-


KSAWERY - KOSZELEW

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


1929 Dąbrowa - Koszelew. Kopalnia Paryż. Widok ogólny oddziału Koszelew - Św. Barbary. - Bracia Altman - Sosnowiec. (FOTO: Kolekcja kart pocztowych dostarczona przez p. J. Zommer)

20040824 Będzin - Dawna dąbrowska kolonia Koszelew. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
1929 Dąbrowa - Koszelew. Kopalnia Paryż. Widok ogólny oddziału Koszelew - Św. Barbary. - Bracia Altman - Sosnowiec. (FOTO: Kolekcja kart pocztowych dostarczona przez p. J. Zommer)
19800520 DG - Droga dojazdowa do miasta od strony Będzina. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
1,5 km.
od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 13

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19850715 DG - Droga dojazdowa do miasta od strony Będzina. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051010 DG - Widok na Dąbrowę Górniczą od strony Będzina. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20051010 DG - Centrum. ul. Sobieskiego. Widok na Hutę "Bankowa". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Do lat 80-tych XIX wieku była to samodzielna kolonia i kopalnia w powiecie będzińskim, gminie Górniczej i parafii Będzin. Kolonia składała się z 18 domostw, 232 mieszkańców i 3 mórg ziemi. Zakład górniczy (kopalnia) to 1 dom i 8 mieszkańców na 15 morgach, stanowiacych własność rządową. Od 1833 roku wchodzi w obszar terytorialny Dąbrowy Górniczej.

W 1914 roku funkcję sołtysa wsi pełnił Aleksander Herman.

W latach 1911-14 powstają dzikie dryżyny piłkarskie. Najbardziej znane to Sęp Orzeł i Naprzód. Ich działalność została przerwana wybuchem I wojny światowej. Po zakończeniu działań wojennych Mieczysław Bluszcz powołuje do życia Koło Sportowe "Odrodzona Polska". W 1922 roku łączy się ono z reaktywowanymi Orłem i Sępem. Powstaje KS Zagłębianka. Przyjęto barwy klubowe zgodne z kolorystyką barw górniczych (zielony i czarny) a za rok załozenia klubu przyjęto 1911, poniewaz wszystkie kluby założycielskie rozpoczynały własnie w tym roku. Pierwsze mecze rozgrywano na okolicznych łąkach, później na stadionie Żydowskiego KS "Hakoach" Będzin. W 1934 roku klub otrzymał od KWK "Paryż" teren pod budowę stadionu przy ul.Siemońskiej. Zawiazał się Zarząd budowy boiska Zagłębianki w składzie: Mieczysław Bluszcz - Prezes, M. Paniewski - I Vice Prezes, St. Ciołek - II Vice Prezes, Wł. Sapilewski - Sekretarz, St. Faba - Skarbnik, B. Szubert - Gospodarz boiska, L. Organista - Gospodarz Inwentaryzacyjny oraz H. Gwóźdź - Kierownik sportowy. W 1939 roku piłkarze Zagłębianki awansowali do A-klasy. Podczas II wojny światowej Niemcy zabronili organizowania meczy. Jednak to nie powstrzymało zawodników i działaczy. Zorganizowali w 1942 roku konspiracyjny turniej piłkarski z udziałem gospodarzy oraz zespołów Zagłębie Dąbrowa Górnicza, KS Piaski, Unia Sosnowiec i AKS Niwka. Po wyzwoleniu opiekę nad klubem przejęła KWK Generał Zawadzki (ówczesna nazwa Kopalni Paryż). Piłkarze "Zagłębianki" w 1945 roku od C-klasy, w 1955 roku awansowali do III ligi Zagłębiowskiego OZPN.

W początkach XX wieku znajdowało sie tutaj ambulatorium medyczne nr XXVI, w którym porad z zakresu chorób wewnętrznych udzielała dr Zofia Bieńkowska oraz dr Julian Dunaj.

Kolonia zaistniała ponownie z końcem lat 20-tych XX wieku przy kopalni i hucie "KSAWERA". Składała się z domków jedno i dwu rodzinnych, w których mieszkaly rodziny robotników kopalni i huty cynku.

W wyniku prowadzenia urobku na tzw. "zawał" w pobliskich kopalniach, kolonia zaczęła osiadać, co stwarzało zagrożenie dla życia mieszkających tam ludzi.

Zdażały sie nawet przypadki zapadania się ludzi w nagłych zapadliskach.

