-


POMNIKI - TABLICE HISTORYCZNE - MOGIŁY
GOŁONÓG* HISTORIA < POMNIKI-TABLICE-MOGIŁY* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego 72. Pomnik ku czci żołnierzy Armii czerwonej, poległych w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POMNIKI I OBELISKI
|:
TABLICE PAMIĄTKOWE
|:
MOGIŁY
|:
POMNIKI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA


-
POMNIKI I OBELISKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Bohaterom Armii Czerwonej
|:
Pomnik - Krzyż Solidarności - Ołtarz Ojczyzny
|:
Pomnik - Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu (replika) Plac J. Bema-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Tadeuszowi Kościuszce
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Erygowanie Parafii w Gołonogu
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Andrzej Załuski
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Katarzyna Dobiecka
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Benedykt Pawołowski
|:
Tablica - ul. Kościena - plac przy kościele - Katyń... ocalic od zapomnienia-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Mogiła - Roman Piecuch - ul. Kościelna - Cmentarz
|:
Mogiła - Działaczy ruchu robotniczego, 16.11.1944 r - ul. Kościelna - Cmentarz-
POMNIKI i TABLICE, KTÓRYCH JUŻ NIE MA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu - ul. Kościelna i Laski-
POMNIKI I OBELISKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
POMNIK - BOHATEROM ARMII CZERWONEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19991108 DG - Gołonóg. Pomnik żołnierzy radzieckich na skraju osiedla Cendlera. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego 72. Pomnik ku czci żołnierzy Armii czerwonej, poległych w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Piłsudskiego 72. Pomnik ku czci żołnierzy Armii czerwonej, poległych w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Gołonóg - ulica J. Piłsudskiego 72

27 stycznia 1945 roku, a właściwie w nocy z 26 na 27, Dąbrowa Górnicza zostaje wyzwolona. Dokonali tego żołnierze z oddziałów 4 Korpusu Pancernego Gwardii i 59 armii I Frontu Ukraińskiego.
Po krótkich lecz ciężkich walkach na linii Gołonóg - osiedle Staszic, około godziny 3-ej nad ranem, pierwsi żołnierze radziedzcy byli na ulicach Dąbrowy Górniczej.

Po wojnie postawiono pomnik przy jednej z głównych ulic w Gołonogu, dzisiaj nieco na uboczu z powodu zmian komunikacyjnych w mieście.

Autorem pomnika był inżynier Wiesław Hrycan z huty "Bankowej".
Odsłonięcie miało miejsce dnia 12.08.1945 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


BOHATEROM
CZERWONEJ ARMII
POLEGŁYM 26-27 I 1945 R.
W WALCE Z NIEMIECKIMI
ZABORCAMI o OSWOBODZE
NIE m DĄBROWY GÓRNI
CZEJ i GOŁONOGA

MIESZKAŃCY m
DĄBROWY GÓR
GOŁONOGA
-
POMNIK - KRZYŻ SOLIDARNOŚCI (OŁTARZ OJCZYZNY) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19960725 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego z Padwy. Krzyż Solidarności. (FOTO: Autor nieznany)
200612013 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego z Padwy. Krzyż Solidarności. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność HK - Jacek Zommer)

20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Krzyż Solidarnosci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny. Portret ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Pochodzenie krzyża. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - Hutnik '81. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Tablica pamiątkowa - ks. Jerzy Popiełuszko - IV rocznica śmierci. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Monte Cassino. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z grobu ks. Jerzego Popiełuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071028 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Ołtarz Ojczyzny.Urna z ziemią z Katynia i Bykowni. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Gołonóg - ulica Kościelna

W niedzielę 28 października 2007 roku o godz. 12:30 w Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Gołonogu, odbyło się uroczyste poświęcenie Ołtarza Ojczyzny. Centralną jego część stanowi historyczny drewniany krzyż ("Krzyż Solidarnosci") wykonany przez strajkującą załogę wydziału mechanicznego M-32 podczas 11 dniowego strajku w Hucie Katowice w grudniu 1981 r.. Poświęcenia Ołtarza dokonał o bp. Jerzy Maculewicz, administrator apostolski w Uzbekistanie - współzałożyciel Klubu Inteligencji Katolickiej i Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Dąbrowie Górniczej.

