-


POMNIKI - TABLICE HISTORYCZNE - MOGIŁY
ZĄBKOWICE* HISTORIA < POMNIKI-TABLICE-MOGIŁY* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Związku Orła Białego i Hutnicza. Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, rozstrzelanych 04.01.1945 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Sikorskiego. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego. Tablica upamiętniająca żołnierzy Wojska Polskiego z Ząbkowic, walczących pod wodzą Józefa Piłsudskiego, poległych w latach 1918-1920. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POMNIKI I OBELISKI
|:
TABLICE PAMIĄTKOWE
|:
MOGIŁY
|:
POMNIKI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA


-
POMNIKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Ku Czci Wojsk Radzieckich
|:
Pomnik - POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ
|:
Pomnik - Bohaterom poległym za wolność i demokrację
|:
Pomnik - upamiętniający 16 mieszkańców, rozstrzelanych 04.01.1945 r.-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Tablica - ul. - poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
|:
Tablica - ul. - poświęcona mieszkańcom poległym podczas II wś
|:
Tablica - ul. - poświęcona Józefowi Piłsudskiemu-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Mogiła - zbiorowa Żołnierzy Armii Czerwonej - ul. Górzysta - Cmentarz-
POMNIKI i TABLICE, KTÓRYCH JUŻ NIE MA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Józefa Piłsudskiego na Bielowiźnie-
POMNIKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
POMNIK - KU CZCI WOJSK RADZIECKICH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000813 DG - Ząbkowice-Bielowizna. Pozostałość po pomniku ku czci wojsk radzieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Zwycięstwa. Pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej, poległych podczas wyzwalania Ząbkowic. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Ząbkowice - ulica Zwycięstwa

Poległym podczas wyzwalania Ząbkowic.

Uroczyste odsłonięcie miało miejsce w dniu 27.01.1966 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.-
POMNIK - POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20021001 DG - Ząbkowice. Park Tysiąclecia.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park miejski. Pomnik ku czci poległych za wolność i demokrację. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Tablica na pomniku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Ząbkowice - ulica Szosowa, park 1000-lecia

Inicjatorem budowy pomnika był ZBOWiD.
Uroczyste odsłonięcie miało miejsce w 1966 roku.

Na tablicy znajduje się napis upamiętniający poległych członków ruchu oporu.

W 2OO5 roku pomnik został odnowiony. Ponownie pojawiła się nanim tablica pamiątkowa, uporządkowano również jego otoczenie.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


CHWAŁA I
CZEŚĆ
POLEGŁYM
BOHATEROM
ZA WOLNOŚĆ I
DEMOKRACJĘ
-
POMNIK - Bohaterom poległym za wolność i demokrację w latach 1914-1989 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Górzysta. Cmentarz. Pomnik Bohaterom poległym za wolność i demokrację w latach 1914-1989. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Górzysta. Cmentarz. Pomnik Bohaterom poległym za wolność i demokrację w latach 1914-1989. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091106 DG - Ząbkowice. Ul. Górzysta. Cmentarz. Krzyż. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091106 DG - Ząbkowice. Ul. Górzysta. Cmentarz. bohatrom poległym w walce o Wolność i Niepodległość Najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polski w latach 1914-1989. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Ząbkowice - Cmentarz parafialny - ulica Górzysta

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


BOHATEROM

POLEGŁYM W WALCE
O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
NAJJAŚNIEJSZEJ RZECZPOSPOLITEJ

POLSKI

W LATACH 1914 - 1989

BÓG - HONOR - OJCZYZNA  -
POMNIK - upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, rozstrzelanych 04.01.1945 r. ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Związku Orła Białego i Hutnicza. Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, rozstrzelanych 04.01.1945 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Związku Orła Białego i Hutnicza. Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, rozstrzelanych 04.01.1945 r.. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Ząbkowice - ulice: Związku Orła Białego i Hutnicza

Jest to miejsce pierwotnego pochówku poległych żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o wyzwolenie Ząbkowic.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W TYM MIEJSCU, 04.01.1945 r.
HITLEROWCY ROZSTRZELALI
NIEWINNYCH MIESZKAŃCÓW
ZĄBKOWIC

BIAŁY WINCENTY * 20.III.1865
BIAŁY WŁADYSŁAW * 27.X.1896
GAJDECKI TADEUSZ * 15.VII.1926
GAJDECKI HENRYK * 12.I.1929
KOLKOWSKI MIECZYSŁĄW * 5.VII.1908
KOLKOWSKA STANISŁAWA * 6.VI.1912
MACHOWIAK CECYLIA * 7,XI.1908
MAGNOWSKI TADEUSZ * 31.I.1904
OLEŚKIEWICZ JÓZEF * 16.VI.1880
PŁAZAK ANDRZEJ * 30.XI.1866
PRZYBYŁA JÓZEF * 28.I.1876
PRZYBYŁA FRANCISZKA * 7.IV.1883
PRZYBYŁA WŁADYSŁAW * 24.VI.1908
PRZYBYŁA ZOFIA * 15.V.1916
WOŹNIAK ELEONORA * 14.VII.1903
KACZMARZYK ALFREDA * 29.III.1923

