-


POMNIKI - TABLICE HISTORYCZNE - MOGIŁY* HISTORIA* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
19351111DG - Gołonóg. Pomnik ŻOŁNIERZA ZWYCIĘZCY. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na początku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wieś, Kościelna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji święta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem  z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)

20040709 DG - Centrum. Plac Wolności. Pomnik. Widok z "Superjednostki". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
DĄBROWA GÓRNICZA
|:
GOŁONÓG
|:
STRZEMIESZYCE
|:
ZĄBKOWICE
|:
ŁAZY BŁĘDOWSKIE
|:
ŁĘKA
|:
ŁOSIEŃ
|:
TUCZNAWA
|:
UJEJSCE
|:
KAZDĘBIE
|:
|:
KOSZELEW


-DĄBROWA GÓRNICZA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
P
O
M
N
I
K
I


O
B
E
L
I
S
K
I


T
A
B
L
I
C
E


M
O
G
I
Ł
Y


|:
Pomnik - Tadeusza Kościuszki
|:
Pomnik - Stanisława Staszica
|:
Pomnik - 100-lecie SZTYGARKI
|:
Pomnik - Popiersie Feliksa Verdie
|:
Pomnik - Popiersie hr Henryka Lubieńskiego
|:
Pomnik - Popiersie Stanisłąwa Staszica
|:
Pomnik - Członków Związku Orła Białego i Harcerzy Dąbrowskich
|:
Pomnik - 10 Powieszonych z Huty Bankowej
|:
Pomnik - Pomordowanym Górnikom podczas II wojny światowej
|:
Pomnik - Jimiego Hendrix'a - Bohaterom Czerwonych Sztandarów
|:
Pomnik - POGORIA III
|:
Pomnik - Cmentarz żydowski
|:
Pomnik - Obelisk Franciszka Pilarczyka i Mieczysława Hejczyka
|:
Pomnik - Obelisk dawnego Gimnazjum Męskiego
|:
Pomnik - Królowej Jadwigi
|:
Pomnik - Piotra Skargi
|:
Pomnik - Jan Paweł II - papież
|:
Pomnik - KRZYŻ - rozpoczęcie bududowy Huty "Bankowa"
|:
Pomnik - DRZEWO - Dąb wolności
|:
Pomnik - Poległym podczas II wojny światowej
|:
|:
Tablica - ul. Graniczna 21 - Zamordowanym podczas II wojny św.
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Wykładowcy i Wychowankowie Sztygarki
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Adam Piwowar
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Jan Antoni Ziemba
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Historia budynku
|:
Tablica - ul. Legionów Polskich 69 - Historia muzeum
|:
Tablica - ul. Górnicza - Kopalnia Ćwiczebna - Figura Św. Barbary
|:
Tablica - ul. Górnicza - Kopalnia Ćwiczebna
|:
Tablica - ul. Aleja Róż 3 - HWS CENTRUM - Kopalnia REDEN
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Gimnazjum nr 1
|:
Tablica - ul. Orzeszkowej 1 - Józef Podyma
|:
Tablica - ul. 3-go Maja / Bandrowskiego - Eugeniusz Furman
|:
Tablica - ul. 3-go Maja 10 - 90-lecie otwarcia szkoły Emilii Zawidzkiej
|:
Tablica - ul. 3-go Maja 30 - Tajna Organizacja Nauczycielska
|:
Tablica - ul. Chopina 72 - Jakub Klein
|:
Tablica - ul. Sobieskiego 24 - 10-u powieszonym pracownikom Huty Bankowa
|:
Tablica - ul. Szpitalna 13 - Szymon Starkiewicz
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - Otwarcie szkoły powszechnej im. Marii Konopnickiej
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - 55 rocznica otwarcia szkoły im. M. Konopnickiej
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 36 - Maria Konopnicka - 150 rocznica urodzin
|:
Tablica - ul. Konopnickiej 56 - Liceum Ogólnokształcące nr 1
|: Tablica - ul. Królowej Jadwigi 8 - Hufiec ZHP - Wincenty Bernasik
|:
Tablica - ul. Józefa Piłsudskiego 5 - Skwer - 14 (KATYŃSKICH) Dębów Pamięci
|:
Tablica - Park im. gen. Józefa Hallera - Andrzej Rachwał
|:
Tablica - ul. Kopernika 40 - I LO - Tomasz Kowalski
|:
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Jan Hempel
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Jan Kiliński
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Wincenty Choruszewski
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Dąbrowskie Koło Wycieczkowe
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Harcerze polegli w II wojnie światowej
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Harcerze 20 drużyny ZHP
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Polegli Policjanci II RP
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Grzegorz Augustynik
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Julian Polcer
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - Bazylika MBA - Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - kapl. Porcjunkula - Poświęcenie kaplicy
|:
Tablica - ul. Królowej Jadwigi - kapl. Porcjunkula - Marya Saryusz - Bielska
|:
|:
Mogiła - Lecha Piwowara - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Adama Piwowara - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Edward Miętka - ul. Starocmentarna - Cmentarz
|:
Mogiła - Żołnierzy I wojny światowej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Żołnierzy włoskich I wojny światowej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Emilii Zawidzkiej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Franciszki Lipskiej - ul. 11-go Listopada - Cmentarz
|:
Mogiła - Ks. Grzegorza Augustynika - ul. Kr. Jadwigi - kaplica Porcjunkula
|:
Mogiła - Ks. Stanislawa Wyganowskiego - ul. Starocmentarna - Cmentarz


