-CO GDZIE KIEDY - WYSTAWY (TARGI)
* GDZIE SIĘ WYBRAĆ * KULTURA i NAUKA * KINO * SPORT i REKREACJA * RELIGIA
* STRONA GŁÓWNA * SPIS STRON * GALERIA MULTIMEDIALNA * NOWOŚCI NA STRONIE


Strona Mieszkańca Miasta DĄBROWA GÓRNICZA

Strona Mieszkańca Miasta
DĄBROWA GÓRNICZA


|:
WERNISAŻE i ZAPOWIEDZI WYSTAW
|:
WYSTAWY TRWAJĄCE
|:
TO JUŻ BYŁO

DĄBROWSKI JARMARK STAROCI

W każdą 3-cią niedzielę miesiąca w godzinach 6.00-12.00
Fabryka Pełna Życia - budynki DEFUM
i - DĄBROWA GÓRNICZA

_


WERNISAŻE i ZAPOWIEDZI WYSTAW ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vvCentrum Targowo-Wystawiennicze
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
SOSNOWIEC - ZAGÓRZE

Współrzędne GPS:
50o 18' 53.721" N
19o 11' 49.313" E

Expo Silesia.

www.exposilesia.pl


AKTUALNY KALENDARZ WYSTAWOWY

http://www.exposilesia.pl/kalendarz/pl/


08.12.2016 - godzina 17.00

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

WSTĘP WOLNY

.
Wernisaż wystawy 100x100Zapraszamy na wernisaż wystawy będący podsumowaniem wydarzeń artystycznych 2016 w ramach realizowanych przez STKZD projektów. Wystawa potrwa do 30 grudnia 2016r.


00.00.2016 - godzina 00.00_


WYSTAWY i EKSPOZYCJE TRWAJĄCE ^^ DO GÓRY ^^vv W DÓŁ vv13.10-30.11.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

WSTĘP WOLNY

.
"Od Koniecwoli do Dąbrowy Górniczej"JAK POWSTAŁA DĄBROWA?

