-


POMNIKI - TABLICE HISTORYCZNE - MOGIŁY
DĄBROWA GÓRNICZA* HISTORIA < POMNIKI-TABLICE-MOGIŁY* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Plac Wolności. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Dąbrowskie Koło Wycieczkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POMNIKI I OBELISKI
|:
TABLICE PAMIĄTKOWE
|:
MOGIŁY
|:
POMNIKI, KTÓRYCH JUŻ NIE MA


-
POMNIKI I OBELISKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Tadeusza Kościuszki
|:
Pomnik - Stanisława Staszica
|:
Pomnik - 100 - lecie Sztygarki
|:
Pomnik - Popiersie Feliksa Verdie
|:
Pomnik - Popiersie hr Henryka Lubieńskiego
|:
Pomnik - Popiersie Stanisłąwa Staszica
|:
Pomnik - Członków Związku Orła Białego i Harcerzy Dąbrowskich
|:
Pomnik - 10 Powieszonych z Huty Bankowej
|:
Pomnik - Pomordowanym Górnikom podczas II wojny światowej
|:
Pomnik - Bohaterom Czerwonych Sztandarów - Jimiego Hendrix'a
|:
Pomnik - POGORIA III
|:
Pomnik - Cmentarz żydowski
|:
Pomnik - Obelisk Franciszka Pilarczyka i Mieczysława Hejczyka
|:
Pomnik - Obelisk dawnego Gimnazjum Męskiego
|:
Pomnik - Królowej Jadwigi
|:
Pomnik - Piotra Skargi
|:
Pomnik - Jan Paweł II - papież
|:
Pomnik - KRZYŻ - rozpoczęcie bududowy Huty "Bankowa"
|:
Pomnik - DRZEWO - Dąb wolności
|:
Pomnik - Poległym podczas II wojny światowej-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Tablica - ul. Graniczna 21 - Zamordowanym podczas II wojny św.
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Wykładowcy i Wychowankowie Sztygarki
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Adam Piwowar
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Jan Antoni Ziemba
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Historia budynku
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Historia muzeum
|:
Tablica - ul. Górnicza - Kopalnia Ćwiczebna - Figura Św. Barbary
|:
Tablica - ul. Górnicza - Kopalnia Ćwiczebna
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Dąb wolności
|:
Tablica - ul. Aleja Róż 3 - HWS CENTRUM - Kopalnia REDEN
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Gimnazjum nr 1
|:
Tablica - ul. Orzeszkowej 1 - Józef Podyma
|:
Tablica - ul. 3-go Maja / Bandrowskiego - Eugeniusz Furman
|:
Tablica - ul. 3-go Maja 10 - 90-lecie otwarcia szkoły Emilii Zawidzkiej
|:
Tablica - ul. 3-go Maja 30 - Tajna Organizacja Nauczycielska
|:
Tablica - ul. Chopina 72 - Jakub Klein
|:
Tablica - ul. Sobieskiego 24 - 10-u powieszonym pracownikom Huty Bankowa
|:
Tablica - ul. Szpitalna 13 - Szymon Starkiewicz
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - Otwarcie szkoły powszechnej im. Marii Konopnickiej
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - 55 rocznica otwarcia szkoły im. M. Konopnickiej
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - Maria Konopnicka - 150 rocznica urodzin
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 56 - Liceum Ogólnokształcące nr 1
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi 8 - Hufiec ZHP - Wincenty Bernasik
|:
Tablica - ul. Józefa Piłsudskiego 5 - Skwer - 14 (KATYŃSKICH) Dębów Pamięci
|:
Tablica - Park im. gen. Józefa Hallera - Andrzej Rachwał
|:
Tablica - ul. Kopernika 40 - I LO - Tomasz Kowalski
|:
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Jan Hempel
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Jan Kiliński
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Wincenty Choruszewski
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Dąbrowskie Koło Wycieczkowe
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Harcerze polegli w II wojnie śwaitowej
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Harcerze 20 drużyny ZHP
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Polegli Policjanci II RP
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Grzegorz Augustynik
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Julian Polcer
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - kapl. Porcjunkula - Poświęcenie kaplicy
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - kapl. Porcjunkula - Marya Saryusz - Bielska-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Mogiła - Lecha Piwowara - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Adama Piwowara - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Edward Miętka - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Żołnierzy I wojny światowej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Żołnierzy włoskich I wojny światowej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Emilii Zawidzkiej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Franciszki Lipskiej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Ks. Grzegorza Augustynika - ul. Kr. Jadwigi - kaplica Porcjunkula
|:
Mogiła - Ks. Stanislawa Wyganowskiego - ul. Starocmentarna - Cmentarz-
DAWNE POMNIKI I TABLICE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv|:
Pomnik - Aleksandra Zawadzkiego w parku im. gen. Hallera
|:
Pomnik - popiersie Feliksa Dzierżyńskiego - ul. Sobieskiego - na przeciw Huty Bankowej
|:
Pomnik - popiersie Iwana Koniewa - ul. Łańcuckiego - dziedziniec TZN
|:
Pomnik - Obelisk Legionistów - ul. Legionów Polskich 69 (skwer) - na przeciw Sztygarki
|:
Tablica - Stanisław Krzynówek - ul. Kościuszki 3 - teren PONAR-DEFUM
|:
Tablica - Mieczysław Hejczyk i Franciszek Pilarczyk - Plac Wolności 1 - Budynek PKZ
|:
Pomnik - KASZTANOWCE - 4-ch zamordowanych powstańców styczniowych - dawna kolonia Chechłówka - przy trasie szybkiego ruchu-
POMNIKI I OBELISKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
POMNIK - TADEUSZA KOŚCIUSZKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19991108 DG - Centrum. ul. Kościuszki. Pomnik Tadeusza Kościuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Centrum. Ulica KoSciuszki. Pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041104 DG - Centrum. Ulica KoSciuszki. Pomnik ku czci Tadeusza Kościuszki. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060923 DG - Centrum. Ulica Kościuszki. Planty. Widok od pomnika T. Kościuszki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

2010523 DG - Centrum. ul. Kościuszki. Skwer. Pomnik Tadeusza Kościuszki. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
2010523 DG - Centrum. ul. Kościuszki. Skwer. Pomnik Tadeusza Kościuszki. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
2010523 DG - Centrum. ul. Kościuszki. Skwer. Pomnik Tadeusza Kościuszki. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


DG - ulica T. Kościuszki - skwer

Pierwotny pomnik został ustawiony na skrzerze przy nieistniejącej już ulicy Ogrodowej. Cokół został przygotowany na zlecenie Komitetu Budowy Pomnika, a rzeźbę w kamieniu wykonał Leon Trzcionka, stolarz i rzeźbiarz z Dąbrowy Górniczej. 21 października 1917 roku odbyła się uroczysta ceremonia odsłonięcia, poprzedzona mszą święta w kościele pw. Matki Boskiej Anielskiej. Następnie z kościoła w uroczystym pochodzie, uczestnicy ceremonii udali się pod pomnik, gdzie poświecenia dokołał proboszcz parafii MBA, ksiądz Stanisław Mazurkiewicz. Przemówinia wygłosili: Józef Zybert oraz dr Adam Piwowar.

Na trapezowatym cokole ustawione było popiersie Tadeusza Kościuszki w charakterystycznej czapce krakowskiej. Na cokole były twie tablice: na jednej napis "Tadeusz Kościuszko", a na drugiej daty uodzin i śmierci. Został zburzony przez Niemców w 1939 roku.

Pomnik został odtworzony dzięki inicjatywie
Przewodniczącego PMRN Mariana Wysockiego,
oraz dyrektora huty Dzierżyński (Bankowa) Mariana Bulskiego.
Zmieniona została forma pomnika jak również jego położenie. Obecnie znajduje się na skwerze nieopodal Biblioteki Miejskiej przy ulicy Kościuszki.

Widoczny na zdjęciu napis został mocno zniszczony.
Zastąpiono go nową marmurową tabliczką o tej samej treści.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


TADEUSZ
KOŚCIUSZKO

1746 - 1817
-
POMNIK - STANISŁAWA STASZICA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000428 DG - Centrum. Pomnik Stanisława Staszica przed głównym gmachem "Sztygarki".
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090510 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Pomnik Stanisława Staszica na skwerze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich - skwer

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


24 maja 1958 roku podczas VI Zjazdu wychowanków Szkoły z udziałem ministra Górnictwa i Energetyki mgr. inż. Jana Mitręgi, przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach Ryszarda Nieszporka i sekretarza KW PZPR w Katowicach Ryszarda Trzcionki położono kamień węgielny pod pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem głównym.

30 września 1962 roku odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika i połączone było z VII zjazdem wychowanków "Sztygarki".

Pomnik, upamiętniający dzieło prezesa Towarzystwa Przyjaciół Nauk, do dziś stoi na skwerze pomiędzy ulicami Górniczą i Legionów Polskich, w pobliżu Muzeum Miejskiego Sztygarka oraz Zespołu Szkół Zawodowych, któremu niezmiennie patronuje. Inicjatywa jego budowy zrodziła się w 1958 roku, a na ten pomysł wpadli wychowankowie szkoły. W tym samym roku wmurowany został kamień węgielny. Rozpoczęła się także zbiórka niezbędnych funduszy, a po trzech latach można było już podziwiać ostateczny efekt tych starań. Pomnik powstał według projektu rzeźbiarzy Jerzego Kwiatkowskiego oraz Kazimierza Madeja. Odlew wykonany został w hucie w Gliwicach.


STANISŁAW STASZIC
1755 - 1826
WIELKIEMU POLAKOWI
KTÓREGO UMYSŁ I SERCE
SŁUŻYŁY OJCZYŹNIE - JEJ PRZYSZŁOŚCIWYCHOWANKOWIE
SZKOŁY GÓRNICZO - HUTNICZEJ
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

WRZESIEŃ 1962
-
POMNIK - 100-LECIE SZTYGARKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. "SZTYGARKA". Pawilon III. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. "SZTYGARKA". Pomnik upamiętniający 100 rocznicę istnienia szkoły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. "SZTYGARKA". Pomnik upamiętniający 100 rocznicę istnienia szkoły. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. "SZTYGARKA". Pomnik upamiętniający 100 rocznicę istnienia szkoły. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich 69 - "Sztygarka"

Pomysłodawcą i fundatorem obelisku był uczeń prof. Edwarda Ciuka, mgr inż. Wiktor Woniak.

Grudzień 1989 roku. Dąbrowska "Sztygarka" obchodziła jubileusz 100-lecia działalności w Dąbrowie Górniczej. Grupa Absolwentów wystąpiła z projektem postawienia pamiątkowego obelisku wykonanego z bryły granitu strzegomskiego. Ustalono treść napisu na tablicy pamiątkowej oraz miejsce jego postawienia.

Postanowiono, że obelisk będzie ustawiony na placu szkolnym, przed Pawilonem III.


W DOWÓD PAMIĘCI
I GŁĘBOKIEGO SZACUNKU
DLA WSZYSTKICH POKOLEŃ
KTÓRE DZIELIŁY LOSY
SZKOŁY GÓRNICZEJ
* S Z T Y G A R K I *
WNIOSŁY TRWAŁY WKŁAD
W JEJ ROZKWIT
I ROZWÓJ POLSKIEGO GÓRNICTWAW 100 LECIE
DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

WDZIĘCZNI WYCHOWANKOWIE
GRUDZIEŃ 1989
-
POMNIK - Popiersie Feliksa Verdie ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20071115 DG - Mydlice. Muzeum Miejskie "Sztygarka". Popiersie Feliksa Verdie z 1879 r.. (FOTO: Jazek Zommer - ZoJa)

20081211 DG - Centrum. Ulica Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "Sztygarka". Popiersie Feliksa Verdie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich 69 - Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Francuski rzeźbiarz Ferderyk A. Bartholdy, twórca Statuy Wolności w Nowym Jorku, jest również autorem rzeźby przedstawiającej popiersie Feliksa Verdi'ego, pierwszego dyrektora Huty Bankowa w Dąbrowie. Rzeźba ta była ustawiona przy ścianie tokarni walców na nterenie huty. Obecnie znajduje sie w Muzeum Miejskim "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej.

Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA".-
POMNIK - Popiersie hr. Henryka Lubieńskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "Sztygarka". odlew popiersia hr. Henryka Lubieńskiego. Pierwszy odlew Huty Bankowej z 1839 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich 69 - Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Odlew popiersia hr. Henryka Lubieńskiego.
Jest to pierwszy odlew wykonany Huty Bankowej w roku 1839.

Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA".-
POMNIK - Popiersie Stanisława Staszica ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "Sztygarka". Popiersie Stanisława Staszica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich 69 - Muzeum Miejskie "Sztygarka"

Popiersie Stanisława Staszica.
Obecnie znajduje się w zbiorach Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA".

14 czerwca 1960 roku w związku z inauguracją obchodów Tysiąclecia Państwa Po1skiego zorganizowana zostaje w Sztygarce konferencja naukowo-techniczna dla omówienia dotychczasowego dorobku Szkoły i dalszych perspektyw jej rozwoju. Mgr inż. Jan Mitręga, minister Górniciwa i Energetyki, odsłania popiersie Stanisława Staszica w II Pawilonie.-
POMNIK - CZŁONKOM ZWIAZKU ORŁA BIAŁEGO, HARCERZOM
MIESZKAŃCOM DĄBROWY GÓRNICZEJ
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030305 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej. Pomnik poświecony Harcerzom Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030305 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej. Pomnik poświecony Harcerzom Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030305 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej. Pomnik poświecony Harcerzom Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica M. Konopnickiej 39

Pomnik powstał dzięki staraniom wielkiego dąbrowskiego kolekcjonera i mecenasa sztuki, znanego optyka, Pana Stanisława Bocianowskiego, wraz z małżonką.

