-


STARA DĄBROWA

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


1870 - Dąbrowa. Zabudowa w Starej Dąbrowie. Fragment.

1880 - DG. Dąbrowa i Gołonóg. Widok ogólny. Fragment.


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
1916 - Dąbrowa Górn. - Szkoła Górnicza - Wydawnictwo Kart Ilustrowanych - R. Brandys - Strzemieszyce. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)
20000422 DG - Mydlice. Kapliczka św. Marka przy ul. Legionów Polskich w pobliżu Szpitala Miejskiego.     
 
2 km.
od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 13

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20060107 DG - Stara Dąbrowa. Ulica Szkolna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060107 DG - Stara Dąbrowa. Ulica Szkolna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060613 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Kapliczka pw. Św. Marka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Była to dawna wieś królewska, zarządzana przez starostę będzińskiego. Dawna wieś Dąbrowa, jak i późniejsza osada, należała do parafii w Będzinie.

Pierwsze wzmianki o niej pochodzą z roku 1726. Wieś położona była na skraju lasu zwanego Radochą w południowo - zachodniej części dzisiejszego miasta, w obrębie Szkoły Górniczej "Sztygarka".

Niejaki Andrzej Struś około roku 1722 przejął chałupę po zmarłym mieszczaninie będzińskim o nazwisku Rojecki. Struś przejmował kolejne domostwa w tym rejonie, doskonale dogadując się z miejscową ludnością. Dopiero pojawienie się jego następcy, Franciszka Korczakowskiego, będącego protegowanym Jana z Dębowej Góry Dębowskiego, zaczęło potęgować nieprzyjazne stosunki. Wybudowanie przez niego karczny we wsi było uwieńczeniem tych niezgodności, które skończyły się procesem przed sądem starościńskim w Siewierzu. (Do niedawna właśnie ten proces z roku 1755 był uważany za pierwszą wzmiankę na temat Dąbrowy).

Na początku wieś zwana była po prostu Dąbrową, później Starą Dąbrową.
Dała początek dzisiejszemu miastu Dąbrowa Górnicza.

W 1914 roku sołtysem wsi Stara Dąbrowa był Andrzej Sokół.

Około 1787 roku Dąbrowa opisywana była jako malownicza wieś położona na wzgórzu otoczona lasami liściastymi, w której to znajdowała się Karczma "Pod Lwem", dzięki której mieszkańcy utrzymywali kontakt z resztą świata. Obok karczmy była kuźnia, studnia i drewniana kapliczka.

Odkrycie w 1785 roku w tym miejscu przez miejscową ludnosć pokładów węgla, zmieniło diametralnie zarówno wyglad jak i charakter wsi. Pojawiało się coraz więcej tzw. kopaczy węgla, jak również będzińskich mieszczan, którzy zaczęli go wywozić wozami konnymi w kierunku Będzina. Sypiący się miał i drobiny węglowe zaczerniły ten odcinek traktu. Przy tak zwanej Czarnej Drodze z Będzina do Sławkowa będącą częścią traktu z Kielc przez Olkusz na tereny Śląska (obecnie jest to ulica Legionów Polskich), w pobliżu dzisiejszego Szpitala Miejskiego, jest stara kapliczka pw. Św. Marka. Jest to kapliczka kościółkowa. Pierwotnie była drewniana, która najprawdopodobnie została spalona przez oddziały kozackie w czasie Powstania Styczniowego 1863 r..

W latach 1863-1867 wybudowano murowaną kaplicę. Jej zakończenie stanowi barokowa sygnaturka z dzwonkiem pochodzącym z 1867 roku. Przebudowę kaplicy przypisuje się zaprzyjaźnionemu kapelanowi oddziałów Teodora Cieszkowskiego, księdzu Czarnieckiemu z parafii w Będzinie.

Do lat 50-tych XX wieku służyła jako kaplica pogrzebowa. Kapliczka została gruntownie wyremontowana na przełomie listopada i grudnia 2003 roku.

Również w pobliżu dzisiejszego szpitala, przy ulicy Legionów Polskich naprzeciwko dawnych Zakładów Metalowych Braci Klein, stał budynek stacji pocztowej konnej, obsługiwanej w 1838 roku przez Piotra Steinkellera i jego przedsiębiorstwo dyliżansowe. Budynek ten został wyburzony w 1970 roku przy budowie osiedla mieszkaniowego Mydlice. O jego zachowanie starał się kierownik KAtedry Historii AGH w Krakowie, dr inż. Ferdynand Szwagrzyk.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20061027 DG - Mydlice. Ulica Legionów Polskich. Uroczyste otwarcie po przebudowie i remoncie budynku Muzeum Miejskiego "SZTYGARKA" w DG. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1860 - Wieś Dąbrowa i okolice (fragment)


1860 - Wieś Dąbrowa (fragment)


1908 - Dąbrowa. Austriacka mapa sztabowa

 
1911 - Okolice Dąbrowy


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej


1917 - Dąbrowa Górnicza. Niemiecka mapa sztabowa

 
1918 - Dąbrowa Górnicza. Plan szkicowy miasta (fragment)


1919 - Dąbrowa Górnicza. Plan osiedli Towarzystwa Franko-Polskiego (fragment)


1927 - Szkicowy plan Miasta Dąbrowa Górnicza

 1930 - Plan Miasta Dąbrowa Górnicza (fragment)


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

 1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński


1970 r. - Dąbrowa Górnicza - turystyczny plan miasta

 
1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie


1993 - Dąbrowa Górnicza. Okręg katowicki


Plan miasta - sektor 13

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : środa, 11 marzec 2009.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dawne osiedla, kolonie i dzielnice w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.