-KALENDARIUM MIEJSKIE - WIEK XX - ( 1901 DO 2000 )
* HISTORIA > KALENDARIUM MIEJSKIE
* STRONA GŁÓWNA < SPIS STRON < GALERIA MULTIMEDIALNA < NOWOŚCI NA STRONIE


STRONA GŁÓWNA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA

1928 - Dąbrowa Górn. - Ulica Króla Jana Sobieskiego - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)


|:
1901- 1949
|:
1950- 1999
|:
2000

_


1901 - 1949 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


1901

* 1901.03.19 - Brevem Papieża Leona XIII, dzięki osobistej wyprawie księdza Augustynika do Rzymu, kościół p.w. Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie został agregowany do rangi bazyliki ze wszystkimi należnymi jej odpustami i przywilejami. Od tej pory kościół nosi nazwę probazyliki. Chronologicznie jest to pierwsza po Katedrze Wawelskiej bazylika na ziemiach Polski.


1902

* 1902 - Utworzenie Urzędu Starszych Zgromadzenia Ślusarzy Będzina, Dąbrowy i Sosnowca

* 1902.01.14 - Otwarto Szkołę Rzemiosła dla kobiet, pani Zawidzkiej


1903

* 1903 - Zawiązało się Towarzystwo Kopalni Węgla "Flora"

* 1903.01.27 - Oddanie do użytku budynku teatru "Bagatela" przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego (dawniej Szosowej nr 1) wraz z cukiernią

* 1903.10.01 - Ukazanie się pierwszego numeru dąbrowskiego wydawnictwa pt. "Przegląd Górniczo - Hutniczy"


1904

* 1904 - Zawiązanie się "Koła Wychowawców", związku skupiającego dąbrowskich nauczycieli.


1905

* 1905.01 - Komitet Robotniczy Zagłębia Dąbrowskiego PPS staje na czele relolucyjnej zawieruchy

* 1905.06.19 - zatrudnienie dr Szymona Starkiewicza na stanowisku młodszego lekarza szpitalnego w szpitalu św. Barbary

* 1905.10.06 - W Dąbrowie urodził się Wincenty BERNASIK, podharcmistrz, poeta. Pseudonim Witeź. Aktywny działacz Szarych Szeregów, Związku Orła Białego

* 1905.11.08 - Za strajk i udział w rewolucji, władze carskie karnie zamykają Szkołę Sztygarka na pięć lat.


1906

* 1906 - Powstaje "Macież Szkolna", która organizuje kursy dla analfabetów na Redenie

* 1906 - Inż. Wacław Kaznowski zakłada dwie biblioteki

* 1906.01.06 - Zebranie założycielskie Oddziału "Uniwersytetu dla Wszystkich"

* 1906.05.10 - Edwarda Miętka ginie podczas nieudanego zamachu bombowego na koszary wojsk kozackich.

* 1906.12.10 - Zalegalizowanie przez gubernatora piotrkowskiego "Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich", inicjatora budowy kinoteatru "Kometa" (dzisiejszy "ARS")


1907

* 1907 - Powstała Spółdzielnia Spożywców "Robotnik", założona przez grupę robotników kopalni "Paryż". Otwarto sklepy w centrum Dąbrowy przy ulicy Szosowej 13 i w kolonii Koszelew

* 1907 - Powstało Stowarzyszenie Spożywcze "Robotnik Katolicki"


1908

* 1908 - Powstało Towarzystwo "Zapomoga"

* 1908 - Powstało "Żeńskie Gimnazjum Handlowe" Emilii Zawidzkiej. Kierownikiem był Antoni Sujkowski.

* 1908 - Powstają pierwsze wodociągi miejskie, zasilane przez pompy i filtry kopalni PARYŻ z rzeki Czarna Przemsza oraz wody pozyskiwane z szybu kopalni KLIMONTÓW.

* 1908.02.27 - Teofil Polaczek przewodniczy w zebraniu Dozoru Kościelnego i Cmentarnego na temat pozyskania terenu pod nowy cmentarz parafii MBA od właścicieli kopalni FLORA

* 1908.09 - Zawiązało się Dąbrowkie Koło Wycieczkowe. Jego założycielami byli uczniowie: Czesław Jaksa Bykowski, Edward Gemborek, Kazimierz Kierzkowski, Stefan Piotrowski, Karol Wieczorkiewicz. Miało ono na celu wychowanie patriotyczne swoich członków, zapoznanie ich z zabytkami przeszłości oraz krajoznawstwo.

* 1908.10.03 - Z wyroku władz carskich zostaje powieszony na stokach Cytadeli warszawskiej Józef Mirecki-"Montwiłł", głośny działacz rewolucyjny, wychowanek Sztygarki.


1909

* 1909 - Utworzenie Towarzystwa Sportowego "Dąbrowa" przy Sosnowieckim Towarzystwie Cyklistów

* 1909 - Uformowała się Gmina Dąbrowa Górnicza, w skład której weszły wsie: Dąbrowa, Stara Dąbrowa, Niepiekło oraz kolonie: Bankowa, Łabęcka, Huty Cynkowe, Koszelew, Mydlice, Gliniaki i Dębniki

* 1909 - Założenie Towarzystwa "Dom Ludowy" przy ul. Szosowej przez Konstantego Frąckiewicza

* 1909.07.24 - W Dąbrowie urodził się Roman - Janusz BĄBCZYŃSKI, generał, były adiutant Marszałka E. Rydz-Śmigłego


1910

* 1910 - Początek działalności w Dąbrowie Górniczej Francusko-Włoskiego Towarzystwa Dąbrowskich Kopalni Węgla

* 1910- Gmina zakupiła na potrzeby magistratu budynek przy ul. Klubowej 22

* 1910 - Dąbrowski okręg bóżniczy jako samodzielna gmina wyznaniowa dla Gminy Dąbrowa, Łosień i Gminy Olkusko - Siewierskiej


1911

* 1911 - Uruchomienie kinoteatru "KOMETA"

* 1911 - Pierwszy Zagłębiowski Turniej Piłki Nożnej. Uczestniczyły drużyny z: Sielec, Milowic, Dąbrowy i Ząbkowic

* 1911.04.03 - Założenie pierwszej w Zagłębiu Drużyny Skautowej im. Dionizego Czachowskiego, powstałej z przekształcenia Dąbrowskiego Koła Wycieczkowego. O godzinie 17-ej na tajnym zebraniu w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Targowej, w mieszkaniu państwa Stechmanów, Kazimierz Kierkowski zorganizował szkielet dowódczy drużyny skautowej.


1912

* 1912 - Uruchomienie księgarni Ringmana przy ul. Szosowej 1

* 1912 - Powstał Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

* 1912 - Zygmunt Kuczyński, oficer Związku Strzeleckiego w Krakowie, w oparciu o organizacje skautowe oraz koła PPS-u, utworzył w Zagłębiu Związek Strzelecki.


1913

* 1913 - Roman Szymański, Władysłąw Wąsik i Kazimierz Kierzkowski utworzyli "Polskie Drużyny Strzeleckie" w Dąbrowie.


1914

* 1914 - Zajęcie Dąbrowy przez wojska państw centralnych

* 1914 - Początek wydawania "Gazety Polskiej" Michała Janika

* 1914 - Towarzystwo Akcyjne FLORA zrzeka się nadań górniczych Władysław i Staszic na rzecz gminy, w celu utworzenia nowego cmentarza grzebalnego. Cmentarz ten udało się zorganizowć dzięki pracy Dozoru Kościelnego i Cmentarnego, kierowanego przez wójta gminy, Józefa Kasprzyka.

* 1914.07.31 - Wojska rosyjskie w godzinach wieczornych opuszczają teren Dąbrowy.

* 1914.08.01 - Powołanie Straży Obywatelskiej i Komitetu Żywnościowego

* 1914.08.01 - Okupacja wojsk niemieckich

* 1914.09.17 - W internacie Sztygarki urządzono koszary dla legionistów oraz biuro Komisariatu Wojska Polskiego Organizacji Narodowej.

* 1914.12.22 - W Sosnowcu została utworzona druga kompania legionistów zagłębiowskich z udziałem mieszkańców Dąbrowy i Sosnowca. Dowódcą był kpt. Leon Berbecki. Kompania walczyła w dniach 22-26 grudnia w bitwie pod Łowczówkiem.


