-


BŁĘDÓW

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Kościół pw. Trójcy Świętej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
WWW
|:
|:
FOTO galeria
|:
VIDEO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
1939 Błędów. Wydmy pustynne "Penitentes". (FOTO: A Sochacki."Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim" - Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim - Sosnowiec 1939)
1939 Błędów. Pustynia Błędowska. (FOTO: A. Sochacki. "Przewodnik po Zagłębiu Dąbrowskim" - Komitet Przewodnika po Zagłębiu Dąbrowskim - Sosnowiec 1939)
20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Kościół pw. Trójcy Świętej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
19 km.
na wschód od centrum.

FOTO galeria


1929 - Pustynia Błędowska i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
19980511 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Ruiny. (FOTO: Archiwum UM DG)
20000810 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Kościół pw. Trójcy Świętej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Widok z placu kościelnego. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Kościół pw. Trójcy Świętej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Kapliczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20000810 DG - Błędów. Kościół pw. Trójcy Świętej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20020804 DG - Błędów. Pustynia Błędowska. Widok z punktu widokowego w Chechle. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Mogiła. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Rozlewiska rzeki Biała Przemsza. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20030919 DG - Błędów. Ulica Pustynna. Kapliczka Matki Boskiej Bolesnej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". Panorama. (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

Dzielnica położona na trasie Dąbrowa Górnicza - Chechło.

Liczba mieszkańców w marcu 2004 roku wynosiła 1742 osoby.
Powierzchnia zajmowana przez dzielnicę to 1891 ha.

Charakterystyczna zabudowa podmiejska z przewagą domów jedno-dwu kondygnacyjnych z przyległymi ogrodami i sadami. Wokół pola uprawne.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Administrracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska, w sprawie zmiany granic niektórych miast w województwie katowickim (obecnie śląskim), Błedów został włącznony jako dzielnica do Dąbrowy Górniczej 01 lutego 1977 roku.

Ogólnie dzieli się na Błędów Stary (okolice kościoła)
i Błędów Nowy (tereny oddalone od kościoła).

Wieś wzmiankowana w kronikach biskupa krakowskiego Iwo Odrowąża w 1220 r., w którym to m.in. wsią Bladow zostaje uposażony klasztor Świętego Ducha Kanoników Regularnych w Prądniku Białym.

Jak podaje Jan Długosz w Liber beneficjorum, Błędów do 1244 roku należał do parafii w Sławkowie, a później do parafii w Chechle.
Staje się własnością biskupów krakowskich w kluczu sławkowskim.

Można przypuszczać, iż w XVI wieku na skutek sporów ziemskich doszło do podziału terenów Błędowa na cztery odrębne osady: Kuźnica Błędowska, Łazy, Rudy i Błędów właściwy. Ten ostatni pozostał w rękach Trąbów i Pilawitów.

Pod względem administracyjnym w średniowieczu Błędów należał do Ziemi Krakowskiej, a po ukształtowaniu się powiatów do powiatu krakowskiego.

W roku 1795 po trzecim rozbiorze Polski, Błędów znalazł się w zaborze pruskim w obszarze Nowego Śląska, a granica prusko - austriacka na rzece Centurii odgrodziła go od macierzystej parafii w Chechle.

W 1827 roku było tu 27 domów i 193 mieszkańców, a w 1880 roku już 49 domów z 314 mieszkańcami na 366 morgach ziemi włościańskiej. Była to wieś rządowa, nad rzeką Białą Przemszą, powiat będziński, gmina Łosień, parafia Niegowonice, na lewo od drogi bitej z Dąbrowy górniczej do Olkusza.

Znajduje się tutaj kaplica murowana, publiczna, przystosowana do odprawiania mszy swiętej. Nie wiadomo kiedy została wybudowana. Prawdopodobnie to koniec XIX wieku.

W kapliczce tej odprawiano msze święte w latach 1920-21, przed wybudowaniem w Błędowie pierwszego drewnianego kościoła parafialnego, co miało miejsce w roku 1920.

Biskup Augustyn Łosiński 21.03.1820 roku eryguje parafię w Błędowie dając jej wezwanie Świętej Trójcy. Pierwszym proboszczem zostaje ks. Paweł Czapla. Z upoważnienia biskupa kieleckiego z dnia 27.03.1920 roku ks. Andrzej Nodzyński, proboszcz parafii w Niegowonicach, wspólnie z ks. Pawłem Czaplą dokonują poświęcenia cmentarza grzebalnego.

Z drzewa zakupionego po rozbiórce dwóch stodół w Niegowonicach, wybudowano kościół parafialny, poświęcony w imieniu biskupa kieleckiego 14.07.1921 r. przez ks. Antoniego Bożka, kanonika kapituły kieleckiej.

Pierwotne wyposażenie kościoła było bardzo ubogie. Był to główny ołtarz z obrazem Świętej Trójcy i boczny ołtarzyk poświęcony św. Izydorowi.

Po spaleniu się 17.05.1951 r. w/w drewnianego kościoła, ponownie odprawia się msze święte w Kaplicy przydrożnej pod wezwaniem Matki Bożej Bolesnej, w latach 1951-54, gdy budowano nowy kościół.

Jesienią 1952 roku rozpoczęto budowę nowej, murowanej świątyni na wzgórzu górującym nad wsią. Kamień węgielny poświęcił 31.05.1953 roku biskup Stanisław Czajka. Budowa jednonawowej świątyni w stylu neogotyckim wraz z wyposażeniem trwała 8 lat.

30.05.1960 roku biskup Stanisław Czajka dokonał konsekracji kościoła.

Na wschód od wsi znajduje się Pustynia Błędowska, której 14,5 ha znajduje się w granicach administracyjnych Dąbrowy Górniczej. Jest to pozostałości po największym w Polsce i Europie Środkowej, obszarze śródlądowych piasków wydmowych z typową dla obszarów pustynnych florą i fauną.

20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski) 20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski) 20060913 DG - Błędów. Widziane z lotu ptaka. Okolice Pustyni Błędowskiej. (FOTO: Tomasz Grocholski)

Przez osadę przebiega czerwony szlak turystyczny
"Szlak Szwajcarii Zagłębiowskiej".

W grudniu 2007 roku ukończono budowę Eurokampingu, który powstał w miejscu spalonego schroniska młodzieżowego przy ulicy Żołnierskiej.

20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Euro Camping. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Euro Camping. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Euro Camping. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg) 20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Euro Camping. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20080703 DG - Błędów. Ulica Żołnierska. Euro Camping. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Późną jesienią 2007 roku ukończono budowę "Euro Campingu", który powstał w miejce spalonego przed kilkoma laty schroniska młodzieżowego.

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20050730 Chechło. Góra Dąbrówka. Pustynia Błędowska podczas "Pustynnych Miraży 2005". (wieczór). (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)       
 
1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria


1914 - Pustynia Błędowska. (Olkusz Spezialkarte). wyd. Niemcy


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)


1929 - Pustynia Błędowska i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG

 


1937 - Górny Śląsk. Niemiecki atlas drogowy

 
1938 - Mapa Polski. Wyd. Lipsk - Niemcy


1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)


1946 - Polska. Mapa samochodowa. Wyd. WIG (fragment)

       


   
       
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.polskasahara.pl
Stowarzyszenie "Polska Sahara"
   
         
 


aktualizacja : niedziela, 02 luty 2014.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.