Obecnie w miejscu, w którym był ustawiony Krzyż "Solidarności" w grudniu 1981 na terenie Huty Katowice, ustawiono tablicę pamiątkową poświęconą dwójce pracowników huty, uczestników strajku, zmarłych tragicznie w niewyjaśnionych okolicznościach.

20091111 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Msza za Ojczyznę. FOTO: Jacek Zommer (ZoJa) 20091111 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Msza za Ojczyznę. FOTO: Jacek Zommer (ZoJa) 20091111 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Msza za Ojczyznę. FOTO: Jacek Zommer (ZoJa)


Krzyż przeniesiony z wydziału
M-32 Huty Katowice
ze strajku "Solidarności"
w stanie wojennym grudzień 81 r.HUTNIK '81
Za Hutników
i Ich Rodziny
Msza Św. 10.V.19811984 - 2004
"Zło dobrem zwycięzaj..."
W 20.TĄ ROCZNICĘ
MĘCZEŃSKIEJ ŚMIERCI
KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI
SolidarnośćIV ROCZNICA ŚMIERCI
KSIĘDZA JERZEGO
POPIEŁUSZKI
ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ
SOLIDARNOŚĆ HUTA KATOWICEZiemia
z Monte Cassino
przywieziona
i ofiarowana przez
Panią Ewę
LinczowskąZiemia z grobu Sługi Bożego
Ke. Jerzego Popiełuszki
Ofiarował
Ks. prał. Zygmunt Malacki
Proboszcz parafii
Św. Stanisława Kostki
w WarszawieZiemia z Katynia i Bykowni
Ofiarował
Ks. prał. Zdzisław Peszkowski
Kapelan Rodzin Katyńskich
i Pomordowanych
na Wschodzie
-
POMNIK - ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY (replika) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19351111DG - Gołonóg. Pomnik ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)

20090915 DG - Gołonóg. Pl. Bema. Cokół pod pomnik "Żołnierza Zwyciezcy". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090915 DG - Gołonóg. Pl. Bema. Cokół pod pomnik "Żołnierza Zwyciezcy". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

2010523 DG - Gołonóg. Plac Bema. Pomnik "Żołnierza Zwycięzcy" na skwerze. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Gołonóg - Plac Józefa Bema

W pierwszych dniach października 2005 roku, podczas prac ziemnych na działce Pani Joanny Kędzior, natrafiono na korpus legionisty z dawnego pomnika.

Na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej w 2005 r. wykonano makietę pomnika, którą przekazano do Muzeum Miejskiego "Sztygarka". Podniesiono temat odbudowy Pomnika Żołnierza Zwycięzcy, a ówczesne władze miejskie popierały ten pomysł. Wraz ze zmianą na stanowisku Prezydenta Miasta, temat uległ odłożeniu, by nie powiedzieć zapomnieniu.

Dopiero 25 lutego 2009 roku podjęto temat bardziej poważniej i poddano projekt odbudowy do akceptacji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. TPDG ponownie zwróciło się do Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy i do Rady Miejskiej o rozszerzenie Komitetu Organizacyjnego oraz odbudowę pomnika. Zaproponowano lokalizację pomnika w Gołonogu na skwerze przy placu Józefa Bema. Miejsce to służyło by w przyszłosci do świętowania ważnych dla Polski rocznic, w tym Święta Niepodległości, przy okazji ucząc patriotyzmu dzieci, młodzież i przyszłe pokolenia.

Rekonstrukcja tego pomnika jest symbolem upamiętniającym poległych mieszkańców, których wielu przelało krew za wolność Polski w latach 1914-1921, a którzy nie zostali do dnia dzisiejszego upamiętnieni w podobnej formie.

Uchwała dotycząca odbudowy pomnika została podjęta na Sesji jednogłośnie.

4-go listopada 2009 roku w godzinach popołudniowych na Placu im. Józefa Bema w Gołonogu, ustawiono na cokole (przygotowanym wcześniej) figurę młodego legionisty, "Żołnierza Zwycięzcy". Współczesnym autorem tej rzeźby z piaskowca (również szydłowieckiego jak w oryginale) jest wrocławski artysta rzeźbiarz, Maciej Stoksik. Nie jest to wierna kopia, lecz postać wzorowana na tej znanej ze starych fotografii i opowiadań. Zmieniono również kształt orła ze zrywającego się do lotu, na orła legionów z czasów I wojny światowej. Zrezygnowano też z umieszczenia oryginalnego napisu na cokole, zmieniając go na bardziej odpowiadający czci wszystkich walczących o niepodległą Polskę.