1915

* 1915 - Przyłączenie do Dąbrowy kolonie Koszelew, Ksawera i Warpie

* 1915 - Założenie koła sportowego "Odrodzona Polska" później KS "Zagłębianka"

* 1915.01.01 - Podział terytorium Zagłębia Dąbrowskiego pomiędzy zaborcami.

* 1915.01.24 - Okupacja wojsk Austro-węgier

* 1915.07.01 - Ostateczny podział terytorium Zagłębia Dąbrowskiego pomiędzy wojskami niemieckimi i austro-węgierskimi.

* 1915.11.11 - Posadzenie przez grupę 15 mieszkańców pamiątkowego dębu przez gmachem Sztygarki. W gmachu tym w czasie I wojny światowej mieściło się biuro werbunkowe Legionów Polskich w ówczesnej Dąbrowie.

* 1915.12.12 - W mieszkaniu Kazimierza Grodzickiego powstał zagłębiowski Okręg Polskiej Organizacji Wojskowej. Komendantem obwodu dąbrowskiego został Kazimierz Kierzkowski natomiast ząbkowickiego Maks Szyprowski.

* 1915.12.15 - Ustanowiono przymusowy nadzór wojskowy nad dąbrowskimi zakładami. Od tej pory kopalnią Flora zarządza nadporucznik Rudolf Wlaha, Towarzystwem Franko-Rosyjskim nadporucznik Włodzimierz Hanasiewicz oraz nadporucznik Stanisław Syska nad Hutą Bankowa i Towarzystwem Francusko - Włoskim.


1916

* 1916 - Powstaje pierwszy cech ślusarsko - kowalski

* 1916 - Przemianowano ulicę Klubową na 3-go Maja

* 1916 - W wyniku połączenia I Drużyny Skautowej im. Dionizego Czachowskiego, II Drużyny Skautowej im. Tadeusza Kościuszki oraz III Drużyny Skautowej im. Romualda Traugutta, powstaje 12 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Dionizego Czachowskiego.

* 1916.08.01 - Rozpoczyna działalność filia bankowa o nazwie "Wspólna Reprezentacja Banku Krajowego i Banku Przemysłowego Królestwa Galicyi, Londomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim w Dąbrowie"

* 1916.08.18 - Nadanie praw miejskich Dąbrowie Górniczej na mocy Rozporządzenia Naczelnego Wodza austriackiego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Obwodu Dąbrowskiego

* 1916.08.23 - Utworzenie Powiatu Dąbrowskiego

* 1916.09.30 - Rada Nominacyjna wybrała Edwarda Kosińskiego na burmistrza miasta, a Leonarda Martynowskiego na jego zastępcę

* 1916.09.30 - Zatwierdzono herb miasta

* 1916.10.21 - Rozporządzeniem C.K. Jeneralnego Gubernatorstwa wojskowego ustalono obszar terytorialny miasta Dąbrowa Górnicza


1917

* 1917 - Otwarcie pierwszego kina niemego "Odeon" przy ul. Sobieskiego

* 1917 - Otwarcie Stacji Opieki nad Dzieckiem przy ulicy Sienkiewicza 11, prowadzonej przez doktora Adama Niepielskiego.

* 1917 - 12 Zagłębiowska Drużyna Harcerska im. Dionizego Czachowskiego zakupiła latem za włąsne pieniadze drukarnię ręczą pedałową wraz z kompletem trzcionek. Zasłynęła z drukowanych nanien pocztówkach harcerskich na zlotach i obozach. Z drukarni tej korzystała również Polska Organizacja Wojskowa.

* 1917.06.01 - W mieście przebywa generał gubernator wojskowy Stanisław hrabia Szeptycki, Polak z pochodzenia

* 1917.06.21 - Nadanie Dąbrowie ordynacji wyborczej opartej na systemie kurialnym

* 1917.09.11 - Adam Piwowar zostaje pierwszym prezydentem miasta

* 1917.10.21 - Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki na skwerze przy ulicy Ogrodowej i Stacyjnej

* 1917.12.06 - Rada Miejska pod przewodnictwem dr Adama Piwowara wybrała sześciu ławników

* 1917.12.27 - Edward Kosiński składa rezygnację z funkcji burmistrza i Przewodniczącego Rada Miejskiej


1918

* 1918 - Uruchomiono Prywatne Gimnazjum Męskie im. Braci Sniadeckich w murach nieczynnej Szkoły Górniczej. Założycielem był A. Strzelecki.

* 1918 - Prywatne Gimnazjum Emilii Łabudzińskiej przy ulicy 3-go MAja 4, przejęło Stowarzyszenie Kupców Polskich. Późniejsze Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie.

* 1918.08.17 - W Dąbrowie Górniczej urodził się Stefan BALWIERZ, działacz harcerski. 02.09.1939 roku wraz z grupą 13 harcerzy pod dowództwem Piotra Reronia wyposażeni przez prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej w stare karabiny "mauser" wyjechali na rowerach do Katowic, gdzie zameldowali się w godzinach popołudniowych w Domu Powstańca u komendanta Jana Faski. Skierowani do obrony Teatru Śląskiego. Zostali przyłączeni do grupy wojskowych i harcerzy pod dowództwem porucznika Bolesława Warcholika.

* 1918.09.04 - Rada Miasta Dąbrowa Górnicza uchwaliła obowiązek nauczania dzieci w zakresie szkół elementarnych, czyli podstawowych.

* 1918.11.06 - Ukonstytuowała się Rada Delegatów Robotniczych Dąbrowy Górniczej

* 1918.11.08 - Śmierć Eugeniusza Furmana, członka PPR, który po wiecu w Sztygarce podczas marszu na budynek Resursy, został trafiony kulą wystrzeloną przez żołnierzy polskich

* 1918.12.14 - Podczas strajku głodowego do szybu Albert został zepchnięty dyrektor tej kopalni, Felicjan Gadomski. Uratował się zaczepiając o belki obudowy.

* 1918-19 - Działalność Rad Delegatów Robotniczych i Czerwonej Gwardii


1919

* 1919.01.01 - Kasa Przezorności Pomocy Pracowników Magistratu przejęła agendy Dąbrowskiej Gminnej Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej

* 1919.03 - Komisyjna kwalifikacja policjantów Policji Miejskiej. Górna granica wieku policjanta to 45 lat.

* 1919.03.14 - Pierwsza sesja organizacyjna Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej w wolnej Polsce. Rada liczyła 28 mandatów. Przewodniczącym wybrano Kazimierza Srokowskiego.

* 1919.07.24 - Rada Miasta potwierdza przywróconą nazwę miasta Dąbrowa Górnicza

* 1919.11.11 - Odsłonicie pamiątkowego obelisku w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, na terenie ogrodu Zakonu Sióstr Pasjonatek w Strzemieszycach Wielkich.

* 1919.12.16 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przesyła pismo do starosty będzińskiego, potwierdzające nazwę miasta Dąbrowa Górnicza


1920

* 1920 - Powstają zakłady metalowe Dąbrowski Przemysł Druciany Bracia Klein, dające zatrudnienie 300 robotnikom.


1921

* 1921 - Kursy dla Dorosłych zostają przekształcowe w Miejską Szkołę Wieczorową.


1922

* 1922 - Koedukacyjne Gimnazjum Kupieckie przeniosło się do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 11.

* 1922 - Z inicjatywt PPS rozpoczęto budowę "Domu Ludowego" przy ulicy 3-go Maja 14. Właścicielem był sekretariat PPS. Środki na budowę pochodziły z kredytu budowlanego. Projektantem był znany warszawski architekt Stifelman, który zaprojektował między innymi budynek warszawskiego teatru "Ateneum".

* 1922.06.24 - Ustanowiono w Dąbrowie Górniczej dwa Urzędy Górnicze. Jeden dla Dąbrowy a drugi dla Sosnowca.


1923

* 1923 - Pożar Łęki

* 1923 - Ukończono budowę "Domu Ludowego" przy ulicy 3-go Maja 14. Centralną część gmachu stanowiła sala widowiskowa mogąca pomieścić do 1000 osób. Nadano mu imię Józefa Mireckiego-Montwiłła.