Autorem pomnika był Zygmunt Brachmański.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 08.05.1983 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


8 MAJA 1983

W HOŁDZIE !

BOHATERSKIM OBROŃCOM OJCZYZNY CZŁONKOM ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO, HARCERZOM MIESZKAŃCOM DĄBROWY GÓRNICZEJ

MARIANOWI GAWENDZIE, ROMANOWI WĄTROBIŃSKIEMU,
PIOTROWI RERONIOWI, TADEUSZOWI WODECKIEMU,
ZENONOWI ŚMIELEWSKIEMU, HALNIE ZYGMUNT

STRACONYM PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO
29 KWIETNIA 1943 ROKU WE WROCŁAWIU


Wiosną 2009 roku pomnik został zdemontowany i przygotowany do przeniesienia w nowe miejsce, o czym przeczytasz poniżej.

20060709 DG - Korzeniec. Ul. Konopnickiej. Zespół Szkół nr 1. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090820 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej 56. ZS nr 1 w DG. Płaskorzeźba oparta na wzorze pomnika poświeconego Harcerzom Związku Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090820 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej 56. ZS nr 1 w DG. Akt Nadania Imienia Związku Orła Białego Zespołowi Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej z 29.03.2005 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica M. Konopnickiej 56

W związku ze śmiercią Państwa Bocianowskich, jak również z nadaniem pobliskiej szkole imienia związanego z bohaterami tego pomnika, próbowano się porozumieć z nowym właścicielem. Wobec konfliktu interesów zwiazanych z przekazaniem pomnika pobliskiej szkole, zwrócono się do jego autora o zgodę na zrobienie elementu nawiązującego do pierwowzoru, w postaci płaskorzeźby. Po uzyskaniu zgody, trzeba było znaleźć wykonawcę. Podjęli się tego zadania słuchacze dąbrowskiego "Plastyka", pod czujnym okiem autora. 29-go marca 2005 roku płaskorzeźba została oficjalnie odsłonieta i do dnia dzisiejsego znajduje się na jednej ze ścian wewnątrz budynku.

Obok płaskorzeźby umieszczono tabliczki z oryginalnym tekstem zaczerpnietym z pomnika i kopią aktu nadania imienia szkole.


AKT
NADANIA IMIENIA SZKOLE

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XXXIV / 663 / 04 z dnia 23 grudnia 2004 roku

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

nadaje

Zespołowi Szkół nr 1 w Dąbrowie Górniczej ul Konopnickiej 56

imię

Związku Orła Białego
i ustala nazwę szkoły w brzmieniu
Zespół Szkół nr 1 im. Związku Orła Białego

Przewodniczący Rady Miejskiej
Robert Koćma

Dąbrowa Górnicza, 29 marca 2005 r.


20060709 DG - Korzeniec. Ul. Konopnickiej. Zespół Szkół nr 1. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090820 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej 56. ZS nr 1 w DG. Pomnik poświecony Harcerzom Związku Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090820 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej 56. ZS nr 1 w DG. Pomnik poświecony Harcerzom Związku Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090820 DG - Korzeniec. Ulica Konopnickiej 56. ZS nr 1 w DG. Pomnik poświecony Harcerzom Związku Orła Białego poległym podczas II wojny światowej. Nowa tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091104 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Pomnik Związku Orła Białego. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091104 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Pomnik Związku Orła Białego. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091104 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Pomnik Związku Orła Białego. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


DG - ulica M. Konopnickiej 56

Wiosną 2009 roku doszło do porozumienia pomiędzy właścicielami pomnika i przedstawicielami pobliskiej szkoły. W połowie sierpnia rozpoczęto prace związane z nowym miejscem dla pomnika. Sam pomnik zyskał nową tablicę pamiątkową.

Na przełomie września i października 2009 roku uporządkowano teren koło pomnika oraz ułożona została ścieżka.

10-go listopada 2009 r. o godzinie 14.00 rozpoczęły się uroczystości ponownego odsłonięcia i poświęcenia pomnika "Bohaterom Związku Orła Białego". W uroczystości prowdzonych przez Dyrektor ZS 1, Panią Alicję Biegańską, wzięli udział: Prezydent Miasta DG Pan Zbigniew Podraza, Przewodnicząca Rady Miasta Pani Agnieszka Pasternak, Przedstawiciele Parlamentu RP, przedstawiciele władz oświatowych miasta i województwa oraz licznie zaproszeni goście. Pomnik został poświęcony przez proboszcza pobliskiej parafii pw. św. Józefa Oblubieńca, księdza Ireneusza Kajdasa. Oprawę artystyczną dopełniał występ Miejskiej Orkiestry Dętej. Uroczystości towarzyszła wystawa historyczna związana z działalnością harcerstwa polskiego w latach II wojny światowej. Po uroczystościach przy pomniku, młodzież szkolna przedstawiła patriotyczne widowisko sceniczne wewnątrz budynku szkolnego.

20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091110 DG - Korzeniec. ul. Konopnickiej 56. Budynek ZS nr 1 im. Związku Orła Białego. Uroczystość przeniesienia i odsłonięcia pomnika "Związku Orła Białego". FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

>> Zobacz więcej zdjęć z uroczystości w galerii. <<


"W HOŁDZIE
BOHATERSKIM OBROŃCOM OJCZYZNY,
CZŁONKOM ZWIĄZKU ORŁA BIAŁEGO,
MIESZKAŃCOM M.DĄBROWY GÓRNICZEJ:

MARIANOWI GAWĘDZIE, ZENONOWI ŚMIELEWSKIEMU,
TADEUSZOWI WODECKIEMU, ROMANOWI WĄTROBIŃSKIEMU,
PIOTROWI RERONIOWI, HALNIE ZYGMUNT.

STRACONYM PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO
29.IV.1943r. WE WROCŁAWIU

FUNDATOR:
Zofia i Stanisław Bocianowscy

DATA ODSŁONIĘCIA 8 MAJA 1983R.
-
POMNIK - 10 POWIESZONYCH Z HUTY BANKOWEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19991108 DG - Centrum. Pomnik 10 powieszonych podczas egzekucji w czasie trwania II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030305 DG - Centrum. Ulica Stara. Pomnik 10-u powieszonych podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030305 DG - Centrum. Ulica Stara. Tablica na pomniku 10-u powieszonych podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Księdza Augustynika 9 i 11

3-go maja 1942 roku, gestapo aresztuje w hucie "Bankowa" w czasie pracy dziesięciu robotników, podejrzanych o sabotaż, przy produkcji blach wykorzystywanych do produkcji łodzi podwodnych.
12 czerwca 1942 roku o godzinie 16.00, Niemcy wykonali publiczną egzekucję przez powieszenie. Spędzono na nią ludzi z całego miasta. Ciała powieszonych wisiały do wieczora, następnie około godziny 22.00 przewieziono je najprawdopodobniej do krematorium w Oświęcimiu. Najmłodszy z powieszonych, Eugeniusz Puz miał 18 lat. Powieszony został jako ostatni i jako jedyny wzniósł okrzyk: "Niech żyje Polska!".

Po wojnie na miejscu kaźni postawiono pomnik.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w październiku 1958 roku.

w 1992 roku podczas uroczystości związanych z 50 rocznicą tej tragedii, poświęcił go Ks. kanonik Henryk Danielewski.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W DNIU 12 CZERWCA 1942 r.
ZOSTALI STRACENI
PRZEZ HITLEROWSKIEGO OKUPANTA:

BALTYN MARCELI
BOCHENEK WACŁAW
GRUCHAŁA EDWARD
KRÓL BOLESŁAW
KUCHARSKI BOLESŁAW
MARO JÓZEF
PUZ EUGENIUSZ
SIWEK WALENTY
TEPER ROMAN
WOJCIK FRANCISZEK

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA DĄBROWY GÓRNICZEJ
1945 r. - PAŹDZIERNIK - 1958 r.
-
POMNIK - POMORDOWANYM GÓRNIKOM PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000419 DG - Kopalnia "PARYŻ". Zabytkowy szyb wyciągowy z 1884 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20020805 DG - Centrum. Teren dawnej kopalni Paryż. Pomnik pomordowanym górnikom podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Centrum. Ulica Perla 10. Teren po byłej kopalni Paryż. Pomnik ku czci górników poległych podczas II wojny światowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Centrum. Ulica Perla 10. Teren po byłej kopalni Paryż. Pomnik ku czci górników poległych podczas II wojny światowej. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Perla 10 - teren pokopalniany kop. Paryż

Głaz z tablicą upamiętniający górników kopalni "Paryż" zamordowanych w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz - Birkenau w latach 1942-43.

Autorami pomnika byli Marian Łobus i Jerzy Grabicki.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 27.01.1970 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


PRACOWNIKOM KOPALNI ZAMORDOWANYM PRZEZ HITLEROWCÓW W OBOZIE ŚMIERCI
W OŚWIĘCIMIU-BRZEZIŃCE /1942-1943/

BAŁDYS Antoni
BARAN Jan
BELSKI Wojciech
BEREZA Franciszek
BUCZYŃSKI Marcel
CIESIELSKI Feliks
CUPIAŁ Roman
CZAPLA Aleksander
CZAPLA Bogusław
CZAPLA Franciszek I
CZAPLA Franciszek II
CZMIEL Edmund
DERDULA Stefan
FLIGER Kazimierz
GAJCER Kazimierz
GAJCER Stanisław
GRUDZIŃSKI Antoni
GRUDZIŃSKI Ignacy
GRUDZIŃSKI Zdzisław
JANISZEWSKI Wincenty
JAWORSKI Józef
JURA Julian
KAMIŃSKI Stanisław
KASPEREK Jan
KAWALEC Ignacy
KIELIAN Stanisław
KORALEWSKI Wiktor
KRZEMIONKA Józef
KROKONT Anatol
ŁUBIŃSKI Stanisław
MISZEK Władysław
MISIOR Zdzisław
MISTOR Stanisław
MYSŁEK Stanisław
NAGABA Jan
PACIOREK Marian
PANIEWSKI Marian
PĘKALSKI Edmund
PILARZ Bronisław
PŁACZEK Stefan
PŁACZEK Zdzisław
PODSIADŁO Jan
PTASZKIEWICZ Stefan
RADROWSKI Antoni
RUDA Józef
SATERNUS Stanisław
SENDER Jan
SKRZELA Wincenty
SŁOMKA Ludwik
SNOPEK Kazimierz
SOBIERAJ Stanisław
SOSNOWSKI Stefan
SPERCZYŃSKI Feliks
STASIUK Piotr
STOCH Tadeusz
SZYMCZYK Kazimierz
SZYMCZYK Leon
ŚCISŁOWSKI Jan
ŚCISŁOWSKI Lechosław
WACHOWICZ Bolesław
WACŁAWIK Kazimierz
WALCZYŃSKI Wieczysław
WIECZOREK Zenon
ZAJĄC Czesław
ZYGMUNT Aleksander
ZYGMUNT Kazimierz
ŻUREK Jan


WSZYSTKIM INNYM OFIAROM FASZYSTOWSKIEGO TERRORU W HOŁDZIE ICH MĘCZEŃSTWU, NA WIECZNĄ PAMIĘĆ POTOMNYM

ZAŁOGA KOPALNI "GENERAŁ ZAWADZKI"
DĄBROWA GÓRNICZA 27 STYCZNIA 1970 R
-
POMNIK - Bohaterom Czerwonych Sztandarów ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19800520 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

19991103 DG - Centrum. Pomnik dawniej "Bohaterom czerwonych sztandarów". Przemianowany przez młodzież na pomnik Jimi'ego Hendrix'a. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20001016 DG - Centrum. Pomnik i plac przed Dąbrowskim Pałacem Kultury (PKZ). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20010920 DG - Centrum. Plac i pomnik przed budynkiem PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040709 DG - Centrum. Plac Wolności. Pomnik. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060430 DG - Centrum. Plac i pomnik przed budynkiem PKZ. Nowa tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Plac Wolności. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070825 DG - Centrum. Widok na miasto z balkonu wysokiego wieży głównej Bazyliki MBA. Plac Wolności. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071229 DG - Centrum. POmnik na Placu Wolności. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20071229 DG - Centrum. Plac Wolności. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080622 DG - Centrum. Plac Wolności. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20081010 DG - Centrum. Plac Wolności o poranku. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)
20081010 DG - Centrum. Plac Wolności o poranku. (FOTO: Jacek Zommer - ZoJa)
20100123 DG - Centrum. Plac Wolności. Pomnik. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100123 DG - Centrum. Plac Wolności. Pomnik. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Przez pewien okres - POMNIK JIMIEGO HENDRIX'A
DG - Plac Wolności

19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)
19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Tablica. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 19771109 DG - Centrum. Pomnik Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Wizyta żony Aleksandra Zawadzkiego. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)

Na Placu Górników Redenu, przed Dąbrowskim Pałacem Kultury, stoi pomnik. Początkowo był pomnikiem poświęconym bohaterom Czerwonych Sztandarów. Autor zatytułował dąbrowski pomnik "Postacie z Międzynarodówką na ustach, pod czerwonym sztandarem". Obecnie jest symbolem wolności i wszystkich jej obrońców.