Dąbrowa Górnicza ma już sto lat. Nie jest to dużo, jeśli chodzi o wiek nawet polskich miast, ale jednak. Jeszcze niezbyt dawno, bo w roku 1834, rósł jeszcze las brzozowy, a rzeka Przemsza szmerem przerywała ciszę w tej samotni panującą - tak kończy opis Dąbrowy i Huty Bankowej Józef M. Wiślicki, autor wydanego w roku 1850 "Opisu Królestwa Polskiego". Jak to miejsce zmieniło się w tętniące życiem, przemysłowe miasto? Próbą odpowiedzi na to pytanie jest wystawa "Od Koniecwoli do Dąbrowy Górniczej", zorganizowana przez Muzeum Miejskie "Sztygarka".
Historia może się zaczynać tak: na wzgórzu, przy starożytnym szlaku, leżała mała wioska Dąbrowa, w parafii będzińskiej. Niezbyt stara - są dokumenty poświadczające jej powstanie około 1650 roku. Z polowy XVIII wieku mamy zachowane ślady konfliktu, jaki rozgorzał pomiędzy mieszkańcami Dąbrowy (ludźmi starosty) a mieszczanami będzińskimi; spór dotyczył gruntów. Już w XIX wieku mieszkańcy Dąbrowy zaczęli pracować w powstających nieopodal kopalniach: "Reden" (1796) oraz "Xawery" (1825). Rodzące się górnictwo przynosiło na tyle wymierne efekty, że wokół kopalni powstawały osiedla dla robotników. Sytuacja zmieniła się, gdy w latach 1834-1842 dokładnie pomiędzy obiema kopalniami, a poniżej wsi Dąbrowa, usytuowano budowę potężnej huty, zwanej Hutą Bankową.
Kto stał za tą inwestycją? Hrabia Henryk Łubieński, ówczesny dyrektor i wiceprezes warszawskiego Banku Polskiego, którego odlew był pierwszym w Polsce odlewem z surowca wytopionego na koksie, w roku 1839, w Hucie Bankowej. Założony z inicjatywy Franciszka Ksawerego księcia Druckiego-Lubeckiego, w latach 1829-1842 szczególną opieką finansową otoczył rozwój górnictwa rządowego. Zadbano nie tylko o funkcjonalność budowanych obiektów, ale także ich artystyczny wymiar. Głównym architektem został Franciszek Maria Lanci, który pozostawił po sobie niezatarty ślad w postaci odbudowy z ruin będzińskiego zamku (1834). W tym samym czasie zaprojektował też istniejący do dziś gmach "Sztygarki", niektóre budynki Huty Bankowej oraz szereg innych obiektów, do dziś pozostałych w krajobrazie kulturowym Zagłębia Dąbrowskiego.
Powstała nad Czarną Przemszą huta była najnowocześniejszym zakładem przemysłowym - jako pierwsza w Królestwie Polskim stosowała koks do produkcji surówki, a na jej wyposażeniu były m.in. nowoczesny napęd parowy. Na potrzeby huty zamówiono specjalistyczne maszyny, głównie wyprodukowane w kraju. Sześć wielkich pieców, połączonych w pary, gdzie na wielką skalę odlewano stal, na zawsze zmieniło krajobraz tej ziemi.
Jednocześnie z budową huty podjęto budowę nowego osiedla robotniczego. Zaprojektowane według sztywnego schematu, z prostopadłymi względem siebie ulicami, położone pomiędzy hutą a starą wsią (zwaną czasem Starą Dąbrową) stało się centrum lokalnego życia.
Najbliższymi sąsiadami mieszkańców Dąbrowy byli górnicy z Redenu. Niewiele brakowało, a właśnie Reden stałby się miastem - takie projekty istniały w połowie XIX stulecia a ich pozostałością był choćby budynek ratusza z charakterystyczną wieżyczką. Obok kopalni i osiedla była jeszcze huta cynku Konstanty (działająca w latach 1815-1851, ponownie uruchomiona w roku 1901), oraz kopalnia "Hieronim" (1833-1850).
Najważniejszym obiektem, górującym tak nad osiedlami robotniczymi jak i zakładami przemysłowymi, był gmach Zarządu Zachodniego Okręgu Górniczego, początkowo budowany jako szpital (lazaret). Tak ukształtowana przestrzeń była podstawą ciężkiego, ale spokojnego życia mieszkańców, utrzymujących się na pograniczu rolnictwa i przemysłu. Szukająca swojej przyszłości dąbrowska młodzież licznie zasilała szeregi walczących na pierwszej linii frontu, tak politycznego jak i wojennego. Powstanie Styczniowe, rozwój skautingu, wreszcie Legiony Polskie - to chlubne karty w dziejach mieszkańców przemysłowych osiedli.
Marzenia o połączeniu kilku elementów w jeden organizm i utworzeniu tym samym samodzielnego miasta udało się ziścić dopiero w latach Wielkiej Wojny, pod austriacką okupacją. 18 sierpnia 1916 roku, w dzień urodzin cesarza Franciszka Józefa, arcyksiążę austriacki (i zarazem książę pszczyński) Fryderyk Habsburg, głównodowodzący cesarsko-królewską armią, wydał dekret o utworzeniu szeregu miast, w tym Dąbrowy. Natychmiast ukonstytuowały się nowe władze miejskie, z burmistrzem Edwardem Kosińskim, znanym dąbrowskim przedsiębiorcą i jego zastępcą, Leonardem Martynkowskim na czele. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady odbyło się 22 listopada 1916 - rozpoczęto je uczczeniem pamięci zmarłego dzień wcześniej cesarza oraz tydzień wcześniej Henryka Sienkiewicza. Posiedzenie, mimo wojennych okoliczności, miało charakter wyraźnie patriotyczny i niepodległościowy, co znalazło swój wyraz także w pierwszym herbie nowego miasta, gdzie w górnej połowie tarczy znajduje się polski orzeł królewski w koronie.
Pierwszy burmistrz, na skutek zawirowań politycznych, jeszcze w grudniu podał się do dymisji, ale nowego rządcę miasta, tym razem już jako prezydenta, wybrano dopiero w listopadzie 1917 roku, kiedy zaliczono Dąbrowę do rangi miast większych. Pierwszym prezydentem miasta, zwanego od roku 1918 Dąbrową Górniczą, został znany i ceniony Adam Piwowar.
Sceny z życia dawnej Dąbrowy, makieta jej wyglądu z połowy XIX wieku, wreszcie "jak żywe" postaci historycznych prezydentów - to wszystko i wiele innych rzeczy można zobaczyć na wystawie "Od Koniecwoli do Dąbrowy Górniczej", prezentowanej - w ramach festiwalu Zagłębie Wood - w gmachu dąbrowskiej "Sztygarki". Wernisaż odbędzie się 13 października o godzinie 17.00, a już od następnego dnia wystawa będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających.