* 1923 - Wyłączenie z obszaru D.G. huty cynku, Koszelewa, Ksawery i Warpia; Przyłączenie do D.G. Zielonej, Korzeńca i Dębnik, tertenów i zabudowań kopalni Jan oraz Niepiekła.

* 1923 - Obsługę pożarniczą dla Dąbrowy Górniczej obejmuje OSP Koszelew, dowodzana przez Wacława Kaliszka.

* 1923.01.11 - Na sesji Rady Miejskiej dymisję składa prezydent Adam Piwowar, zastępca Mikołaj Kasprzyk i ławnicy W. Kaznowski, G. Lewicki i R. Morgulec

* 1923.05 - I Zjazd wychowanków Szkoły Górniczej

* 1923.06.19 - Na sesji Rady Miejskiej przyjęto dymisję złożoną przez prezydenta Adama Piwowara, zastępcę Mikołaja Kasprzyka i ławników W. Kaznowskiego, G. Lewickiego i R. Morgulca

* 1923.07.03 - Otwarto nowy gmach dla Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Waleriana Łukasińskiego przy ulicy Fabrycznej, przemianowanej na ulicę Wł. Łukasińskiego

* 1923.07.23 - Inżynier Władysław Seroka zostaje wybrany Prezydentem Miasta.

* 1923.09.20 - Katastrofa w kopalni "Reden", śmierć poniosło 38 górników. Wyróżnia się oddział ratowniczy złożony z uczniów Szkoły Górniczej. Dwóch jej wychowanków: Adam Pronobis i Józef Żurek, ginie niosąc pomoc zagrożonym górnikom.


1924

* 1924 - Antoni Zięba zakłada Męskie Seminarium Nauczycielskie w Dąbrowie Górniczej.

* 1924.02 - Przystąpienie Dąbrowie Górniczej do spółki wodociągowej pod nazwą "Wodociągi Zagłębia Dąbrowskiego Spółka z o.o". Na 200 udziałów spółki do Dąbrowy należało 40 z nich.

* 1924.07 - Odkupienie parceli przyległej do szkoły przy ulicy Królowej Jadwigi 11 w celu przeznaczenia jej na budowę drogi wylotowej, łączącej ulicę Piłsudskiego (dzisiaj Augustynika) z ulicą Królowej Jadwigi.


1925

* 1925 - Uruchomienie Huty Szkła Okiennego w Ząbkowicach

* 1925 - Utworzenie RKS "Zagłębie"

* 1925 - Oddanie do użytku nowego gmachu szkolnego Szkoły Powszechnej nr 6 przy ulicy Gabriela Narutowicza 52 (obecnie Wojska Polskiego), wyposażonego w salę gimnastyczną


1926

* 1926.12.02 - Rada Miejska wydaje uchwałę, zmieniającą nazewnictwo wielu dąbrowskich ulic. Powstają też nowe ulice takie jak Marii Konopnickiej, Mikołaja Kopernika, Janowska, ks. Józefa Poniatowskiego


1927

* 1927 - Męskie Seminarium Nauczycielskie przeniosło się z ulicy Ulmann 35 do budynku przy ulicy Królowej Jadwigi 11. W odwrotnej kolejności została przeniesiona Szkoła Powszechna nr 3.

* 1927 - Za kredyt uzyskany od koncernu Ullen and Co., zaczęto budowę pierwszego odcinka kanalizacji miejskiej o długości 11629 metrów. Fekalia były odprowadzane do dołów Imhoffa, będącymi pierwszą oczyszczalnią.

* 1927 - Rozpoczęcie budowy linii tramwajowej z Sosnowca do Redenu


1928

* 1928 - Ukazuje się drukiem "Kurier Szkolny", gazetka wydawana przez Gimnazjum Emilii Zawidzkiej.

* 1928 - Uruchomiono przy ulicy paryskiej miejską oczyszczalnię ścieków o przepustowości 6000 m3 ścieków na dobę.

* 1928.01.07 - Sesje Rady Miejskiej odbywają się od dzisiaj w nowej sali w budynku Magistratu przy ulicy 3-go Maja 22.

* 1928.01.07 - Prezydentem Dąbrowy Górniczej został Zygmunt Cieplak

* 1928.02.11 - Towarzystwo Tramwaje Elektryczne oddaje do użytku jednotorową linię tramwajową z Sosnowca do Dąbrowy Górniczej. Przystanek końcowy mieścił się przy kościele MBA.

* 1928.05.19 - W Teatrze Miejskim w Sosnowcu występuje z koncertem Orkiestra Gimnazjum im. W. Łukasińskiego. Najwieksze brawa zebrali bracia FRanciszek i Kazimierz Wilkoszewscy za walc Chopina, wykonany na skrzypcach i fortepianie.

* 1928.06.09 - W Dąbrowie Górniczej w kolonii Mydlice urodził się Wirgiliusz GRYŃ, aktor znany z wielu ról filmowych.

* 1928.11.11 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Odzyskaniu Niepodległości w 1918 r., na murach Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach Wielkich.


1929

* 1929 - Ujednolicono numerację Szkół Powszechnych w mieście. 1, 4, 8 (żeńskie), 2, 3, 6 (męskie). Pozostałe koedukacyjne.

* 1929 - Oddanie do użytku nowego gmachu szkolnego Szkoły Powszechnej nr 5 przy ulicy Marii Konopnickiej 36, wyposażonego w salę gimnastyczną

* 1929.01.24 - Na sesji Rady Miejskiej wybrano na przeodniczącego dr Adama Piwowara, zastępcę Józefa Kaczkowskiego a na sekretarza Jana Szarego.

* 1929.04.15 - Prezydentem miasta zostaje Zbigniew Madeyski, a zastępcą Wincenty Kuźniak.

* 1929.07.17 - Uroczyste odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci lotnika, majora Ludwika Idzikowskiego w Tucznej Babie (Tucznawie)

* 1929.11.10 - Zmarł Ksiądz Grzegorz Augustynik, budowniczy i proboszcz kościoła pw Matki Boskiej Anielskiej.


1930

* 1930 - Powstaje pierwszy wodociąg złożony z rur żeliwnych. Jego długość wynosiłą 7049 metrów.

* 1930.05.03 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Józefowi Piłsudskiemu, na murach Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach.

* 1930.09.14 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Marii Konopnickiej, w murach publicznej Szkoły Powszechnej przy ulicy Konopnickiej.


1931

* 1931 - Zarząd Miasta podpisuje porozumienie z Towarzystwem Francusko-Włoskim na udostępnienie wody z nowych amerykańskich szybkich filtrów, dzięki czemu w kranach popłynęła woda lepszej jakości.


1932

* 1932.12.21 - Porozumienie Zarządu Miasta Dąbrowa Górnicza z Zarządem Poczty i Telegrafów o wybudowaniu nowego budynku pocztowego w miejscu starego.


1933

* 1933 - Oddanie do użytku nowego budynku pocztowego przy zbiegu ulic Kościuszki i Sobieskiego, oraz sąsiedniego budynku wybudowanego przez miasto, przeznaczonego na parterze do celów handlowych, a na piętrze na siedzibę Kasy Chorych i ośrodka zdrowia.

* 1933 - Powódź w kolonii Zielona w pobliżu osiedla kamienic huty Bankowej.

* 1933.03 - Ukazuje się drukiem "Młodzi idą", miesięcznik literacki wydawany przez Gimnazjum i. Wł. Łukasińskiego.

* 1933.11.11 - Odsłonięcie pomnika "Żołnierza Zwycięzcy" w Gołonogu przy zbiegu ulic Kościelnej i Laski w 15 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Powstał dzięki inicjatywie Wacława Plessa - oficera rezerwy, Antoniego Janasza - współudziałowca i członka zarządu kopalni PARYŻ przed 1939 r. (męża nauczycielki szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu, Antoniny Krawczyk), Stefana Szczypki, Antoniego Musiała, Antoniego Detko, Antoniego Wnuka (syna Stanislawa) - żolnierza 21 dywizji piechoty legionow z okresu wojny polsko-sowieckiej, człowieka bardzo aktywnego w różnych organizacjach patriotycznych, oraz Stefana Broka - kierownika szkoły powszechnej nr 1 w Gołonogu.


1934

* 1934 - Otwatrcie basenu kąpielowego w Parku Zielona.

