-


STRZEMIESZYCE MAŁE

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000802 DG - Strzemieszyce Małe. Kaplica pw. Matki Boskiej Szkaplerznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Główna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
|:
VIDEO galeria

 
    *  
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20040810 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Główna. Tunel. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20040810 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Główna. KAPLICA p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
9,5 km.
na wschód od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 16

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20040810 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Główna. Tunel. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20040810 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Główna. KAPLICA p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Wnętrze pieca do wypalania cegły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Wnętrze pieca do wypalania cegły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060703 DG - Strzemieszyce Małe. Ul. Składowa. Krzyż z 1925 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona pomiędzy Strzemieszycami Wielkimi i Łośniem.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 889 ha.

Przyłączone do Dąbrowy Górniczej w 1975 roku.
Zabudowę stanowią domki jednorodzinne z elementami wiejskimi.

Wieś istniała już w XIV wieku jako olkuski teren kruszcowy, należący do biskupów krakowskich. Stopniowo przyłączano do nich kolejne przysiółki: Anna, Lipówka, Kawia Góra, Kazdębie, Świerczyna, Zakawie, Wojciechowice.

W 1820 roku powstały dwie kopalnie rud cynku: Anna i Barbara. Kopalnie były czynne do roku 1850-go dając zatrudnienie okolicznej ludności. Po zakończeniu eksploatacji złóż Strzemieszyce Małe stają się typową kolonią rolniczą.

W Strzemieszycach Małych w pobliżu kolonii Zakawie, nieopodal kopalni Anna przy drodze ze Sławkowa do Strzemieszyc, w 1827 roku wystawiono pierwszą płóczkę galmanu zasilaną wodami rzeki Rakówka. Na jej miejscu powstała w roku 1839 druga płuczka galmanu, która wydawała rocznie do 20000 korcy galmanum, to jest 14 do 16 % urobku z kopalni Anna. Nosiła nazwę "Olszyna". Została zlikwidowana w roku 1841.

"Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" TOM XI (1890) podaje między innymi takie dane o tej wsi.

Strzemieszyce Małe, w XV wieku Strmyeschycze minor, w 1490 roku Strzemesznycza, a 1581 roku Strumieszice, wieś nad rzeką Rakówką (dopływ Przemszy), powiat będziński, gmina Olkusko-Siewierska, parafia Gołonóg. Leży śród wyżyny olkusko-szląskiej. Są tu kopalnie galmanu (Anna), piec wapienny, pokłady wapienia i węgla. Strzemieszyce Małe ze wsiami: Kardębie (19 domów), Zakowie (23 domy) i kolonia Lipówka (9 domów), mają 148 domów, 1340 mieszkańców, 1746 morgi (1161 ornej). W 1827 roku Strzemieszyce Małe miały 85 domów, 486 mieszkańców. W połowie XV wieku wieś Strzemieszyce Małe, w parafii Sławków była własnością biskupów krakowskich. Strzemieszyce Małe miały 18 łanów, karczmę, łany sotłysie, dajace dziesięcinę wartości 20 grzywien. (Długosz, L.B., II 187). Według reg. pob. powiatu proszowskiego z roku 1490 wieś Strzemieszyce Małe, w parafi Jaworzno, miała 11 łanów; w roku 1581 wieś Strzemieszyce (parafia Sławków), biskup krakowski płaci od 16 łanów kmiecych, 1 sołtysi, 4 komory z bydłem, 5 komór bez bydła, 4 rzemieślników.

26-go listopada 1943 roku w Strzemieszycach Wielkich zostało powieszonych w publicznej egzekucji jedenastu Polaków. Był to odwet za zastrzelenie w Strzemieszycach Małych niemieckiego żandarma (oberwachmeistera) Ernesta Bergmanna.

Do 1950 roku były częscią gminy olkustko-siewierskiej, a następnie w latach 1950-1972 stanowiły odrębna jednostkę terytorialną, posiadajacą własną Radę Narodową. W 1973 roku kolonia zostaje przyłączona do Strzemieszyc Wielkich.

Na pograniczu Strzemieszyc Małych i dużych, w pobliżu dzisiejszej drogi szybkiego ruchu w kierunku Olkusza, znajdowała się dość prężnie działająca cegielnia. W dniu dzisiejszym pozostały jedynie walące się ruiny, do których lepiej się nie zbliżać zbyt blisko. Cegielnia posiadała własne wyrobisko materiału wsadowego, jakim była czerwona glinka. Dzisiaj miejsce to jest wypełnione wodą, tworząc tzw. gliniankę.

W dzielnicy tej znajduje się kaplica p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, datowana na XVIII/XIX wiek.

Na znacznej części tej osady powstała Huta Katowice i Koksownia Przyjaźń.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Wnętrze pieca do wypalania cegły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Wnętrze pieca do wypalania cegły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Wnętrze pieca do wypalania cegły. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060504 DG - Strzemieszyce Małe. Ulica Składowa. Stara cegielnia. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20070628 DG - Strzemieszyce Male. Rozbiórka starej cegielni. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)
 
1929 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

 
1938 - Małopolska. Mapa komunikacyjna (fragment)

1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

 
1946 - Polska. Mapa samochodowa. Wyd. WIG (fragment)


1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 15 listopad 2009.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.