-


ZĄBKOWICE (Ząbkowice Będzińskie)

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20021001 DG - Ząbkowice. Stacja PKP. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna 2. Dom Kultury "ZĄBKOWICE". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
1939 Ząbkowice. Kamieniołom El-tes. Pokład wapienny. (FOTO: St. Doktorowicz - Hrebnicki. "Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim" - Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim - Sosnowiec 1939)
19530000 DG - Gołonóg. Widok z wieży kościelnej. Skrzyżowanie ulic: Kościelnej, Laski i Stara Wieś. Przy skrzyżowaniu dwa domy mieszkalne i budynek dawnej gminy, później szkoły i remizy strażackiej, niedawno rozebrany. W tyle na prawo domy ulicy Babia Ława i piaskownia na resztkach Borowej Górki. Na horyzoncie osiedle Ząbkowice. (FOTO: www.geocities.com/naszgolonog/)     
 
8 km.
na płn.-wsch. od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 03

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
  1936 Ząbkowice. Spółdzielcze Stowarzyszenie Społem działające w Ząbkowicach. (FOTO: Ptywatna kolekcja Pana Władysława Sobczyka)
1936 Ząbkowice. Rada Okręgowa Społdzielni Społem Okręgu Zagłębia Dąbrowskiego. (FOTO: Ptywatna kolekcja Pana Władysława Sobczyka)

20000427 DG - Ząbkowice. Jeden z budynków zakładu ERG.
20000427 DG - Ząbkowice. Osiedle Robotnicze.
20000427 DG - Ząbkowice. Osiedle Robotnicze.
20000427 DG - Ząbkowice. Park Brzozowy.
20000813 DG - Ząbkowice-Bielowizna. Muszla koncertowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Ząbkowice-Bielowizna. Pozostałość po pomniku ku czci wojsk radzieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000813 DG - Ząbkowice. Kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Park Tysiąclecia.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Park Tysiąclecia.  (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. ul. Wapienna. Stary wapiennik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Al. Zwycięstwa. Jeden z dawnych pensjonatów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Osiedle Robotnicze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Zwycięstwa. Pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej, poległych podczas wyzwalania Ząbkowic. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Związku Orła Białego i Hutnicza. Pomnik upamiętniający 16 mieszkańców Ząbkowic, rozstrzelanych 04.01.1945 r.. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna 2. Dom Kultury "ZĄBKOWICE". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna 2. Dom Kultury "ZĄBKOWICE". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna 3. Budynek. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna. Zabudowania ZTS "ERG". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20051104 DG - Ząbkowice. ul. Chemiczna. Zabudowania ZTS "ERG". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Pomnik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Rozlewisko Trzebyczki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Rozlewisko Trzebyczki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Rozlewisko Trzebyczki. Kaczki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20070807 DG - Ząbkowice. Ulica Szosowa. Park 1000-lecia. Rozlewisko Trzebyczki. Kaczki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Młynarska. Budynek dawnego młyna Państwa Bochenków. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Dworcowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Armii Krajowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Armii Krajowej. Po prawej stronie widoczny Park Brzozowy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Panorama. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Widok na kościół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona pomiędzy Gołonogiem i Sikorką, na szlaku drogowym do Zawiercia i dalej do Kielc.

W okresie od 25.08.1962 do 25.01.1977, Ząbkowice Będzińskie posiadały prawa miejskie i stanowiły odrębne miasto. Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Ząbkowice zostały włącznone jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 10599 osób.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1486 ha.

Podobnie jak o Gołonogu, tak i o Ząbkowicach wspominał Jan Długosz w swoich księgach, a ich powstanie datuje się na XV wiek, chociaż osadnictwo na tym terenie sięga jeszcze głębszych korzeni i niektórzy historycy datują powstanie miejscowości podobno na około XIII wiek, wraz z powstawaniem na tych terenach kopalń rud ołowiu.

Pierwotnie nazywano Ząbkowice osadą Bienia, co zachowało się do dziś w nazwie góry Bienia leżącej przy torze kolejowym niopodal Wygiełzowa. Po raz pierwszy nazwa Ząbkowice pojawia się w dokumentach Sławkowskiego Urzędu Żupniczego obok nazwy Bienia, od nazwiska dzierżawcy, późniejszego właściciela kopalni na Bieni - niejakiego Ząbka.

W połowie XV wieku wieś biskupów krakowskich, ma 7 łanów kmiecych, dających dziesięcinę, wartości do 7 grzywien. Długosz podaje dwa opisy tej wsi, raz w parafi Chruszczobród, drugi raz w parafi Sławków.

Osada Bienia należała do biskupa krakowskiego, który w roku 1581 płacił od 6 łanów kmiecych, 2 zagród z rolą, 3 zagród bez roli, 1 komory bez bydła, 1 łanu sołtysowego. Kolejny zapisek w źródłach historycznych pochdzi z roku 1559, a dotyczy powstania huty cynku.

Ząbkowice Będzińskie należały do parafii Sławków, a później do parafii Chruszczobród. Od 1675 roku należałą do parafii w Gołonogu, a w 1910 roku, biskup kielecki A. Łosiński, utworzył parafię w Ząbkowicach.

Na obszarze Ząbkowic znajdują się pokłady rudy żelaznej. W związku z tym faktem, w roku 1725 z polecenia biskupów krakowskich uruchomiono pierwszy wielki piec hutniczy, do kórego rudę dostarczano z wyrobisk na Górze Bienia i Buczynach.

W roku 1789 dobra Ząbkowice zostają przejęte przez Skarb Państwa, a w roku 1795, po III rozbiorze Polski, włączone do zaboru rosyjskiego. Dalsze losy tych ziem to w 1807 roku przyłączenie do Księstwa Warszawskiego, a od 1815-go do Królestwa Kongresowego.

Według zapisów, w 1827 roku jest to wieś rządowa o 40 domach i 227 mieszkańcach, trudniących się hodowlą bydła.

1-go grudnia 1847 roku do Ząbkowic dociera od strony Warszawy pierwszy pociąg Drogi Żelaznej Warszawsko Wiedeńskiej. Jest to początek rozwoju infrastruktury związanej z koleją. W 1856 roku zakończono budowę dworca kolejowego i budynku przepompowni wody do parowozów. Woda była pompowana z pobliskiej rzeki Trzebyczki. W 1859 roku ukończono budowę nowego odcinka kolejowego przez Dąbrowę i Będzin do Sosnowca.

20080427 DG - Zabkowice. Ulica Dworcowa. Kładka nad torami kolejowymi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Dworcowa. Kładka nad torami kolejowymi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Dworcowa. Zabudowania dworca kolejowego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Dworcowa. Główny budynek dworca kolejowego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

"Na obszarze wsi stacya drogi żelaznej warszawsko-wiedeńskiej, odległość 275 wiorst od Warszawy. Od stacyi idzie osobna odnoga drogi żelaznej do Sosnowca i Katowic, mając 16 wiorst długości."

Koniec XIX wieku to okres rozwoju przemysłu. Wieś ma 56 domów, 626 mieszkańców, 714 morgi; osada stacyjna 7 domów, 12 morg; obszar dworski 136 morgi. Część mieszkańców pracowała w nowo powstałych zakładach.

W 1884 roku została uruchomiona Ząbkowicka Fabryka Szkła, założona przez obywatela Niemiec, Józefa Schreibera. Huta eksportowała swoje wyroby miedzy innymi do Rosji i Anglii. W 1892 roku powstała przy hucie pierwsza szkoła w Ząbkowicach, w której nauczycielem był Stanisław Łaniewski.

Pierwsza kopalnia dolomitu powstaje obok Góry Bienia w 1896 roku. Była to spółka założona przez Adama Piwowara.