* 1934 - Klub Sportowy "Zagłębianka" otrzymuje teren od kopalni "Paryż" pod budowę stadionu na Ksawerze.

* 1934.04.23 - odbyło się nadzwyczajne walne zebranie koła męskiego i żeńskiego Ch. Zw. Mł. Pr. "Odrodzenie", na którym postanowiono rozwiązać placówkę, a natomiast powołać do życia dawniejsze Koło Stow. Rob. Chrześć. Przy udziale delegata Stow. Rob. Chrześć, kol. T. Szostaka, który jednocześnie przewodniczył zebraniu. Na zebraniu postanowiono ożywić działalność Młodzieży na terenie Stow. Rob. Chrześć. Do zarządu zostali wybrani delegat z zarządu Stow. Rob. Chrześć, jako kierownik Młodzieży kol. B. Gąstalik, dawniejszy prezes powyższego Koła. Postanowiono prosić do patronatu Ks. Proboszcza Stefana Niedźwiedzkiego p.p prezesa Stow. Rob Chrześć. Fr. Holewińskiego, Sl. Bieleckiego i Ed. Grajdka, następnie wybrano zarząd Młodzieży prezes B. Wrzesień, I vice-prezes Cz. Gryn, II vice-prezes F. Górska, sekretarz W. Madejski, skarbnik j. Cichy, gospodarz Wł. Samborska. Na zebraniu tem postanowiono ożywić pracę sekcji sceniczno-muzyczncj, założyć świetlicę, urządzić cykl wycieczek krajoznawczych do Piekar, Krakowa, Ojcowa i Okradzionowa i wiele innych prac ideowo oświatowych. Na wniosek, kol. Szostaka nadano imię temuż Kołu Ks. G. Augustynika.

* 1934.05.16 - Przyłączenie do Dąbrowy Górniczej wybudowanych osiedli Legionowo i Staszic.

* 1934.10.28 - Odsłonięcie płyty nagrobnej upamiętniającej tragiczną śmierć Edwarda Miętki, kóry zginął podczas nieudanego zamachu na koszary wojsk kozackich 10-go maja 1906 roku.


1936

* 1936 - Długość sieci wodociągowej wynosi 15 km., sieci kanalizacji sanitarnej 12 km, kanalizacji ogólnospławnej około 3 km..

* 1936.11.11 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Józefa Piłsudskiego, na murach Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Strzemieszycach Wielkich.


1939

* 1939.02.28 - Miejscy Radni podjęli decyzję o kupnie działki przy ulicy Sienkiewicza pod budowę siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej.

* 1939.06.04 - W Dąbrowie Górniczej zmarł Ksiadz Andrzej HUSZNO, założyciel i administrator generalny Polskiego Narodowego Kościoła Prawosławnego.

* 1939.06.17 - Rozpoczęcie budowy gmachu szkolnego przy ulicy Mireckiego w miejscu dawnego boiska miejskiego. Pracami budowlanymi kierował majster murarski Jak Sobucki. Na etapie budowy I piętra prace przerwano z powodu wybuchu II wojny światowej.

* 1939.09.02 - Stefan Balwierz, harcerz z Dąbrowy Górniczej, wraz z grupą 13 harcerzy pod dowództwem Piotra Reronia wyposażeni przez prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej w stare karabiny "mauser" wyjechali na rowerach do Katowic, gdzie zameldowali się w godzinach popołudniowych w Domu Powstańca u komendanta Jana Faski. Skierowano ich do obrony Teatru Śląskiego. Zostali przyłączeni do grupy wojskowych i harcerzy pod dowództwem porucznika Bolesława Warcholika.

* 1939.09.04 - Rozpoczęcie okupacji niemieckiej

* 1939.09.23 - W Dąbrowie Górniczej urodził się Janusz GAJOS, aktor znany wszystkim z roli Janka w serialu "Czterej pancerni i pies".

* 1939.10 - Zawiązanie konspiracyjnej organizacji "Związku Orła Białego" kierowanej przez Walentego Zygmunta.
* 1939.10 - Ustalenie przez władze okupacyjne listy 40 zakładników

* 1939.10.08 - Włączenie Dąbrowy Górniczej do III Rzeszy

* 1939.12.09 - Harcerska akcja odzyskania zarekwirowanej przez Niemców drukarni należącej do I Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej z lokalu przy ulicy Sobieskiego. W akcji wzięli udział druhowie: Witold Dąbrowski, Kazimierz Gałek, Tadeusz Mamełko, Edmund Michniewicz, Antoni Niedzielski, Stanisław Niedzielski, Alfons Piaskowski, Eugeniusz Puz, Jan Schabowski, Tadeusz Wątrobiński i Jerzy Winkiel. Drukarnię typu "Boston" przewieziono do Bukowna i umieszczono w piwnicy pod stodołą w zabudowaniach Władysława Puza. Drukowano na niej konspiracyjną gazetkę pt. "Walka". Drukarnia działała z przerwami do marca 1941 roku, do czasu aż została zlikwidowana przez Niemców.


1940

* 1940.01 - Cezary Uthke organizuje tajną jednostkę samorządową, która stawiała sobie za cel pomoc w rozwiazywaniu problemów mieszkańców pod okupacją niemiecką.

* 1940.02 - Bruno Maier został burmistrzem miasta.

* 1940.07 - Powstaje zbrojne ramię PPS GL (Gwardia Ludowa). Na jej czele stanął kapitan rezerwy Cezary Uthke.


1941

* 1941.09 - Oddział Armii Ludowej pod dowódctwem Romana Piecucha, poprzez rozkręcenie torów wykoleił pociąg niemiecki na trasie Dąbrowa Górnicza - Gołonóg.


1942

* 1942.01 - Marian Hachulski po powrocie z obozu jenieckiego, organizuje tajny Dąbrowski Hufiec Szarych Szeregów "PRZYSTAŃ".

* 1942.05.03 - Za sabotaż przy produkcji blach do łodzi podwodnych, zostaje aresztowanych 10-u pracowników huty Bankowa.

* 1942.06.12 - 10-u pracowników huty Bankowa zostaje powieszonych przez niemieckliego okupanta podczas publicznej egzekucji w betoniarni.


1943

* 1943.06 - Likwidacja getta Żydowskiego w D.G. i Strzemieszycach

* 1943.06.12 - Zbiorowa egzekucja 10 członków ruchu oporu k. Betoniarni

* 1943.09.07 - Likwidacja grupy "Ordona" z AK w Strzemieszycach

* 1943.11.19 - Około godz. 20.30 w Strzemieszycach Małych został zastrzelony nadwachmistrz (oberwachmeister) żandarmerii Ernest Bergmann.

* 1943.11.26 - Zbiorowa egzekucja członków ruchu oporu w Strzemieszycach przy obecnej ul. Ofiar Katynia, w odwecie za zastrzelenie w Strzemieszycach Małych niemieckiego żandarma (oberwachmeistera) Ernesta Bergmanna


1944

* 1944.07 - Tymoteusz Zajączkowski, członek PPR, organizuje podziemną Radę Narodową.

* 1944.11.16 - Egzekucja siedmiu szewców na podwórzu posterunku w Gołonogu.

* 1944.12.24 - Egzekucja Romana Piecucha na podwórzu posterunku w Gołonogu.

* 1944.07.19 - W Dąbrowie Górniczej urodził się Tadeusz GODYŃ, zapaśnik, uczestnik olimpoiady w Meksyku.


1945

* 1945 - Przekształcenie starej oczyszczalni ścieków w Zakład Wodociagowo - Kanalizacyjny.

* 1945.01.18 - Wyzwolenie Ząbkowic przez Armię Czerwoną

* 1945.01.21 - Rozstrzelanie przez niemców Józefa Podymy, żołnierza ruchu oporu

* 1945.01.23 - Wyzwolenie Strzemieszyc

* 1945.01.26 - Podziemna Rada Narodowa PPR podczas spotkania na Staszicu ustala plan działań po wyzwoleniu miasta.

* 1945.01.27 - Wyzwolenie Dąbrowy Górniczej i Gołonoga przez Armię Czerwoną

* 1945.01.28 - Komitet Miejski PPR zdecydował, ze prezydentem miasta zostanie Jakub Dąbski.

* 1945.01.28 - Grupa byłych nauczycieli i uczniów PSGH rozpoczyna prace nad uruchomieniem Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica.

