-


ALBUM FOTOGRAFICZNY - STARA i NOWA DˇBROWA G.
DG_OLD_001 * DˇBROWA GÓRNICZA *


<< POPRZEDNI << >> NASTĘPNY >>
*
FOTOALBUM < WIEK XIX < WIEK XX < WIEK XXI
*
SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWO¦CI

*
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10

18920000 Gołonóg. Ko¶ciół  ¶w. Antoniego Padewskiego. Generalna przebudowa ko¶cioła. Brak jeszcze muru okalaj±cego dzisiaj cmentarz przyko¶cielny. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)

00.00.1892 - DG - Gołonóg
Ko¶ciół ¶w. Antoniego Padewskiego. Przebudowa.
FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/


20051011 DG - Gołonóg. Ko¶ciół p.w. ¦w. Antoniego z Padwy na Wzgórzu Gołonoskim. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

11.10.2005 - DG - Gołonóg
Ko¶ciół p.w. ¦w. Antoniego z Padwy
na Wzgórzu Gołonoskim.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1901 - D±browa - Huta Bankowa - Walcownia - Drukarnia Stanisława Swięckiego. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1901 - D±browa
Huta Bankowa - Walcownia.
Drukarnia Stanisława Swięckiego.
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Huta "Bankowa". Zabudowania starej walcowni. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Sobieskiego. Huta "Bankowa".
Zabudowania starej walcowni.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1910 - D±browa. Widok z ko¶cioła na Hutę Bankow±. W prawym dolnym rogu widoczne zabudowania stacji kolejowej Koleji Nadwi¶lańskiej. - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1910 - D±browa
Widok z ko¶cioła na Hutę Bankow±. W prawym dolnym rogu widoczne zabudowania stacji kolejowej Koleji Nadwi¶lańskiej.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20070825 DG - Centrum. Widok na miasto ze szpica wieży głównej Bazyliki MBA. Ulica Królowej Jadwigi. Centrum miasta. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

25.08.2007 - DG - Centrum.
ul. Sobieskiego. Huta "Bankowa".
Zabudowania starej walcowni.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1910 - D±browa - Ulica Sławkowska - Jan Rowiński. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1910 - D±browa
Ulica Sławkowska (obecnie Strzemieszycka).
Jan Rowiński.
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051012 DG - Staszic. Ulica Strzemieszycka. Budowa ekranów dĽwiękochłonnych. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

12.10.2005 - DG - Staszic.
Ulica Strzemieszycka.
Budowa ekranów dĽwiękochłonnych.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1910 - D±browa - Ulica Szosowa - Wydawca Jan Rowiński - 1917. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1910 - D±browa
Ulica Szosowa (obecnie Sobieskiego).
Wydawca Jan Rowiński
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Sobieskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1910 - D±browa - Koszary na Redenie - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1917. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1910 - D±browa
Koszary na Redenie.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051011 DG - Reden. ul. Kr. Jadwigi. Miejsce, w którym kiedy¶ były koszary górnicze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

11.10.2005 - DG - Reden.
ul. Kr. Jadwigi.
Miejsce, w którym kiedy¶ były koszary górnicze.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

19140700 - D±browa. Ulica Klubowa - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1916. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.07.1914 - D±browa
Ulica Klubowa (obecnie 3-go Maja).
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051011 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

11.10.2005 - DG - Centrum.
ul. 3-go Maja.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1915 - D±browa Górn. - Ulica Francuska - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1915 - D±browa
Ulica Francuska (obecnie Żeromskiego).
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Żeromskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Żeromskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1916 - D±browa. Skwer przy ul. Króla Jana Sobieskiego. Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1919. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1916 - D±browa
Skwer przy ul. Króla Jana Sobieskiego.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051011 DG - Centrum. Skrzyżowanie ulic Ko¶ciuszki i Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

11.10.2005 - DG - Centrum.
Skrzyżowanie ulic Ko¶ciuszki i Sobieskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1916 - D±browa Górn. - Klub - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1916 - D±browa Górn.
Klub.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. 3-go Maja. Dawna "Resursa". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. 3-go Maja. Dawna "Resursa".
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1916 - D±browa - Ulica Francuska - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1919. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1916 - D±browa Górn.
Ulica Francuska (obecnie Żeromskiego).
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Żeromskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Żeromskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1917 - D±browa - Ulica D±browska - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1917. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1917 - D±browa Górn.
Ulica D±browska (obecnie D±browskiego).
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. D±browskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. D±browskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1917 - D±browa Górn. - Ulica Henryka Sienkiewicza - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1917 - D±browa Górn.
Ulica Henryka Sienkiewicza.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Sienkiewicza od strony ul. Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Sienkiewicza od strony ul. Sobieskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1918 - D±browa Górn. - Ulica Króla Jana Sobieskiego - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1918 - D±browa Górn.
Ulica Króla Jana Sobieskiego.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Sobieskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1928 - D±browa Górn. - Ulica Króla Jana Sobieskiego - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1928 - D±browa Górn.
Ulica Króla Jana Sobieskiego.
Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051010 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Centrum.
ul. Sobieskiego.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)

1929 - D±browa Górn. - Kopalnia "Paryż" - Widok ogólny piaskowni - Bracia Altman - Sosnowiec. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

00.00.1929 - D±browa Górn
Kopalnia "Paryż" - Widok ogólny piaskowni.
Bracia Altman - Sosnowiec.
FOTO: Pr. kol. kart poczt. - Robert WINKLER.


20051012 DG - Pogoria. Zbiornik wodny Pogoria I. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

10.10.2005 - DG - Pogoria.
Zbiornik wodny Pogoria I.
FOTO: Dariusz Nowak (nddg)Aktualizacja : wtorek, 11 listopad 2008.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )