-


UJEJSCE

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000427 DG - Ujejsce. Kapliczka Św. Katarzyny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000427 DG - Ujejsce. Skrzyżowanie. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20050920 DG - Ujejsce. ul. Gruszeckiego. Kapliczka przydrożna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060522 DG - Ujejsce. Kapliczka pw Świętej Katarzyny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
9 km.
na płn.-wsch. od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 02

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20060522 DG - Ujejsce. Ulica Ujejska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060522 DG - Ujejsce. Ulica Wyzwolenia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060817 DG - Ujejsce. Zbiornik "KUŹNICA WARĘŻYŃSKA - Pogoria IV". Ścieżka rowerowa w kierunku Antoniowa. Odcinek drogi leśnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060817 DG - Ujejsce. Zbiornik "KUŹNICA WARĘŻYŃSKA - Pogoria IV". Kanał rzeki Trzebyczki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060817 DG - Ujejsce. Zbiornik "KUŹNICA WARĘŻYŃSKA - Pogoria IV". Kanał rzeki Trzebyczki. Przebudowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ujejsce. Ulica Olimpijska. Stadion "Pionier Ujejsce". Tablica pamiątkowa poświęcona Stanisławowi Białasowi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ujejsce. Ulica Olimpijska. Stadion "Pionier Ujejsce". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20070807 DG - Ujejsce. Bukowa Góra. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica pomiędzy Ząbkowicami i Trzebiesławicami.

OSIEDLA: MŁODYCH HUTNIKÓW, ROBOTNICZE

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 2015 osoby.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1577 ha.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Ujejsce zostały włącznone jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

W starej cześci dzielnicy zabudowa typowo wiejska. W nowej budownictwo wielorodzinne. Początkowo były to hotele robotnicze dla budowniczych huty Katowice, obecnie przekształcono je w bloki mieszkalne i zasiedlono stałymi mieszkańcami.

Ujejsce były wsią rodową Ujejskich herbu Nowina. W połowie XIV wieku nosiły nazwę Ujeździec Bliższy. W skład wsi wchodził przysiółek znany jako Ujejska Piła (póżniejsza Ujejska Kuźnia a dzisiejszy Antoniów).

W ogrodzie przykościelnym znajduje się stara drewniana kaplica p.w. św. Katarzyny. Jej budowa jest datowana na 1784 r..

W połowie drogi do Trzebiesławic, po prawej stronie rozciąga się widok na Bukową Górę (365,6 m npm.), oraz Górę Bocianek (376,8 m npm.).


"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" TOM XII z roku 1892 pisał o tym miejscu: W XV wieku Uyeszdzecz i Uyezdzecz, wieś kolonia i folwark nad rzeką Czarną Przemszą, powiat będziński, gmina i parafia Wojkowice Kościelne, odległe 10 wiorst od Będzina, przy drodze z Dąbrowy Górniczej do Siewierza; wieś 89 domów, 635 mieszkańców, 982 morgi; kolonia 2 domy, 16 mieszkańców, 33 morgi; folwark 8 domów, 1046 mórg dworskich; karczma 1 dom, 2 morgi. W 1827 roku 78 domów, 448 mieszkańców. We wsi szkoła początkowa, na folwarku piec wapienny, suszarnia nasion leśnych, plantacya morwy. Dobra Ujejsce (własnosć Kramstów) składały się r. 1875 z folwarku Ujejsce i Wygięłzów, rozl. morg 2807: Folwark Ujejsce grunty orne i ogrody morg 221, łak morg 107, pastwisk morg 202, lasu morg 1636, zarośli morg 48, w osadach morg 157, wody morg 1, nieużytków morg 17; budynków murowanych 10,drewnianych 13; folwark Wygiełzów ornych i ogrodów morg 198, łąk morg 5, wody morga 1, nieużytków morg 5; las nieurządzony. Wieś Ujejsce os. 113, morg 1181; wieś Wygiełzów os. 17, morg 198. W połowie XV wieku wieś Ujezdziecz Bliższy, własnosć Mateusza, Andrzeja i Mikołaja herbu Nowina, miała 2 łany km., dające dziesięcinę plebanowi w Siewierzu a kolendę plebanowi w Wojkowicach. Część Ujezdziecz Dalszy, własnosć Stanisława i Jana Grabowskich, miała 4 łany km. i folwarki, dające też dziesięcinę do Siewierza a kolendę do Wojkowic. Obie części płaciły świętopietrze.

Po dawnych podziałach wsi pozostały stare nazwy, używane przez część mieszkańców tej dzielnicy do dzisiaj.

Dwór - to część ujejsca położona w pobliżu kościoła. Po dawnym dworze pozostał starodrzew, fragment murowanego ogrodzenia i przytoczona wyżej kapliczka.

Buczyny - dawniej nazywana Chruszczami część Ujejsca na pograniczu z Trzebiesławicami. Jest to miejsce porośnięte lasem bukowym, który to podobno rozrósł się od kilku buków zasadzonych tam przez ówczesnych mieszkańców w lesie iglastym.

Bagienko - to przysiółek w południowej części dzielnicy. Nazwa wywodzi się z występujących tam kiedyś mokradłami.

Dębina - to przysiółek w północno-wschodniej części dzielnicy. Nazwa pochodzi od rosnących tam dębów.

Dymniki - to okolice pól uprawnych, na kórych dawniej miejscowi chłopi po wykopkach palili na polach pozostałe łodygi, które dawały bardzo duże zadymienie okolicy. Nazwa zwyczajowa przylgnęła do tej okolicy do dnia dzisiejszego.

Przez łąki ciągnące się od strony Antoniowa, przepływa rzeka Trzebyczka.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070807 DG - Ujejsce. Ulica Podbuczyny. Pomnik przyrody - dwa buki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej

 
1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)


1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego
 
1938 - Małopolska. Mapa komunikacyjna (fragment)

1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.