* 1945.02.10 - Inż. Michał Affanasowicz obejmuje stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica.

* 1945.02.25 - 328 uczniów zgłasza się do otwartej ponownie Państwowej Szkoły Górniczej i Hutniczej im. St. Staszica.

* 1945.03.14 - Pierwsze spotkanie komisarycznej Miejskiej Rady Narodowej. Na przewodniczącego wybrany został Tymoteusz Zajączkowski.

* 1945.03.14 - Utworzenie Kopalni Węgla Kamiennego "Gen. Zawadzki" po przył. do kop. "Paryż" kop. "Flora" i kop. "Reden"

* 1945.08.12 - Uroczyste odsłoniecie w Gołonogu pomnika Bohaterom Armii Czerwonej, poświęconego żołnierzom z oddziałów 4 Korpusu Pancernego Gwardii i 59 armii I Frontu Ukraińskiego, które wyzwoliły Gołonóg 27-go stycznia 1945 r.. Autorem pomnika był inżynier Wiesław Hrycan z huty "Bankowej".

* 1945.08.15 - Zakończenie pierwszego po wojnie egzaminu dojrzałości. W Sztgarce dyplomy techników otrzymuje 114 abiturientów.

* 1945.09.09 - Rozpoczęcie pierwszego po wojnie normalnego roku szkolnego. Stanowisko dyrektora Szkoły Sztygarka obejmuje inż. Józef Ferch.

* 1945.11.21 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach Resursy, poświęconej pamięci Eugeniusza Furmana, zamordowanego 8-go listopada 1918 roku członka PPR.


1946

* 1946 - Utworzenie Dąbrowskich Zakładów Naprawczych Przemysłu Węglowego

* 1946.10.21 - Grupa uczniów Szkoły Sztygarka uczestniczy w odgruzowywaniu Warszawy.


1947

* 1947 - Utworzenie Centralnych Warsztatów Elektrycznych (późn. Damel)

* 1947 - Ochotnicza Straż Pożarna została przekształcona w Pogotowie Zawodowe Straży Pożarnej. ZAłoga liczyła 18 osób. Na wyposażeniu samochód gaśniczy GM-8 Bedford.

* 1947.05.04 - Uroczyste wręczenie sztandaru Sztygarce

* 1947.06.01 - Uroczyste odsłonięcie pomnika na terenie Głównych Warszatów Kopalni Paryż, późniejszego DZN PW, upamiętniającego 13 pracowników tych zakładów, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w KL Auschwitz-Birkenau.

* 1947.06.12 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach huty, poświęconej 10-u powieszonym pracownikom huty Bankowej przez niemieckliego okupanta 12-go czerwca 1942 roku.


1949

* 1949 - Dąbrowa Górnicza otrzymała status powiatu miejskiego, wyłączając tym samym teren miasta z ziemskiego powiatu będzińskiego.
_


1950 - 1999 _=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


1950

* 1950 - Zniesienie gminy olkusko-siewierskiej z siedzibą w Strzemieszycach, oraz nadanie Strzemieszycom praw miejskich

* 1950 - Powstaje Miejska Komenda Straży Pożarnej. Działa w strukturach Prezydium Miejskiej Rady Narodowej do 1975 roku.

* 1950.06.03 - Na sesji Miejskiej Rady Narodowej przyjęto uchwałę znoszącą urząd prezydenta miasta i zarządu miasta, wprowadzając rządy Miejskiej Rady Narodowej. Wybrano skład Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Przewodniczącym został Franciszek Jagoda. Zadeklarowano również przyjaźń z ZSRR. Udział w tej sesji wzięli również Przewodniczący Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach - Jerzy Ziętek oraz I Sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR - Franciszek Skibiński. Na zakończenie tej sesji sporządzono depesze do Prezydenta PRL - Bolesława Bieruta i do wiceministra rządu, generała Aleksandra Zawadzkiego.


1951

* 1951 - Awans drużyny piłkarskiej RKS "Zagłębie" do II Ligi


1954

* 1954.12.05 - Wybory powszechne do Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Wybierano 100 radnych w wyborach zdominowane przez PZPR.

* 1954.12.18 - Radni wybrali na stanowisko Przewodniczącego PMRN Kazimierza Piaskowskiego.


1956

* 1956.02.01 - powstaje Międzyszkolny Zespół Pieśni i Tańca Zagłębia Dąbrowskiego.


1957

* 1957 - Przekształcenie Zakładu Wodociagowo-Kanalizacyjnego, powstałego na bazie starej oczyszczalni ścieków, w zakład nr 13 Wojewodzkiego Przedsiębiorstwa Wodociagów i Kanalizacji w Katowicach.


1958

* 1958.01.11 - Oddanie do użytku Domu Kultury Zagłębia.

* 1958.01.11 - Odsłonięcie wewnątrz Domu Kultury Zagłębia tablicy upamiętniającej Mieczysława Hejczyka i Franciszka Pilarczyka.

* 1958.02.02 - Ogranioczono liczbę radnych ze 100 do 60 osób.

* 1958.05.24 - VI Zjazd wychowanków Szkoły z udziałem ministra Górnictwa i Energetyki mgr. inż. Jana Mitręgi, przewodniczącego Prezydium WRN w Katowicach Ryszarda Nieszporka i sekretarza KW PZPR w Katowicach Ryszarda Trzcionki. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci poległych i zmarłych nauczycieli i wychowanków Szkoły oraz położenie kamienia węgielnego pod pomnik Stanisława Staszica przed budynkiem głównym Sztygarki.


1960

* 1960.01.25 - W szkolnej kopalni ćwiczebnej, rozbudowanej pracą uczniów, osiągnięty zostaje pokład węgla.

* 1960.06.14 - Inauguracja obchodów Tysiąclecia Państwa Po1skiego. Konferencja naukowo-techniczna dla omówienia dotychczasowego dorobku Sztygarki i dalszych perspektyw jej rozwoju. Mgr inż. Jan Mitręga, minister Górniciwa i Energetyki, odsłania popiersie Stanisława Staszica w II Pawilonie Sztygarki.


1961

* 1961 - Włączenie Gołonoga do Dąbrowy Górniczej

* 1961.06.10 - Docent dr Stanisław Siedlecki, kierownik polskiej wyprawy polarnej na Spitsbergen, przybywa do Sztygarki z odczytem i przekazuje do jej Muzeum Geologicznego część zbiorów wyprawy.


1962

* 1962 - Nadanie Ząbkowicom praw miejskich

* 1962 - Otwarcie Szpitala Dziecięcego

* 1962.09.30 - Uroczyste odsłonięcie pomnika Stanisława Staszica, połączone z VII zjazdem wychowanków "Sztygarki".

* 1962-68 - Działalność zamiejscowego wydziału Akademii Górniczo-Hutniczej w "Sztygarce"


1963

* 1963.01.05 - W katowickim areszcie przy Mikołowskiej wykonano wyrok śmierci przez powieszenie na Stanisławie Jarosie z Zagórza, który przygotował i przeprowadził zamach bombowy 3-go grudnia 1961 roku podczas wizyty Władysława Gomułki i Edwarda Gierka w Kopalni Porąbka. W latach 1949-53 przeprowadził on rówwniez inne akcje sabotażu. Między innymi dokonał zniszczenia koparki oraz skrzynki połączeń telefonicznych i semaforowych, oraz wybuchu na terenie CPN w Dąbrowie Górniczej.


1964

* 1964.12.01 - Uroczyste przekazanie nowego sztandaru "Sztygarki" ufundowanego przez Koło Absolwentów.


1965

* 1965 - Oddano do użytku stadion sportowy na Ksawerze, będący siedzibą KS "Zagłębianka".

* 1965.09.01 - Uroczyste otwarcie nowego roku szkolnego, połączone z inauguracją jubileuszu 150-lecia Szkoły "Sztygarka", przy udziale sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR Zdzisława Grudnia i zastępcy przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach Bolesława Lubasa. Sztandar Szkoły udekorowany zostaje Odznaką "Zasłużonemu w Rozwoju Województwa Katowickiego".