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20021001 DG - Ząbkowice. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Sikorskiego. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego. Tablica upamiętniająca żołnierzy Wojska Polskiego z Ząbkowic, walczących pod wodzą Józefa Piłsudskiego, poległych w latach 1918-1920. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego
Ząbkowice - ulica Wł. Sikorskiego

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


PADLI NA POLU CHWAŁY
ODPIERAJĄC Z GRANIC PAŃSTWA POLSKIEGO
POD WODZĄ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
NAWAŁĘ NAJEŹDCÓW W LATACH 1918/20:

Ś.P.

FRANUSIEWICZ WACŁAW - robotnik
GAJEWSKI MIECZYSŁAW - uczeń
GNATOWSKI MARIAN - uczeń
KOPCZYŃSKI STEFAN - uczeń
MISKA ANTONI - robotnik
NOWACKI JÓZEF - uczeń
NOWAK WITOLD - uczeń
PAWLIKOWSKI FELIKS - robotnik
PERDAK FRANCISZEK - robotnik
STAROŃ JULIAN - robotnik

KOMITET OBCHODU NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI

ZĄBKOWICE
3 V 1931
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona MIESZKAŃCOM ZĄBKOWIC poległym podczas II wojny światowej ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20021001 DG - Ząbkowice. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Sikorskiego. Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego. Tablica upamiętniająca mieszkańców Ząbkowic poległych w czasie II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego
Ząbkowice - ulica Wł. Sikorskiego

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM
ZĄBKOWIC I TYM, KTÓRZY ZGINELI
W NASZYM MIEŚCIE W LATACH
TERRORU HITLEROWSKIEGO I
STALINOWSKIEGO

PARAFIANIE

1.IX.1992
FUNDATOR HENRYK MIKINA

-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. Tablice pamiątkowe. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


na murach Szkoły Gimnazjum nr 9
Ząbkowice - ulica Zwycięstwa 44

Tablica pamiątkowa o pobycie Marszałka w tym miejscu podczas spotkań członków PPSu, w których uczestniczył przy formowaniu Legionów. W miejscu obecnej szkoły był budynek Juliana Lubeckiego, w którym dochodziło to tych spotkań.


PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI
POLSKI
JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
W 60 -TĄ ROCZNICĘ ZGONU
DLA UPAMIĘTNIENIA POBYTU
W ZĄBKOWICACH
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA
12 MAJA 1995 r.
-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
MOGIŁA - zbiorowa żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce o wyzwolenie Ząbkowic ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Górzysta. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Górzysta. Cmentarz. Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce o wyzwolenie Ząbkowic. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091106 DG - Ząbkowice. Ul. Górzysta. Cmentarz. Mogiła zbiorowa żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce o wyzwolenie Ząbkowic. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Ząbkowice - Cmentarz parafialny - ulica Górzysta

Jest to mogiła nieznanych żołnierzy radzieckich, poległych w walkach o wyzwolenie Ząbkowic.

Odsłonięcie miało miejsce w 1945 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.-
POMNIKI i TABLICE, KTÓRYCH JUŻ NIE MA ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_-
POMNIK - OBELISK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. Tablice pamiątkowe. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100414 DG - Ząbkowice. ul. Zwycięstwa 44. Gimnazjum nr 9. Tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


na Bielowiźnie

Wystawiony przez wybuchem II wojny światowej przez społeczeństwo, na pamiątkę spotkań członków PPSu, w których uczestniczył również Józef Piłsudski. Spotkania odbywały się w domu Juliana Lubeckiego na Bielowiźnie. Obelisk został zniszczony przez okupanta. Dzisiaj w tym miejscu znajduje się budynek szkoły podstawowej, na którego murach zamontowano tablicę pamiątkową o pobycie Marszałka w tym miejscu. reść pierwotnej tablicy nie jest mi znany.


PIERWSZEMU MARSZAŁKOWI
POLSKI
JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU
W 60 -TĄ ROCZNICĘ ZGONU
DLA UPAMIĘTNIENIA POBYTU
W ZĄBKOWICACH
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA
12 MAJA 1995 r.
aktualizacja: wtorek, 13 listopad 2018.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.