-KALENDARIUM MIEJSKIE - WIEK XIX - ( 1801 DO 1900 )
* HISTORIA > KALENDARIUM MIEJSKIE
* STRONA GŁÓWNA < SPIS STRON < GALERIA MULTIMEDIALNA < NOWOŚCI NA STRONIE


STRONA GŁÓWNA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA

1928 - Dąbrowa Górn. - Ulica Króla Jana Sobieskiego - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)


|:
1801 - 1850
|:
1851 - 1900

_


1801 - 1850 ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


1801

* 1801 - Budowa murowanej cechowni na kopalni "Reden"


1802

* 1802 - Wieś Dąbrowa ma własnego Sołtysa


1803

* 1803 - Budowa pierwszego "familoka" czyli kamienicy dla robotników kopalni "Reden"


1807

* 1807 - Dąbrowa zostaje darowana przez Napoleona marszałkowi J. Lannes de Montobello


1813

* 1813 - Niemiecki Sztygar Samuel Buchbach zostaje dzierżawcą kopalni "Reden" i huty ałunu


1814

* 1814 - Budowa sztolni odwadniającej "Ullman" dla kopalni "Reden"

* 1814 - Dąbrowa zostaje włączona do Królestwa Polskiego

* 1814 - Kopalnia "reden" przechodzi na własność skarbu Królestwa Polskiego


1815

* 1815 - Dąbrowa zostaje siedzibą Gminy Olkusko-siewierskiej


1816

* 1816 - Uruchomienie pierwszej z hut cynku pod nazwą "Konstanty"


1817

* 1817 - Powstanie Korpusu Górniczego


1818

* 1818 - Początek budowy osiedla Reden


1820

* 1820 - Otwarcie pierwszej szkoły elementarnej dla dzieci górników kopalni "Reden"


1823

* 1823 - Uruchomienie czwartej huty cynku pod nazwą "Konstanty"


1825

* 1825 - Uruchomienie kopalni "Ksawery"


1826

* 1826 - Uruchomienie huty cynku o nazwie "Pod Będzinem"

* 1826 - Otwarcie pierwszego 20-łóżkowego szpitala górniczego zwanego lazaretem w budynku koszar na Redenie


1831

* 1831 - Przekształcenie Dozorstwa Górniczego w Zarząd Zachodniego Okręgu Górniczego, którym kierował Jerzy Szuman


1833

* 1833 - Szkoła Górnicza przechodzi pod zarząd Banku Polskiego


1834

* 1834 - Rozpoczęcie budowy huty "Bankowa"

* 1834.05.21 - Poświęcenie krzyża odlanego podczas pierwszego wytopu rudy żelaza w pobliskiej, nowo powstałej hucie. Robotnicy postanowili odlać ten krzyż jako pamiątkę tego wydarzenia, jak również by strzegł ich przy pracy w "Hucie "Bankowa".


1838

* 1838 - Piotr Steinkeller uruchamia przedsiębiorstwo dyliżansowe


1842

* 1842 - Dąbrowa zostaje włączona do guberni radomskiej

* 1842 - Wybudowano pałac dla Zarządu Górniczego

* 1842 - Występy wędrownej trupy teatralnej Wincentego Raszewskiego


1843

* 1843.09.21 - Występy teatralne Towarzystwa Artystów Wędrownych


1845

* 1845 - Rozpoczęcie budowy kolei "Warszawsko-Wiedeńskiej" przez Ząbkowice i Strzemieszyce


1847

* 1847 - Przejazd pierwszego pociągu przez Ząbkowice


1850

* 1850 - Wprowadzono oddzielne stanowiska sołtysów dla Starej Dąbrowy i Redenu
_


1851 - 1900 ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_


1857

* 1857.08.17 - W Dąbrowie urodził się Jan CIEPLAK, Arcybuskup wileński, działacz charytatywny i społeczny


1859

* 1859 - Uruchomienie kolei Ząbkowice-Katowice


1861

* 1861.11.12 - Powstaje stowarzyszenia "Biblioteka Dąbrowska". Jej założycielami byli między innymi: Karol Adamiecki - inżynier górniczy, Jan Hempel - naczelnik Zachodniego Okręgu Górniczego, Julian Polcer - architekt, projektant pierwszego kościoła p.w. Św. Aleksandra. Pierwszym bibliotekarzem został rachmistrz Zarządu Górniczego, Franciszek Parysiewicz, który sprawował tą funkcję społecznie. Pomieszczenie biblioteczne znajdowało się w jednym z domów na Redenie. Sprawami organizacyjnymi zajmowała się kopalnia "Flora". Biblioteka przetrwała do września 1939 roku, gdy to została zniszczona przez niemieckiego okupanta.