20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

11-go listopada 2009 roku o godzinie 15.00 w strugach ulewnego deszczu rozpoczęły się uroczystości odsłonięcia i poświęcenia pomnika. Oprawę stanowiły jednostki policyjne, ponieważ przy okazji odsłonięcia pomnika, został przekazany Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej Sztandar. Na placu zebrał się tłum mieszkańców, którzy przygladali się przebiegowi ceremonii. W uroczystościach uczestniczyli dąbrowscy włodarze z Prezydentem Miasta Zbigniewem Podrazą, Przewodnicząca Rady Miasta Panią Agnieszką Pasternak, przedstawicielami Rady Miasta, Parlamentarzyści RP, przedstawiciele Towarzystywa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, Policjanci z władz centralnych, wojewódzkich i miejskich, ksiądz biskup sosnowiecki Grzegorz Kaszak, ksiądz proboszcz Bazyliki Matli Boskiej Anielskiej Andrzej Stasiak.

Po przemówieniach i poświeceniu pomnika, dokonano prezentacji sztandaru, który trafił w ręce dąbrowskich policjantów. Uroczystość zakończył Apel Poległych, salwa honorowa i defilada oddziałów policyjnych przy dźwiękach policyjnej orkiestry reprezentacyjnej.

20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

>> Zobacz więcej zdjęć z uroczystości w galerii. <<


BOHATEROM
WALCZĄCYM
O NIEPODLEGŁĄ
POLSKĘ1933 POMNIK ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY
ZOSTAŁ ODSŁONIETY PRZEZ
MIESZKAŃCÓW GOŁONOGA U ZBIEGU
ULIC LASKI I KOŚCIELNEJ

1940 OKUPANT HITLEROWSKI ZNISZCZYŁ
POMNIK, KTÓEGO POZOSTAŁOŚCI
ZAKOPANO

2009 Z INICJATYWY TOWARZYSTWA
PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRNICZEJ,
PRZY WSPARCIU RADY MIASTA
I PREZYDENTA MIASTA POMNIK
ZOSTAŁ ODTWORZONY

DĄBROWA GÓRNICZA 11 LISTOPADA
2009 ROKU


INFORMACJA O ORYGINALNYM POMNIKU

przy skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski
w Gołonogu

W dolnej części postumentu wysokiego na 3,5 metra, przedstawiono orła zrywającego się do lotu, a na jego szczycie umieszczono naturalnej wielkości figurę wyobrażającą postać żołnierza piechoty legionowej z charakterystyczną czapką "maciejówką" z orłem w koronie na głowie, w mundurze legionisty Piłsudczyka oraz karabinem typu Mannlicher w dłoniach. Wiek tego piechura określony był w przedziale 16-18 lat. Na cokole umieszczona pyła tablica z napisem: "BRACIOM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ, ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY. GOŁONÓG 11 XI 1933 R.".

Jedną z przewodnich idei powstania pomnika, było uczczenie pamięci żołnierzy - ochotników, którzy byli właściwie nastolatkami, walczącymi bohatersko i ginącymi za Naszą Ojczyznę. Monument stanowił przejaw uczuć patriotycznych ludności Gołonoga, którzy poświęcili go wszystkim poległym w walce o niepodległość ojczyzny, bez względu na ideologię, którą reprezentowali. Całość była wykonana z piaskowca szydłowieckiego. Jego wykonawcą mógł być (jak sie określa) zakład Franciszka Fochtmana z Dąbrowy Górniczej, mieszczący się na Redenie.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce dnia 11.11.1933 roku
w 15 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

Powstał dzięki inicjatywie Wacława Plessa - oficera rezerwy, Antoniego Janasza - współudziałowca i członka zarządu kopalni PARYŻ przed 1939 r. (męża nauczycielki szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu, Antoniny Krawczyk), Stefana Szczypki, Antoniego Musiała, Antoniego Detko, Antoniego Wnuka (syna Stanislawa) - żolnierza 21 dywizji piechoty legionow z okresu wojny polsko-sowieckiej, człowieka bardzo aktywnego w różnych organizacjach patriotycznych, oraz Stefana Broka - kierownika szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu. Finanse pochodziły głównie ze zbiórki pośród miejscowych patriotów.

