-ALBUM FOTOGRAFICZNY
ZDJĘCIA POZYSKANE DO SERWISU Z INNYCH ¬RÓDEŁ
* FOTOALBUM
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * NOWO¦CI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DˇBROWA GÓRNICZA


:
Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA
:
Strona Mieszkańca Miasta DˇBROWA GÓRNICZA
-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: BACIA Izabela

: BARTNIK Zbigniew

: BOCHENEK Ireneusz

: BYJOS Tomasz

: CZEKAJ Jolanta

: DˇBROWSKI Andrzej

: DRÓŻDŻ Adam

: DZIĘGA Artur

: GAWLIK Lucyna

: GŁAB Arek

: GŁUCHOWSKI Michał

: GÓRNY Olgierd

: GROCHOLSKI Tomasz

: GRUDNIAK Wiesław

: JAGIELSKI Robert

: KIJANKA Marzena

: KOSTELECKI Sebastian

: KRZYKAWSKI Jacek

: LUBOJAŃSKA Barbara

: MAŁYSKA Henryk

: MOŻDŻERSKI Jarosław

: NELLE Dariusz W.

: NOWAK - zbiory rodzinne

: NOŻYCORĘKI Edward

: OLENIACZ Wojciech

: OLESIŃSKI Zbigniew

: OTTO-BUCZKOWSKA Ewa

: PŁATEK Andrzej

: PRZEPIÓRA Malwina

: PYTEL Adam

: O. RZE¦NIOWIECKI Leszek

: SKIBIŃSKA Izabela

: SOBCZYK Władysław

: SOBIERAJSKA Ela

: STARO¦CIAK Włodzimierz

: SUJKA Anna Maria

: SZYMCZYK Paweł

: WˇTROBIŃSKI Jan

: WINKLER Robert

: WOJCIECHOWSKI Juliusz

: ZAKRZEWSKI Zdzisław

: ZIMNY Rafał

: ZOMMER Jacek

: ZOMMER Sławomir

: ZYGUŁA Jarosław

: ŻUREK Robert

: ZBIÓR PRAC RÓŻNYCH AUTORÓW

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: Biuro Poselskie Jarosława Pięty - SOSNOWIEC

: GIMNAZJUM nr 9 w DG - ZˇBKOWICE

: V LO w DG im. Kanclerza Jana Zamoyskiego

: WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DG

: Miejska Biblioteka Publiczna im. Hugona Kołł±taja w DG

: Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"

: PKZ - Pałac Kultury Zagłębia

: PKZ - DOM KULTURY "ZˇBKOWICE"

: PKZ - Klub Osiedlowy "PIĘTERKO"

: PKZ - Klub Osiedlowy "UNIKAT"

: ANTONIÓW - Rada Osiedla i ¦wietlica ¦rodowiskowa

: Fundacja GODNE ŻYCIE

: Stowarzyszenie CZYSTY LAS

: Stowarzyszenie DAR SERCA

: Stowarzyszenie DˇBROWSKA WSPÓLNOTA SAMORZˇDOWA

: Stowarzyszenie POGORIA BIEGA

: Stowarzyszenie ROWEROWA DˇBROWA

: Stowarzyszenie WINDSURFINGU POGORIA

: TKKF TRIATHLON DG (nadesłali MJ SUFRANOWICZ)

: Towarzystwo Przyjaciół D±browy Górniczej (TPDG)

: MUKP D±browa Górnicza 2004

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: UM DˇBROWA GÓRNICZA

: UM SOSNOWIEC

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: ArcelorMittal Steel Poland (Huta Katowice)

: Huta "BANKOWA"

: NSZZ "SOLIDARNO¦Ć" HK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: Forum Mieszkańców D±browy Górniczej

: www.ZAGLEBIE.info

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv


: Narodowe Archiwum Cyfrowe ( NAC )