Postanowiono wyburzyć istniejące domki, a w ich miejsce przy drodze z Dąbrowy do Będzina postawiono domy wielorodzinne (kamienice). Kolonia ta w ramach uregulowań gruntów, została przyłączona do Będzina.

Dzięki pomocy kopalni KWK Generał Zawadzki (Paryż) poprawiły się warunki bytowe KS Zagłebianki przy ulicy Siemońskiej. W latach 50. wybudowano i oddano do użytku budynek klubowy, a w 1965 r. stadion, na otwarciu którego mecz z będzińską Sarmacją obserwowało kilka tysięcy widzów. Był to jednym z ładniejszych w okolicy obiektów sportowych. Stadion posiadał widownię na 15000 miejsc. W skład całego kompleksu wchodziły trzy boiska do gry w piłkę nożną i czwarte dla trampkarzy, bieżnia lekkoatletyczna, 2 korty tenisowe, boiska do siatkówki i koszykówki, strzelnica oraz basen kąpielowy o wymiarach 25x50 m. Podkreślić trzeba wkład załogi kopalni w budowę tych obiektów w ramach czynów społecznych.

To na Ksawerze mistrzostwo Polski zdobywały dąbrowskie piłkarki.

W latach '80 XX wieku dyrygentem orkiestry dętej kop. im. Gen. Zawadzkiego był Rysazrd Gusnar. Dzięki jego inicjatywie została wybudowana w dzielnicy sala koncertowa.

Rok 2013. Miasto wyburzy obiekty pozostałe na stadionie dawnego Klubu Sportowego Zagłębianka. Ma to ułatwić sprzedaż terenu. Urząd Miejski ogłosił już przetarg w tej sprawie.

Dąbrowa Górnicza: Rozbiórka obiektów znajdujących się na terenie po byłym Stadionie ZAGŁĘBIANKA w Dąbrowie Górniczej. Numer ogłoszenia: 17963 - 2013; data zamieszczenia: 04.02.2013

Rozbiórka obiektów znajdujących się na terenie po byłym Stadionie ZAGŁĘBIANKA w Dąbrowie Górniczej..

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Obiekty przewidziane do rozbiórki lub wyburzenia - schody terenowe nr 1 , schody terenowe nr 2 - budynek klubowy o kubaturze 2476 m3 - budynek gospodarczy o kubaturze 164 m3 - basen sportowy o wym. 21x50m - ogrodzenie murowane o dł. ok. 77mb - korona ziemna stadionu kub. ok. 20.000 m3 - słupy oświetleniowe nieczynne szt. 20

2. Zakres robót wyburzeniowych - wyburzenie obiektów kubaturowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu - wyburzenie niecki basenu wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu - wyburzenie schodów terenowych nr 1 i nr 2 wraz z utylizacjĄ i wywiezieniem gruzu - wyburzenie ogrodzenia murowanego wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu - likwidacja ziemnej korony stadionu wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu - demontaż słupów oświetleniowych.

3. Roboty należy zrealizować na podstawie : - projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami. - przedmiarów robót - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru robót - Wymogów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z projektem umowy - Zasad wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisów prawa.

Wykonawca będzie miał na to 150 dni. Na oferty miasto czekało do 19 lutego 2013.

Obiekty przy ul. Siemońskiej na granicy Będzina i Dąbrowy Górniczej są nieużywane od kilkunastu miesięcy. W tym czasie domek klubowy kilka razy płonął, w międzyczasie zdemontowano też dawną wieżę sędziowską i bramę na murawę stadionu. Miasto usiłowało sprzedać teren, ale mu się to nie udało.

- Budynek, nawet w opłakanym stanie, podnosi koszt nieruchomości. Podjęliśmy decyzję, że przygotujemy tę działkę do standardów inwestycyjnych - informuje Bartosz Matylewicz z biura prasowego dąbrowskiego Urzędu Miejskiego. - Zostanie wystawiona na sprzedaż - dodaje.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej


1917 - Dąbrowa Górnicza. Niemiecka mapa sztabowa


1927 - Szkicowy plan Miasta Dąbrowa Górnicza

 1929 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)

 
1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński

 
1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie


1993 - Dąbrowa Górnicza. Okręg katowicki


Plan miasta - sektor 13

       


   
         
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
         
         
 


aktualizacja : wtorek, 12 marzec 2013.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dawne osiedla, kolonie i dzielnice w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.