20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary kamieniołom. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary kamieniołom. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary wapiennik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary wapiennik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary wapiennik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Górzysta. Stary wapiennik. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Również w 1896 roku Towarzystwo Akcyjne "Elektryczność" S.A. z Warszawy rozpoczęło prace budowlane nad nowym zakładem w Ząbkowicach. Zajmowano się tutaj produkcją soli kuchennej poprzez elektrolizę, wapna chlorowanego, sody kaustycznej i węgli sztucznych. W kolejnych latach rozszerzano stopniowo produkcję o nowy asortyment. Zaczęto wkrótce produkcję karbidolu i szczotek do różnego typu maszyn elektrycznych.

W 1897 na placu przy budynku dworca kolejowego uruchomiono tartak, bazujący na drewnie z okolicznych lasów.

W związku z rozwojem przemysłu wzrosło zapotrzebowanie na podstawowe usługi. W 1905 roku powstaje pierwsza apteka, dwie piekarnie i kręgielnia.

W 1907 roku wybudowano za pieniądze Zarządu Kolei oraz Macierzy Polskiej, pierwszą szkołę powszechną, zwaną kolejową.

Z inicjatywy miejscowego proboszcza, w 1909 roku została rozpoczęta budowa Domu Ludowego, tzw. "Ludowca" (Ostatnio w tym budynku mieściło się kino Uciecha), oraz drewnianego budynku obok kościoła dla Ochotniczej Straży Pożarnej.

20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Muszla koncertowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Widownia przy muszli koncertowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Dawne kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Dawne kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Dzielnica na początku XX wieku posiadała dość dobrą opiekę zdrowotną . Istniało tutaj bowiem ambulatorium oznaczone symbolem XXXII, które udzielało porad w zakresie chorób wewnętrznych przez doktora Rudolfa Szulca.

3-go sierpnia 1914 roku Ząbkowice zostają zajęte przez wojska niemieckie. W listopadzie tego samego roku przechodzą pod zarząd CK armii austriackiej do listopada 1918 roku, czyli do wejścia żołnierzy wojska polskiego.

Zabudowa Ząbkowic była mocno rozproszona, opierała się na dwóch piaszczystych drogach, Gospodarczej i Szosowej do czasu, gdy w 1921 roku pierwsza z nich została wybrukowana.

W 1925 roku w mocno zadrzewionym terenie nieopodal dworca kolejowego w Ząbkowicach, Belgijska Spółka Akcyjna Verraries du Midi de la Russie, wybudowało Hutę Szkła Okiennego.

Ząbkowice uzyskują połączenie drogowe z Ujejscem wybudowaną w 1933 roku drogą, wiodącą przez Bielowiznę.

5-go września 1939 roku do Ząbkowic wkraczają wojska niemieckie. Okupują miasto do wyzwoleńczych walk prowadzonych przez wojska radzieckie do 27-go stycznia 1945 roku, ponosząc straty około 100 żołnierzy. Całość poprzedzona była licznymi nalotami bombowymi na zakłady przemysłowe, niszcząc je w znacznym stopniu.

W latach powojennych następuje rozwój szkolnictwa. W 1951 roku oddano do użytku nową szkołę podstawową, w 1960 roku Technikum Chemiczne, a w 1962 roku Średnią Szkołę Zawodową. Rok później na Bielowiźnie została uruchomiona szkoła podstawowa z serii "tysiąclatek".

W latach 1970 - 1972 w czynie społecznym mieszkańców, powstał nad rzeką Strugą ośrodek rekreacyjny "Uroczysko". Zdołano wybudować cały układ drogowy i trzy baseny pływackie. W momencie budowy budynków szatni i kawiarni, podjęto decyzję o budowie Huty Katowice. Niestety, całość terenu została wchłonięta przez ten olbrzymi plac budowy. Z "Uroczyska" nie pozostało nic.

Wraz z powstawaniem Huty Katowice, Ząbkowice zostają jedną z "sypialni" dla pracowników. W 1980 roku wybudowano całkowicie nowe osiedle hotelowe dla około 4000 pracowników, później przekształcone w Osiedle Młodych Hutników.

Obecnie w Ząbkowicach do najważniejszych zakładów przemysłowych należy zaliczyć huty szkła okiennego i gospodarczego, fabrykę chemiczną "Ząbkowice - ERG", kopalnię dolomitu "DOLOMIT S.A., oraz ważny węzeł kolejowy.