Jarosław Krajniewski


Wernisaż odbędzie się 13.10.2016 r. o godzinie 17:00


18.11-09.12.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

WSTĘP WOLNY

.
Wystawa Druty Made In SlovakiaNiezwykławystawa drucianych arcydzieł, na którą składają się eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum Považskiego w Žilinie oraz ze zbiorów słowackich artystów. Na wystawie znajdą się wyroby słowackiego druciarstwa, współczesnych rzemieślników i artystów słowackich, którzy wykorzystują w swoich pracach wyjątkową tradycję dawnych słowackich mistrzów.

Druciarstwo to charakterystyczne rzemiosło Słowacji. Druciarzami początkowo byli chłopi, którzy za pomocą drutu naprawiali i ulepszali naczynia ceramiczne. Bardzo szybko zorientowali się, że z drutu można wykonać wiele przedmiotów codziennego użytku, takich jak: czajniki, klatki dla ptaków, zabawki, dzbany i wiele innych. Położenie geograficzne i słowiański język sprawiły, że druciarze zaczęli chętnie odwiedzać Polskę z początkiem XIX wieku, zakładając również na naszych terenach swoje warsztaty napraw i rękodzieła. Drut okazał się bardzo wdzięcznym materiałem artystycznym, co zaowocowało wykonywaniem przestrzennych ozdób oraz rzeźb od połowy wieku XX. Dziś arcydzieła cenionych mistrzów druciarstwa pokazywane są w prestiżowych galeriach na całym świecie - w tym i Galerii Pałacu Kultury Zagłębia.

wernisaż - 18 listopada o godzinie 17.00
-


TO JUŻ BYŁO ^^ DO GÓRY ^^_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_


14-24.11.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
HOLL - PIĘTRO I
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

WSTĘP WOLNY

.
Wystawa w ramach projektu - I Dąbrowskie Derby Artystyczne

Od 24 października, w Pałacu Kultury Zagłębia (hol, I piętro) gości niezwykła wystawa, będąca promocją sztuki zagłębiowskiej oraz podsumowaniem projektu - I Dąbrowskie Derby Artystyczne, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia nadania Dąbrowie Górniczej praw miejskich.

Wystawa ukazująca Dąbrowę w nowatorskim, artystycznym ujęciu, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni Pałacu Kultury Zagłębia, to niepowtarzalna szansa na zapoznanie się z malarskim i fotograficznym dorobkiem artystów z naszego regionu, zaproszonych do udziału w przedsięwzięciu. W ramach ekspozycji można podziwiać prace:

Zofii Żelezińskiej,
Henryki Janiny Orzeł,
Ireny Wiltosińskiej,
Barbary Marzec,
Teresy Sajdak-Lorenc,
Teresy Wiekiery,
Natalii Wasiak,
Mirosławy Leonhard,
Wiesławy Michalskiej,
A. Pijewskiej,
Andrzeja Sodowskiego,
Adama Śmietany,
Anny Wolniaczyk,
Wiktorii Wolniaczyk,
Krzysztofa Zięcika,
Łucji Góralskiej,
Krzysztofa Kulika.

Wystawa będzie czynna do 24 listopada 2016 roku, w godzinach pracy Pałacu Kultury Zagłębia (08.00 - 20.00).