1863

* 1863.02.05 - Opanowanie Dąbrowy i okolic przez oddział powstańców styczniowych Apolinarego Kurkowskiego

* 1863.02.22 - Po klęsce poniesionej przez wojska powstańcze Kurowskiego 17 lutego pod Miechowem, wojska carskie ponownie zajmują teren Dąbrowy. Wielu mieszkańców, którzy nie zdążyli zbiec za granicę aresztowano lub zesłano na Syberię.


1864

* 1864 - Wyodrębnienie "Gminy Osad Górniczych" z siedzibą w Dąbrowie


1865

* 1865 - Uruchomienie kopalni "Nowa" od 1967 kop. "Łabęcki" od 1884 zmieniona na kop. "Paryż"

* 1865 - Pożar w kopalni "Reden"


1866

* 1866 - Dąbrowa wyłączona z "Gminy Osad Górniczych" i przyłączona do powiatu będzińskiego

* 1866 - Wizyta pierwszego w mieście teatru wędrownego ze spektaklem "Damy i Huzary" A. Fredry

* 1866.03.18 - W Dąbrowskiej kolonii Reden urodził się Karol ADAMIECKI, współtwórca i propagator naukowych metod organizacji pracy


1874

* 1874 - Józef Żółciński ze Sławkowa założył pierwszą aptekę przy ulicy Szosowej


1875

* 1875 - Uruchomienie kopalni "Flora"

* 1875 - Erygowanie w Dąbrowie filii będzińskiej parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Aleksandra

* 1875 - Otwarcie drukarni Stanisława Święcickiego przy ulicy Szosowej


1876

* 1876 - Zawiązanie się "Towarzystwa Francusko - Włoskiego"


1877

* 1877.08.15 - Bolesław Prus zwiedza dąbrowską kopalnię węgla


1879

* 1879 - Uruchomienie pierwszej fabryki maszyn, późniejszy "Defum"


1880

* 1880 - Otwarto fabrykę maszyn "Syrena"

* 1880 - Franciszek Koźmin założył i dyrygował orkiestrą górniczą Towarzystwa Francusko - Włoskiego przy kopalni FLORA


1882

* 1882 - Wybudowano kościół ewangelicko-augsburski (początek budowy w roku 1870) oraz cmentarz na rogu ulic Szkolnej i Dębowej

* 1882.01.15 - Uruchomiono szpital pw św. Barbary na 20 łóżek w budynku dawnej karczmy POD LWEM. Zarządcą był lekarz fabryczny i szpitalny, Aleksander, Augut Tomasz FABIAN.


1883

* 1883 - W Dąbrowie urzęduje inżynier okręgowy zakładów prywatnych dla całego Zagłębia
* 1883.03.23 - przedsiębiorcy kolei Demblin-Dąbrowa otrzymali od rządu rosyjskiego pozwolenie na połączenie tej linii z siecią kolei austrjackich pod Szczakową, za pomocą linii ubocznej Słomków-Burki i z siecią kolei pruskich pod Mysłowicami za pomocą linii ubocznej Strzemieszyce-Modrzejów


1884

* 1884 - Założenie Spółdzielni Spożywców "Nadzieja" przy kopalni "Flora" wraz z czytelnią i biblioteką

* 1884 - Uruchomienie Huty Szkła Gospodarczego w Ząbkowicach


1885

* 1885.01.25 - Uruchomiono kolej Dęblińsko-Dąbrowską, zwaną Iwanogrodzką


1886

* 1886.12.07 - W Łęce w rodzinie ziemiańskiej urodził się Zygmunt Różycki, poeta, autor słów do pieśni "O mój rozmarynie".