W czasie masowego niszczenia pominików z "minionej epoki ustrojowej" w 1990 roku, po zburzeniu pomnika Gen. Zawadzkiego, postanowiono zlikwidować również i ten. Planowano zniszczenie pomnika poprzez wysadzenie go w powietrze przy pomocy materiałów wybuchowych. Dąbrowianie na to nie pozwolili - pomalowali go, zadedykowali go Jimiemu Hendrixowi i pilnowali dzień i noc. W końcu władze miasta uległy. Pomnik pozostał do dziś.

Podczas modernizacji placu przed Pałacem Kultury Zagłębia, pomnik został gruntownie odnowiony. Wyczyszczono wszystkie napisy i malowidła.

Autorem pomnika był August Dyrda.
Odsłonięcie pomnika miało miejsce dnia 08.11.1970 roku.

Z inicjatywy Klubu Radnych SLD-UP dąbrowscy radni na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29.03.2006 roku, przy trzech głosach sprzeciwu, uchwalili, że na pomniku zostanie umieszczona nowa tablica pamiątkowa.

Uroczyste odsłoniecie nowej tablicy miało miejsce 01.05.2006 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.

Pierwotnie obok cokołu głównego, była metalowa tablica oraz palący się znicz z herbem Dąbrowy Górniczej. Napis na tablicy nie jest mi znany, a na pomniku miał brzmienie:

BOHATEROM
CZERWONYCH SZTANDARÓW

Po roku 1990, do remontu w roku 2001, na cokole pomnika widniały napisy namalowane farbą:


JIMIEMU HENDRIX'OWI
KURT'OWI COBAYN'OWI
MAKE LOVE NOT WAR
WAR IS OWER
WSZTKIM KTÓRZY KOCHAJĄ WOLNOŚĆ

Obecny napis na tablicy brzmi:


BOHATEROM
CZERWONYCH SZTANDARÓW
DĄBROWIAKOM
TWÓRCOM DZIEJÓW WALK
O NARODOWE I SPOŁECZNE
WYZWOLENIE

Dąbrowa Górnicza, 1 maja 2006
-
POMNIK - POGORIA III ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000421 DG - Pogoria III. Pomnik postawiony po oddaniu do użytku rekreacyjnego, zbiornika wodnego powstałego w miejscu wyrobisk kopalni piasku "Kuźnica Warężyńska". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060703 DG - Łęknice. Ścieżka rowerowa wokół Pogorii III. Dojazd do pomnika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060703 DG - Łęknice. Ścieżka rowerowa wokół Pogorii III. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - w pobliżu osiedla Łęknice

Powstał po zalaniu wodą zbiornika POGORIA III.
Na cokole widniała metalowa tablica, na której podane były wszystkie znaczące fakty związane z powstaniem tego akwenu. Tablica została skradziona, a sam pomnik jest mało znaczącym elementem, stojącym w miejscu oddalonym o kilkaset metrów od ścieżki rowerowej. Często oglądany, lecz ze względu na brak jakiej kolwiek informacji, mało mówiący kiedy i z jakiej okazji został tu postawiony.


ZBIORNIK WODNY
POGORIA III

PRZEDSIĘBIORSTWO
MATERIAŁÓW PODSADZKOWYCH
PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO
PO WYDOBYCIU STĄD
29 MILIONÓW M3
PIASKU PODSADZKOWEGO
PO REKULTYWACJI TERENU
ODDANO TEN OBIEKT
DLA SPOŁECZEŃSTWA ZIEMI
ŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ

CZERWIEC
1974R.
-
POMNIK - CMENTARZ ŻYDOWSKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Maceba. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Ludowa

Pomnik upamiętniający teren byłego cmentarza żydowskiego gminy Dąbrowa Górnicza, Gołonóg i okolice, zniszczonego w czasie II wojny światowej

Autorami pomnika byli Andrzej Imiołek i Lesław Jakubik.
Zenon Chmielewski, miejscowy adwokat odznaczony medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, spowodował uratowanie 21 sztuk fragmentów nagrobnych macew, które ułożono w bobliżu obelisku.

Odsłonięcie miało miejsce 19 sierpnia 1993 roku. Uczestniczyli w tym wydarzeniu: włądze Dąbrowy Górniczej oraz delegacja z Izraela.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W TYM MIEJSCU BYŁ ŻYDOWSKI CMENTARZ
DĄBROWY GÓRNICZEJ I OKOLICY, ZNISZCZONY
W OKRESIE NIEMIECKIEJ OKUPACJI
W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ


20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080927 DG - Mydlice. ul. Ludowa. Pomnik w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


... MOSZEK
... LINOWICE
... LISTOPADA
... SZY LAT 23


20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20030415 DG - Mydlice. Ulica Ludowa. Pomnik w miejscu, gdzie dawniej mieścił się cmentarz żydowski. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)-
OBELISK - ku czci Franciszka PILARCZYKA i Mieczysława HEJCZYKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20031121 DG - Centrum. Ul. Chopina. Obelisk ku czci Pilarczyka i Hejczyka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20031121 DG - Centrum. Ul. Chopina. Obelisk ku czci Pilarczyka i Hejczyka. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Chopina 3

Obelisk upamiętniający Mieczysława Hejczyka i Franciszka Pilarczyka poległych w walce 6 marca 1925 r.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w 1960 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


TOWARZYSZOM
PILARCZYKOWI
FRANCISZKOWI
HEJCZYKOWI
MIECZYSŁAWOWI
POLEGŁYM W WALCE
Z FASZYZMEM POLSKIM
W DNIU 6.III.1925 R.

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
-
OBELISK - w miejscu dawnego budynku Gimnazjum Męskiego im. Waleriana ŁUKASIŃSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20031121 DG - Centrum. Ul. Łukasińskiego. Obelisk w miejscu dawnego Gimnazjum Męskiego im. Waleriana Łukasińskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20031121 DG - Centrum. Ul. Łukasińskiego. Tablica. Obelisk w miejscu dawnego Gimnazjum Męskiego im. Waleriana Łukasińskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Łukasińskiego


"Na tym terenie w latach 1923 - 1951
istniało Męskie Gimnazjum i Liceum
im. Waleriana Łukasińskiego, przeniesione
do siedziby Liceum im. Emilii Zawidzkiej,
jako do wspólnego od tej pory Liceum nr 1.
W 50 rocznicę przeniesienia Szkoły
kamień ten umieścili jej absolwenci.

Dąbrowa Górnicza, 20.10.2001 r."
-
POMNIK i TABLICA - poświęcona Królowej JADWIDZE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Królowej Jadwidze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej.
Budynek dawnej Ochronki.
DG - ulica Królowej Jadwigi 17

W 500-tną rocznicę zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 roku.

Odsłonięcie miało miejsce w 1910 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


ŚWIĘTOBLIWEJ
KRÓLOWEJ JADWIDZE
APOSTÓŁCE LITWY I RUSI
OPIEKUNCE UBOGIEGO LUDU
UR. 1372 - 1399 NA PAMIĄTKĘ
500 LETNIEJ ROCZNICY ZWYCIĘSTWA
POD GRUNWALDEM 1410 R.
OBCHODZONEJ W TYM KOŚCIELE 1910 R.
-
POMNIK i TABLICA - upamiętniająca księdza Piotra SKARGĘ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Figura i tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" Tablica pamiątkowa poświęcona Piotrowi Skardze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej.
Budynek dawnej Ochronki.
DG - ulica Królowej Jadwigi 17

Dla uczczenia 300-letniej rocznicy jego śmierci.

Odsłonięcie miało miejsce w 1912 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


ŚWIĘTOBLIWEMU KSIĘDZU
PIOTROWI SKARDZE
PROROKOWI NARODU POLSKIEGO
OPIEKUNOWI SIERÓT
UR. 1532 - 1612. NA UCZCZENIE
300 LETNIEJ ROCZNICY JEGO ŚMIERCI
OBCHODZONEJ W TYM KOŚCIELE 1912 R.
-
POMNIK - JAN PAWEŁ II ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. Pomnik Jana Pawła II. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. Pomnik Jana Pawła II. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. Pomnik Jana Pawła II. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061116 DG - Staszic. Ulica 11-go Listopada. Kościół p.w. Chrystusa Króla. Pomnik Jana Pawła II. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół p.w. Chrystusa Króla
DG - ulica 11-go Listopada

Plac przy kościele p.w. Chrystusa Króla w Dąbrowie Górniczej.

Popiersie Papieża Jana Pawła II zostało odlane w brązie. Postawione jest na cokole z granitu. Cokół ozdobiony jest herbem Papieskim oraz tablicą informacyjną. Obok cokołu na niewielkim podwyższeniu umieszczono drugą tablicę, z tak znanym wszystkim określeniem, użytym przez Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jednej z pielgrzymek do Ojczyzny.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w 2005 roku.


Jan Paweł II

1920 - 2005WIELKI PROROK
PRZEŁOMU TYSIĄCLECI
WOŁA:

"Otwórzcie, otwórzcie
na oścież drzwi
Chrystusowi"

Rok Pański 2005
-
KRZYŻ - pamiątka rozpoczęcia budowy HUTY "BANKOWA" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040220 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Krzyż z 1834 roku na przeciwko Huty Bankowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040220 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Krzyż z 1834 roku na przeciwko Huty Bankowej. Tabliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulice: Żeromskiego i Króla Jana III Sobieskiego

Krzyż ten został ustawiony w tym miejscu, jeszcze zanim powstały właściwe budynki późniejszej Huty "Bankowa".

Podczas pierwszego wytopu rudy żelaza w pobliskiej, nowo powstałej hucie, robotnicy postanowili odlać ten krzyż jako pamiątkę tego wydarzenia, jak również by strzegł ich przy pracy.

Przez osiemnaście lat krzyż ten stał przy ulicy Barlickiego. Dopiero w 1990 roku został ponownie ustawiony na dawnym miejscu. Prawdopodobnie było to związane z tym, że nieopodal znajdowało się popiersie Feliksa Dzierżyńskiego, co niewątpliwie nie pasowało do siebie. Najłatwiej było usunąć krzyż, całe szczęście, nie został wówczas zniszczony.

Na cokole są umieszczone dwie tabliczki. Jedna z nich jest kopią pierwotnie umieszczonej, druga natomiast, informuje o okolicznościach związanych z tym krzyżem.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


KRZYŻU CHRYSTUSOWY
W GODZINĘ ŚMIERCI
RATUJ NAS
NADZIEJA
NAJWYŻSZEGO WYSTAWIENIA
PRZEZ HUTNIKÓW
FIGURĘ
POŚWIĘCONO DN. 21 MAJA 1834 r.STARANIEM
NSZZ "Solidarność" Huty Bankowej krzyż został ponownie ustawiony w miejscu, z którego był usunięty w 1972 r.
MAJ 1990 r.
-
POMNIK i TABLICA - DRZEWO "DĄB WOLNOŚCI" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040903 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik przyrody "Dąb Wolności" przed budynkiem "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040903 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik przyrody "Dąb Wolności" przed budynkiem "Sztygarki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20071110 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Dąb Wolności. Pomnik przyrody przed Muzeum Miejskim "Sztygarka" w DG. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica Legionów Polskich - skwer

Upamiętniający patriotyczną postawę młodych dąbrowiaków. Drzewo to posadzono w pobliżu gmachu, w którym w czasie I wojny światowej mieściło się biuro werbunkowe Legionów Polskich w ówczesnej Dąbrowie.

Inicjatorami posadzenia dębu było 15-tu mieszkańców miasta.
Uczynili to 11-go listopada 1915 roku, co zostało opisane przez G. Szymczyk, ucznia Seminarium Nauczycielskiego.

Dąbrowscy Radni we wrześniu 2004 roku nadali mu statut pomnika przyrody.
10-go listopada 2007 roku w przeddzień rocznicy odzyskania niepodległości, zamontowana została tablica pamiątkowa, opisująca to wydarzenie.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


Dąbrowa Górnicza, 11 listopada 2007 r.

"Dąb Wolności" zasadzony w 1915 roku
przez grupę patriotycznej młodzieży dąbrowskiej,
która złożyła pod nim przysięgę, że nie spocznie
dopóki Polska nie odzyska niepodległości.


Tablica powstała w ramach programu
Dębowy Świat
w 89 rocznicę odzyskania przez POLSKĘ
niepodległości
-
POMNIK - Poległym podczas II wojny światowej - Za wolność i Niepodleglość Ojczyzny ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20090915 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Pomnik "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090915 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Pomnik "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090915 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Pomnik "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090915 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Pomnik "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090915 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Pomnik "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


DG - ulica 11-go Listopada (Cmentarz Parafialny MBA)

Pierwszy pomnmik powstał w 1945 roku z inicjatywy ówczesnego Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej, Jakuba Dąbskiego. Był to obelisk wysoki na dwa metry, osadzony na płycie betonowej, do któego prowadziła wytyczona alejka. Na obelisku był napis: "Bojownikom Wyzwolenia Narodowego i Społecznego".

W mogile spoczywają prochy wybitnych dąbrowian, w tym kilku prezydentów Dąbrowy Górniczej (Zygmunta Cieplaka, Franciszka Jagody, Teofila Trzęsimiecha, Władysława Wolskiego, Jakuba Dąbskiego).

W latach 90-tych XX wieku zdewastowany i zarośnięty pomnik sprawiał wrażenie zapomnianego. Dopiero w roku 2006 na wniosek Zarządu Miejskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych przy pomocy Urzędu Miejskiego, przeprowadzono prace konserwacyjne. Zamontowano nową tablicę granitową z napisem. Całość zwieńczono płytą. W 2008 roku wykonano figurę betonową orła, a w 2009 tralki pod znicze, oraz podniesiono poziom podstawy pomnika jak również otynkowano obeliski oraz zamontowano łańcuchy okalające cokół.