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

wernisaż - 14 listopada o godzinie 17.00


21.10-10.11.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

.
Wystawa "Wydobyte z przestrzeni"

21 października w Galerii Sztuki PKZ została otwarta wystawa prac medalierskich Ewy Olszewskiej-Borys oraz rysunków jej syna Michała Borysa. Artystka, która zaszczyciła nas swoją obecnością podczas wernisażu, nie kryła wzruszenia, otwierając wystawę: "Po raz drugi moje prace zostały zaprezentowane wraz z pracami syna. W przestrzeni tej galerii nasze wizje świata doskonale ze sobą korespondują. Ujęła mnie forma prezentacji moich medali - nie na płasko w gablotach, jak zwykle, lecz na czarnych pagórkach aksamitu, które nasuwają mi na myśl góry węgla. Dzięki temu zabiegowi, przestrzenność moich prac jest wyjątkowo podkreślona".

Dr Dominik Maiński, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autor wstępu do katalogu towarzyszącego wystawie, w trakcie otwarcia wernisażu podkreślał, że jest to jedna z najobszerniejszych wystaw sztuki medalierskiej we współczesnej historii polskiego medalierstwa. "Sztuka reliefu małych rozmiarów została zapomniana przez społeczeństwo, historyków i krytyków sztuki - głównie ze względu na fakt, że moneta stała się dobrem powszechnego użytku, a medal kojarzy się już tylko z nagrodą za osiągnięcia sportowe. Zapominamy, że medal i moneta to sztuka, ale Ewa Olszewska-Borys nam o tym przypomina. Jest to wybitna humanistka, która tematem swojej twórczości uczyniła człowieka - jego portret. Portretuje go w sposób fenomenalny - na niewielkiej, zamkniętej przestrzeni, na której operuje, udaje jej się uchwycić najsubtelniejsze detale portretowanej postaci. Ma precyzyjną rękę i posunięcie dłuta. Jej podejście do tematu perspektywy, która jest tym trudniejsza do uchwycenia na niewielkiej i płaskiej powierzchni, jest wirtuozerią. Pani Ewa w doskonały sposób gra z przestrzenią, która obok postaci ludzkiej jest jej głównym punktem zainteresowań. Pokazuje, że przestrzeń ma wymiar materialny - namacalnie ją czujemy. Z płaskiej przestrzeni wydobywa bryłę, w taki sposób, że dzieło pozostając płaskie, jest zarazem przestrzenne" - ocenia krytyk.

Dzieła Ewy Olszewskiej-Borys oraz Michała Borysa do zobaczenia w Galerii Sztuki PKZ do 10 listopada.

Wstęp wolny.


18.08-30.09.2016

Plac Wolności
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

.
"Dąbrowianie 2016. 100 lat. 100 fotografii. 100 historii"

Zapraszamy od oglądania wystawy "Dąbrowianie 2016. 100 lat. 100 fotografii. 100 historii" przed Pałacem Kultury Zagłębia. Uroczysty wernisaż i wręczenie pamiątkowych albumów odbędzie się 18 sierpnia (czwartek) o godz.15.00, dokładnie w stulecie miasta.

WSTĘP WOLNY


05-23.09.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

.
"Pejzaż osobisty. 15-lecie twórczości. 100-lecie miasta Dąbrowa Górnicza" - Wystawa Anny Wolniaczyk

Z przyjemnością zapraszamy na wernisaż wystawy Anny Wolniaczyk
"Pejzaż osobisty. 15-lecie twórczości. 100-lecie miasta Dąbrowa Górnicza"

Wernisaż odbędzie się 15.09.2016 r. o godzinie 17:00
W Muzeum Miejskim "Sztygarka"

Wystawę zwiedzać można w dniach 5.09-23.09.2016 r.