Zgromadzenie na pierwszym zdjęciu, to prawdopodobnie obchody święta z okazji 11 listopada 1935 roku, z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1.

Zburzony został w lutym 1940 roku przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej (urzędników wydających kennkarty mieszkańcom Gołonoga). Zniszczone fragmenty pomnika zakopał jeden z mieszkańców Gołonoga, Pan Antoni Detko. Od tej pory wszelki ślad po pomniku zaginął.

Odnaleziony fragment oryginalnego pomnika został zabezpieczony w Muzeum Miejskim "SZTYGARKA".


BRACIOM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY
GOŁONÓG 11 XI 1933 R.
         
         
         


-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

Odsłonięcie tablicy miało miejsce w 1917 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


1746 - 1817
TADEUSZOWI KOŚCIUSZCE
NAJWYŻSZEMU NACZELNIKOWU NARODU
W WALCE O CAŁOŚĆ, RÓWNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ
W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU
1917.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona ERYGOWANIU PARAFII w GOŁONOGU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica upamiętniająca moment erygowania parafii przez Biskupa krakowskiego Andrzeja Trzebickiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


Glorie Dei propaganda ae pop uli commoditah ab antiqua parochili Slovensi remotoris Eclesiam haec m memoriam Nativitatis Beatissimae Mariae Virginis st sancti Andrea Apostoli sxtructi dotavit consecravir Andreas Trzebicki Episcopus Cracoviensis Anno Salutis (1675 r.)
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona ANDRZEJOWI ZAŁUSKIEMU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. Tablica poświęcona fundatorowi wieży kościelnej, biskupowi krakowskiemu Andrzejowi Załuskiemu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


DOM Ad ludem et gloriom propagandam perpetamque memiriaem hancce ecclesiam totaloter desolataem reguls lateritia erate fenestras fibulis ferreis muros ae novam turrum restauravit contexit murivit et extruxit Andreas Zaluski Episcopus Cracoviensis Dux Severiae Anno Salutis MDCCLIII
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona KATARZYNIE DOBIECKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Tablica pamiątkowa - Katarzyna Dobiecka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)


na murach Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


D. O. M.
Tu spoczywają, zwłoki sp.
Katarzyny z Zycińskich
Dobieckiey
w wieku życia lat 43
dnia 8 marca 1842 r. zmarłey.
W żalu pogrążony mąż i córka
pomnik ten z czcią doczesnemu
rozłączeniu poświęcając
z prośbę o westchnienie położyli.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona BENEDYKTOWI PAWOŁOWSKIEMU ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071027 DG - Gołonóg. Kościół pw Św. Antoniego. Tablica pamiątkowa - Benedykt Pawołowski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090908 DG - Gołonóg. Kościół pw św. Antoniego z Padwy. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)


na murach Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


D. O. M.
Tu w grobie kościoła parafialnego pochowany
X. BENEDYKT PAWŁOWSKI
lat 40, gorliwy pasterz i fundator 5 ołtarzów.
Wzór duchowieństwa, przykład cierpliwości
w 17 letniej ciemnocie na oczy, przeżył lat 76.
Umarł dnia 22 kwietnia 1841 r.
W dowód wdzięczności przywiązany
Xiądz Siostrzeniec r. 1842
pomnik ten wystawił Józef Gąsiorowski.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - KATYŃ... ocalić od zapomnienia ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Kościół pw. św. Antoniego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091110 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Tablica pamiątkowa oraz trzy dęby pamięci o ofiarach Katynia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20091110 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Tablica pamiątkowa oraz trzy dęby pamięci o ofiarach Katynia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20091110 DG - Gołonóg. ul. Kościelna. Tablica pamiątkowa oraz trzy dęby pamięci o ofiarach Katynia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


przy wejściu na plac Kościoła p.w. Św. Antoniego z Padwy
Gołonóg - ulica Kościelna

10-go liostopada 2009 roku po mszy o godzinie 13.00 na Górce Gołonoskiej tuż przy wejściu na plac kościelny zasadzono trzy dęby, symbolizujące trzech Polskich żołnierzy:

+ podpułkownik ZygmuntGrodzki s. Józefa ur. 31.07.1891 w Warszawie, zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 przez NKWD

+ kapitan Józef Łyszczak s. Grzegorza ur. 29.08.1891 w Tarnopolu, zamordowany strzałem w tył głowy w Charkowie w 1940 przez NKWD

+ porucznik Marian Kazimierz Ilski s. Wawrzyńca ur. 21.07.1913 w Śremie, zamordowany strzałem w tył głowy w Katyniu w 1940 przez NKWD.