: Yad Vashem

-
^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZˇTEK TEJ STRONY ^=_


: ZRZUTY EKRANOWE z programów TV

|:
Rada Osiedla i ¦wietlica ¦rodowiskowa ANTONIÓW
|:
Izabela BACIA
|:
Zbigniew BARTNIK
|:
Ireneusz BOCHENEK
|:
Tomasz BYJOS
|:
UM DˇBROWA GÓRNICZA
|:
Andrzej DˇBROWSKI
|:
Dom Kultury "ZˇBKOWICE"
|:
Adam DRÓŻDŻ
|:
Artur DZIĘGA
|:
Gimnazjum nr 9 w D±browie Górniczej - Z±bkowicach
|:
Michał GŁUCHOWSKI
|:
Tomasz GROCHOLSKI
|:
Marzena KIJANKA
|:
Sebastia KOSTELECKI
|:
Barbara LUBOJAŃSKA
|:
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"
|:
Rodzina NOWAK
|:
Edward NOŻYCORĘKI
|:
NSZZ "Solidarno¶ć" HK
|:
Wojciech OLENIACZ
|:
Zbigniew OLESIŃSKI
|:
Ewa OTTO-BUCZKOWSKA
|:
Pałac Kultury Zagłębia
|:
Malwina PRZEPIÓRA
|:
Adam PYTEL
|:
O. Leszek RZE¦NIOWIECKI
|:
Izabela SKIBIŃSKA
|:
Władysław SOBCZYK
|:
UM SOSNOWIEC
|:
Magdalena SUFRANOWICZ i nadesłane przez Jerzego SUFRANOWICZA
|:
Anna Maria SUJKA
|:
Paweł SZYMCZYK
|:
Klub Osiedlowy "UNIKAT"
|:
Robert WINKLER
|:
Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej
|:
www.ZAGLEBIE.info
|:
Rafał ZIMNY
|:
Jacek ZOMMER
|:
Sławomir ZOMMER
|:
Jarosław ZYGUŁA
|:
Robert Żurek
|:
Zrzuty ekranowe z programów telewizyjnych


-

^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20071001 DG - Antoniów. Dzień Seniora. (FOTO: Archiwum RO i ¦¦ w Antoniowie)


Rada Osiedla i ¦wietlica ¦rodowiskowa ANTONIÓW

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20060521 DG - Centrum. Ulica Ko¶ciuszki 25. Mozaika na ¶cianie budynku. (FOTO: Izabela Bacia)


Izabela BACIA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20050512 DG - Centrum. Tęcza. (FOTO: Zbigniew Bartnik)


Zbigniew BARTNIK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

DG - Z±bkowice. ul. Zwycięstwa 44. Dawna Szkoła Podstawowa nr 22. Kapitan Pilot Arkadiusz Protasiuk ze swoj± klas±. FOTO: Ireneusz Bochenek - zbiory prywatne


Ireneusz BOCHENEK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

198809 DG - Srzemieszyce Wielkie. Ul. Majewskiego. Prace zwi±zane z przeniesiemiem obelisku z 1919 roku. Ryszard Wojtusik i Kazimierz Byjos. (FOTO: Ze zbiorów własnych nadesłał Pan Tomasz Byjos)


Tomasz BYJOS

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19980511 DG - Pałac Kultury Zaglębia. (FOTO: Archiwum UM DG)


UM DˇBROWA GÓRNICZA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1942 Strzemieszyce. Widok z Gór Sroczych. (FOTO: Prywatna kolekcja - Andrzej D±browski - D±browa Górnicza)


Andrzej DˇBROWSKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Dom Kultury "ZˇBKOWICE"

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19351111 DG - Gołonóg. Pomnik Nieznanego Żołnierza. Wystawiony przez społeczeństwo Gołonoga na pocz±tku lat 30-tych XX w., na skrzyżowaniu ulic Stara Wie¶, Ko¶cielna i Laski. Zburzony przez okupanta. Zgromadzenie prawdopodobnie z okazji ¶więta 11 listopada z udziałem organizacji społecznych i uczniów Szkoły nr 1, z kierownikiem Stanisławem Brokiem  z prawej strony. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)