30-go września 2009 roku o godzinie 9.00, na cmentarzu parafialnym przy ul. 11 listopada w Dąbrowie Górniczej, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika połączona z Ceremonią Przejęcia przez Komendę Hufca ZHP w Dąbrowie Górniczej patronatu nad Pomnikiem Pamięci Poległych na Frontach II Wojny Światowej za Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele władz miasta na czele z Prezydentem, Panem Zbigniewem Podrazą, ptrzedstawiciele Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, samorządowcy, parlamentarzyści, dąbrowscy harcerze, młodzież i mieszkańcy Dąbrowy Górniczej. Patronat nad pomnikiem przejęli dąbrowscy harcerze.

20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090930 DG - Reden. ul. 11-go Listopada. Cmentarz. Uroczystość ponownego odsłonięcia i przekazania pod opiekę dąbrowskim harcerzom Pomnika "Ofiarom II wojny światowej". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

>> Zobacz więcej zdjęć z uroczystości w galerii. <<

Obecny napis na cokole brzmi:


+

PAMIĘCI
POLEGŁYM
NA FRONTACH
II WOJNY ŚWIATOWEJ
ZA WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ
OJCZYZNY

Pierwotnie napis na cokole miał brzmienie:


Bojownikom Wyzwolenia Narodowego i Społecznego
-
TABLICE PAMIĄTKOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona pomordowanym przez hitlerowców ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000813 DG - Centrum. Budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy 3-go maja 42. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Centrum. Ulica 3-go Maja 42. Tablica upamiętniająca zamordowanych przez hitlerowców w dniu 22.01.1945 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070307 DG - Centrum. ul. Górnicza. Budynek dawnego UM DG od strony ulicy 3-go Maja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070307 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Budynek dawnego UM DG od strony ulicy 3-go Maja. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080929 DG - Centrum. Ul. 3-go Maja 40. Budynek dawnego UM DG po pożarze. Miejsce po tablicy pamiątkowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081118 DG - Centrum. ul. Graniczna 21. Tablica pamiątkowa przeniesiona z dawnego budynku UM DG przy ul. 3-go Maja 42. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081118 DG - Centrum. ul. Graniczna 21. Tablica pamiątkowa przeniesiona z dawnego budynku UM DG przy ul. 3-go Maja 42. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081118 DG - Centrum. ul. Graniczna 21. Tablica pamiątkowa przeniesiona z dawnego budynku UM DG przy ul. 3-go Maja 42. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081118 DG - Centrum. ul. Graniczna 21. Tablica pamiątkowa przeniesiona z dawnego budynku UM DG przy ul. 3-go Maja 42. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Urzędu Miejskiego
DG - ulica Graniczna 21

poprzednio
na murach dawnego Urzędu Miejskiego
DG - ulica 3-go Maja 42

Tablica upamiętnia trzech członków ruchu oporu należących do Polskiej Partii Socjalistycznej, bojowników Gwardii Ludowej aresztowanych przez Gestapo. Zostali zamordowani w piwnicach budynku a następnie potajemnie pogrzebani na miejscowym cmentarzu. W lutym 1945 roku dokonano ekshumacji zwłok, która potwierdziła zaistniałe fakty.

Odsłonięcie pierwotnej tablicy wykonanej w brązie miało miejsce w 1987 roku. Została skradziona w 1993 roku.

W 1995 roku powieszono nową, w zmienionej formie, by nie podzieliła losu tablicy poprzedniej. Jednak wykonana z gorszych materiałów ulegała stopniowemu niszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych. Wisiała w tym miejscu do wiosny 2008 roku. Została zdjęta, ponieważ budynek ten zostanie wyburzony, by na jego miejscu powstała nowa budowla.

14 listopada 2008 roku przy wejściu głównym do budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Granicznej 21 zamontowano nową (to już trzecia wersja) tablicę upamiętniającą męczeńską śmierć mieszkańców Dąbrowy Górniczej podczas drugiej wojny światowej.

Przy tej tablicy umieszczono informację, że tablica została przeniesiona z dawnego budynku Urzędu Miejskiego mieszczącego się przy ul. 3 Maja 42.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


"Tablica upamiętniająca śmierć trzech
mieszkańców Dąbrowy Górniczej zamordowanych
przez hitlerowskiego okupanta, przeniesiona
z dawnego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 3-go Maja 42W BUDYNKU RATUSZA, W LATACH 1940-1945
ZOSTALI UWIĘZIENI, A NASTĘPNIE BESTIALSKO
ZAMORDOWANI W DNIU 22.01.1945 r. PRZEZ
OKUPANTA HITLEROWSKIEGO MIESZKAŃCY
DĄBROWY GÓRNICZEJ:

1. EDWARD SALWA - LAT 41
2. HENRYK KANWISZER - LAT 39
3. BRONISŁAWA KMIECIK - LAT 35

22.01.1995 r.

SPOŁECZEŃSTWO
DĄBROWY GÓRNICZEJ
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona poległym Wychowawcom i Wychowankom Sztygarki^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "Sztygarka".Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


w sali głównej budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Legionów Polskich 69

24 maja 1958 roku podczas VI Zjazdu wychowanków Szkoły z udziałem ministra Górnictwa i Energetyki mgr. inż. Jana Mitręgi, przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach Ryszarda Nieszporka i sekretarza KW PZPR w Katowicach Ryszarda Trzcionki, Odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci poległych i zmarłych nauczycieli i wychowanków Szkoły oraz położono kamień węgielny pod pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem głównym.


NAUCZYCIELOM I WYCHOWANKOM
SZKOŁY GÓRNICZEJ I HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ OJCZYZNY
I TYM, KTÓRZY ZGINĘLI NA POSTERUNKU PRACY
SKŁADAJĄ HOŁD

UCZESTNICY VI ZJAZDU
WYCHOWANKÓW

DĄBROWA GÓRNICZA MAJ 1958 r.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona Adamowi Piwowarwi ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Legionów Polskich 69. Muzeum Miejskie "Sztygarka". Tablica pamiątkowa - Adam Piwowar. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


w sali głównej budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Legionów Polskich 69


1874 - 1939
DR ADAM PIWOWAR
WYCHOWANEK I NAUCZYCIEL
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY GÓRNICZEJ
I HUTNICZEJ IMIENIA ST. STASZICA
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
DOKTOR GEOLOGII
UNIWERSYTETU W ZURYCHU
DZIAŁACZ SOCJALISTYCZNY
WIĘZIEŃ I ZESŁANIEC CARSKI
NA SYBERIE
KIEROWNIK NAUKOWY WYPRAWY
POLARNEJ NA NOWĄ ZIEMIĘ W 1905 R.
PIERWSZY PREZYDENT MIASTA
DĄBROWY GÓRNICZEJ
SERDECZNY PRZYJACIEL MŁODZIEŻY

WDZIĘCZNI WYCHOWANKOWIE
WRZESIEŃ 1966 R.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona Janowi Antoniemu ZIEMBIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Budynek "Sztygarki". Młot parowy, dawniej zainstalowany w Hucie Bankowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Budynek "Sztygarki". Tablica pamiątkowa poświęcona Janowi Antomiemu Ziębie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Legionów Polskich 69"

10 listopada 2000 roku na ścianie Muzeum Miejskiego Sztygarka odsłonięto tablicę upamiętniającą dr. Jana Ziembę. Uroczystość w której udział wzięli między innymi: Marek Ziemba (syn dr. Ziemby), Włodzimierz Goleniowski (prezes TPDG), Włodzimierz Starościak (kustosz Muzeum Miejskiego), zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Połączono to z ustawieniem przy budynku muzeum 3. tonowego młota parowego z Huty Bankowa.


Dr Jan Antoni ZIEMBA
Nauczycielowi i wychowawcy młodzieży
w Państwowej Szkole Górniczo - Hutniczej
im. Stanisława Staszica w Dąbrowie Górniczej,
działaczowi społeczno - kulturalnemu, miłośnikowi
historykowi i badaczowi przeszłości miasta
i Zagłębia Dąbrowskiego

Rada Miejska Dąbrowy Górniczej
Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej

wrzesień 2000 r.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona historii budynku ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070307 DG - Centrum. ul. Legionów Polskich 69. MM "Sztygarka". Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Legionów Polskich 69"


" SIEDZIBA MUZEUM MIEJSKIEGO
ZOSTAŁA WYBUDOWANA
W LATACH 1839 - 1842
Z INICJATYWY ZARZĄDU
BANKU POLSKIEGO W WARSZAWIE.
PROJEKTANTEM BUDYNKU BYŁ
ARCHITEKT POCHODZENIA WŁOSKIEGO
FRANCISZEK MARIA LANCII.
GMACH MIEŚCIŁ
ZARZĄD ZACHODNIEGO
OKRĘGU GÓRNICZEGO "
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona historii muzeum ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070307 DG - Centrum. ul. Legionów Polskich 69. MM "Sztygarka". Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Legionów Polskich 69"


" OD 1889 ROKU
W BUDYNKU MIEŚCIŁA SIĘ
DĄBROWSKA SZKOŁA GÓRNICZA
" S Z T Y G A R K A "
W NIEJ GROMADZONO
PIERWSZE ZBIORY GEOLOGICZNE
TWORZĄC MUZEUM SZKOLNE.
PLACÓWKĘ TĄ
PRZEKSZTAŁCOWO NASTĘPNIE
W MUZEUM MIEJSKIE,
MAJĄCE ZA ZADANIE
OCHRONĘ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
DĄBROWY GÓRNICZEK
I ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO. "
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - RZEŹBA (FIGURA) ŚW. BARBARY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. Figura Św. Barbary z poziomu 250 dawnej Kopalni "Paryż". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. Figura Św. Barbary z poziomu 250 dawnej Kopalni "Paryż". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. Figura Św. Barbary z poziomu 250 dawnej Kopalni "Paryż". Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


przy wejściu do Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Górnicza

11-go grudnia 2008 roku przy wejściu do Kopalni Ćwiczbnej od strony ulicy Górniczej, została postawiona figura Świętej Barbary. Rzeźba ta do 2001 roku znajdowała się pod ziemią w kaplicy na poziomie 250 Kopalni Węgla Kamiennego "Paryż". By uchronić ją od zniszczenia, została przeniesiona do budynku Muzem Miejskiego "Sztygarka". Dzisiaj Św. Barbara stanęła na cokole przy wejściu do kopalni ćwiczebnej. W poświęceniu figury na nowym miejscu wzięli udział między innymi górnicy z dawnych i obecnych kopalń zagłębiowskich (nie tylko węglowych), władze miasta Dąbrowa Górnicza, Parlamentarzyści jak również wielu zaproszonych gości oraz mieszkańców miasta.


RZEŹBA ŚW. BARBARY PRZENIESIONA W 2001 ROKU
Z KAPLICY PODZIEMNEJ POZIOMU 250
KWK "PARYŻ"
DO MUZEUM MIEJSKIEGO "SZTYGARKA"

DĄBROWA GÓRNICZA 11.12.2008 ROKU
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - KOPALNIA ĆWICZEBNA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19981201 DG - Wejście do Kopalni ćwiczebnej ZSZ "Sztygarka". (FOTO: Archiwum UM DG)

20000428 DG - Centrum. Kościół pw. Św. Barbary. Na pierwszym planie wejście do kopalni ćwiczebnej "Sztygarki".

20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20081211 DG - Centrum. Ulica Górnicza. Zabytkowa Sztolnia. Figura Św. Barbary z poziomu 250 dawnej Kopalni "Paryż". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Nad wejściem do Kopalni Ćwiczebnej Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA"
DG - ulica Górnicza

20070307 DG - Centrum. ul. Górnicza. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070307 DG - Centrum. ul. Górnicza. Wejscie do sztolni ćwiczebnej MM "Sztygarka". Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070307 DG - Centrum. ul. Górnicza. Wejscie do sztolni ćwiczebnej MM "Sztygarka". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070307 DG - Centrum. ul. Górnicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

4-go listopada 2009 roku nad wejściem do Kopalni Ćwiczbnej od strony ulicy Górniczej, została ponownie zamocowana pierwotna tablica z nazwą.

20091104 DG - Centrum. ul. Gornicza. Wejście do kopalni ćwiczebnej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091104 DG - Centrum. ul. Gornicza. Wejście do kopalni ćwiczebnej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091104 DG - Centrum. ul. Gornicza. Wejście do kopalni ćwiczebnej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091104 DG - Centrum. ul. Gornicza. Wejście do kopalni ćwiczebnej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

Jest to oryginalny odlew z wypukłym napisem informującym o tej budowli technicznej.


KOPALNIA CWICZEBNA
P.SZKOŁY GÓRNICZEJ i HUTNICZEJ
IMIENIA STASZICA

1927 R.-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona poległym górnikom dawnej Kopalni "REDEN" ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040116 DG - Centrum. Park Hallera. Budowa hali sportowej w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040412 DG - Centrum. Park Hallera. Hala Widowiskowo-sportowa "Centrum". Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Hali Widowiskowo-sportowej "CENTRUM"
DG - Aleja Róż 3 - Park im. Gen. Hallera


TRAGICZNEJ NOCY
Z 20/21 WRZEŚNIA 1923
W WYNIKU NAGŁEGO POŻARU
W PODZIEMIACH
KOPALNI REDEN
ZGINĘŁO 38 GÓRNIKÓW

KU PAMIĘCI SPOŁECZEŃSTWO DĄBROWY GÓRNICZEJ
GRUDZIEŃ 2003
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona dawnym szkołom w tym budynku ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Centrum. Ulica Królowej Jadwigi. Gimnazjum. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Gimnazjum nr 1 w Dąbrowie Górniczej
DG - ulica Królowej Jadwigi


W murach tej szkoły w latach 1945 - 51
mieściło się Żeńskie Gimnazjum i Liceum
utworzone przez Emilię Zawidzką
w Dąbrowie Górniczej w roku 1900.
Do tego Liceum w roku 1951 przeniesiono
Męskie Gimnazjum i Liceum
im. Waleriana Łukasińskiego
tworząc z tych szkół wspólne odtąd
I LO, które istniało tu do 1955 r.