WSTĘP WOLNY


20.08-23.09.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Hol Przy sali teatralnej
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

.
Czas na akordeon - wystawa

"Czas na akordeon" to wystawa towarzysząca "Rekordeonowi", czyli biciu Rekordu Polski w jednoczesnym graniu na akordeonie. Od 8 sierpnia do 23 września br. w przestrzeniach wystawienniczych Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia zaprezentujemy unikatowe egzemplarze akordeonów. Odnalezione i odrestaurowane instrumenty ze zbiorów Romana Krysta to istne perełki. Ręcznie robione, często należące do znanych osób. Swoim pięknem i wiekiem ukazują historię tego przeżywającego drugą młodość aerofonu. Pałacowa wystawa liczyć będzie ok. 50 eksponatów i będzie ogólnodostępna. Dlatego zapraszamy nie tylko akordeonistów, ale również osoby ciekawe tego instrumentu.

Wstęp wolny.


18.08-18.09.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

.
Wystawa "Focus na Dąbrowę"

Inne, nowe oblicze Dąbrowy Górniczej utrwalone za pomocą obiektywu aparatu. Znane miejsca ukazane z nieznanej perspektywy. Kwintesencja wyłuskana z szarej tkanki miasta, z okazji 100-lecia nadania praw miejskich. To właśnie wystawa fotograficzna "Focus na Dąbrowę", którą będzie można oglądać w Galerii PKZ od 18 sierpnia do 18 września tego roku.

Autorskie fotografie: Martyny Adamik-Pezda, Katarzyny Pawlikowskiej, Justyny Staworzyńskiej-Lichosik, Roberta Garstki, Jakuba Krawczyka, Andrzeja Kryzy, Zbigniewa Makulskiego, Wojciecha Skórki, czyli uczestników konkursu "Focus na Dąbrowę". Prace ukazujące to co zaskakujące, co zachwyca i pobudza wrażliwość wobec otaczającej nas architektury.

Zapraszamy na ogólnodostępną wystawę, która pozwoli mieszkańcom poznać swoje miasto na nowo.

Wystawę będzie można oglądać od 18 sierpnia do 18 września 2016 r. w Galerii Sztuki PKZ.
Wernisaż w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godzinie 18.00 do Galerii Sztuki PKZ.

Wstęp wolny.


21.07.-15.09.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

WSTĘP WOLNY

.
"Świat mechaniczny" Katarzyna Moryc
wystawa czasowa malarstwa i szkła w Muzeum Miejskim "Sztygarka"

21 lipca - 15 września 2016 r.
wernisaż wystawy 21 lipca, godz. 17:00

Katarzyna Moryc - dąbrowianka, w latach 2003-2008 studiowała na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, na Wydziale Szkła i Ceramiki, kierunek - projektowanie szkła. Obecnie mieszka w Brukseli, a artystyczną dziedzinę, w której głównie się realizuje, stanowi malarstwo. Od 2012 roku dzięki współpracy z agencją artystyczną Little Van Gogh jej obrazy wystawiane są na terenie Belgii i Holandii. Swoje prace wystawia także w galeriach wirtualnych. W roku 2016 jej obraz "Les Entrailles Spirituelles des Machines 22" został wyselekcjonowany w konkursie organizowanym przez stowarzyszenie wpierające młodych artystów i był eksponowany w trzech galeriach w Belgii.
Artystka największą inspirację czerpie ze świata mechanicznego, świata ruchu, rotacji, przemian i magicznej synchronizacji.

ŚWIAT MECHANICZNY/szkło/

"Punktem wyjścia zestawu kompozycyjnego o mechanicznym charakterze jest dwustronny obiekt zatytułowany "Świat Mechaniczny". Obrazuje on dynamiczne elementy maszyn, takie jak tryby, turbiny, kompresory, wałki rozrządu etc .".
,,Obiekty znalezione w specjalistycznych książkach, muzeach lotnictwa i wojskowych, na złomowiskach czy warsztatach samochodowych rysowałam i przetwarzałam, a następnie stworzyłam z nich kompozycje oparte na ruchu i przenikaniu, tak jak w przypadku trybów, które działają, nakładając się na siebie".
,,Postanowiłam wyciąć kilka elementów ze "Świata Mechanicznego" i je ożywić poprzez powiększenie, transformację i wprowadzenie koloru. Tak powstały nowe trójwymiarowe formy o zróżnicowanej teksturze: "Tryb Koloru" i "Wałek Rozzszklenia".