Adam DRÓŻDŻ

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19640401 DG - Reden. Ulica Królowej Jadwigi. (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Dzięga)


Artur DZIĘGA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20100430 DG - Z±bkowice. ul. Zwycięstwa. Rozpoczęcie VI Sezonu Rowerowego Gimnazjum nr 9 w DG. FOTO: Gimnazjum nr 9 w DG


Gimnazjum nr 9 w DG - Z±bkowicach

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20060224 DG - Centrum. Ul. 3-go Maja. Ruiny dawnego kina "Bajka". Strop. (FOTO: Michał Głuchowski)


Michał GŁUCHOWSKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20080729 DG - Autor - pilot samolotowy. (FOTO: Tomasz Grocholski)


Tomasz GROCHOLSKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

FOTO: Huta "BANKOWA" - Monografia


Huta "BANKOWA" - Monografia

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

199905 DG - Łęknice. Szkoła Podstawowa nr 34. Widok z bloku nr 32 przy ulicy Topolowej. (FOTO: Marzena Kijanka)


Marzena KIJANKA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20051022 DG - Pogoria 3. Jesienny wieczór nad Pogori± III. (FOTO: Sebastian Kostelecki)


Sebastian KOSTELECKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1968 DG - Dziewi±ty. Zbiornik wodny Zamółka - dzisiaj już nie istniej±cy. (FOTO: Prywatna kolekcja p. Barbary Lubojańskiej)


Barbara LUBOJAŃSKA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
Muzeum Miejskie "SZTYGARKA"

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19610510 DG - Centrum. Obsługa kolejki wywoż±cej odpady z huty "Bankowa" na składowisko w miejscu dawnych odkrywek kopalni "Reden". (FOTO: Zbiory prywatne Państwa Nowak)


Rodzina NOWAKÓW

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20050720 DG - Centrum. Widok na park i skrzyżowanie ulic Ko¶ciuszki i Sobieskiego. (FOTO: Edward Nozycoreki)


Edward NOŻYCORĘKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19780205 DG - Gołonóg. Ul. Sadowa. Hotelowce. Junacy OHP zatrudnieni w Hucie Katowice głosuj± w wyborach do Rady Miasta. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarno¶ć Huty Katowice)


NSZZ "SOLIDARNO¦Ć" HK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1963 DG - Korzeniec. Odlewnia Dzwonów i Wyrobów Artystycznych Państwa Franciszka i Bolesławy Drożdżów. (FOTO: Wojciech Oleniacz - nadesłał ze zbiorów prywatnych)


Wojciech OLENIACZ

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20100420 DG - Centrum. PLK. ENION Energia MKS D±browa Górnicza (3-0) Pronar Zeto Astwa AZS Białystok. FOTO: Zbigniew Olesiński


Zbigniew OLESIŃSKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1929 DG - Legionowo.Budynek nowo powstałego osiedla. (FOTO: Ze zbiorów własnych nadesłała Pani Ewa Otto - Buczkowska)


Ewa OTTO-BUCZKOWSKA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

Zespół Pie¶ni i Tańca "Gołowianie" w Pałacu Kultury Zagłębia w DG. (FOTO: Archiwum PKZ)


Pałac Kultury Zagłębia (PKZ)

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20050601 DG - Piekło. Pogoria III. ul. Zakładowa. (FOTO: Malwina Przepióra)


Malwina PRZEPIÓRA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

2002 DG Centrum. Park im. Hallera. (FOTO: Adam Pytel)


Adam PYTEL

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20051101 DG - Gołonóg. Ulica Ko¶cielna. Cmentarz wieczorem. (FOTO: O. Leszek Rze¶niowiecki)


