-


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A.
KOPALNIA DOLOMITU "ZĄBKOWICE BĘDZIŃSKIE"

     
         
    * GOSPODARKA < PRZEMYSŁ < WYDOBYWCZY < INNE KOPALNIE I ZAKŁADY WYDOBYWCZE  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)

Logo - PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


|:
OPIS i HISTORIA
|:
NA STARYCH MAPACH
|:
ADRES
|:
WWW

 
         
     
 


 
         
 

-
OPIS ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 
PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


PPUH "DOLOMIT" KOPALNIA ZĄBKOWICE S.A. (FOTO: Strony internetowe PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA - http://www.dolomit.com.pl)


Właścicielem kopalni odkrywkowej dolomitu jest
PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" Spółka Akcyjna.

Urabianie złoża prowadzone jest sposobem minerskim przy pomocy strzelania metodą długich otworów. Otwory strzałowe wiercone są przy pomocy wiertnicy. Odstrzelone masy skalne po rozdrobnieniu brył ponadwymiarowych przy pomocy materiału wybuchowego lub młota hydraulicznego, transportowane są do zakładu przeróbczego samochodami technologicznymi. Rozdrobniony kamień w kruszarkach, zostaje rozfrakcjonowany na zespołach przesiewczych.

Początki działalności kopalni to odkrycie w 1898 r. przez profesora Adama Piwowara dużych, położonych tuż pod powierzchnią, złóż dolomitu. Z jego inicjatywy powstało towarzystwo akcyjne, które wydobywało dolomit metodą odkrywkową, głównie dla celów budowlanych. Ówczesna kopalnia przypominała mały kamieniołom, w którym wszystkie prace wykonywano ręcznie.

W 1925 r., udziały Piwowara wykupił kupiec żydowski, Fiszer Siegreich. Zawiązał spółkę akcyjną o nazwie "ELTES", która w 1926 r. wybudowała na terenie kopalni pierwszy piec do prażenia dolomitu dla celów hutniczych. W latach 1929-30 powstały dwa kolejne piece, oraz doprowadzono energię elektryczną. Kopalnia dostarcza dolomit prażony dla hut zagłębiowskich. Wszystkie podstawowe prace, jak drążenie otworów strzelniczych, sortowanie i załadunek do koleb, wykonywano ręcznie. Pracownicy byli zatrudnieni w systemie dniówkowym, a dniówka liczyła 12 godzin. Początek lat 30-tych, to trudny okres dla działalności spółki. W listopadzie 1931 r. i w październiku 1934 r., doszło do strajków na tle płacowym. Ożywienie koniunktury nastąpiło w 1938 r., gdy wybudowano kolejne 2 piece do prażenia dolomitu. Z 5-u pieców, dziennie otrzymywało około 20 ton prażonego dolomitu.

W okresie II wojny światowej, większość załogi została wywieziona na roboty przymusowe do Niemiec. Okupant pozostawił F. Siergreicha na etacie kierownika kopalni, jednak dyrekcja znajdowała się w Szczakowej. Pracowano 10 godzin dziennie w systemie 1-zmianowym. Robotnikami byli okoliczni mieszkańcy. W momencie wyzwolenia Zabkowic Będzińskich 27.01.1945 r., w kopalni zatrudnionych było 60 robotników i 3-ch pracowników umysłowych. Kierownikiem i właścicielem kopalni był nadal F. Siergreich. Uruchomiono 2 piece. Dysponentem dolomitu prażonego było Zjednoczenie Hutnictwa w Chorzowie.

20.07.1950 r. nastąpiło upaństwowienie kopalni dolomitu w Ząbkowicach Będzińskich i włączenie jej do Rudnickich Zakładów Przemysłu Wapienniczego w Rudnikach. Były współwłaściciel. P. Siegreich, wyjechał w 1950 r. wraz z rodziną do Izraela.