Absolwenci I LO im. W. Łukasińskiego
październik 2002
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona JÓZEFOWI PODYMIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica Elizy Orzeszkowej 1. Tablica upamiętniająca Józefa Podymę, rozstrzelanego 21.01.1945 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach bloku mieszkalnego
Dąbrowa Górnicza - ulica Elizy Orzeszkowej 1

Odsłonięcie tablicy miało miejsce w 26.01.1988 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


ZA SPRAWĘ SOCJALIZMU
W WALCE Z OKUPANTEM
ZOSTAŁ ROZSTRZELANY
DNIA 21.1.1945 r.
ŻOŁNIERZ RUCHU OPORU

JÓZEF PODYMA

LAT 48

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

W XX-LECIE PRL
SPOŁECZEŃSTWO M. DĄBROWY GÓR.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona EUGENIUSZOWI FURMANOWI
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051010 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Dawna "Resursa". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Centrum. Ulica Bandrowskiego. Budynek Resursy. Tablica upamiętniająca Eugeniusza Furmana. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach budynku "RESURSY"
Dąbrowa Górnicza - ulica 3-go Maja / Bandrowskiego

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


TABLICA PAMIĄTKOWA
Ku uczczeniu pamięci
TOW. FURMANA EUGENIUSZA
ZAMORDOWANEGO W DNIU 8 XI 1918 r. w walce z reakcją

TOWARZYSZE

Cześć pamięci poległym towarzyszom w walce o
wolność z reakcją i faszyzmem.

Komitet Miejski P.P.R.
Dąbrowa Górnicza
dn. 21.XI.1945 r.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca 90-lecie otwarcia szkoły Emilii ZAWIDZKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030717 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Budynek dawnego Magistratu Dąbrowy Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Centrum. Ulica 3-go Maja 10. Tablica upamiętniająca 90-lecie otwarcia w tym miejscu pierwszej szkoły żeńskiej Emilii Zawidzkiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach budynku, w którym mieściła się szkoła
Dąbrowa Górnicza - ulica 3-go Maja 10

Autorem tablicy był Marian Osowski.
Odsłonięcie miało miejsce w 14.10.1990 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W TYM BUDYNKU
DNIA 7 STYCZNIA 1900 R.
EMILIA ZAWIDZKA
ZAŁOŻYŁA
PIERWSZE PRYWATNE
LICEUM ŻEŃSKIE
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

W 90-TĄ ROCZNICĘ
OTWARCIA LICEUM
RADA MIEJSKA

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRN.

URZĄD MIASTA W DĄBROWIE GÓRN.
14-10-1990 R.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona JAKUBOWI KLEINOWI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060613 DG - Mydlice. Ulica Szpitalna. Budynek dawnych Zakładów Metalowych Kleina. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Mydlice. Ulica Chopina 72. Tablica upamiętniająca Jakuba Kleina, zamordowanego przez hitlerowców współwłaściciela Dąbrowskiego Przemysłu Drucianego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach portierni po dawnych
Dąbrowskich Zakładach Przemysłu Druciarskiego
Dąbrowa Górnicza - ulica Chopina 72

Autorem tablicy był Anatol Kundiriewicz.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 01.09.1988 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W WYNIKU REALIZACJI LUDOBÓJCZEGO
PLANU ZAGŁADY LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ
ZOSTAŁ ARESZTOWANY UKRYWAJĄCY SIĘ
U KONSTANTEGO SIELAŃCZYKA
I ROZSTRZELANY PRZEZ HITLEROWCÓW W 1943 r.
INŻ. JAKUB KLEIN
WSPÓŁZAŁOŻYCIEL I DYREKTOR DĄBROWSKIEGO PRZE-
MYSŁU DRUCIANEGO BRACI kLEIN W DĄBROWIE GÓRN.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
W 50-TĄ ROCZNICĘ WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DĄBROWY GÓRNICZEJ

ZAKŁADY WYROBÓW METALOWYCH

1989
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona 10-u POWIESZONYM Z HUTY BANKOWEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
19991013 DG - Huta "Bankowa". Widok od strony Będzina. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego 24. Mury Huty Bankowej. Tablica upamiętniająca poległych 12.06.1942 r. pracowników. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego 24. Mury Huty Bankowej. Tablica upamiętniająca poległych 12.06.1942 r. pracowników. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Huty Bankowej
Dąbrowa Górnicza - ulica Sobieskiego 24

Odsłonięcie tablicy miało miejsce dnia 12.06.1947 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


" LUDZIE KOCHAJĄCY IDEJE I ZA NIE GINĄCY
TO DZWONY, KTÓRE DO ŚWIĄTYNI ZWOŁUJĄ
OSPALCÓW "
/E. ORZESZKOWA/

MĘCZENNIKOM STRACONYM
PRZEZ NIEMCÓW
ZA POLSKOŚĆ DNIA 12 VI 1942
W DĄBROWIE GÓRNICZEJ


BALTYNOWI MARCELEMU
BOCHENKOWI WACŁAWOWI
GRUCHALE EDWARDOWI
KRÓLOWI BOLESŁAWOWI
KUCHARSKIEMU BOLESŁAWOWI


MAROWI JÓZEFOWI
PUZOWI EUGENIUSZOWI
SIWKOWI WALENTEMU
TEPEROWI ROMANOWI
WÓJCIKOWI FRANCISZKOWI


W HOŁDZIE I CZCI -
PRACOWNICY HUTY BANKOWEJ
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona SZYMONOWI STARKIEWICZOWI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000813 DG - Mydlice. Szpital Miejski w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041104 DG - Mydlice. Ulica Szpitalna. Budynek Szpitala Miejskiego. Tablica upamiętniająca lekarza Szymona Starkiewicza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach wewnątrz Szpitala Miejskiego im. Starkiewicza
Dąbrowa Górnicza - ulica Szpitalna 13

Odsłonięcie tablicy miało miejsce dnia 08.06.1966 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


DR. MEDYCYNY
SZYMON
S T A R K I E W I C Z
1878 - 1962
LEKARZ - SPOŁECZNIK
DZIAŁAŁ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ
1905 - 1918
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona otwarciu szkoły powszechnej im. Marii KONOPNICKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20091120 DG - Centrum. ul. Konopnickiej. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041122 DG - Centrum. Ulica Konopnickiej. Tablica pamiątkowa poświęcona otwarciu szkoły powszechnej im. Marii Konopnickiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach wewnątrz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Dąbrowa Górnicza - ulica Konopnickiej 36

Odsłonięcie tablicy miało miejsce dnia 14.09.1930 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


GMACZ TEN WYBUDOWANY
W LATACH 1929 - 1930
I NA
PUBLICZNĄ SZKOŁE POWSZECHNĄ
IMIENIA
MARJI KONOPNICKIEJ
PRZEZNACZONY
GMINA M. DĄBROWY GÓRNICZEJ
W DNIU 14 WRZEŚNIA 1930.
DO UŻYTKU SPOŁECZEŃSTWA ODDAŁA


PROJ. Inżynier C. UTHKE ; WYK. PROF. W. KRZYŻANOWSKI
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona nadaniu szkole nr 9 patronatu Marii KONOPNICKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20091120 DG - Centrum. ul. Konopnickiej. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041122 DG - Centrum. Ulica Konopnickiej. Tablica pamiątkowa poświęcona nadaniu imienia Marii Konopnickiej, szkole specjalnej nr 9. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach wewnątrz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Dąbrowa Górnicza - ulica Konopnickiej 36

Autorem tablicy był Zygmunt Kosiński
Odsłonięcie miało miejsce w maju 1988 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


W 55 ROCZNICĘ ISTNIENIA SZKKOŁY
PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ Nr. 9
w DĄBROWIE GÓRNICZEJ
NADANO JEJ IMIĘ MARII KONOPNICKIEJ
ORAZ UFUNDOWANO i WRĘCZONO SZTANDAR
PRZYJACIELE - SOJUSZNICY SZKOŁY

MAJ 1988 rok
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca 150 urodziny Marii KONOPNICKIEJ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20091120 DG - Centrum. ul. Konopnickiej. Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041122 DG - Centrum. Ulica Konopnickiej. Tablica pamiątkowa poświęcona 150 rocznicy urodzin Marii Konopnickiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach wewnątrz Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Dąbrowa Górnicza - ulica Konopnickiej 36

Autorem tablicy była Jadwiga Toborek.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


NIE POGRZEBAŁ JEJ CZAS
ANI ZMIENIONE WARUNKI ŻYCIA
MARII KONOPNICKIEJ
W 150 ROCZNICĘ URODZIN
SP nr 9 + TPDG + ROK 1992
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona dawnej szkole w tym budynku ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060709 DG - Korzeniec. Ul. Konopnickiej. Zespół Szkół nr 1. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20050321 DG - Korzeniec. Zespół Szkół Ogólnokształcących. Tablica pamiątkowa dotycząca 1 LO mieszczącego się dawniej w tym budynku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach ZSO nr 1 w Dąbrowie Górniczej
DG - ulica Marii Konopnickiej


W murach tej szkoły w latach 1955 do 1965
mieściło się przeniesione z budynku
przy ul. Królowej Jadwigi
I Liceum Ogólnokształcące
im. Waleriana Łukasińskiego.
W 1965 r. I Liceum otrzymało nowy budynek
przy ul. Kopernika gdzie istnieje nadal.

Absolwenci Liceum
im. W. Łukasińskiego
Wrzesień 2004
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - poświęcona Wincentemu Bernasikowi ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20060205 DG - Centrum. Dom Harcerza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060205 DG - Centrum. Dom Harcerza. Tablica pamiątkowa Wincentego Bernasika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Hufca ZHP
DG - ulica Królowej Jadwigi 8

Odsłonięcie miało miejsce 11-go listopada 2005 roku.

Działacz Szarych Szeregów, Związku Orła Białego, poeta.
Działał w gołonoskiej 39-tej Zagłębiowskiej Drużynie Harcerskiej. Pracownik kopalni "Flora". Organizował obronę przeciwlotniczą na wzgórzu Gołonoskim.
Zginął w obozie oświęcimskim.


ZHP

Podharcmistrzowi
Wincentemu Bernasikowi
" Witeziowi "

6.X.1905
26.VII.1941

TWÓRCY DĄBROWSKIEGO
HYMNU HARCERSKIEGO
KOMENDANTOWI 39 ZDH,
POECIE I WSPANIAŁEMU WYCHOWAWCY,
ZAMORDOWANEMU W AUSCHWITZ.

Czuwaj !
Społeczeństwo Dąbrowy Górniczej

11 listopada 2005 r.
-
14 Dębów Pamięci - Tablica pamiątkowa ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


na skwerze
DG - ulica Józefa Piłsudskiego 5 / Graniczna

Odsłonięcie miało miejsce 30-go marca2010 roku o godzinie 9.00.

Przy ulicy Piłsudskiego 5, na skwerze pomiędzy Komendą Miejską Policji a Liceum Ekonomicznym, odbyła się uroczystość zasadzenia 14 Dębów Pamięci, poświęconych zamordowanym w 1940 roku przez służby NKWD policjantom. Oprócz symbolicznego zasadzenia dębów odsłonięto pamiątkowy obelisk. Na zamontowanej na obelisku tablicy, wypisano nazwiska 14 policjantów, których śmierć w ramach mordu katyńskiego na ten moment została udokumentowana. Odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonali: Wanda Koba, córka zastrzelonego przez NKWD Ignacego Maciejewskiego, Wacław Kalaga, syn zastrzelonego komendanta posterunku w Strzemieszycach Stanisława Kalagi, Komendant dąbrowskiej Policji Andrzej Poprawa oraz Prezydent Miasta Zbigniew Podraza. W trakcie uroczystości można było obejrzeć montaż poetycko-muzyczny "Pamięć wyzwalająca ze śmierci" przygotowany przez młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego w Dąbrowie Górniczej. W dowód uznania i wdzięczności za współpracę z Ogólonopolskim Stowarzyszeniem "Rodzina Policyjna 1939" Komendant Główny Policji gen. Andrzej Matejuk uhonorował I LO pamiątkową statuetką. W uroczystości wzięli udział : Poseł na Sejm RP Beata Małecka Libera, Przewodniczący Związku Miast Polskich, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny, Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza, Komendant Miejski Policji w Dąbrowie Górniczej podisp. Andrzej Poprawa reprezentujący w uroczystościach Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, Kapelan Dąbrowskiej Policji ks. Andrzej Stasiak, przedstawiciele stowarzyszeń "Rodzina Policyjna 1939" oraz "Rodziny Katyńskiej", rodziny pomordowanych policjantów, zaproszeni goście, mieszkańcy Dąbrowy Górniczej i uczniowie dąbrowskich szkół. Po symbolicznym posadzeniu dębów i odsłonięciu obeliska odbył się Apel Poległych. Uroczystość uświetniła również orkiestra policyjna i kompania honorowa. Po zakończeniu uroczystości wszyscy jej uczestnicy przenieśli się do Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego, gdzie wzięli udział w konferencji naukowej i warsztatach zorganizowanych pod hasłem "70 lat temu - Pamiętamy.", przez uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej.