LES ENTRAILLES SPIRITUELLES DES MACHINES - DUCHOWE WNĘTRZNOŚĆI MASZYN /obrazy/

"Podziwiam geometryczne i matematyczne szaleństwo Victora Vasarely'ego jak i kojącą poezję obrazów Johna Everreta Millaisa, a także znaczenie i rolę detalu i gry światła w pracach Louisa Comforta Tiffany'ego.
,,Jestem zafascynowana i zainspirowana światem mechanicznym, światem ruchu, nakładania się na siebie elementów, w którym obecność każdego z nich jest niezbędna, aby całość mogła poprawnie funkcjonować.
Moją przygodę z tym wszechświatem zaczęłam od portretów pociągów, samolotów i aktów fabrycznych .
a następnie poszłam o krok dalej. w głąb duchowej materii mechanicznych tworów."


02-30.06.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

.
Jedność w różnorodności
Wystawa fotografii Urszuli Kordeusz

Urszula Kordeusz - z wykształcenia pedagog. Podróże i fotografia stały się jej wielka pasją. Dziś nie wyobraża sobie życia bez podróży, które jak żaden uniwersytet wzbogacają osobowość człowieka, uczą tolerancji i dają poczucie wolności, o które tak trudno we współczesnych czasach.
Podróżuje razem z mężem Maćkiem. Najbardziej ceni sobie spotkania z ludźmi. Zafascynowana jest Azją a szczególnie Indiami, do których wraca po nowe wrażenia tak często, jak tylko się da.

Wielobarwna ludzka mozaika wielu narodów i religii, która można spotkać w Indiach stała się tematem tej wystawy.
"Żeby więc dotrzeć do tego co zapamiętane, trzeba dojść do człowieka, a jeżeli mieszka on daleko od nas, musimy do niego pójść, wyruszyć w drogę, a kiedy już się spotkamy- usiąść razem i wysłuchać, co nam powie, wysłuchać zapamiętać, może napisać. Tak zaczyna się reportaż.". Ja do tego cytatu Ryszarda Kapuścińskiego "Podróże z Herodotem" dodałabym . ZATRZYMAĆ W KADRZE.


01-30.06.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
Przy sali teatralnej
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
"Kartka do producenta" - wystawa fotografii

Śląskie plenerami filmowymi stoi! Dowodzi tego wystawa, będąca zbiorem 11 najciekawszych fotografii, nagrodzonych i wyróżnionych podczas II, III, IV i V edycji konkursu "Kartka do producenta", którą można oglądać od 1 czerwca 2016 r. w Pałacu Kultury Zagłębia.

Są takie miejsca w naszym regionie na widok których zapiera dech w piersiach. Miejsca unikatowe, o filmowym potencjalne, które świetnie wyglądałyby na kinowym ekranie. Ekspozycja, która wyruszyła w trasę po województwie śląskim, prezentuje te najbardziej interesujące dla przedstawicieli branży filmowej udowadniając, że Śląsk jest doskonałym miejscem do kręcenia - "od klasycznego romansu, po futurystyczne science-fiction".

Wystawa:

Będzin - Cementownia Grodziec - Maciej Cierzniak
Szopienice - Huta - Karolina Śpiewak
Zabrze - okolice Koksowni - Marcin Ptak
Katowice - Huta Metali Niezależnych - Karolina Śpiewak
Bielsko-Biała - ul. Wapienna - Natalia Knycz
Katowice - Nikiszowiec - Aleksandra Jaworska
Radlin - hałda KWK Ryner - Tomasz Rybok
Tychy - Jezioro Paprocańskie - Artur Jastrzębski
Dąbrowa Górnicza - Pustynia Błędowska - Zdzisław Rakszawski
Zabrze - Cmentarz Żydowski - Marcin Urbanowicz
Tychy - Jezioro Paprocańskie - Artur Jastrzębski


Zapraszamy od 1 do 30 czerwca 2016 r. (Pałac Kultury Zagłębia, parter, przestrzeń wystawiennicza przy Sali Teatralnej).

