-


KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA S.A.
PODSTREFA SOSNOWIECKO- DĄBROWSKA

     
         
    * GOSPODARKA  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000829 DG - Centrum. Ulica 3-go Maja od strony ulicy Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000829 DG - Centrum. Ulica 3-go Maja od strony ulicy Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
ADRES
|:
INFORMACJA OGÓLNA
|:
ULGI i PREFERENCJE
|:
LOKALIZACJA
|:
WWW

 
       
         
 


 
 

_
ADRES ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
   

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczona S.A.
Podstrefa Sosnowiecko - Dąbrowska

ul. Modrzejowska 32b
41-200 SOSNOWIEC

TELEFONY
TEL. - +48 032 2988969
FAX. - +48 032 2920106
INTERNET
E-mail: sosnowiec@ksse.com.pl
WWW: www.ksse.com.pl/sos-index.html
   


   
         
         
    _
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
Dąbrowę Górniczą włączono do Specjalnej Strefy Ekonomicznej.     
 
Znajduje się w części regionu Śląsko-dąbrowskiego, który trudno znosi transformację gospodarczą. Ta część to Zagłębie Dąbrowskie. Mieszka tutaj 1/8 ludności województwa, lecz jednocześnie bezrobocie sięga 18%.

Od roku 2004 do podstrefy oprócz Dąbrowy Górniczej i Sosnowca, należy również Sławków, a od 2005 także Siemianowice Śląskie.

Ten trudny problem społeczny, konieczność kompleksowej przebudowy gospodarki oraz potrzeba zmiany struktury zatrudnienia, wyzwoliły determinację dąbrowskiego samorządu w dążeniu do przemian.

Są już efekty, dostrzega się tendencje do inwestowania w kapitałochłonne przedsięwzięcia. Inwestuje tu kapitał polski oraz zagraniczny, w tym niemiecki, włoski, amerykański, hiszpański, angielski, kanadyjski, szwedzki i szwajcarski.

Proponowane oferty gospodarcze są towarem, który gmina chce korzystnie sprzedać, gwarantując jednocześnie dobry interes inwestorom.

W strefie działają już między innymi: BREMBO Poland Sp. z o.o, Ekocem Sp. z o.o., Atlas Barbara S.A, Gühring Polska Sp.z o.o., Hobas System Polska Sp. z o.o, PDC SILESIA Sp. z o.o., Ficomirrors Polska Sp. z o.o., firma logistyczna DHL Logistics - centrum dystrybucji firmy Gillette.

     


   
         
         
    _
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 20 października 1994 r. ustawę o specjalnych strefach ekonomicznych, w których inwestorzy otrzymują atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.     
 
1. Pełne zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym na okres 10 lat pod warunkiem:
- Poniesienia wydatków inwestycyjnych przekraczających 2 mln ECU lub zatrudnienia powyżej 100 osób
2. W szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców atrakcyjną formą możliwości do wykonywania ulg i zwolnień będzie częściowe zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym przysługujące w momencie:
- Poniesienia wydatków inwestycyjnych nie przekraczających 2 mln ECU zwolnienie w wysokości poniesionych nakładów,
- zatrudnienia mniej niż 100 osób - zwolnienie dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym w wysokości 10%, 20%, 30% itd. Za każdych z zatrudnionych 10, 20, 30 itd. ( maksymalnie do 100% dochodu)
3. Inwestorom nie mającym prawa do zwolnień z podatku dochodowego przysługuje:
- podwyższenie stawek amortyzacji środków trwałych przy zastosowaniu współczynników wyższych niż 4,
- możliwości zaliczenia wydatków na zakup wartości niematerialnych i prawnych w pełnej wysokości do kosztów uzyskania przychodów
4. Wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność w Strefie, niezależnie od wybranego wariantu ulg inwestycyjnych przysługuje zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres do końca obowiązywania Strefy, tj. 2016.

     


   
         
         
    _
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
W Dąbrowie Górniczej wydzielono cztery enklawy, zaliczone do specjalnej strefy ekonomicznej.     
 
LOKALIZACJA NR 1
tereny położone w płd-zach części miasta, należące dawniej do kop. " Paryż" (8,26 ha)
Teren ograniczony od:
północy - dwutorową zelektryfikowaną linią kolejową relacji Katowice-Warszawa
zachodu - ul. Marchlewskiego (wzdłuż której biegnie granica administracyjna z miastem Będzin)
południa - ul. Perla i terenem czynnego Zakładu Huta "Bankowa"
wschodu - ul. Przybylaka

LOKALIZACJA NR 2
teren w centrum Dąbrowy należący do zakładu "Bankowa" Huty "Katowice" (26,77 ha)

LOKALIZACJA NR 3
bliskie zaplecze Huty "Katowice", obejmujące tereny usytuowane po obu stronach ulicy Roździeńskiego (77'49 ha)

Rejon ul. Roździeńskiego i linii kolejowej relacji Tworzeń-Szczakowa.
Teren po południowej stronie ul. Roździeńskiego położony jest w granicach lokalizacji Huty "Kutowice" S.A.

LOKALIZACJA NR 4
teren w pobliżu Zakładów Koksowniczych "Przyjaźń", stanowiący wydzielony obszar w zachodniej części zakładów (48,20 ha)

     


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.ksse.com.pl
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna
   
  www.ksse.com.pl/sos-index.html
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Sosnowiecko - Dąbrowska
   
         
 


aktualizacja : czwartek, 20 marzec 2008.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Gospodarka <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.