Zbrodnia Katyńska...
nasza wspólna historia
Policjanci z Dąbrowy Górniczej
zamordowani przez Sowietów
wiosną 1940 r.
strzałem w tył głowy:
Po napadzie Rosji Sowieckiej na Polskę w 1939 roku, do niewoli trafiło ponad 21 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, Ochrony Pogranicza oraz Policji Polskiej. Wśród kilku tysięcy policjantów uwięzionych w Ostaszkowie, znalazło się czternastu funkcjonariuszy pełniących służbę w Dąbrowie Górniczej.

Wiosną 1940 roku, najwyższe władze ZSRR, wydały rozkaz o likwidacji obozów jenieckich na terenie dzisiejszej Ukrainy, w tym obozu w Ostaszkowie. Czternastu dąbrowskich funkcjonariuszy, wraz z innymi policjantami, wywieziono do Kalinina, dzisiejszego Tweru, gdzie zostali zgładzeni, a później pochowani w zbiorowych mogiłach we wsi Miednoje.

Pragnąc zachować pamięć o dąbrowskich ofiarach strasznego mordu oraz oddać im należy hołd i cześć, w 70-tą rocznicę Zbrodni Katyńskiej, zasadzono czternaście DĘBÓW PAMIĘCI.

1.Jan Cieślik Aspirant Policji Państwowej s. Karola ur. w 1894 r. w Dąbrowie Górniczej,
2.Stanisław Dziewięcki Aspirant Policji Państwowej s. Grzegorza ur. w 1897r. w Jasieniu
3.Mieczysław Janiszewski Aspirant Policji Państwowej s. Józefa ur. w 1905r. w Sosnowcu
4.Stanisław Kalaga Aspirant Policji Państwowej s. Józefa ur. w 1894 r w Strzemieszycach
5.Aleksander Kozłowski Aspirant Policji Państwowej s. Kazimierza ur. w 1889r.
6.Ignacy Maciejewski Aspirant Policji Państwowej s. Ludwika ur. w 1898 r w Parzęczewie
7.Piotr Małecki Aspirant Policji Państwowej s. Mikołaja ur. 1887 r. w Kostrzyniu
8.Franciszek Morawiec Aspirant Policji Państwowej s. Franciszka ur. 1891 r.w Czechowicach
9.Roman Osiński Aspirant Policji Państwowej s. Karola ur. 1895 r. w Dąbrowie Górniczej
10.Władysław Pluciński Aspirant Policji Państwowej, s. Jerzego ur. 1903 r. w Grabie
11.Franciszek Sałaciński Aspirant Policji Państwowej s. Feliksa ur. 1906 r. w Zduńskiej Woli
12.Antoni Spadło Aspirant Policji Państwowej s. Mikołaja ur. 1888 r.
13.Franciszek Szygalski Aspirant Policji Państwowej s. Sotera ur. 1900 r.
14.Józef Zatorski Aspirant Policji Państwowej s. Feliksa ur. 1899 r. w Rudzie Guzowskiej

Dąbrowa Górnicza, 30 marca 2010 r.


20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)
20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20100330 DG - Reden. Skwer przy ul. Piłsudskiego i Granicznej. Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz posadzenia przez rodziny zamordowanych przez NKWD dąbrowskich policjantów, 14 Dębów Pamięci w 70 - rocznicę zbrodni katyńskiej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Andrzeja Rachwała ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20130420_206_pldg_centrum_park-hallera_2-memorial-andrzeja-rachwala_tablica

20130420_207_pldg_centrum_park-hallera_2-memorial-andrzeja-rachwala_tablica

20130420_208_pldg_centrum_park-hallera_2-memorial-andrzeja-rachwala_tablica

20130420_209_pldg_centrum_park-hallera_2-memorial-andrzeja-rachwala_tablica


Park im. gen Józefa Hallera
Tor modeli latających na uwięzi

Odsłonięcie miało miejsce 20-go kwietnia 2013 roku o godzinie 11.00.
podczas II Modelarskiego Memoriału im. Andrzeja Rachwała.

W uroczystości wzięli udział: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, p. Zbigniew Podraza, Członkowie TPDG oraz członkowie rodziny i zawodnicy biorący udział w tegorocznych zawodach.


TOR MODELARSKI
IM. ANDRZEJA RACHWAŁA

Andrzej Rachwał (1939 - 2009)
Absolwent katowickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zasłużony Mistrz Sportu, założyciel i wieloletni instruktor
modelarni "ZEFIR" przy SM "Lokator", 30 krotny Mistrz Polski, Mistrz Eurpy, posiadacz 6-ciu Rekordów Polski
w kategorii F2A modeli prędkich na uwięzi, odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką
z Wieńcami i Trzema Diamentami modelarza Aeroklubu Polskiego, dwukrotnie Odznaką Urzęu Kultury Fizycznej
i Turystyki, Odznaką za Zasługi dla Aeroklubu Polskiego, wyróżniony nagrodą I-go stopnia Prezesa Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki, dwukrotnie wyróżniony Odznaką "Błękitne Skrzydła" Aeroklubu Polskiego oraz Odznaką
Zasłużony dla Oświaty. Wieloletni członek Aeroklubu Śląskiego w Katowicach, członek Międzynarodowej Komisji
Sędziowskiej FAI Światowej Federacji Sportów Lotniczych.
Andrzej Rachwał urodził się 01.01.1939r. w Kielcach. Wieloletni mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, z zamiłowania modelarz, z wykształcenia pedagog, pracownik naukowy Politechniki Śląskiej w Gliwicach, nauczyciel Technikum Górniczego "Sztygarka" w Dąbrowie Górniczej, współtwórca wielu krajowych i międzynarodowych sukcesów modelarzy z pracowni "ZEFIR", którzy ustanowili 3 rekordy Polski w kategorii F2A oraz zdobyli trzy razy Puchar Świata w latach 1996, 1997 i 1998.
Międzynarodowe sukcesy Andrzeja Rachwała z reprezentantami Pracowni Modelarskiej "ZEFIR":

0000


Wnioskodawcy
Towarzystwo Przyjaciół
Dąbrowy Górniczej
Uchwała Rady Miejskiej
nr XIX/369/2012

Dąbrowa Górnicza

-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Tomasza KOWALSKIEGO^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvI LO im. Waleriana Łukasińskiego
DG - ulica Kopernika 40=====================================

Tomek Kowalski tablica I LO: na zawsze pozostanie w pamięci
2013-10-28, Aktualizacja: wczoraj 22:19

Tomek Kowalski tablica I LO. ".bo życie polega na spełnianiu marzeń". Taki właśnie napis znalazł się na specjalnej tablicy, poświęconej pamięci Tomka Kowalskiego, dąbrowskiego podróżnika alpinisty, który pierwszy raz w historii znalazł się zimą na szczycie Broad Peaku (8047 m n.p.m.), ale splot tragicznych wydarzeń sprawił, że w marcu br. nie wrócił niestety do rodziny, przyjaciół, znajomych. Na zawsze oddał swe intensywne i właśnie pełne marzeń życie górom, które pokochał bez reszty.

Dąbrowa Górnicza: tablica ku czci Tomka Kowalskiego zawisła na murach I LO
Tomek Kowalski tablica I LO: na zawsze pozostanie w pamięci


Tablica upamiętniająca Tomka Kowalskiego pojawiła się na murach I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Łukasińskiego, którego był absolwentem. Odsłonili ją w poniedziałek po godz. 17 jego rodzice Alicja i Marek Kowalscy. W uroczystości wzięli udział najbliżsi Tomka, przedstawiciele społeczności szkolnej i absolwenci dąbrowskiego I LO (inicjatorzy tego przedsięwzięcia), przedstawiciele władz miasta. Był także Jacek Jawień, który razem z Jackiem Berbeką zorganizował i przeprowadził akcję poszukiwawczą na Broad Peaku. Tablicę poświęcił ks. Andrzej Stasiak, proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Anielskiej. Ufundowali ją Beata i Tomasz Skóra.
Autorem tablicy jest utalentowana rzeźbiarka Michalina Bigaj, studentka Wydziału Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odsłonięciu towarzyszył utwór muzyczny w wykonaniu Roksany Majchrowskiej, absolwentki I LO.

Tomek Kowalski tablica I LO: tablica upamiętnia piękną chwilę


- Data 5 marca 2013 roku, która znajduje się na tablicy, upamiętnia piękną chwilę. Chwilę zdobycia szczytu, osiągnięcia marzeń, wybicia się ponad przeciętność. Chwilę spełnienia oraz szczęścia. Chwilę zdobycia dwunastego pod względem wysokości szczytu świata. I takie przesłanie chcemy zostawić ku potomności osobom spoglądającym na tablicę - mówiła Paulina Wierzbicka, absolwentka I LO. - Wyzwania Tonka, jego konsekwentne dążenie do zdobywania celów, determinacja powinny być dla wielu z nas wzorem i wytycznymi jak żyć, jak spełniać swoje marzenia.

Chcemy w ten skromny sposób sprawić, by pamięć o Tomku nie zaginęła. By inni mogli czerpać motywację i wiarę, że warto marzyć, warto śnić, warto dążyć do zdobywania swoich szczytów - dodała.

Tomek Kowalski tablica I LO: Tomek zawsze był wesoły


Po odsłonięciu tablicy wszyscy mieli okazję zobaczyć film o Tomku Kowalskim, zrealizowany przez jego przyjaciół i najbliższych. Tomek został ukazany, jako podróżnik, alpinista, człowiek na którego zawsze można liczyć, ale także przedsiębiorca i menedżer z pomysłami.

- Tomek żył intensywnie, mocno, wierzył w swoje marzenia, realizował je. Był też bardzo wesoły i sam film też jest wesoły. Chciałabym, by właśnie takim został zapamiętany - stwierdziła Agnieszka Korpal, partnerka Tomka Kowalskiego. - Te marzenia i wyzwania dla innych wydawały się nieosiągalne. On jednak swoim działaniem i konsekwencją pokazywał, że to wszystko jest możliwe. Wyznaczanie nowych, wyższych celów chciał zaszczepić w innych ludziach. I to mu się udawało - dodała.


-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Jana HEMPLA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Janowi Hemplowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


Ś.P.
JANOWI HEMPLOWI
B. NACZELNIKOWI GÓRNICTWA
W KRÓLESTWIE POLSKIM
INICJATOROWI WZNIESIENIA
TEJ ŚWIĄTYNII
ZMARŁEMU 19 STYCZNIA 1886 R.
URZEDNICY I ROBOTNICY
GÓRNICZY
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Jana KILIŃSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Jan Kiliński. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


PAMIĘCI BOHATERA NARODOWEGO
JANA KILIŃSKIEGO
W SETNĄ ROCZNICĘ ZGONU
DNIA 28 STYCZNIA 1919 R.
POŚWIĘCAJĄ
RZEMIEŚLNICY MIASTA DĄBROWY
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Wincentego Choruszewskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Wincentemu Choroszewskiemu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


WINCENTEMU
CHORUSZEWSKIEMU
NACZELNIKOWI GÓRNICTWA
PREZESOWI KOMILCHI
WSPOLEKTOROWI BUDOWY
KOŚCIOŁA W DĄBROWIE
ZMARŁEMU W DNIU
1 STYCZNIA 1901 ROKU
WDZIĘCZNI PARAFIJANIE
KŁADĄ TĘ TABLICĘ
PROSZĄ O WESTCHNIENIE
ZA JEGO DUSZĘ
DO BOGA
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Dąbrowskie Towarzystwo Wycieczkowe ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Dąbrowskie Koło Wycieczkowe. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


1914 - 1920
CZŁONKOWIE DĄBROW. KOŁA WYCIECZK.
I HARCERZE I-ej ZAGŁĘBIOWSKIEJ DRUŻYNY HARCERZY
IM. D. CZACHOWSKIEGO W DĄBROWIE GÓRN.
POLEGLI W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

Ś.P.
STANISŁAW BANASIK
JAN DOBOSIŃSKI
FRANCISZEK JUSZCZYK
FELIKS KAZANECKI
ANTONI KLIN
BOGUSŁAW KORZEŃ
SYLWESTER KOWALCZEWSKI
PIOTR KOZŁOWSKI
STEFAN MAJEWSKI
ROMAN OTTO
JÓZEF PIOTROWSKI
STANISŁAW RUDZKI
TOMASZ SZMIT
ROMAN WĘGRZYN
FELIKS ZAJĄC

1911. - XXV - 1936
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca poległych harcerzy podczas II w. św. ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Poległym harcerzom. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


1939 - 1945
HARCERZE DĄBROWSCY POLEGLI
I ZAMORDOWANI PRZEZ OKUPANTA
HITLEROWSKIEGO W II-giej WOJNIE
ŚWIATOWEJ
WINCENTY BERNASIK
ANTONI BUCHTA
EDMUND CZMIEL
JULIUSZ DZIOBON
MARIUSZ GAWENDA
ZDZISŁAW GRUDZIŃSKI
FRANCISZEK GWIAZDA
WŁADYSŁAW HALADUSZ
STANISŁAW KACA
FRANCISZEK KOCYBA
EDWARD KORN
ZDZISŁAW MACHURA
TADEUSZ MAMEŁKO
MIECZYSŁAW MAIK
EDMUND MICHNIEWICZ
ZBIGNIEW MYŚLIWIEC
STANISŁAW NIEDZIELSKI
RYSZARD NOWAK
STANISŁAW NOWAK
ZDZISŁAW NOWAK
WŁADYSŁAW NOWAKOWSKI
LUCJAN OCIEPKA