Uroczystości posadzenia dębów towarzyszyło odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz miasta, wydziału oświaty, delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Mittal Steel Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza, dyrektorzy gołonoskich szkół oraz księża dekanatu NMP Anielskiej i św. Antoniego.

Ogólnopolska akcja "Katyń... ocalić od zapomnienia" koordynowana przez Stowarzyszenie "Parafiada" w Warszawie, polega na posadzeniu do 2010 roku, czyli do 70 rocznicy zbrodni katyńskiej w parkach, na skwerach itp. 21 473 Dębów Pamięci. Jeden dąb oznacza jedno nazwisko z listy katyńskiej. W Dąbrowie Górniczej zajęli się tym uczniowie Gimnazjum nr 6 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego i III Liceum Ogólnokształcące im. L. Szenwalda. Po zarejestrowaniu się szkoła otrzymała certyfikaty imienne ma trzy nazwiska oficerów poległych z rąk NKWD.


Katyń... ocalić od zapomnienia

+ POdpułkownik
Zgmunt Grodzki

+ Kapitan
Józef Łyszczak

+ Porucznik
Marian Kazimierz Ilski

"Dęby pamięci - 10.11.2009 r.
-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
MOGIŁA - mjr ROMAN PIECUCH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Mogiła mjr Romana Piecucha, komendanta AL w DG, zamordowanego 28.12.1944 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Mogiła mjr Romana Piecucha, komendanta AL w DG, zamordowanego 28.12.1944 r.. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


komendant AL w DG, zamordowany 28.12.1944 r.
Gołonóg - Cmentarz parafialny - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


Ś.P.
ROMAN PIECUCH
LAT 34
ROZTRZELANY PRZEZ HITLEROWCÓW
28.XII.1944
-
MOGIŁA - zbiorowa działaczy ruchu robotniczego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Mogiła zbiorowa działaczy ruchu robotniczego, zamordowanych 16.11.1944 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Gołonóg. Ulica Kościelna. Cmentarz. Mogiła zbiorowa działaczy ruchu robotniczego, zamordowanych 16.11.1944 r.. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


zamordowanych 16.11.1944 r
Gołonóg - Cmentarz parafialny - ulica Kościelna

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


Ś.P.

ZAMORDOWANI
PRZEZ
HITLEROWCÓW
16.11.1944

STANISŁAW BRONNY
MICHAŁ ZIENTARA
JAN GRABOWSKI
JAN DOMAGAŁA
JÓZEF KUZIA
JAN CHMIELEWSKI
PIOTR KUZIOR

SPOKÓJ ICH DUSZOM
-
POMNIKI i TABLICE, KTÓRYCH JUŻ NIE MA ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_-
POMNIK - ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
19351111DG - Gołonóg. Pomnik ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)


20051006 DG - Gołonóg. ul. Laski. Korpus Pomnika Żołnierza Zwycięzcy odnalezione po 65-u latach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051006 DG - Gołonóg. ul. Laski. Korpus Pomnika Żołnierza Zwycięzcy odnalezione po 65-u latach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051006 DG - Gołonóg. ul. Laski. Korpus Pomnika Żołnierza Zwycięzcy odnalezione po 65-u latach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20090915 DG - Gołonóg. Pl. Bema. Cokół pod pomnik "Żołnierza Zwyciezcy". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090915 DG - Gołonóg. Pl. Bema. Cokół pod pomnik "Żołnierza Zwyciezcy". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091104 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Ustawienie na cokole figury pomnika Żołnierza Zwycięzcy. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091111 DG - Gołonóg. Plac J. Bema. Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" oraz przekazanie sztandaru Komendzie Policji w Dąbrowie Górniczej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


przy skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski
w Gołonogu

W dolnej części postumentu wysokiego na 3,5 metra, przedstawiono orła zrywającego się do lotu, a na jego szczycie umieszczono naturalnej wielkości figurę wyobrażającą postać żołnierza piechoty legionowej z charakterystyczną czapką "maciejówką" z orłem w koronie na głowie, w mundurze legionisty Piłsudczyka oraz karabinem typu Mannlicher w dłoniach. Wiek tego piechura określony był w przedziale 16-18 lat. Na cokole umieszczona pyła tablica z napisem: "BRACIOM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ, ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY. GOŁONÓG 11 XI 1933 R.".