Konkurs "Kartka do producenta" jest częścią Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN organizowanego przez Instytucję Filmową SILESIA FILM.

Podczas pierwszego dnia 6. edycji Międzynarodowego Festiwalu Producentów Filmowych REGIOFUN głos wiodący mieli widzowie. Swoimi fotografiami zwrócili producentom uwagę na Radlin, Bielsko-Białą, Szopienice i Nikiszowiec, chcąc, by właśnie w tych miejscowościach
były w przyszłości kręcone filmowe kadry.

Konkurs "Wyślij kartkę do producenta" odbył się po raz piąty. O laury walczyły fotografie, które zostały wykonane na terenie województwa śląskiego. Komisja Konkursowa w składzie: Paweł Dyllus - operator filmowy, Krystyna Doktorowicz - Wydział Radia i Telewizji UŚ, Arkadiusz Ławrywianiec -fotoreporter oraz Patrycja Młynarczyk - kierownik Silesia Film Commission, przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

Nagroda główna:

Tomasz Rybok za fotografię hałdy w Radlinie kopalni Rymer

Wyróżnienia:

Aleksandra Jaworska za fotografię katowickiego osiedla Nikiszowiec
Karolina Śpiewak za zdjęcie Huty Metali Nieżelaznych w Szopienicach, dzielnicy Katowic
Natalia Knycz za fotografię ul. Wapiennej w Bielsku-Białej


01-30.06.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wystawa "Oto moja baśń" Grzegorz Ptak

Pałac Kultury Zagłębia zaprasza wszystkie dzieci oraz ich najbliższych, w niezwykłą podróż do świata magii i sekretnych opowieści!

W związku z jednym z najpiękniejszych i najbardziej wyczekiwanych przez wszystkich najmłodszych dni - Dniem Dziecka - od 1 czerwca 2016 w Galerii Sztuki PKZ można obejrzeć niezwykłą wystawę. Za sprawą twórczości Grzegorza Ptaka, który jak sam przyznaje, fascynuje się "atmosferą teatralności i tajemnicy", mamy okazję przenieść się w towarzystwie baśniowych postaci do zaczarowanego świata fantazji i magii.

Ekspozycję malarstwa, lalek oraz scenografii, twórcy Teatru Księżyc, pt.: "Oto moja Baśń" można oglądać do 30 czerwca 2016 r.

Wstęp wolny.

Wystawę będzie można oglądać od 1 do 30 czerwca 2016 r. w Galerii Sztuki PKZ.
Wernisaż w dniu 1 czerwca 2016 r. o godzinie 17.00 do Galerii Sztuki PKZ.


02-11.06.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

.
Zagłębiarki - wystawa plakatów

Znacie Pogoń za Ślimakiem? Wiecie, czym różni się Stawonóg od Gołonoga? Zastanawiacie się jak wygląda Nerka Gierka?

Kreatywny duet Zagłębiarki zaprasza na wernisaż wystawy plakatów (nie tylko) dla Zagłębianek i Zagłebiaków.

W programie:

* Dużo dobrego designu
* Zamiłowania do tego co lokalne i zagłębiowskie
* Wspólne odkrywanie nowych znaczeń charakterystycznych w regionie miejsc i postaci

Zagłebiajcie się w Zagłębiu. Razem z nami.


12-29.05.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wystawa "Granice" Cyprian Nocoń

Serdecznie zapraszamy na wystawę malarstwa "Granice" Cypriana Noconia.

Informacje o artyście:
Cyprian Nocoń obrazem opowiada często o dramatach, ale zawsze stara się to robić najpiekniej jak potrafi. Dla niego samego w jego malarstwie ważna jest warstwowość, a dotarcie do ostatniej z nich liczy się najbardziej. Ostatnia warstwa pozwala na podjęcie odpowiedniej interpretacji, skłonienia widza do refleksji, namysłu, podjęcia dyskusji, z innym widzem lub z samym sobą.