Z elementów charakterystycznych, należy wymienić kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego, wybudowany w 1905 r., z dobudowaną wieżą w 1934 r. Posiada konstrukcję neogotycką, bazylikową.

Na pograniczu z Bielowizną znajduje się park z muszlą koncertową, oraz pozostałość po pomniku wdzięczności dla wojsk radzieckich.

Do Ząbkowic należą między innymi osiedla: Bielowizna, Basiula, Wygięzłów, dawne okoliczne wsie i wioski.

Dzielnica jest bagata w tereny zielone, czego przykładem może być istnienie dwóch parków miejskich, "Brzozowego" oraz "Tysiąclecia".


Jaskinia "Ząbkowicki Kominek"

Wysokość bezwzględna [m n.p.m.] 330.0
Długość jaskini [m] 3.0 ; Deniwelacja [m] 3.0 ; Przewyższenie [m]3.0

Opis drogi dojścia do otworu - Z centrum Ząbkowic idziemy ul Szosową ku północnemu-wschodowi, aż dojdziemy do odchodzącej w prawo ulicy Górzystej. Idziemy nią ok. 300 m i skręcamy w lewo na północ na widoczne nieregularne wyrobisko nieczynnego już kamieniołomu (nie mylić z sąsiednim, czynnym kamieniołomem). Otwór położony jest w środkowej części kamieniołomu w największej, kruchej ścianie, wcina się na całej długości w tą ścianę i jest dobrze widoczny z daleka. Dojście: nieco trudne.

Opis jaskini - Otwór jest sztuczny - odkryty został w latach 8090 XX w. wskutek działalności kamieniołomu. Obiekt ma charakter pionowej szczeliny, rozmytej krasowo, a następnie wypełnionej osadami. Wskutek eksploatacji skały część osadów uległo wymyciu odsłaniając tą szczelinę (osady wypełniają pozostałą część szczeliny). Powstało w triasowych wapieniach i marglach poziomu falistego. Namulisko stanowią osady gliniaste i piaszczyste. Schronisko jest suche, w całości w zasięgu powierzchniowych zmian atmosferycznych. Światło sięga do końca. Występowania flory i fauny nie stwierdzono.

Historia eksploracji - Po raz pierwszy wzmiankowane zostało przez M. Bąka (2005).
Historia dokumentacji - Dokumentację sporządzili 2.06. 2009 r. M. Pawełczyk i M. Rosa. Pomiary wykonano taśmą parcianą i busolą geologiczną Freiberg.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19280506 Ząbkowice. Jeden z pierwszych zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkowicach. (FOTO: Nadesłał JZ - nazwisko do wiadomości webmastera)


20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. Rozpoczęcie festynu. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. Przedszkolaki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. Przedszkolaki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. Mariusz KALAGA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. Mariusz KALAGA. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. MONA LISA z Zespołem. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060422 DG - Ząbkowice. DOM KULTURY w Ząbkowicach. Festyn z okazji DNIA ZIEMI. MONA LISA z Zespołem. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20090509 DG - Ząbkowice. Stadion Unii Ząbkowice. FESTYN "Chlebem i solą - raz na ludowo". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej

 
1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)


1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)

 
1928 - Powszechny atlas geograficzny Polski. Mapa polityczna. Wyd. Romer (fragment)

1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)

 
1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1937 - Górny Śląsk. Niemiecki atlas drogowy (fragment)


1937 - Górny Śląsk. Niemiecki atlas drogowy

 
1938 - Mapa Polski. Wyd. Lipsk - Niemcy


1938 - Małopolska. Mapa komunikacyjna (fragment)


1942 - III Rzesza Niemiecka. Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa (fragment)

 1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)


1946 - Polska. Mapa samochodowa. Wyd. WIG (fragment)

 
1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie


1993 - Dąbrowa Górnicza. Okręg katowicki

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  http://republika.pl/dg_zabkowice
Ząbkowice - dzielnica Dąbrowy Górniczej
   
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.