-


MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA FOGRA
Edycja 2000* HISTORIA < ENCYKLOPEDIE O DG* SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI
20000423 DG - Centrum. Dąbrowski Pałac Kultury PKZ.

Wydawnictwo "FOGRA"


|:
DĄBROWA GÓRNICZA
|:
Dąbrowskie Zagłębie Węglowe
|:
Republika Zagłębiowska (1905)
|:
Straż Obywatelska (SO)
|:
Autorzy


-DĄBROWA GÓRNICZA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvmiasto w województwie śląskim, na styku Wyżyny Katowickiej i Garbu Tarnogórskiego ( Wyżyna Śląska ), na wschodnim krańcu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. 131,6 tys. mieszkańców ( 1992 ). Miasto rozwijało się od końca XVIII w. jako osada górnicza przy kopalni Reden. Na początku XIX w. wybudowano cztery huty cynku, a miasto przekształciło się w centralny ośrodek Zagłębia Dąbrowskiego. W latach 1833-1841 powstała huta Bankowa. Prawa miejskie od 1916. W okresie okupacji hitlerowskiej ożywiona działalność konspiracyjna. Po II wojnie światowej znaczna rozbudowa i modernizacja miasta. Jeden z wazniejszych ośrodków miejskich GOP. Posiada bobrze rozwinięty przemysł wydobywczy, w mieście funkcjonuje kopalnia węgla kamiennego Paryż. Na bazie miejscowych surowców naturalnych rozwinął się przemysł ciężki, głównie hutnictwo ( uruchomiona w 1976 huta Katowice ) oraz elektromaszynowy, metalowy i szklarski (3 huty szkła ). Ponadto szereg mniejszych zakładów wielu innych branż. W pobliżu, nad sztucznym zbiornikiem wodnym Pogoria, ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy. Ważny ośrodek kulturalny Górnego Śląska. Węzeł komunikacji drogowej i kolejowej.

-
DĄBROWSKIE ZAGŁĘBIE WĘGLOWE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvużywana do II wojny światowej nazwa polskiej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego.


-
REPUBLIKA ZAGŁĘBIOWSKA (1905) ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvmasowe wystąpienia robotnicze w październiku i listopadie 1905 r w Zagłębiu Dąbrowskim, połączone z próbami organizacji własnego aparatu władzy przez robotników. W trakcie rozruchów rozbrajano policjantów, wojsko wycofało się do koszar. Całością działań kierował Międzypartyjny Komitet Bezpieczeństwa.
Głównymi przywódcami byli: Z Leder i W. Markowski. Republika Zagłębiowska upadła po wprowadzeniu przez carat stanu wojennego ( 10 XI 1905 ).


-
STRAŻ OBYWATELSKA, SO ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvformacje ochotnicze powoływane do utrzymania ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego.
Na ziemiach polskich formacje SO tworzone były: w 1861 w Warszawie (działały od lutego do kwietnia) w okresie manifestacji patriotyczno-religijnych, w czasie I wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu, m.in. w 1914 w Zagłębiu Dąbrowskim, 1914-1915 w Łodzi, 1915-1916 w Warszawie, 1918 w Wielkopolsce, 1919-1920 w Galicji Wschodniej. Powołana w 1939 przez prezydenta Warszawy SO działała do 30 X.


-
WYDAWCA ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA
wersja elektroniczna De luxe 2000
wydana w formie zapisu na dysku CD-ROM.

Koncepcja całości:
Jarosław Czopek, Janusz Pelc, Marek Soból

WIEM - Wielka Internetowa Encyklopedia Mutlimedialna

WWW:
http://www.encyklopedia.pl

Żadna część tej strony nie może być powielana czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób - bądź elektroniczny, bądź mechaniczny, włącznie z kopiowaniem do pamięci, nagrywaniem na taśmy i dyski lub przy użyciu innych systemów - bez pisemnej zgody wydawcy.

Wydawca wersji elektronicznej: FOGRA MULTIMEDIA
WWW:
http://www.multimedia.fogra.com.pl
e-mail:
multimedia@fogra.com.pl

FM 004/99
(C) Copyright by
FOGRA MULTIMEDIA , Kraków 1999aktualizacja : środa, 12 listopad 2008.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Encyklopedie <<

7 grudnia 1999 - "Wydawnictwo wyraża zgodę na opublikowanie w Internecie załączonej strony z Encyklopedii, pod warunkiem podania skąd pochodzi." Jaroslaw Czopek - FOGRA MULTIMEDIA
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.