-


BASIULA

     
         
    * GEOGRAFIA < DZIELNICE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


20021001 DG - Ząbkowice. Al. Zwycięstwa. Jeden z dawnych pensjonatów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Dawne kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


|:
POŁOŻENIE
|:
OPIS i HISTORIA
|:
Z ŻYCIA DZIELNICY
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
|:
FOTO galeria

 
       
         
 


 
 

_
POŁOŻENIE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
20000813 DG - Ząbkowice. Kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Dawne kino "Uciecha". (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)     
 
7 km.
od centrum.

FOTO galeria


Plan miasta - sektor 03

     


   
         
         
    -
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20000813 DG - Ząbkowice-Bielowizna. Pozostałość po pomniku ku czci wojsk radzieckich. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Al. Zwycięstwa. Pawilon handlowy Merkpol-4. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20021001 DG - Ząbkowice. Al. Zwycięstwa. Jeden z dawnych pensjonatów. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20041023 DG - Ząbkowice. Ulica Zwycięstwa. Pomnik ku czci poległych żołnierzy Armii Czerwonej, poległych podczas wyzwalania Ząbkowic. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Muszla koncertowa. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Widownia przy muszli koncertowej. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Kolonia położona nad rzeką Trzebyczką pomiędzy Ząbkowicami, Antoniowem i Ujejscem. Niegdyś była to posiadłość Karola Bokalarskiego.

Kolonia przyjęła nazwę od imienia jego córki, Barbary.

Starannie obsadzona drzewami, stanowiła doskonałe miejsce wypoczynku wielu mieszkańców dawnej Dąbrowy, oraz miejsce zbiórek dąbrowskich i zagłębiowskich skautów i harcerzy.

Kolonia w swojej historii miała wiele zwrotów. Przed I wojną światową było to miejsce, w któym organizowano bale dla słuchaczy Będzińskiej Szkoły Handlowej Zgromadzenia Kupców Będzińskich. W latach 20-tych XX wieku było to miejsce zakwaterowania Kolejowej Policji Państwowej, ochraniającej dworzec kolejowy w Ząbkowicach. W okresie II wojny światowej szkolono tutaj oddziały Hitler - Jugend. Po wojnie organizowano w tym miejscu kolonie dla dzieci robotników kopalni Paryż.

Na terenie Basiuli znajdował się pałac (dzisiaj istnieje tylko wieżyczka) księdza Andrzeja Huszny, organizatora Polskiego Kościoła Narodowego w Dąbrowie Górniczej. W posiadłości po Karolu Bokalarskim miała siedzibę szkoła powszechna. Oba budynki dzisiaj już nie istnieją.

Kolonia do roku 1940-go należała terytorialnie do Wojkowic Kościelnych, a następnie do gminy Ząbkowice. W 1962 roku zostaje włączona do miasta Ząbkowice Będzińskie, a wraz z nimi weszła w roku 1977 w obszar dzisiejszej Dąbrowy Górniczej.

   
         
         
    -
Z ŻYCIA DZIELNICY ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
20080427 DG - Zabkowice. Ulica Zwycięstwa. Kanał rzeki Trzebyczka. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)


Dawniej Bielowizna była kojarzona głównie z wypoczynkiem i rekreacją, oraz majówkami. Obecnie w tej części miasta znajduje się osiedle domków jednorodzinnych.

   
         
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 
       
 
1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej
 
1929 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1942 - III Rzesza Niemiecka. Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa (fragment)

 1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński


1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie

       


   
       
         
         
 


aktualizacja : środa, 30 kwiecień 2008.
<< SPIS TREŚCI - TOP << POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_<< WRÓĆ - Dzielnice i osiedla w DG <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.