1966

* 1966.01.27 - Uroczyste odsłoniecie pomnika "Ku Czci Wojsk Radzieckich" w Ząbkowicach

* 1966.03.12 - Otwarto "Amatorską Scenę Zagłębia" w Dąbrowskim Pałacu Kultury. Program otwarcia połączono z obchodami 150-lecia Technikum Górniczego im. St. Staszica, 50-lecia nadania praw miejskich Dąbrowie Górniczej oraz 10-lecia Międzyszkolnego Zespołu Pieśni i Tańca "Zagłębie". Obchody przygotowali: Związek Teatrów Amatorskich Oddział Zagłębia, Komitet Organizacyjny Obchodu Tysiąclecia Państwa Polskiego W Dąbrowie Górniczej, Komitet Organizacyjny Jubileuszu Międzyszkolnego Zespołu Pieśni I Tańca "Zagłębie".

* 1966.06.08 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej w murach Szpitala MIejskiego, poświeconej doktorowi medycynmy, Szymonowi Starkiewiczowi.


1967

* 1967 - Uruchomienie Kopalni Piasku Podsadzkowego "Kuźnica Warężyńska"


1968

* 1968 - Uruchomienie Bytomskich Zakładów Przemysłu Odzieżowego

* 1968.05.19 - Uroczysta koronacja figury Matki Bożej Anielskiej. Korony papieskie nałożyli: kard. Stefan Wyszyński - prymas Polski, kardynał Karol Wojtyła - ówczesny metropolita krakowski (późniejszy Papież Jan Paweł II)

* 1968-84 - Działalność Filii Politechniki Śląskiej w "Sztygarce"


1970

* 1970 - Nadanie Tucznej Babie nowej nazwy Tucznawa

* 1970.01.27 - Uroczyste odsłoniecie tablicy na terenie kopalni "Paryż", upamiętniającej górników tej kopalni zamordowanych w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz - Birkenau w latach 1942-43. Autorami pomnika byli Marian Łobus i Jerzy Grabicki.

* 1970.11.08 - Uroczyste odsłoniecie pomnika na Placu Górników Redenu, przed Dąbrowskim Pałacem Kultury, poświęconego Bohaterom Czerwonych Sztandarów. Autorem pomnika był August Dyrda. Zatytułował go: "Postacie z Międzynarodówką na ustach, pod czerwonym sztandarem".

* 1970-90 - Działalność Ochotniczego Hufca Pracy


1971

* 1971.09 - Podjęcie przez Prezydium Rządu i PZPR decyzji o rozpoczęciu prac przygotowawczych do budowy głównego surowcowego zakładu hutniczego Polski Ludowej (późniejszej Huty Katowice), jako elementu wielkiego, częściowo propagandowego planu, którego zamierzeniem było uporządkowanie całego sektora hutnictwa stali.

* 1971.10.22 - Nadanie powołanemu na stanowisko dyrektora zakładu Kazimierzowi Budzyńskiemu pierwszego pracowniczego numeru ewidencyjnego (tytuł honorowy Pierwszego Pracownika przyznano Leonidowi Breżniewowi).


1972

* 1972 - Początki działalności Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego.

* 1972.04.15 - Rozpoczęcie (we współpracy z ZSRR) i przy zaangażowaniu ok. 50 tysięcy pracowników prac ziemnych i budowlano-montażowych przez jednostkę produkcyjną byłego Zarządu Budowlano-Montażowego nr 2 Przedsiębiorstwa Przemysłowego Budowy huty im. Lenina, kierowaną przez mgr inż. Zbigniewa Kijanię. Wśród wbijających pierwszą łopatę był znany działacz ZMS Jan Buczyński. Wkopanie aktu erekcyjnego na obejmującym około 2500 ha terenie (w większości zalesionym lasami Puszczy Łosieńskiej, przeciętym jedynie drogą do Łosienia) placu budowy zakładu o roboczej nazwie Huta "Centrum" (późniejsza Huta Katowice). ; umiejscowienie pierwszej siedziby w budynku użyczonym od Huty im. F. Dzierżyńskiego (przy ul. Przybylaka w Dąbrowie Górniczej).

* 1972.04.16 - Poświęcono organy w kościele pw św. Antoniego z Padwy w Gołonogu.

* 1972.09.01 - Przy ulicy Łańcuckiego powstaje Międzyszkolny Ośrodek Szkolenia, późniejszy TZN.


1973

* 1973 - Powstaje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.


1974

* 1974 - Odznaczenie Budowy Huty Katowice Orderem Sztandaru Pracy I klasy.

* 1974.09.01 - Przekształcenie Międzyszkolnego Ośrodka Szkolenia przy ulicy Łańcuckiego w Techniczne Zakłady Naukowe pod patronatem Huty Katowice.

* 1974-82 - Działalność Instytutu Efektywności Wykorzystania Materiałów


1975

* 1975 - Rozpoczęcie pracy pierwszego wydziału (mechaniczno-konstrukcyjnego) w Hucie Katowice.

* 1975 - Powstaje Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, utworzona wraz z reformą administracyjną kraju. Teren działania komendy poszerzył się o dotychczas odrębne jednostki administracyjne: Ząbkowice, Strzemieszyce i Sławków, które zostały włączone w skład Dąbrowy Górniczej..

* 1975 - W Strzemieszycach został oddany do użytku w nowym budynku Dom Kultury "Kolejarz". Wcześniej funkcjonował jako świetlica.


1976


* 1976 - Wyburzenia przy ulicach: Sobieskiego, Królowej Jadwigi, Florowskiej w celu uzyskania miejsca pod budowę dwujezdniowej arterii komunikacyjnej do przyszłej Huty KAtowice. Zburzono między innymi kamienice przy Sobieskiego, pałacyk dyrektora kopalni Reden oraz budynek redenowskiego ratusza i koszar.

* 1976 - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne uruchamia dwutorową linię tramwajową od kopalni Generał Zawadzki do bram Huty Katowice.

* 1976 - Rozpoczęcie budowy Koksowni "Przyjaźń"

* 1976 - Przyłączenie Strzemieszyc do Dąbrowy Górniczej

* 1976.05 - Utworzenie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice P.P., włączenie w jego skład - oprócz Huty Katowice w Budowie - również Huty im. F. Dzierżyńskiego w Dąbrowie Górniczej oraz Zakładów Koksowniczych im. Powstańców Śląskich w Zdzieszowicach.

* 1976.12.02 - godz. 7:00 - rozpalenie wielkiego pieca nr 1 w Hucie Katowice.

* 1976.12.03 - godz. 4:20 - pierwszy spust 30 ton surówki z wielkiego pieca nr 1 w Hucie Katowice. Dwadzieścia minut później - złożenie oficjalnego meldunku Edwardowi Gierkowi.

* 1976.12.10 - godz. 21:00 - rozruch stalowni, rozpoczęcie wygrzewania konwertora tlenowego nr 1 Huty Katowice.

* 1976.12.11 - godz. 9:10 - pierwszy wytop 300 ton stali z konwertora tlenowego nr 1 Huty Katowice.


1977

* 1977 - Utworzenie Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowej "Instal"

* 1977.02.01 - Błędów, Bugaj, Kuźniczka Nowa, Łazy Błędowskie, Łęka, Łosień, Okradzionów, Rudy, Sikorka, Sławków, Tucznawa, Ujejsce, Wypaleniska i Ząbkowice, na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), zostały włącznone jako dzielnice do Dąbrowy Górniczej.

* 1977.02.04 - Otwarcie linii tramwajowej prowadzącej z zagłębiowskich miast pod bramę główną Huty Katowice.

* 1977.04.16 - W walcowni ciągłej kęsów Huty Katowice przeprowadzono pierwszą próbę walcowania w układzie 6-klatkowym oraz rozruch samotoków na całej długości linii walcowniczej.

* 1977.04.26 - Po rozprawie trwającej 125 dni procesowych został stracony Zdzisław Marchwicki, znany jako Wampir z Zagłębia. Wyrok śmierci wykonano w garażu milicyjnym w Katowicach. Godzinę później stracono Jana Marchwickiego (brata Zdzisława). Do dzisiaj nie ma pewności, że to właśnie Marchwiccy byli poszukiwanymi przez milicję całego kraju wielokrotnymi mordercami powojennej Polski.

* 1977.09.11 - Odsłoniecie popiersia Feliksa Dzierżyńskiego na skwerse przed stołówką huty imienia Feliksa Dzierżyńskiego. Autorem pomnika był August Dyrda.

