomnika przyrody 2-m drzewom z gatunku Ajlant gruczołkowaty - Bożodrzew (Ailanthus altissima), rosnącym przy ulicy Hallerczyków 165, na działce Nr 235/2, karta mapy nr 4 obręb Sikorka.

Obwody pni mierzonych na wysokości 130 cm. nad ziemią wynoszą 260 cm. i 268 cm., co lokuje je w pierwszej dziesiątce drzew tego gatunku w Polsce. Rzadko występują w naszym rejonie. Te egzotyczne drzewa po raz pierwszy zostały przywiezione do Europy z Chin w 1751 roku. Były sprowadzanane do egzotycznych ogrodów zakładanych przy pałacach i dworkach.

20070807 DG - Sikorka. Ulica Hallera. Pomnik przyrody - dwa bożodrzewy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Sikorka. Ulica Hallera. Pomnik przyrody - dwa bożodrzewy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
UJEJSCE - BUK POSPOLITY (Fagus Silvatica) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Buk pospolity. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 roku ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 404 cm., rosnące na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 683/73 - karta mapy 16 (obręb: Ujejsce), położonej przy ul. Krynicznej 2D.

20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Buk pospolity. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Buk pospolity. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
UJEJSCE - LIPA DROBNOLISTNA (Tilia Cordata) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Lipa drobnolistna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 roku ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 290 cm., rosnące na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 683/73 - karta mapy 16 (obręb: Ujejsce), położonej przy ul. Krynicznej 2D.

20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Lipa drobnolistna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Ujejsce. Ulica Kryniczna. Pomnik przyrody. Lipa drobnolistna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
BŁĘDÓW - DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090507 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 sierpnia 2008 roku ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 340 cm., rosnące na nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 1836/7 - karta mapy 14 (obręb: Błędów), położonej przy ul. Pustynnej 31.

20090507 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090507 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
STASZIC - WIĄZ SZYPUŁKOWY (Ulmus laevis) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20081202 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Pomnik przyrody. Wiąz szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go listopada 2008 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku wiąz szypułkowy (Ulmus laevis) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 320 cm., rosnące na nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 10/4 - karta mapy 88 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej przy ul. 11 Listopada.

20081202 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Pomnik przyrody. Wiąz szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Pomnik przyrody. Wiąz szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Pomnik przyrody. Wiąz szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
POGORIA - BRZOZA (Betula verrucosa) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090801 DG - Pogoria. Dawna kolonia Matheron. Pomnik przyrody. Brzoza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go listopada 2008 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku brzoza (Betula verrucosa) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 250 cm., rosnące na nieruchomości, oznaczonej numerem geodezyjnym 10/8 - karta mapy 7 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej przy ul. Pogoria.

20090801 DG - Pogoria. Dawna kolonia Matheron. Pomnik przyrody. Brzoza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090801 DG - Pogoria. Dawna kolonia Matheron. Pomnik przyrody. Brzoza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090801 DG - Pogoria. Dawna kolonia Matheron. Pomnik przyrody. Brzoza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
GOŁONÓG - JESION WYNIOSŁY (Fraxinus Excelsior) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go listopada 2008 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 360 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, oznaczonej numerem geodezyjnym 71 - karta mapy 20 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej przy ul. Gwardii Ludowej.

20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Jesion wyniosły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
GOŁONÓG - KASZTANOWIEC BIAŁY (Aesculus hippocastanum) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Kasztanowiec biały. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go listopada 2008 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 340 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej przy ul. Gwardii Ludowej.

20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Kasztanowiec biały. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Kasztanowiec biały. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Gwardii Ludowej. Pomnik przyrody. Kasztanowiec biały. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
GOŁONÓG - WIERZBA BIAŁA (Salix alba) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20081202 DG - Gołonóg. Ulica Piecucha. Pomnik przyrody. Wierzba biała. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go listopada 2008 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku wierzba biała (Salix alba) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 320 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, oznaczonej numerem geodezyjnym 75 - karta mapy 19 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej przy ul. Piecucha.

20081202 DG - Gołonóg. Ulica Piecucha. Pomnik przyrody. Wierzba biała. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Piecucha. Pomnik przyrody. Wierzba biała. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20081202 DG - Gołonóg. Ulica Piecucha. Pomnik przyrody. Wierzba biała. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


-
ŁOSIEŃ - SOSNA ZWYCZAJNA (Pinus sylvestris) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030622 DG - Łosień. Zbiornik wodny "Łosień". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go sierpnia 2009 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku sosna zwyczajna (Pinus sylvestris) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 262 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Siewierz (oddział 77g) - oznaczonej numerem geodezyjnym 3 - karta mapy 115 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej w rejonie zbiornika wodnego "Łosień".


-
PIEKŁO - DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20050821 DG - Piekło. Ul. Jasna. Nowa droga do Antoniowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090911 DG - Piekło. ul. Unruga. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 26-go sierpnia 2009 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku Dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 290 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Górnicza, położonej przy ul. Unruga.

20090911 DG - Piekło. ul. Unruga. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090911 DG - Piekło. ul. Unruga. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090911 DG - Piekło. ul. Unruga. Pomnik przyrody. Dąb szypułkowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)ZIELONA - CZTERY DĘBY SZYPUŁKOWE (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 24-go października 2012 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody cztery drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm. wynoszących 281 cm. i 293 cm., 225 cm., 260 cm., rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Gónicza oznacznonej numerem geodezyjnym 7/3 - karta mapy 10 (obręb: Dąbrowa Górnicza), położonej przy ul. Zielona.ŁOSIEŃ - DWA DĘBY SZYPUŁKOWE (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 24-go października 2012 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody dwa drzewa z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodach pni mierzonych na wysokości 130 cm. wynoszących 284 cm. i 277 cm. rosnące na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Gónicza oznaczonej numerem geodezyjnym 654 - karta mapy 5 (obręb: Łosień), położonej przy ul. Gołonoskiej, przed posesją nr 23.MARIANKI/RATANICE - DĄB SZYPUŁKOWY (Quercus Robur) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 24-go października 2012 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 326 cm., rosnące w starorzeczu rzeki Przemszy, na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, bedącej we władaniu Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, oznaczonej numerem geodezyjnym 265/3 - karta mapy 2 (obręb: 0010 Ratanice ), położonej w granicy z działką oznaczoną numerem 15 - karta mapy 1 (obręb 0008 Marianki) w Dąbrowie Górniczej.UJEJSCE - BUK POSPOLITY (Fagus Silvatica) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 24-go października 2012 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 282 cm. rosnące na działce oznacznonej numerem geodezyjnym 896/23 - karta mapy 2 (obręb: 0017 Ujejsce), stanowiącej własność Skarbu Państwa, bedącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz.TRZEBIESŁAWICE - BUK POSPOLITY (Fagus Silvatica) ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
Podczas Sesji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza, która miała miejsce 24-go października 2012 roku, ustanowiono pomnikiem przyrody drzewo z gatunku buk pospolity (Fagus silvatica) o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm. wynoszącym 310 cm., rosnące na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 2006/2 - karta mapy 13 (obręb 0014 Trzebiesławice), stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz.
aktualizacja: poniedziałek, 19 listopad 2012.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.