1887

* 1887 - Założenie pierwszego teatru amatorskiego


1889

* 1889 - Otwarcie "Resursy"; Utworzenie parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Aleksandra

* 1889.02.13 - Rada Państwa zatwierdziła prawo o szkole górniczej w Dąbrowie

* 1889.12.06 - Otwarcie szkoły górniczej "Sztygarka"


1890

* 1890.04.06 - W Dąbrowie urodził się Zygmunt CIEPLAK, od 1911 roku w zawodzie nauczyciela, a od 1915 był kierownikiem szkoły w Dąbrowie. Podczas I wojny światowej organizował oddziały Milicji Ludowej. Prezydent Dąbrowy Górniczej w okresie od 07.01.1928 r. do 28.01.1929 roku.


1891

* 1891.02.05 - Ustanowienie parafii dąbrowskiej przez bpa kieleckego ks. Tomasza Kulińskiego

* 1891.10.22 - W Gołonogu urodził się Stanisław KRZYNÓWEK, przedwojenny działacz KPP, współwydawca gazetki okupacyjnej Biuletyn Informacyjny


1892

* 1892 - Pierwsze dwa murowane budynki szkolne w Dąbrowie, zbudowane nakładem Huty Bankowej i Towarzystwa Francusko - Włoskiego


1893

* 1893.03.05 - Z mieszkania ks. proboszcza Dutkiewicza w Dąbrowie Górniczej skradziono pieniądze w gotówce, tudzież papiery wartościowe, zamknięte w kufrze. Złodzieje dopuścili się kradzieży, kiedy ks. D. odprawiał mszę w kościele.


1895

* 1895.10.25 - Udostępnienie budynku Resursy dla potrzeb społeczeństwa

* 1895.10.25 - Powstaje DĄBROWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE, którego dyrygentem został Franciszek Koźmin. Orkiestra ta składała się z 18 muzyków oraz chórzystów: 19 kobiet i 22 mężczyzn. W repertuarze były utwory Griega, Kurpińskiego, Mendelsona, Moniuszki, Mozarta i innych klasyków.

* 1895.10.27 - Połączenie dwóch dąbrowskich grup teatralnych w jeden teatr, nad którym opiekę sprawował Stanisław Kontkiewicz, nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Górniczej.


1896

* 1896 - Utworzenie Towarzystwa Przemysłowego Francusko-Rosyjskiego

* 1896 - Ukazanie się w druku pierwszej powieści na temat Dąbrowy pt. "Historia o Janku Górniku" autorstwa Zofii Bukowieckiej

* 1896.05 - Gabriela Zapolska z teatrem wędrownym w Dąbrowie

* 1896.05.19 - W Dąbrowie urodził się Henryk GLASS, harcmistrz RP, oficer AK


1897

* 1897 - Utworzenie Towarzystwa Przemysłowego Francusko-Rosyjskiego

* 1897 - Stefan Żeromski odwiedza swoją siostrę cioteczną, mieszkającą na Redenie

* 1897 - Osadę odwiedził Artur Gruszecki, autor powieści "Hutnik"

* 1897.05 - Ukazuje się pierwszy numer konspiracyjnego "Górnika". Redaktorem pisma jest wychowanek Sztygarki Tytus Filipowicz.


1898

* 1898 - Uruchomienie Zakładów Elektrochemicznych "Elektryczność" w Ząbkowicach (Erg)

* 1898 - Powstały parowe zakłady cegielniane "Bracia Bilewicz i Spółka" na Redenie

* 1898 - Położono kamień węgielny pod budowę kościoła p.w. Matki Boskiej Anielskiej

* 1898 - Józef Danecki założył na Redenie młyn parowy i piekarnię


1899

* 1899.01.05 - urodził się w Dąbrowie Górniczej Paweł Łanucha, Prezydent miasta w latach 1945-1949.
* 1899.12 - Otwarcie księgarni przez Kazimierza Kostrzeńskiego


1900

* 1900 - Otwarcie Gimnazjum Żeńskiego Emilii Zawidzkiej

* 1900 - Ukazał się pierwszy numer czasopisna "Górnik"

* 1900.01.07 - Emilia Zawidzka założyła pierwsze Przywatne Liceum Żeńskie w Dąbrowie, przy ulicy 3-go Maja

* 1900.10.21 - Powstanie Dąbrowskiego Towarzystwa Muzycznego

aktualizacja : sobota, 25 maj 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.