Jedną z przewodnich idei powstania pomnika, było uczczenie pamięci żołnierzy - ochotników, którzy byli właściwie nastolatkami, walczącymi bohatersko i ginącymi za Naszą Ojczyznę. Monument stanowił przejaw uczuć patriotycznych ludności Gołonoga, którzy poświęcili go wszystkim poległym w walce o niepodległość ojczyzny, bez względu na ideologię, którą reprezentowali. Całość była wykonana z piaskowca szydłowieckiego. Jego wykonawcą mógł być (jak sie określa) zakład Franciszka Fochtmana z Dąbrowy Górniczej, mieszczący się na Redenie.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce dnia 11.11.1933 roku
w 15 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli.

Powstał dzięki inicjatywie Wacława Plessa - oficera rezerwy, Antoniego Janasza - współudziałowca i członka zarządu kopalni PARYŻ przed 1939 r. (męża nauczycielki szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu, Antoniny Krawczyk), Stefana Szczypki, Antoniego Musiała, Antoniego Detko, Antoniego Wnuka (syna Stanislawa) - żolnierza 21 dywizji piechoty legionow z okresu wojny polsko-sowieckiej, człowieka bardzo aktywnego w różnych organizacjach patriotycznych, oraz Stefana Broka - kierownika szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu. Finanse pochodziły głównie ze zbiórki pośród miejscowych patriotów.

Zgromadzenie na pierwszym zdjęciu, to prawdopodobnie obchody święta z okazji 11 listopada 1935 roku, z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1.

Zburzony został w lutym 1940 roku przez niemieckiego okupanta podczas II wojny światowej (urzędników wydających kennkarty mieszkańcom Gołonoga). Zniszczone fragmenty pomnika zakopał jeden z mieszkańców Gołonoga, Pan Antoni Detko. Od tej pory wszelki ślad po pomniku zaginął.

Dopiero w pierwszych dniach października 2005 roku, podczas prac ziemnych na działce Pani Joanny Kędzior, natrafiono na korpus legionisty z dawnego pomnika.

Na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Dąbrowy Górniczej w 2005 r. wykonano makietę pomnika, którą przekazano do Muzeum Miejskiego "Sztygarka". Podniesiono temat odbudowy Pomnika Żołnierza Zwycięzcy, a ówczesne władze miejskie popierały ten pomysł. Wraz ze zmianą na stanowisku Prezydenta Miasta, temat uległ odłożeniu, by nie powiedzieć zapomnieniu.

Dopiero 25 lutego 2009 roku podjęto temat bardziej poważniej i poddano projekt odbudowy do akceptacji Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. TPDG ponownie zwróciło się do Prezydenta Miasta Zbigniewa Podrazy i do Rady Miejskiej o rozszerzenie Komitetu Organizacyjnego oraz odbudowę pomnika. Zaproponowano lokalizację pomnika w Gołonogu na skwerze przy placu Józefa Bema. Miejsce to służyło by w przyszłosci do świętowania ważnych dla Polski rocznic, w tym Święta Niepodległości, przy okazji ucząc patriotyzmu dzieci, młodzież i przyszłe pokolenia. Rekonstrukcja tego pomnika jest symbolem upamiętniającym poległych mieszkańców, których wielu przelało krew za wolność Polski w latach 1914-1921, a którzy nie zostali do dnia dzisiejszego upamiętnieni w podobnej formie.

Uchwała dotycząca odbudowy pomnika została podjęta na Sesji jednogłośnie.

Odnaleziony fragment oryginalnego pomnika został zabezpieczony w Muzeum Miejskim "SZTYGARKA".


BRACIOM POLEGŁYM W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
ZWIĄZEK PODOFICERÓW REZERWY
GOŁONÓG 11 XI 1933 R.
aktualizacja: piątek, 04 czerwiec 2010.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.