O. Leszek RZE¦NIOWIECKI

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1936 Z±bkowice. Spółdzielcze Stowarzyszenie Społem działaj±ce w Z±bkowicach. (FOTO: Ptywatna kolekcja Pana Władysława Sobczyka)


Izabela SKIBIŃSKA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1936 Z±bkowice. Spółdzielcze Stowarzyszenie Społem działaj±ce w Z±bkowicach. (FOTO: Ptywatna kolekcja Pana Władysława Sobczyka)


Władysław SOBCZYK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19990614 Sosnowiec. Wizyta Ojca ¦więtego, Papieża JANA PAWŁA II.  (FOTO: Urz±d Miejski w Sosnowcu  - www.um.sosnowiec.pl)


UM SOSNOWIEC

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20070513 DG - Zielona. Otwarcie sezonu rowerowego w parku "Zielona". (FOTO: Nadesłał Jerzy Sufranowicz)


Magdalena i Jerzy SUFRANOWICZ oraz przyjaciele Triathlonu w DG

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20050415 DG - Piekło. Pogoria III. Zachód słońca. (FOTO: Anna Maria Sujka)


Anna Maria SUJKA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20060115 DG - Centrum. Park im. Hallera. (FOTO: Paweł Szymczyk)


Paweł SZYMCZYK

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20080417 DG - Gołonóg. Klub Unikat. Konkurs plastyczny "Bałagan w lesie". (FOTO: Archiwum Klubu Osiedlowego "UNIKAT")


Klub Osiedlowy UNIKAT

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

1910 D±browa. Widok z ko¶cioła na Hutę Bankow± - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce - 1918. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)


Robert WINKLER

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20070424 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Uroczysto¶ć wmurowania kamienia węgielnego pod budowę CH "Pogoria". (FOTO: www.zaglebie.info)


Wyższa Szkoła Biznesu w D±browie Górniczej

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20070424 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Uroczysto¶ć wmurowania kamienia węgielnego pod budowę CH "Pogoria". (FOTO: www.zaglebie.info)


www.ZAGLEBIE.info

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20080609 DG - Korzeniec. Pogoria III. (FOTO: Rafł Zimny)


Rafał ZIMNY

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20031227 DG - Golonóg. Miejsce w którym był ustawiony "Krzyż Solidarno¶ci" podczas strajku w Hucie Katowice w 1981 roku. Obecnie miejsce pamięci dwóch uczestników strajku, zmarłych tragicznie. (FOTO: Jacek Zommer - NSZZ "Solidarno¶ć" HK)


Jacek ZOMMER

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20100101 DG - Centrum. Plac Wolno¶ci. Sylwester plenerowy. Pokaz laserowy. FOTO: Sławomir Zommer


Sławomir ZOMMER

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

19280506 Z±bkowice. Jeden z pierwszych zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Z±bkowicach. (FOTO: Nadesłał JZ - nazwisko do wiadomo¶ci webmastera)


Jarosław ZYGUŁA

-
^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

20080420 DG - Piekło. I Półmaraton D±browski. (FOTO: Robert Żurek)


Robert ŻUREK

-
^^ DO GÓRY ^^

19990614 Sosnowiec. Wizyta Ojca ¦więtego, Papieża JANA PAWŁA II


Zrzuty ekranowe z programów telewizyjnych


Aby dodać swoje zdjęcie do tej FOTOgalerii, należy wysłać wraz ze zdjęciem informacje o dacie zrobienia, autorze (imię i nazwisko) i opisem.
Do przemysłki musi być doł±czony następuj±cy tekst:
"Wyrażam zgodę na publikację zdjęcia mojego autorstwa na Nieoficjalnej Stronie Mieszkańca Miasta D±browa Górnicza".

Aktualizacja : pi±tek, 20 czerwiec 2014.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wył±cznie za zezwoleniem autora.
Zdjęcia zebrał i opracował: DARIUSZ NOWAK (
nddg )