HENRYK OKULARCZYK
MICHAŁ OKULARCZYK
RADOSŁAW OKULARCZYK
KAZIMIERZ PIASECKI
EUGENIUSZ PUZ
PIOTR REROŃ
JERZY SKRZYWANEK
BOGDAN SOKÓŁ
KAZIMIERZ SROKA
ZBIGNIEW STAWSKI
JERZY TAJER
MACIEJ TALKO-PORZECKI
HENRYK TRZĘSICKI
ROMAN WĄTROBIŃSKI
ZDZISŁAW WINKIEL
TADEUSZ WODECKI
HENRYK WOŹNIAKIEWICZ
HALINA ZYGMUNT
STEFAN ŻABICKI
KAZIMIERZ ŻABICKI
JANUSZ ŻELAZKIEWICZ
EDWARD GAJKIEWICZ
I INNI

15.IV.1984
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca poległych harcerzy z 20 drużyny ZHP ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Tablica pamiątkowa. Pamięci harcerzy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi


Pamięci Harcerzy 20 drużyny ZHP
przy Gimnazjum i Liceum im. W. Łukasińskiego
w Dąbrowie Górniczej,
którzy zginęli z rąk okupanta
w latach 1939 - 1945

EDMUDN CZMIEL - OŚWIĘCIM - 1941
BOLESŁAW DOMAŃSKI - BRYZDZYN k.MIECHOWA - 1943
JULIAN DZIOBOŃ - OŚWIĘCIM - 1941
ZDZISŁAW GRUDZIŃSKI - OŚWIĘCIM - 1942
ZDZISŁAW MACHURA - OŚWIĘCIM - 1944
BARBARA MIERZANOWSKA - POWST. WARSZ. - 1944
ADAM MIERZANOWSKI - OŚWIĘCIM - 1943
ZBIGNIEW MYŚLIWIEC - OŚWIĘCIM - 1942
STANISŁAW NOWAK - OŚWIĘCIM - 1944
ZDZISŁAW NOWAK - OŚWIĘCIM - 1942
JERZY SKRZYWANEK - OŚWIĘCIM - 1942
ZDZISŁAW WINKIEL - OŚWIĘCIM - 1942
HALINA ZYGMUNT - WROCŁAW - 1943

11 Listopad 2004 r.

Stowarzyszenie Absolwentów I LO
im. Waleriana Łukasińskiego
w Dąbrowie Górniczej
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca poległych policjantów II RP w sowieckich obozach ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Fragment. Wejście główne. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona poległym policjantom II RP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona poległym policjantom II RP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Wejście główne.
DG - ulica Królowej Jadwigi

Odsłonięcie miało miejsce 16-go września 2007 roku.
Tablica upamiętnia zamordowanych wiosną 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD, policjantów z Zagłębia Dąbrowskiego.

Zamordowani policjanci z Dąbrowy Górniczej to: Jan Cieślik, Stanisław Dziewięcki, Mieczysław Janiszewski, Stanisław Kalaga, Aleksander Kozłowski, Ignacy Maciejewski, Piotr Małecki, Franciszek Morawiec, Roman Osiński, Władysław Pluciński, Franciszek Sałaciński, Antoni Spadło, Franciszek Szygalski i Józef Zatorski.

Rozpoczęcie uroczystości miało miejsce o godzinie 14-tej. Po zakończeniu mszy świętej, ksiądz dr biskup Adam Śmigielski dokonał poświęcenia tablicy upamiętniającej śmierć policjantów. Po złożeniu kwiatów odbył się apel poległych.

Uroczystość nabrała odświętnego charakteru dzięki Kompanii Honorowej Policji i Orkiestry Policyjnej. Wydarzenie uświetnił również występ uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej.


Wśród tysięcy polskich policjantów
II RP jeńców obozu wojennego
w Ostaszkowie, zamordowanych
w kalininie (Twerze) wiosną 1940 r.
i pogrzebanych w 25 dołach śmierci
w lesie we wsi Miednoje oraz, tych
zamordowanych przez Sowietów
w innych miejscach na nieludzkiej
ziemi, wielu było z Zagłębia
Dąbrowskiego.
W 67 rocznice męczeńskiej śmierci
policjantów hołd składają mieszkańcy
regionu, w którym Oni wiernie służyli.

R I P
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca budowniczego pierwszego kościoła, Grzegorza Augustynika ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051021 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Widok na Bazylikę Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Grzegorzowi Augustynikowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070917 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Grzegorzowi Augustynikowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Nawa główna.
DG - ulica Królowej Jadwigi


Ś.P.
KSIĘDZU GRZEGORZOWI AUGUSTYNIKOWI

PRAŁATOWI DOMOWEMU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI
KOMANDOROWI ORDERU "PRO ECCLESIA ET PONTIFICE",
KAWALEROWI ORDERU "POLONIA RESTITUTA"
I KRZYŻA LEGIONOWEGO.

NAJUKOCHAŃSZEMU SWEMU DUSZPASTERZOWI, KTÓ-
REGO STARANIEM ZOSTAŁ WZNIESIONY KOŚCIÓŁ PARA-
FIALNY, PRZEDSZKOLE I PRZYTUŁEK ŚW. JÓZEFA.
ZAŁOŻYCIELOWI I PIERWSZEMU PATRONOWI STO
WARZYSZENIA ROBOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W DĄBROWIE.
NIEZMORDOWANEMU PRACOWNIKOWI NA NIWIE
KOŚCIELNEJ I SPOŁECZNEJ.
WIERNEMU SYNOWI OJCZYZNY, MIŁOŚNIKOWI
I DOBROCZYŃCY SZEROKICH MAS ROBOTNIKÓW.

URODZONEMU W ZAGÓRZU 27.11.1847
ZMARŁEMU W KRAKOWIE 10.11.1929

SPOCZYWAJĄCEMU W KAPLICY "PORCIONCULA"
OBOK KOŚCIOŁA W DĄBROWIE GÓRNICZEJ.

WDZIĘCZNI PARAFIANIE.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca budowniczego pierwszego kościoła, Juliusza Polcera ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Polcerowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070825 DG - Centrum. Bazylika MBA. Tablica pamiątkowa poświęcona Julianowi Polcerowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Nawa główna.
DG - ulica Królowej Jadwigi


Julianowi
POLCEROWI
Budowniczemu górnictwa
rządowego, pod którego
bezinteresownym
kierownictwem świątynia
ta wzniesiona i w dniu
4 grudnia 1877 r. ukończona
została Mieszkańcy
Dąbrowy kładą tę tablicę
i proszą o westchnienie
za jego duszę do
Boga.
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca 40-lecie poświęcenia firury Matki Boskiej Anielskiej przez Kardynała Karola Wojtyłę i Kardynała Stefana Wyszyńskiego ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Nawa główna.
DG - ulica Królowej Jadwigi

Pomnik (epitafium) składa się z konstrukcji z piaskowca (wysokość około 2,80 m.), dwóch tablic marmurowuch, na jednej jest napis poświęcony Papieżowi i Prymasowi) z określeniem fundatorów (tj. oddziału dąbrowskiego UPR), u góry odlew twarzy wykonany z brązu a na szczycie krzyż z piaskowca. Całość waży około 800 kg.. Projektami i autorami pomysłu całości byli: Tomasz Skóra, Grzegorz Jaszczura oraz Jan Kurczek. Projekt techniczny wykonał Grzegorz Bielobradek, odlew z brązu jest dziełem Zbigniewa Legarskiego (firma Iwex), a wykonawcą całości Firma "Kamieniarstwo Sawicki".

Odsłonięcie miało miejsce 3-go maja 2008 roku.
Tablica upamiętnia Kardynała Karola Wojtyłę oraz Kardynała Stefana Wyszyńskiego, którzy 40 lat temu dokonali koronacji figury Matki Boskiej Anielskiej w tutejszej Bazylice.

Rozpoczęcie uroczystości miało miejsce o godzinie 12-tej. Po zakończeniu mszy świętej, Gospodarz Bazyliki, ks. kanonik Andrzej Stasiak, dokonał poświęcenia tablicy, ufundowanej przez Dąbrowski Oddział UPR.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Dąbrowskiego Oddziału Unii Polityki Realnej, przedstawiciele władz Dąbrowy Górniczej oraz liczni goście i parafianie.

20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


KS. KARD. KAROLOWI WOJTYLE
PÓŹNIEJSZEMY PAPIEŻOWI
JANOWI PAWŁOWI II
I
KS. KARD. STEFANOWI WYSZYŃSKIEMU
PRYMASOWI TYSIĄCLECIA
W 40-TĄ ROCZNICĘ KORONACJI
FIGURY MATKI BOSKIEJ ANIELSKIEJ
DOKONANEJ W DNIU 19.05.1968 R.,
PRZEZ
WIELCE CZCIGODNYCH

W hołdzie dwóm największym Polakom XX wieku,
za zrzucenie okowów sowieckiego jarzma
i wielki udział w odzyskaniu niepodległości
i godności Narodu Polskiego
wdzięczni członkowie Oddziału Dąbrowskiego
Unii Polityki Realnej

A.D. 03.05.2008.


20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja) 20080503 DG - Centrum. Bazylika MBA. Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Kard. Karolowi Wojtyle i Kard. Stefanowi Wyszyńskiemu, w 40-tą rocznię ukoronowania Matki Boskiej Anielskiej. (FOTO: Jacek Zommer - zoja)

GALERIA Z PRZEGLĄDARKA-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca poświęcenie kaplicy ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula
DG - ulica Królowej Jadwigi


KAPLICĘ TĘ NA PAMIĄTKĘ 1600 JUBILEUSZU
UROCZYŚCIE POŚWIĘCIŁ
DNIA 1 SIERPNIA 1913 R.
J.E. BISKUP KIELECKI
AUGUSTYN ŁOSIŃSKI
POD WEZWANIEM
S. FRANCISZKA SEBAFICKIEGO
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca Marię Saryusz - Bielską ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Tablica pamiątkowa. Marya Saryusz - Bielska. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kościół pw. Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula
DG - ulica Królowej Jadwigi


Z SKARBKÓW BOROWSKICH
MARYA SARYUSZ BIELSKA
INICJATORKA SALI ZAJĘĆ
UR. D.14 LISTOPADA 1850 R. W SANCE W GALICYI
OPATRZONA św. SAKRAMENTAMI PO KRÓTKICH I CIĘŻKICH CIERPIENIACH
ZASNĘŁA w BOGU w WILNIE D.4 WRZEŚNIA 1910 R.
POCHOWANA w DĄBROWIE GÓRNICZEJ D.7 WRZEŚNIA 1910 R.
PROSI o WESTCHNIENIE do BOGA
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - Tajna Organizacja Nauczycielska ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20091110 DG - Centrum. ul. 3-go Maja 30. Budynek MOPT. Dawna szkoła podstawowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091110 DG - Centrum. ul. 3-go Maja 30. Budynek MOPT. Dawna szkoła podstawowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091110 DG - Centrum. ul. 3-go Maja 30. Budynek MOPT. Tablica pamiątkowa z okazji 70 -lecia TON. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Młodzieżowy Ośrodek Pracy Twórczej
DG - ulica 3 Maja 30

Odsłonięcie tablicy w hołdzie TON (Tajnej Organizacji Nauczania) nastąpiło 6-go listopada 2009 roku w 70-tą rocznicę powstania tej organizacji. Tablicę odsłonieto w budynku dawnej szkoły podstawowej, a obecnie siedzibie MOPT, przy ulicy 3-go Maja 30 w obecności Prezydenta Miasta Pana Zbigniewa Podrazy, Proboszcza Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej księdza Andrzeja Stasiaka oraz licznie zgromadzonych gości.


. ZNP
. TON 1939-1945

W HOŁDZIE TAJNEJ ORGANIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ
W 70 ROCZNICĘ POWSTANIA
1939 - 2009

Aby pamięć o Nich trwała przez pokolenia

LISTOPAD 2009

CZŁONKOWIE ZNP
DĄBROWA GÓRNICZA
-
MOGIŁY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv-
MOGIŁA - LECH PIWOWAR ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Mogiła rodziny Piwowarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Mogiła rodziny Piwowarów. Nagrobek Lecha Piwowara. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica Starocmentarna

Grobowiec rodzinny Piwowarów wykonany z czerwonego piaskowca. Ogrodzony metalowym płotkiem. Odnowiony w październiku 2009 roku, dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. To tylko symboliczny grób Lecha, który został zamordowany w obozie starobielskim przez rosyjskiego najeźdźcę.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


LECH
PIWOWAR

POETA
ŻOŁNIERZ PPOR WP
JENIEC
OBOZU STAROBIELSK
*7.II.1909 + 1940


20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)-
MOGIŁA - ADAM PIWOWAR ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Mogiła rodziny Piwowarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Mogiła rodziny Piwowarów. Nagrobek Adama Piwowara, pierwszego Prezydenta DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica Starocmentarna

Grobowiec rodzinny Piwowarów wykonany z czerwonego piaskowca. Ogrodzony metalowym płotkiem. Odnowiony w 135 rocznicę urodzin pierwszego Prezydenta DG, Adama Piwowara, w październiku 2009 roku, dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)


ADAM PIWOWAR
GEOLOG
ZESŁANIEC POLITYCZNY
DO
ARCHANGIELSKA
LEGIONISTA
I-SZY PREZYDENT
DĄBROWY GÓRNICZEJ

PROF SZKOŁY GÓRN-HUT


20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg) 20091029 DG - Reden. ul. Starocmentarna. Cmentarz św. Barbary. 135 rocznica urodzin Adama Piwowara. Grobowiec rodzinny, odnowiony dzięki staraniom Miejskiej Komisji Historycznej. FOTO: Dariusz Nowak (nddg)-
MOGIŁA - EDWARD MIĘTKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Alejki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051030 DG - Reden. Ulica Strarocmentarna. Mogila Euwarda Miętki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051030 DG - Reden. Ulica Strarocmentarna. Mogila Euwarda Miętki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica Starocmentarna

Płyta na grobie upamiętnia jego tragiczną śmierć podczas nieudanego zamachu na koszary wojsk kozackich w 1906 roku. W czasie odwrotu Miętka został pochwycony i zasieczony szablami.