* 1977.09.26 - Rozruch gorący walcowni średniej, oznaczający rozpoczęcie właściwej produkcji; jednoczesne pojawienie się pierwszych problemów z zaopatrzeniem Huty Katowice w surowce.

* 1977.12.30 - pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 2 w Hucie Katowice.


1978

* 1978 - Utworzenie Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Izokor-Instal"

* 1978 - Spotkanie kosmonautów, uczestników lotu Sojuz 30; płk. Piotra Klimuka (ZSRR) i płk. Mirosława Hermaszewskiego (PL) z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej na placu przed Pałacem Kultury Zagłębia.

* 1978.06.24 - Rozruch walcowni dużej, oznaczający zakończenie pierwszego etapu budowy Huty Katowice.

* 1978.06.27 - Start Sojuza 30 ze sztandarem Huty Katowice na pokładzie

* 1978.09.01 - Otwarto Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych przy ulicy Kosmonautów, w budynku dawnej szkoły Postawowej nr 15 w Gołonogu.


1979

* 1979.11 - 0twarcie Linii Hutniczo-Siarkowej, stanowiącej odtąd podstawową drogę zaopatrzenia Huty Katowice w surowce oraz - wybudowanych z uwagi na militarną lokalizację zakończenia tej linii pośród lasów - bazy przeładunkowej i naziemnego taśmociągu transportowego do huty

* 1979.12.17 - Uroczyste odsłoniecie w parku Centrum pomnika generała Aleksandra Zawadzkiego, w 80-tą rocznicę urodzin. Autorem pomnika był Marian Konieczny. W uroczystościach udział wziął Wojewoda Śląski, Jerzy Ziętek.


1981

* 1981 - Strajk okupacyjny w Hucie "Katowice", oblężenie huty przez wojsko

* 1981.11.28 - W Dąbrowie Górniczej zmarł Jakub DĄBSKI, jeden z pionierów działalności spółdzielczej w Dąbrowie. członek grupy założycielskiej pierwszej spółdzielni spożywców NADZIEJA

* 1981.12.12/13 - Internowanie 41 członków Solidarności z Huty Katowice, odzew załogi na wprowadzenie stanu wojennego w postaci ogłoszenia głośnego, trwającego 11 dni strajku okupacyjnego, początek stanu oblężenia zakładu a zarazem wielu ludzkich tragedii hutników i ich najbliższych (w szczególności: późniejsze internowanie kolejnych 51 pracowników, skazanie kilkunastu na kary pozbawienia wolności, masowe zwolnienia)

* 1981.12.23 - Pacyfikacja Huty Katowice


1982

* 1982.10.17 - Uroczystość otwarcia prywatnego muzeum Stanisława Bocianowskiego przy ulicy Konopnickiej. To "Dom Pamiątek Przeszłości Zofii i Stanisława Bocianowskich". W udostępnionych pomieszczeniach pokazano między innymi kolecję malarstwa, zegarów i innych cennych skarbów gromadzonych przez lata.


1983

* 1983 - Oddano do użytku Spółdzielczy Dom Kultury "HELIKON" działający pod patronatem Spółdzielni Mieszkaniowej "LOKATOR".

* 1983.05.08. - Uroczyste odsłoniecie pomnika przy ulicy Konopnickiej, poświeconego Bojownikom Zwiazku Orła Białego i Harcerzom z Dąbrowy Górniczej, poległy podczas II wojny światowej. Pomnik powstał dzięki staraniom wielkiego dąbrowskiego kolekcjonera i mecenasa sztuki, znanego optyka, Pana Stanisława Bocianowskiego, wraz z małżonką. Autorem pomnika był Zygmunt Brachmański.

* 1983-89 - Działalność Rady Miejskiej Patriotycznego Komitetu Odrodzenia Narodowego


1984

* 1984 - Odłączenie od D.G. Sławkowa, przyłączenie Marianek i Ratanic

* 1984 - Reaktywowanie "Sztygarki"

* 1984.01.21 - Uroczyste odsłonięcie pomnika "Przyjaźni Żołnierzy Polskich i Radzieckich w Łosieniu. Autorem był Stanisław Hochoł. Pomnik powstał jako "zaminnik" do obelisku na Krakówce (obecnie teren koksowni), usuniętego podczas budowy.

* 1984.04.15 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach Kościoła pw NMP Anielskiej, upamiętniającą poległych podczas II w. św.harcerzy dąbrowskich.


1985

* 1985.01.01 - Powrót "Sztygarki" do byłej siedziby pod nową nazwą Zespół Szkół Zawodowych Ministrstwa Górnictwa i Energetyki.


1986

* 1986.03.12 - Otwarcie Ośrodka Muzealno-Dydaktycznego w pierwszym pawilonie szkoły "Sztygarka".

* 1986.12.22 - Zawiązało sie Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej.

* 1986.12.23 - Pierwszy spust surówki z wielkiego pieca nr 3 w Hucie Katowice


1988

* 1988.01.26 - Odsłoniecie tablicy pamiątkowej przy ulicy Orzeszkowej, poświęconej Józefowi Podymie, członka ruchu oporu, rozstrzelanego przez niemców 21-go stycznia 1945 roku.

* 1988.09.01 - Odsłoniecie tablicy pamiątkowej poświęconej Jakubowi Kleinowi,na murach portierni po dawnych Dąbrowskich Zakładach Przemysłu Druciarskiego w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Chopina 72. Autorem tablicy był Anatol Kundiriewic.

* 1988.11.11 - Odsłonicie pamiątkowego obelisku w 70-tą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, przeniesionego z terenie ogrodu Zakonu Sióstr Pasjonatek w Strzemieszycach Wielkich w nowe miejsce, przy skrzyżowaniu ulic Majewskiego i Sosnowej. Inicjatorami i wykonawcami byli Kazimierz Byjos i Ryszard Wojtusik. Przy pracach ziemnych i fundamentach pomaga Pan Kacprzyk. Prace rozpoczęto w sierpniu 1988 roku.


1989

* 1989 - Utworzenie Dąbrowskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność"

* 1989.01.26 - Odsłoniecie popiersia marszałaka ZSRR Iwana Koniewa na dziedzińcu TZN w Dąbrowie Górniczaj. Autorem pomnika był August Dyrda.


1990

* 1990 - Wybory do Rady Miejskiej

* 1990.07.01 - Rada Miejska na pierwszej sesji wybrała na Przewodniczącego Wiktora Kołodziejczyka.

* 1990.07.31 - Rada Miejska uchwaliła nowy statut miasta, określający tryb pracy zarządu i prezydenta miasta.

* 1990.07.31 - Rada Miejska postanowiła zlikwidować Muzem Historii Ruchu Robotniczeo im. Aleksandra Zawadzkiego, mieszczącego się w budynku PKZ.

* 1990.10.14 - Odsłoniecie tablicy upamiętniającej 90-lecie otwarcia szkoły Emilii Zawidzkiej na murach budynku, w którym mieściła się szkoła przy ulicy 3-go Maja 10. Autorem tablicy był Marian Osowski.


1991

* 1991 - Upadłość Huty Szkła "Staszic"
* 1991.09.01 - Utworzono Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Dąbrowie Górniczej. Założycielem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Na patrona został wybrany św. Brat Albert.


1992

* 1992.07.01 - została utworzona Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej II kategorii wraz z podległą Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą kategorii B. Ich obszar działania to dwa miasta: Dąbrowa Górnicza i Sławków ( o łącznej powierzchni 224 km2, liczbie mieszkańców 145 tys. i gęstości zaludnienia 647 osób/km2 ).

* 1992.09.01 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na murach Kościoła pw. Zesłania Ducha Świętego w Ząbkowicach, poświęconej poległym podczas II wojny światowej mieszkańcom Ząbkowic.


1993

* 1993 - Upadłość Dąbrowskich Zakładów Mięsnych

* 1993 - Przyłączenie do Dąbrowy Górniczej Trebiesławic

* 1993.05.21 - Zarejestrowano jedną z pierwszych w kraju Zagłębiowską Izbę Gospodarczą, w skład której weszła również Dąbrowa Górnicza.

* 1993.08.19 - Zarejestrowano jedną z pierwszych w kraju Zagłębiowską Izbę Gospodarczą, w skład której weszła również Dąbrowa Górnicza.