W roku 1953 kopalnia usamodzielnia się. Powstaje przedsiębiorstwo państwowe "Ząbkowickie Zakłady Dolomitowe" z siedzibą w Ząbkowicach Będzińskich, podlegające Centralnemu Zarządowi Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego w Krakowie.

W 1954 r. rozpoczęto modernizację kopalni i prażalni dolomitu. Wymieniono stare urządzenia, zbudowano nowe instalacje oraz ciągi technologiczne. Zakupiono koparkę spalinową do zdejmowania nadkładu, uruchomiono stację sprężonego powietrza i zastosowano specjalne wiertarki do wiercenia otworów strzałowych. Wzniesiono nową sortownię oraz magazyn materiałów wybuchowych. Zmodernizowano piece przez zainstalowanie podmuchów oraz wymianę opancerzenia. 2 piece otrzymały urządzenia do samodzielnego wsypu, eliminujące prace ręczne. Usprawniono transport wewnętrzny. W roku 1960 produkcja była pięciokrotnie większa niż przed wojną. Dyrektorem ZZD w tym czasie był inż. Jerzy Kubiszt. Do roku 1969 Ząbkowickie Zakłady Dolomitowe produkowały wyłącznie dolomit prażony. W połowie tegoż roku nastąpiło scalenia z Tarnogórskimi Zakładami Dolomitowymi.

W roku 1972 przeprowadzono całkowitą mechanizację zasypu pieców prażalniczych oraz uciągu dolomitu prażonego. Modernizacja kopalni i prażalni trwała do połowy 1980 r. Obejmowała zastąpienie transportu szynowego transportem samochodowym, instalację nowej kruszarki dolomitu i budowę sortowni wraz ze składowiskami.

Od lipca 1975 r. Kopalnia "Ząbkowice Będzińskie" wchodzi w skład Górniczych Zakładów Dolomitowych w Bytomiu.

Prażenie dolomitu w kopalni ząbkowickiej dla hutnictwa zakończono 30.09.1980 r.. Procesu jednak nie przerwano, jedynie zmieniono technologię w celu otrzymania wyłącznie wapna magnezowo-wapniowo-tlenkowego dla potrzeb rolnictwa. 30.09.1983 r. wdrożono system produkcji bezodpadowej, a w listopadzie 1987 r. wstrzymano prażenie dolomitu. W 1988 r. rozpoczęto demontaż pieców prażalniczych, tym samym zakończył się 60-letni etap w dziejach kopalni, zapoczątkowany w roku 1926 zbudowaniem niewielkiego prażalniczego pieca. W miejscu pieców, w latach 1988-89 wybudowano 4 młyny prętowe służące do przemiału dolomitu i produkcji nawozu wapniowo-magnezowego dla rolnictwa. Oznaczało to wdrożenie nowej technologii. Załoga liczy około 50 osób, a wydobycie to 65-70 tys. ton dolomitu surowego rocznie. W latach 1990-91 następuje spadek zapotrzebowania na nawozy i kruszywa dolomitowe. Górnicze Zakłady Dolomitowe w Bytomiu, którym podlega Kopalnia Ząbkowice, przeżywają trudności finansowe. Zapada decyzja o likwidacji Kopalni Ząbkowice.

Dla ratowania miejsc pracy, 30.09.1991 r. z udziałem i za zgodą pracowników, powstaje spółka akcyjna o nazwie PPUH "Dolomit" S.A..