Odsłonięcia płyty nagrobnej ufundowanej przez Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Zagłębia Dąbrowskiego dokonano 29 października 1934 roku.

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


STOWARZYSZENIE
B. WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
ZAGŁĘBIA DĄBROWSKIEGO

EDWARDOWI MIĘTCE

UR. W 1884 R. CZŁONKOWI ORG.
BOJOWEJ P.P.S. POLEGŁEMU
W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ
POLSKI I SOCJALIZMU W CZASIE
RZUCANIA BOMBY DO KOSZAR
KOZAKÓW W DĄBROWIE
W DNIU 10 V 1906 R.

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

DĄBROWA GÓRN. DN. 28 X 1934
-
Płyta z nazwiskami poległych w latach 1916 - 1921 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051101 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiły zbiorowe i pomnik żołnierzy poległych w I wojnie światowej w latach 1916-1921. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Płyta z nazwiskami poległych w latach 1916 - 1921
Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica 11-go Listopada

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


TU SPOCZYWAJĄ ŻOŁNIERZE POLEGLI
W I WOJNIE ŚWIATOWEJ
-----------------------------------
1916 - 1921

POD.CH. CZAJKOWSKI BOLESŁAW
PLUT. ŚLIWIŃSKI BOLESŁAW
SZER. WALKOWIAK JAN 157 P.P.
SZER. GOZEK JAN 22P.P.
SZER. FINKS KSAWERY II P.P.
SZER. PRAG JÓZEF II P.P.
SZER. SOBCZAK STEFAN II P.P.
SZER. LIPIEC ANDRZEJ 157 P.P.
SZER. STASIAK LEON
SZER. PIOTROWSKI JAN
SZER. GWOŹDZIEWICZ STANISŁAW 23 P.P.
SZER. GUTOWSKI WACŁAW INT.FRONT
SZER. ŁUKASIEWICZ PAWEŁ 7 P.P.
SZER. SULIMA JAN 27 P.P.


SZER. CZARSKI FRANCISZEK 101 P.P.
SZER. ŻABIŃSKI ROMAN 8 DYW.
SZER. GĘBCZYŃSKI WŁADYSŁAW I DYW.
SZER. KORALEWSKI WACŁAW II P.P.
SZER. CHOWANIEC ROMAN ŻAND.D.O.G.
SZER. KOŹMIŃSKI IGNAC
SZER. PAŁKA WINCENTY B.WART.
SZER. ZALISZ BRONISŁAW II B.WART.
SZER. KOWALSKI JÓZEF B. SAP.
SZER. MICHALAK TEODOR 23 B.WART.
SZER. WIŚNIEWICZ PIOTR KOL.TAB.614
SZER. LIPSKI STEFAN 23 B.WART
SZER. MAJER PAWEŁ ŻAND. D.O.G.
SZER. LOREK HIERONIM DYW.ŻAND.


ŚPIJ ŻOŁNIERZU
-
MOGIŁA - Zbiorowa żołnierzy włoskich poległych w I wojnie światowej ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiła zbiorowa i pomnik żołnierzy włoskich, poległych w I wojnie światowej w Dąbrowie Górniczej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiła zbiorowa i pomnik żołnierzy włoskich, poległych w I wojnie światowej w Dąbrowie Górniczej. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica 11-go Listopada

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


QUI
RIPOSANO LE SPOGLIE MORTALI
DEI SOLDATI ITALIANI DECEDUTI
IN PRIGIDNIA A DĄBROWA GÓRNICZA
DURATE GLI ANNI
1915 - 1918
----- * -----
LA PATRIA RICONOSCENTE

syngatura na pomniku: "FOCHMAN W DĄBROWIE
-
MOGIŁA - EMILIA ZAWIDZKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiła Emilii Zawidzkiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Mogiła Emilii Zawidzkiej. Tablica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica 11-go Listopada

Wpis do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.


Ś. P.
EMILIA ZAWIDZKA
UR. 21.X.1816 R.
ZM. 5.XII.1927 R.
W HOŁDZIE
ZAŁOŻYCIELCE SZKOŁY,
W ROCZNICĘ
100-LECIA JEJ POWSTANIA

ABSOLWENCI I LO

DĄBROWA GÓRNICZA 2000 R.
-
MOGIŁA - FRANCISZKA LIPSKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica 11-go Listopada. Cmentarz. Aleja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica 11-go Listopada

Tablica na pomniku nagrobnym upamiętniająca jej walkę i ofiarność wobec robotników dążących do swoich praw.-
MOGIŁA - GRZEGORZ AUGUSTYNIK ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040810 DG - Centrum. 20040810 DG - Centrum. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Centrum. Porcjunkula. Tablica informacyjna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051026 DG - Centrum. ul. Królowej Jadwigi. Bazylika Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Kaplica Porcjunkula - ulica Kr. Jadwigi

Tablica na płycie nagrobnej wewnątrz kaplicy przy Bazylice Matki Boskiej Anielskiej. Kaplica przylega do dawnej "ochronki".


TU SPOCZYWA
Ś.P. KS. PRAŁAT
GRZEGORZ AUGUSTYNIK
PROBOSZCZ PARAFJI DĄBROWA GÓR.

ZM. DN. 10.XI.1929


20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Budynek dawnej "ochronki" i Porcjunkula. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Ołtarz. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080518 DG - Centrum. Bazylika MBA. Kaplica Porcjunkula. Grobowiec ks Prałata Grzegorza Augustynika. Uroczysta Msza Święta w dniu jubileuszu 40-lecia koronacji łaskami słynącej figury NMP Anielskiej 1968-2008. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)-
MOGIŁA - KSIĄDZ KANONIK STANISŁAW WYGANOWSKI ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20041025 DG - Reden. Ulica Starocmentarna. Cmentarz. Alejki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051030 DG - Reden. Ulica Strarocmentarna. Mogila Księdza Kanonika Stanisława Wyganowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051030 DG - Reden. Ulica Strarocmentarna. Mogila Księdza Kanonika Stanisława Wyganowskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dąbrowa Górnicza - Cmentarz parafialny - ulica Starocmentarna

Proboszcz parafii
Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w dzielnicy Korzeniec,
w latach 1971 - 2000.


Ś.P.
Ksiądz Kanonik
STANISŁAW
WYGANOWSKI
Proboszcz parafii św. Józefa
w Dąbrowie Górniczej
1925 - 2004
R.I.P.
-
POMNIKI i TABLICE, KTÓRYCH JUŻ NIE MA ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_-
POMNIK - Gen. ALEKSANDRA ZAWADZKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20000813 DG - Centrum. Park Miejski im. gen. Hallera. Miejsce po cokole pomnika gen. Zawadzkiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051011 DG - Centrum. Park im. gen. Hallera. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


w parku (Centrum) - im. Gen. Hallera

Autorem pomnika był Marian Konieczny.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 17.12.1979 roku, w 80-tą rocznicę urodzin generała.

Pięciotonowy odlew z brązu, stojąca postać generała w płaszczu, była ustawiona na betonowym cokole, na którym widniały daty urodzin i śmierci.

Byłem uczestnikiem tego wydarzenia, w którym obowiązkowo uczestniczyli wszyscy uczniowie dąbrowskich szkół. Odsłonięcie odbyło się w godzinach popołudniowych.

Pomnik został usunięty jesienią 1990 roku.
Dzisiaj w tym miejscu znajduje się rabata kwiatowa. Pozostało tylko niewielkie wzniesienie. Sama "postać pomnikowa" Generała Zawadzkiego jest przechowywana na terenie byłej kopalni Paryż w miejscu strzeżonym i stanowi własność Muzeum Miejskiego "Sztygarka". Po renowacji ma (miała) zdobić wejście do mającego powstać skansenu technologicznego na terenie dawnej kopalni "Paryż".

Młody Zawadzki pracował w kopalni Paryż, gdzie po raz pierwszy zetknął się z ruchem komunistycznym. Jak widać historia zatacza powoli koło.

Czy powinno się go ponownie postawić na cokół? Jest częścią historii, którą chcemy przedstawiać, nie oceniać - mówi Gabriela Vozsnak-Kowalska, dyrektorka Sztygarki. Prof. Zygmunt Woźniczka, historyk i mieszkaniec Dąbrowy, jest zdania że pomnik powinien stanąć, bo chociaż stworzono go w hołdzie człowiekowi nie do końca kryształowemu, to jednak Zawadzki pochodził stąd i zrobił dla miasta naprawdę dużo dobrego. Gdyby nie on, nie byłoby na przykład Pałacu Kultury Zagłębia. Poza tym pomnik Zawadzkiego jest wyrazem prawdziwej historii Dąbrowy, w której były zarówno dobre, jak i złe momenty.


ALEKSANDER ZAWADZKI
1899-1964

SYN CZERWONEGO ZAGŁĘBIA
ŻARLIWY REWOLUCJONISTA I PATRIOTA
GÓRNIK, GENERAŁ, MĄŻ STANU
I BUDOWNICZY POLSKI LUDOWEJ
GRUDZIEŃ 1979
-
POMNIK - POPIERSIE Feliksa DZIERŻYŃSKIEGO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20040614 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Pawilon handlowy "LiDL". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040614 DG - Centrum. Ulica Sobieskiego. Pawilon handlowy "LiDL". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na przeciwko dyrekcji Huty Bankowej przed istniejącym w tym miejscu budynkiem stołówki. Obecnie w tym miejscu znajduje się pawilon handlowy Lidl.
Dąbrowa Górnicza - ulica Sobieskiego

Autorem pomnika był August Dyrda.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 11.09.1977 roku.
Został usunięty jesienią 1990 roku.-
POMNIK - POPIERSIE marszałaka ZSRR Iwana KONIEWA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvTechniczne Zakłady Naukowe - dziedziniec
Dąbrowa Górnicza - ulica Łańcuckiego

Autorem pomnika był August Dyrda.
Odsłonięcie miało miejsce dnia 26.01.1989 roku.
Został usunięty jesienią 1990 roku.-
POMNIK - OBELISK LEGIONISTÓW ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20030415 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem "Sztygarki", siedziby Muzeum Miejskiego w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na przeciwko budynku Sztygarki. Obecnie w tym miejscu znajduje się pomnik Stanisława Staszica.
DG - ulice: Legionów Polskich 69 (skwer) i 3-go Maja

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w sierpniu 1924 roku.
Został usunięty przez Niemców podczas okupacji miasta we wrześniu 1939 roku.


PAMIĘCI
SYNÓW ZAGŁĘBIA
DĄBROWSKIEGO
KTÓRZY W 1914 R.
NA ROZKAZ KOMENDANTA
JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
DROGĄ LEGJONÓW
POSZLI W BÓJ
PO ZWYCIĘSTWO I WOLNOŚĆ
1914-1929
-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca STANISŁAWA KRZYNÓWKĘ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051012 DG - Centrum. Ulica Kościuszki. Parking Defum. Miejsce, gdzie znajdowała sie tablica pamiątkowa poświęcona patronowi zakładu, Stanisławowi Krzynówkowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051012 DG - Centrum. Ulica Kościuszki. Parking Defum. Miejsce, gdzie znajdowała sie tablica pamiątkowa poświęcona patronowi zakładu, Stanisławowi Krzynówkowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


na murach Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek "PONAR-DEFUM"
Dąbrowa Górnicza - ulica T. Kościuszki 3

Więzień Berezy Kartuskiej, zamordowany przez hitlerowców we wrześniu 1943 r..

Tablica znajdowała się na ścianie frontowej przy wejściu do zakładu. Została skradziona. Dzisiaj miejsce w którym była zamontowana, otynkowano.

Odsłonięcie pomnika miało miejsce w 1979 roku.

Tablica wpisana do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.-
TABLICA PAMIĄTKOWA - upamiętniająca MIECZYSŁAWA HEJCZYKA I FRANCISZKA PILARCZYKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
20051011 DG - Centrum. Pl. Wolności. PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Holl główny Pałacu Kultury Zagłębia
Dąbrowa Górnicza - Plac Wolności 1

Odsłonięcie tablicy miało miejsce dnia 11.01.1958 roku.

Tablica wpisana do wykazu Miejsc Pamięci Narodowej województwa śląskiego.-
POMNIK - KASZTANOWCE ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_upamiętniające miejsce egzekucji 4-ch powstańców styczniowych
Dąbrowa Górnicza - pobocze drogi szybkiego ruchu

Z czterech zasadzonych wówczas kasztanowców, dwa zostały usunięte podczas budowy drogi szybkiego ruchu.

Niedaleko od kasztanowców znajdował się krzyż ufundowany przez Wójta Piotra Urbańczyka w 1913 roku, w 50-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.

Krzyż został usunięty podczas budowy w/w drogi i przeniesiony na stary cmentarz parafii św. Barbary.aktualizacja: piątek, 26 luty 2016.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.