-


OKRADZIONÓW

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000810 DG - Okradzionów. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Frey'a". Obecnie prywatna elektrownia wodna. Tamy spiętrzające na Białej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
19980511 DG - Okradzionów. Stary młyn wodny. (FOTO: Archiwum UM DG)     
 
14 km.
na wschód od centrum.

FOTO galeria
     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19300000 DG - Okradzonów. Młyn wodny Rydzewskiech. (FOTO: Prywatna kolekcja Państwa Skwara)

20000810 DG - Okradzionów. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Ołtarz w kapliczce. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20030919 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Tama dawnego młyna na rzece Biała Przemsza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Rzeka Biała Przemsza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Krzyż pod lasem z 1957 roku. Cokół. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Krzyż pod lasem z 1957 roku. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona na trasie Łęka - Kuźniczka Nowa.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 1243 osoby.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1068 ha.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Okradzionów został włącznony jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Na podstawie zachowanych dokumentów można stwierdzić, że wieś istniała już w 1306 roku. Była własnością biskupa krakowskiego do roku 1790. Istniał tutaj przemysł kruszcowy i hutniczy, co można stwierdzić po nazewnictwie niegdyś należących do Okradzionowa przysiółków: Rudy i Kuźniczka.

Kopalnie o nazwach "Chlebna", "Głogi", "Lipie", "Olsza" oraz " Wawrzeńcze" dostarczały rudy przetapianej w miejscowej kuźnicy Walentego Kmity, a później Maurycego Kosowskiego.

Na głównym skrzyżowaniu dróg, w dość nietypowym miejscu, usytuowana jest zabytkowa kapliczka. Powstała prawdopodobnie w końcu XIX wieku.

Nieopodal stoi stary Dom młynarza nad Białą Przemszą.
W XIX wieku w Okradzionowie istniały trzy młyny wodne położone nad rzeką Biała Przemsza, noszące nazwy: Stępka, Freya i Rydzewskich. Zachował się tylko jeden, a mianowicie młyn Rydzewskich. Istnieje też młyn Freya, z tym że jego pierwotna funkcja została zmieniona i obecnie jest to mała elektrownia wodna.

20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Frey'a". Obecnie prywatna elektrownia wodna. Tamy spiętrzające na Białej Przemszy. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Frey'a". Obecnie prywatna elektrownia wodna. Kanał młynówki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Frey'a". Obecnie prywatna elektrownia wodna. Kanał młynówki. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Frey'a". Obecnie prywatna elektrownia wodna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Rydzewskich". Obecnie Skwarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Rydzewskich". Obecnie Skwarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Rydzewskich". Obecnie Skwarów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080507 DG - Okradzionów. Ulica Białej Przemszy. Dawny młyn "Rydzewskich". Obecnie Skwarów. Budynek z turbiną. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Przez osadę przebiega czerwony szlak turystyczny
"Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej".

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria


1914 - Pustynia Błędowska. (Olkusz Spezialkarte). wyd. Niemcy


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego

1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.