Podstawą do rozpoczęcia produkcji 01.01.1992 r., było podpisanie umowy dzierżawy. Przyjęto strategię rozwoju na najbliższe lata. Uzyskano koncesję na wydobywanie dolomitu, zmieniono i powiększono obszar górniczy o 32 ha. oraz wykonano od podstaw dokumentację górniczo-geologiczną. Zodernizowano i uzupełniano zamaszynowanie. 10.03.1994 r. zmieniono umowę dzierżawy na dzierżawę leasingową. W 1994 r. zakupiono 4 młyny prętowe, z czego 2 zabudowano w Kopalni Ząbkowice. Ponadto w 1994 r. zakupiono koparkę, w 1997 r. wiertnicę samojezdną do wiercenia długich otworów, a w 1998 r. kolejną koparkę oraz młot do rozbijania nadgabarytów. Przystąpiono do modernizacji ciągów krusząco sortujących przejętych w ramach umowy dzierżawy oraz rozpoczęto budowę nowego ciągu krusząco sortującego. W latach 1997/98 zakupiono kruszarkę szczękową, kruszarkę stożkową, kruszarkę młotkową oraz niezbędną ilość przesiewaczy i przenośników taśmowych, z których część wykonano we własnym zakresie podobnie jak większość prac modernizacyjnych i inwestycyjnych. Zmodernizowany stary ciąg oddano do ruchu w maju 1998 r., natomiast nowy ciąg krusząco sortujący 01.12.1998 r.. Zmiany modernizacyjne w latach 1992-98 pozwoliły na kilkakrotny wzrost zdolności produkcyjnych Kopalni.

W chwili przejęcia Kopalni w 1992 r. zdolność produkcyjna wynosiła około 65-70 tys. ton łącznie, a na koniec 1998 około 700 tys. ton dolomitu surowego.

   
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
       
 
1907 - Górny Śląsk. (Schlesien - Verbreitung Der Polen) wyd. Niemcy (fragment)


1908 - Dąbrowa. Austriacka mapa sztabowa


1910 - Monarchia Austiacko-Węgierska. wyd. Austria (fragment)

 
1915 - Okolice Dąbrowy na mapie Wojskowego Instytutu Geograficznego


1916 - Okolice Dąbrowy na mapie szkicowej


1916 - Mapa Galicji. wyd. Austria (fragment)

 
1917 - Dąbrowa Górnicza. Niemiecka mapa sztabowa


1918 - Samochodowa mapa Królestwa Polskiego


1925 - Atlas samochodowy Westermana. wyd. Niemcy (fragment)

 
1928 - Powszechny atlas geograficzny Polski. Mapa polityczna. Wyd. Romer (fragment)

1930 - Okolice Dąbrowy Górniczej. Fragment Mapy Powiatu Będzińskiego (wyd. Księgarnia Adolfa Żmigroda w Będzinie)

 
1930 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1933 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1937 - Górny Śląsk. Niemiecki atlas drogowy (fragment)

 
1942 - Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa. Wyd. WIG


1942 - III Rzesza Niemiecka. Dąbrowa Górnicza i okolice. Mapa sztabowa.


1942 - Górny Śląsk. (Oberschlesien Bezirk Troppau - fragment)

 1946 - Polska. Mapa samochodowa. Wyd. WIG (fragment)


1952 - Dąbrowa Górnicza. Powiat Będziński

 
1990 - Dąbrowa Górnicza. Województwo Katowickie


1993 - Dąbrowa Górnicza. Okręg katowicki


Plan miasta - sektor 03

       


   
         
    -
ADRES ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv
   
 
   

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
"DOLOMIT"
KOPALNIA "ZĄBKOWICE" Spółka Akcyjna
ul. Dolomitowa 6
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA

TELEFONY
TEL. - +48 032 2640271 , 2623015 , 2605934
FAX - +48 032 2640271 , 2623015 , 2605934
INTERNET
E-mail: dolomit@dolomit.com.pl
WWW: www.dolomit.com.pl
   


   
         
         
 
 
 
-
INTERNET ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
  www.dolomit.com.pl
PPUH "DOLOMIT" Kopalnia "Ząbkowice" S.A.
   
         
 


aktualizacja : poniedziałek, 22 październik 2007.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Przemysł w DG - GÓRNICTWO <<

Opracowano na podstawie strony PPUH "DOLOMIT" Kopalnia Ząbkowice SA
http://www.dolomit.com.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.