-


ŁOSIEŃ

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20041020 DG - Łosień. Ulica Łaskowa i Gołonoska. Pomnik ku czci żołnierzy Armii Czerwonej poległych w walce z hitlerowcami o wyzwolenie Łosienia. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060726 DG - Łosień. Ulica Ząbkowicka. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20000802 DG - Łosień. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060205 DG - Łosień. Ul. Gołonoska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
10,5 km.
na wschód od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 08

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
1972 DG - Tworzeń. Droga go Łośnia. Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)
1972 DG - Tworzeń. Droga go Łośnia. Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)
20000802 DG - Łosień. Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000802 DG - Łosień. Ulica Łaskowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020826 DG - Łosień. ul. Łaskowa. Pomnik przyrody. Stary jesion. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030622 DG - Łosień. Zbiornik wodny "Łosień". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060703 DG - Łosień. Ul. Orna. Krzyż przydrożny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060703 DG - Łosień. Ul. Ząbkowicka. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060703 DG - Łosień. Ul. Ząbkowicka. Krzyż przydrożny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona na trasie Dąbrowa Górnicza - Ogrodzieniec.
W okresie miedzywojennym Łosień był siedzibą gminy, który w roku 1975 został przyłączony do Ząbkowic, a następnie 01.02.1977 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Łosień został włącznony jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 1418 osoby.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1139 ha.

Jako wioska książęca Łosień istniał już w X wieku. Został zniszczony przez Tatarów. Ponownie odbudowany dopiero w XIV wieku.

W latach 1998/2007 prowadzone były prace archeologiczne. W ich efekcie wyodrębniono kilka jam, w których znaleziono liczne pozostałości po dawnych osadnikach, oraz śladów dawnych miejsc wytopu metali. Natrafiono również na liczne fragmenty ceramiki, datowane na przełom XI i XII wieku. Wskazuje to na istnienie w tym rejonie bogatego, prężnego ośrodka osadnictwa wczesno średniowiecznego, nieznanego z bezpośrednich źródeł.

Odkryto również pozostałości murów z kamienia wapiennego na zaprawie glinianej. Wiadomo że w okresie XV - XVIII w., istniał tutaj folwark i dwór biskupów krakowskich.

Około 1550 roku funkcjonowała kopalnia kruszcowa "Kraków", którą eksploatował sołtys wsi, niejaki Joes Stychnowski. Istniała też druga kopalnia, którą eksploatował Maciej Płachetka.

Znajduje się tutaj kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, który został wybudowany w latach 1890-1910, za zezwoleniem rosyjskiego pułkownika Szulmana, w miejscu, gdzie dawniej znajdowała się drewniana kapliczka. W ołtarzu głównym znajduje się zabytkowy wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego z XVIII wieku, przeniesiony tu z tej drewnianej kapliczki.

Na terenie tej dzielnicy, po wyrębie znajdujacego się w tym miejscu lasu, wybudowano większą część obecnej huty Katowice.

1972 DG - Tworzeń. Wycinka puszczy Łosieńskiej.Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 1972 DG - Tworzeń. Wycinka puszczy Łosieńskiej.Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 1972 DG - Tworzeń. Wycinka puszczy Łosieńskiej.Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice) 1972 DG - Tworzeń. Wycinka puszczy Łosieńskiej.Plac budowy Huty Katowice. Kronika budowy rok 1972. (FOTO: Archiwum NSZZ Solidarność Huty Katowice)

Przy ulicy Łaskowej znajduje się jeden z czterech pomników przyrody znajdujących się w Dąbrowie Górniczej, stary jesion.

Na jednym ze skrzyżowań stoi pomnik "Przyjaźni żołnierza polskiego i radzieckiego". Pomnik ten miał być rozebrany w latach 90-tych XX wieku, jednak do dzisiaj stanowi charakterystyczny punkt tej dzielnicy. Pierwotnie był poświęcony żołnierzom 59 Armii Radzieckiej i Czwartego Korpusu Pancernego Gwardii. W walkach wyzwoleńczych zginęło kilkudziesięciu żołnierzy radzieckich oraz furman wiozący rannych do Niegowonic. Pochowano ich w mogile zbiorowej przy kościele w Łosieniu, skąd zostali ekshumowani na cmentarz żołnierzy radzieckich w 1950 roku. Pomnik powstał jako "zamiennik" do obelisku na Krakówce (obecnie teren koksowni), usuniętego podczas budowy. Obecnie przemianowano go na pomnik "Bohaterom poległym w walkach o wyzwolenie Dąbrowy Górniczej". 27-go stycznia 2006 roku wmurowano nową tablicę pamiątkową w miejsce zniszczonej.

Największe walki wyzwoleńcze II wojny światowej na tym terenie, miały miejsce w lasach na Tomaszowej Górze.

W dzielnicy znajduje się zbiornik wodny "Łosień", zbudowany w okresie powstawania Huty Katowice. Opiekuje się nim Związek Wędkarski, który go zarybia i dba o stan, zarówno wody jak i terenów bezpośrednio przylegających do lustra wody. Nie wolno tutaj: używać sprzętu pływającego, urządzać kąpieli, organizować obozowisk lub pikników.

Na bezimiennym wzgórzu położonym na północ od Łośnia znajduje się najwyżej położony punkt w Dąbrowie Górniczej (390,0 m. npm.).

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego

1929 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

 
1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)


1938 - Małopolska. Mapa komunikacyjna (fragment)


1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

 1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.