-


HUTA CYNKU "KONSTANTYN"

     
         
    * GOSPODARKA < PRZEMYSŁ < HUTNICTWO < HUTY CYNKU  
    * SPIS < STRONA GŁÓWNA < NOWOŚCI  
   


1910 - Dąbrowa - Reden. Huta cynku Konstanty. Pozdrowienie z Dąbrowy Górniczej (fragment) - Księgarnia A. Żmigroda. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)

1915 - Dąbrowa. Huta Cynku. (FOTO: Prywatna kolekcja kart pocztowych - Robert WINKLER. e-mail: winczer@wp.pl)


|:
OPIS i HISTORIA
|:
NA STARYCH MAPACH

 
         
     
 


 
         
 

-
OPIS i HISTORIA ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv

   
 Została założona przez rząd w 1815 roku w oparciu o pobliskie paliwo, jakim był węgiel dostarczany z pobliskiej kopalni "Reden". Dzisiaj jest to teren osiedla Adamieckiego.

Swoją produkcję opierano na rudzie dostarczanej z Olkusza, Bukowna i Sławkowa. Huta dawała około 45% całej produkcji cynku w kraju, zatrudniając przy tym 250 robotników.

Zainstalowano w niej maszynę parową do gniecenia galmanu. W innych zakładach tego typu proces ten odbywał się ręcznie.

Wobec kryzysu gospodarczego w latach 1825-26, cena cynku spadła o około 40%, co spowodowało zmniejszenie opłacalności produkcji. Jednak dopiero w 1828 roku zaczęto ograniczać produkcję cynku, a wraz z nią spadło zapotrzebowanie na węgiel z pobliskich kopalń.

W hucie Konstantyn wygaszono pod koniec 1828 roku połowę mufli. Zatrudnienie spadło w tym czasie o ponad połowę.

Po tym okresie, huta już nie osiągała właściwego poziomu produkcyjnego. Zapotrzebowanie na cynk w Królestwie spadało ze względu na mały ruch budowlany. Pozostawał zbyt do Rosji, gdzie głównymi odbiorcami byli tulscy mosiężnicy.

Coraz trudniej było o surowiec, bowiem eksploatacja złóż galamatu była coraz to droższa. Trzeba było sięgać do mało wydajnych i trudno dostępnych złóż.

W 1836 roku huty cynku i kopalnie galamatu wydzierżawił Piotr Steinkeller. Niestety, nie prowadził on żadnych prac inwestycyjnych, nie dbał też o ich utrzymanie. W 1840 roku rozwiązano z nim umowę dzierżawy.

W końcu 1843 roku, huta została niemal doszczętnie zniszczona przez huragan i następujące po nim liczne pożary. Efektem było chwilowe wstrzymanie produkcji.

Hutę "Konstantyn" wygaszono w 1851 roku.
Przerwa trwała do roku 1858. Produkcję uruchomiono jeszcze na pięć lat, by w 1863 roku zamknąć ją już ostatecznie.

   
         
    -
NA STARYCH MAPACH ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_
   
 
       
  1799 - Okolice Wsi Dąbrowa (fragment)
1833 - Dąbrowa. Plan sytuacyjny Kolonii Reden
1840 - Wieś Dąbrowa. Mapa kwatermistrzowska
  1843 - Dąbrowa. Plan sytuacyjny okolic huty cynku "Konstanty" (fragment)
1843 - Dąbrowa. Plan sytuacyjny kolonii huty cynku "Konstanty"
1860 - Wieś Dąbrowa i okolice (fragment)
  1860 - Wieś Dąbrowa (fragment)
1860 - Dąbrowa. Zakłady przemysłowe i osiedla robotnicze (fragment)
1863 - Dąbrowa i okolice
       


   
         
         
 


aktualizacja : poniedziałek, 22 październik 2007.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_ << WRÓĆ - Przemysł w DG - HUTNICTWO <<

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.