* 1993.08.19 - Odsłonięcie pomnika w miejscu dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Ludowej. W uroczystośvci wzięli udział: Przedstawiciele władz Miasta DG oraz goście z Izraela. Zenon CHMIELEWSKI, dąbrowski adwokat, uratował elementy 21 nagrobnych macew, które zostały ułożone wokół powstałego obelisku.

* 1993.08.19 - Minister przemysłu i handlu wydał Rozporządzenie, w którym zapowiedział zamknięcie kopalni "Paryż".

* 1993.12.08 - Park miejski w centrum Dąbrowy Górniczej otrzymał imię generała Józefa Hallera na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Wniosek w tej sprawie złożyła Komisja ds. Współpracy z Osiedlami Mieszkańców, a uchwałę podpisał ówczesny przewodniczący Rady Miejskiej, Wiktor Kołodziejczyk.


1995

* 1995 - Rozpoczęcie budowy Huty Szkła Floatowego

* 1995 - Utworzenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

* 1995 - Awans drużyny zapaśniczej w stylu wolnym MKS "Dąbrowa" do I Ligi

* 1995.01.22 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku przy ulicy 3-go Maja 42, upamiętniającej śmierć trojga mieszkańców Dąbrowy Górniczej, członków ruchu oporu należących do Polskiej Partii Socjalistycznej, bojowników Gwardii Ludowej, którzy zostali zabici przez niemieckiego okupanta w piwnicach tego budynku.

* 1995.07 - Ostateczne zamknięcie kopalni "Paryż"

* 1995.07.02 - Rozruch pierwszej linii ciągłego odlewu stali (COS) w Hucie Katowice

* 1995.07.24 - Przekształcenie Kombinatu Metalurgicznego Huta Katowice w Hutę Katowice S.A. J.S.S.P.

* 1995.08.24 - Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie frontowej dawnej stołówki Komendy Getta w Strzemieszycach. Fundatorem tablicy był Urząd Miasta DG.

* 1995.08.30 - Na sesji Rady Miejskiej podjęto decyzję o budowie gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej, ustanowienia Muzeum Miejskiego Sztygarka, jak również przywrócenia nazwy Pałac Kultury Zagłebia w miejsce Dąbrowskiego Pałacu Kultury.

* 1995.10.01 - Inauguracja Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, pierwszej prywatnej uczelni na terenie miasta. Założycielami było małżeństwo Pikiewiczów, Zbigniewa i Barbary. Powstała na bazie pierwszego w Zagłębiu Prywatnego College Business'u i Języków Obcych. Funkcję rektora WSB objął prof. dr hab. Henryk Walica.

* 1995.11.14 - powstała Międzyzakładowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym. Odbyło się zebranie założycielskie które uchwaliło statut kasy i wybrało Radę Nadzorczą. W skład Rady Nadzorczej weszli: Paweł Proń - HPR Dąbrowa Górnicza, Jerzy Liszka - Konsorcjum Przedsiębiorstw HPR S.A., Józef Tylkowski - Spóldzielnia Mieszkaniowa przy HPR 4, Andrzej Tkacz - HPR Dąbrowa Górnicza-NSZZ "Solidarność", Urszula Cichoń - HPR Dąbrowa Górnicza, Zygmunt Piróg - PPUH HPR-Remel, Jerzy Korzeniowski - HPR Remont 1.

* 1995.11.15 - odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na którym powołano Zarząd MSKOK w skład którego weszli: Jan Rudnicki - Prezes Zarządu, Cecylia Szczepańczyk - Wiceprezes Zarządu, Krzysztof Starzycki - członek Zarządu, oraz powołano Komisję Kredytową w składzie: Marek Matuszczyk, Stanisława Zielińska, Stefan Wypych.

* 1995.12.29 - MSKOK została wpisana do rejestru spółdzielni w sądzie w Katowicach


1996

* 1996 - Dąbrowska bazylika p.w. Matki Boskiej Anielskiej jest wpisana do rejestru zabytków.

* 1996.09.30 - Otwarto I espozycję w Ośrodku Muzealno-Dydaktycznym Zespołu Szkół Zawodowych Sztygarka. W uroczystości wzięli udział między innymi prezydent Henryk Zaguła, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Drożyński oraz wielu miejskich Radnych.


1997

* 1997.07.05 - W wyniku obfitych opadów deszczu, doszło do licznych podtopień na terenie miasta, szczególnie w dzielnicach Korzeniec, Staszic, Strzemieszyce, Antoniów i Ujejsce.

* 1997.06.04 - Uroczyste odsłonięcie pomnika na placu przy Kościele pw. św. Barbary w Koszelewie, upamiętniającego 13 pracowników Głównych Warszatów Kopalni Paryż, późniejszego DZN PW, którzy zginęli w czasie II wojny światowej w KL Auschwitz-Birkenau. Pomnik został przeniesiony w to miejsce z terenu zlikwidowanego w 1992 roku zakładu DZN PW.


1998

* 1998.10 - Rozpoczęto budowę hipermarketu real,- w pobliżu szpitala dziecięcego na terenie byłego parku, a jeszcze dawniej cegielni.

* 1998.03.31 - Otwarto nowoczesny Oddział Kardiochirurgi w Szpitalu Miejskim im. Szymona Starkiewicza. Dysponuje 37 łóżkami, w tym 9 na OIOM. Opiekę medyczną sprawuje dr Janusz Wołkowski.

* 1998.10.10 - Otwarto Rejonowy Oddział Śląskiej Kasy Chorych przy ulicy Żeromskiego 7, w budynku dawnego przedszkola. Jest to jedyny w Zagłębiu i jeden z pieciu oddziałów w województwie śląskim. W uroczystości uczestniczyła minister do spraw wprowadzania powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, Anna Knysok. Oddział ten objął swym zasięgiem 800 000 ubezpieczonych.


1999

* 1999.01.01 - W wyniku reformy terytorialnej kraju, Dąbrowa Górnicza otrzymała kompetencje powiatu Grodzkiego.

* 1991.09.01 - Utworzono Gimnazjum Katolickie w Dąbrowie Górniczej. Założycielem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Na patrona został wybrany św. Brat Albert.

* 1999.10 - Zmiana na stanowiskach Prezydenckich oraz kierowniczych Rady Miejskiej.

* 1999.11.10 - Otwarcie hipermarketu real,- przy ulicy Katowickiej 1, pierwszego z nowobudowanych hipermarketów na terenie Dąbrowy Górniczej.
-*


2000 ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_


2000


* 2000.02. - Szpital Miejski im. dr. Starkiewicza otrzymał medyczny certyfikat jakości, jako trzeci w województwie i trzydziesty pierwszy w kraju.

* 2000.02.25 - Spotkanie Izb kupieckich z Dąbrowy Górniczej i regionu Polski Południowej z władzami miasta, województwa i byłym Premierem Olszewskim, na temat przyszłości handlu w Dąbrowie Górniczej i Polsce, w obliczu planowanej budowy hipermarketu Geant w centrum Dąbrowy Górniczej.

* 2000.04.26 - Na sesji Rady Miejskiej podjeto dcyzje o budowie Centrum Administracyjnego, Hali Widowiskowo Sportowej oraz Aquaparku.

* 2000.06.15 - Wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego w Dąbrowie Górniczej, podczas przedwyborczej kampanii prezydenckiej.

* 2000.10.01 - Początek realizacji planu przebudowy centrum Dąbrowy Górniczej oraz Parku Hallera.

* 2000.10.15 - Początek przebudowy Placu Bema w Gołonogu.

* 2000.11.10 - na ścianie Muzeum Miejskiego Sztygarka odsłonięto tablicę upamiętniającą dr. Jana Ziembę. Uroczystość w której udział wzięli między innymi: Marek Ziemba (syn dr. Ziemby), Włodzimierz Goleniowski (prezes TPDG), Włodzimierz Starościak (kustosz Muzeum Miejskiego), zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Dąbrowy Górniczej. Połączono to z ustawieniem przy budynku muzeum 3. tonowego młota parowego z Huty Bankowa.

* 2000.12.16 - Huta Katowice przekazuje miastu za długi 17 budynków mieszkalnych oraz ośrodek wczasowy w Łagowie i korty tenisowe.

aktualizacja : sobota, 16 listopad 2019.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.