-
GOŁONÓG ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
H_______
HIS_____
HIST____
HISTORIA
HISTORIA
___TORIA
_____RIA
_______A


|:
Pomnik - Bohaterom Armii Czerwonej
|:
Pomnik - Krzyż Solidarności - Ołtarz Ojczyzny
|:
Pomnik - Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu (replika)
|:
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Tadeuszowi Kościuszce
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Erygowanie Parafii w Gołonogu
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Andrzej Załuski
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Katarzyna Dobiecka
|:
Tablica - ul. Kościena - kościół - Benedykt Pawołowski
|:
|:
Mogiła - Roman Piecuch - ul. Kościelna - Cmentarz
|:
Mogiła - Działaczy ruchu robotniczego, 16.11.1944 r - ul. Kościelna - Cmentarz


-
STRZEMIESZYCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
H_______
HIS_____
HIST____
HISTORIA
HISTORIA
___TORIA
_____RIA
_______A


|:
Pomnik - Poległych Żołnierzy AK grupy "ORDONA"
|:
Pomnik - Poległym Bohaterom Czerwonej Armii
|:
Pomnik - Ofiarom hitlerowskiej okupacji
|:
Pomnik - 70 rocznica odzyskania niepodległości
|: Pomnik - 11 powieszonych w Strzemieszycach
|:
Pomnik - DOLINA KATYŃSKA
|:
Pomnik - DOLINA KATYŃSKA - Dążenie do niepodległości
|:
Pomnik - DOLINA KATYŃSKA - Pomordowanym księżom
|:
Pomnik - JAN PAWEŁ II
|:
|:
Tablica - góra Bordowicza - Wapiennik Bordowicza
|:
Tablica - ul. Gruszczyńskiego - Dawne getto w Strzemieszycach
|:
Tablica - ul. Majewskiego - kościół - Odzyskanie niepodległości 1918r.
|:
Tablica - ul. Majewskiego - kościół - Pamięci Józefa Piłsuskiego
|:
Tablica - ul. Majewskiego - kościół - Pamięci poległych harcerzy 1939-45
|:
Tablica - ul. Majewskiego - kościół - Pamięci Marcelego Białostockiego
|:
Tablica - ul. Majewskiego - kościół - Nadanie kościołowi tytułu bazyliki


-
ZĄBKOWICE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
H_______
HIS_____
HIST____
HISTORIA
HISTORIA
___TORIA
_____RIA
_______A


|:
Pomnik - Ku Czci Wojsk Radzieckich
|:
Pomnik - POLEGŁYM ZA WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ
|:
Pomnik - Bohaterom poległym za wolność i demokrację
|:
Pomnik - upamiętniający 16 mieszkańców, rozstrzelanych 04.01.1945 r.
|:
|:
Tablica - ul. - poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
|:
Tablica - ul. - poświęcona mieszkańcom poległym podczas II wś
|:
Tablica - ul. Zwycięstwa 44 - poświęcona Józefowi Piłsudskiemu
|:
|:
Mogiła - zbiorowa Żołnierzy Armii Czerwonej - ul. Górzysta - Cmentarz


-
ŁAZY BŁĘDOWSKIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik LAS PAMIĘCI - Ofiarom katastrofy lotniczej TU 154M z dnia 10.04.2010 r.


-
ŁĘKA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik - Zygmunta Różyckiego


-
ŁOSIEŃ ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik - Przyjaźni Żołnierzy Polskich i Radzieckich


-
TUCZNAWA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik - Ludwika Idzikowskiego


-
UJEJSCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik - Grób Nieznanego Żołnierza w Ujejscu
|:
Tabiica - Stanisława Białasa w Ujejscu
|:
Pomnik - Żołnierzy Armii Czerwonej w Ujejscu


-
KAZDĘBIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Pomnik - Żołnierzy Armii Czerwonej w Kazdębiu


-
KOSZELEW ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
HISTORIA


|:
Tablica - 13 pracowników GW DZN PW poległych w KL Auschwitz-Birkenauiu


-
DAWNE POMNIKI I TABLICE ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
H_______
HIS_____
HIST____
HISTORIA
HISTORIA
___TORIA
_____RIA
_______A


|:
Pomnik - Żołnierza Zwycięzcy w Gołonogu
|:
Pomnik - Józefa Piłsudskiego na Bielowiźnie
|:
Pomnik - Aleksandra Zawadzkiego w parku im. gen. Hallera
|:
Pomnik - popiersie Feliksa Dzierżyńskiego - ul. Sobieskiego - na przeciw Huty Bankowej
|:
Pomnik - popiersie Iwana Koniewa - ul. Łańcuckiego - dziedziniec TZN
|:
Pomnik - Obelisk Legionistów - ul. Legionów Polskich 69 (skwer) - na przeciw Sztygarki
|:
Pomnik - Żołnierzy Armii Czerwonej w Ujejscu
|:
Pomnik - Żołnierzy Armii Radzieckiej w Łosieniu
|:
Pomnik - Żołnierzy Armii Radzieckiej w Łosieniu przy drodze do Niegowonic
|:
Tablica - Stanisław Krzynówek - ul. Kościuszki 3 - teren PONAR-DEFUM
|:
Tablica - Mieczysław Hejczyk i Franciszek Pilarczyk - Plac Wolności 1 - Budynek PKZ
|:
Pomnik - KASZTANOWCE - 4-ch zamordowanych powstańców styczniowych - dawna kolonia Chechłówka - przy trasie szybkiego ruchuaktualizacja: wtorek, 13 listopad 2018.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Historia DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.