-


ŁĘKA

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20000802 DG - Łęka. Kapliczka przydrożna przy ulicy Przelotowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20000802 DG - Łęka. Kościół pw. Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20000802 DG - Łęka. Widok ogólny. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000802 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
12 km.
na płn.-wsch. od centrum.

FOTO galeria
     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20060726 DG - Łęka. Ulica Pszenna. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Pszenna. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Pszenna. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Dąbrowszczaków. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Dąbrowszczaków. Krzyż. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Pozostałości po dworku Różyckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Stare zabudowania. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Skotnica. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Stara plebania. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Krzyż nieopodal kościoła. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Krzyż nieopodal kościoła. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Skałka. Pozostałości po kamieniołomach. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dzielnica położona w pobliżu Łośnia przy trasie z Dąbrowy Górniczej do Ogrodzieńca.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Łęka została włącznona jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 718 osób.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1226 ha.

Malowniczo położona dzielnica o charakterze wiejskim. Zabudowę stanowią domy jednorodzinne z przydomowymi ogrodami i sadami. Całość otoczona licznymi polami.

20060726 DG - Łęka. Widok z ulicy Łaskowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Widok z ulicy Łaskowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Widok z ulicy Łaskowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Istnieją dokumenty, mówiące o tym, że wieś Łęka istniała już w 1551 roku i była częścią ziem należących do biskupa krakowskiego, oraz częściowo pana na zamku w Rabsztynie. W dokumentach można również zlaleźć informację o górnictwie kruszcowym w XV wieku występującym na tym terenie. Około roku 1875 mieścił się we wsi młyn. Jego właścicielem był niejaki Barczak. Dzisiaj już nie ma śladu po tej budowli.

W 1785 roku poświęcono tu pierwszą drewnianą kaplicę. W 1904 roku powstaje w Łęce filia parafii w Sławkowie, a od 21 listopada 1909 roku wieś zostaje samoistną parafią.

20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Widok z drogi. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20020826 DG - Łęka. Kościół pw. Najświętszej Matki Boskiej Częstochowskiej. Wnętrze. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Tablica pamiątkowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Kościół pw Matki Boskiej Częstochowskiej. Jeden z dzwonów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Murowany kościół powstał dzięki składkom mieszkańców Łęki oraz staraniom księdza Piechowicza z parafii w Sławkowie. Jego budowę ukończono w 1904 roku.

Łęka dwukrotnie została dotknięta pożarami.
Pierwszy z nich wybuchł w roku 1921. Ponieważ zabudowa była w znacznej większości drewniana i gliniana z dachami pokrytymi słomą, spłonęła wówczas prawie cała wieś. Ciekawostką jest to, że z ogromu pożaru obronną ręką wyszedł budynek szkoły i kościół. Ludność pozbawiona domostw zamieszkała w piwnicach do czasu odbudowy. Większość nowo powstałych domów miała konstrukcję drewnianą.
Drugi pożar miał miejsce w roku 1925. Na ratunek starała się dotrzeć poprzez polne drogi jednostka straży pożarnej z odległego o 12 km. Sławkowa. Jak wynika z zapisów historycznych tej jednostki, całą akcję utrudniał silny wiatr. Ponownie z pożaru ocalał kościół i budynek szkoły.
Po tych przykrych doświadczeniach postanowiono powołać do życia swoją własną jednostkę strażacką. Wybudowano przy ulicy Skotnica remizę (budynek ten został rozebrany w 1964 roku). Obecna remiza OSP ŁĘKA znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Dąbrowszczaków i Przelotowej.

Za kościołem znajduje się tzw. "Skałka". Mieścił się tam kamienołom. Bloki skalne obrabiane były już w XVIII wieku, a w okresie II wojny światowej pracowali w nim przymusowi robotnicy z tej i okolicznych wiosek. Wówczas w miejscu obecnego placu zabaw stał obszerny barak, z którego bloki były wywożone kolejką, a następnie dalej samochodami.

Rok 1937 przyniósł elektryfikację wsi. W 1960 zrobiono meliorację wokół pól uprawnych, co przyczyniło się do osuszenia miejsc bagiennych, dając nowe miejsca pod uprawę. Zniknęły dwa charakterystyczne stawiki w centralnej części wioski i przepływający w pobliżu niewielki strumień. Dla Łęczan nastała nowa era. W 1965 roku we wsi został położony pierwszy wodociąg.

W 2001 roku przy ulicy Przelotowej postawiono pomnik, poświęcony urodzonemu w 1833 w Łęce poecie, Zygmuntowi Różyckiemu. Jest on uznawany za autora słów do znanej pieśni patriotycznej pt. "O mój rozmarynie".

20020826 DG - Łęka. Pomnik Zygmunta Różyckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Pomnik - tablica ku czci Zygmunta Rózyckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20060726 DG - Łęka. Ulica Przelotowa. Pomnik - tablica ku czci Zygmunta Rózyckiego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)


1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego

1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.