Wystawy indywidualne:
2013: MDK Batory Chorzów
2014: Galeria "Na żywo" Polskie Radio Katowice
2014: Galeria "Na piętrze" MOKSiR Chrzanów
2014: Galeria "Pod schodami" kościół Św.Józefa w Chorzowie
2015: Galeria TAB Warszawa
2016: Galeria "Na żywo" Polskie Radio Katowice

Rezydencja Artystyczna:

2016 Lipiec: Centrum Sztuki Glo-Art , Belgia

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od 2012 r. kierunek Malarstwo. Pracownia prof. Ireneusza Walczaka.
Oficjalna strona artysty - http://www.cyprian-nocon.pl

Wystawę będzie można oglądać od 12 do 29 maja 2016 r. w Galerii Sztuki PKZ.
Wernisaż w dniu 12 maja 2016 r. (czwartek) o godzinie 17.00 do Galerii Sztuki PKZ.


14.04.-15.05.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

.
Wystawa BARWY JURAJSKICH NOCY

"Barwy Jurajskich Nocy" jest to projekt w postaci wystawy fotograficznej zainicjowany w maju 2012 roku na zlecenie Związku Gmin Jurajskich w celu promowania walorów krajobrazowych Szlaku Orlich Gniazd, który w roku 2013 został uhonorowany Złotym Certyfikatem Polskiej Organizacji Turystycznej i uznany najlepszym polskim produktem turystycznym. Wernisaż 14 kwietnia, godz.18.00. Wystawa do 15 maja. Zapraszamy!

WSTĘP WOLNY


14.04.-15.05.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

WSTĘP WOLNY

.
Fotografie - Beata Orłowska, Marek Wesołowski, poezje - Ewa Parma

Beata Orłowska - wystawa fotografii ,,Malowane panny wiózł..." Artystka nie skończyła żadnych kursów fotograficznych. Jest samoukiem. Swoje zdjęcia prezentuje najczęściej na portalach fotograficznych, gdzie wymienia się z innymi miłośnikami fotografii swymi doświadczeniami. Artystka zajmuje się fotografią od 5 lat, kiedy to po śmierci siostry, pani Beata znalazła zapisane przez nią karteczki z notatkami. Zapiski skłoniły ją do refleksji nad przemijaniem i kruchością ludzkiego życia. Pojawiły się myśli o pozostawieniu śladu po własnym istnieniu. Ta ogromna potrzeba zapadnięcia w ludzką pamięć zrodziła pasję do fotografowania ludzkich twarzy, a zwłaszcza portretowania kobiet. Na wystawie będzie można zobaczyć portrety modelek w różnym okresie życia, ukazujące zmysłową i tajemniczą naturę kobiety.
Marek Wesolowski - wystawa fotografii ,,Pejzaż z warkoczem".
ur. 1968 w Będzinie, mieszka w Dąbrowie Górniczej.
Członek Śląskiego Towarzystwa Fotograficznego oraz Żorskiego Klubu Fotograficznego "Kadr", a od 2010 Członek Związku Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski.
Od 2013r razem z Krzysztofem Millerem realizuje projekt fotograficzny: "Twórcy Kultury Śląskiej"
Właściciel firmy Virtual Studio, zawodowo zajmuje się fotografią i projektami graficznymi.
Wielokrotnie przedstawiał swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.
,, To nie są zwykłe fotografie. Zdjęcia Marka Wesołowskiego sprawiają, że chce się je zdjąć ze ściany i sprawdzić, co jest pod spodem. Przecież tam musi być jakaś szczelina w czasie i przestrzeni, a zdjęcie jest tylko wskazówką, tropem, łatką na szczelinie, przez którą sączy się inna rzeczywistość - oniryczna, melancholijna, metafizyczna. Słychać ciszę. Nic nie jest zwyczajne, choć wygląda znajomo: okna i drzwi, smugi i cienie, gałęzie, ptaki i mgła - wszystko coś znaczy i kusi, by wejść dalej [...] " Ewa Parma.
Ewa Parma - poezje.
Urodziła się w 1961 roku w Katowicach, gdzie do dziś mieszka. Studiowała anglistykę na Uniwersytecie Śląskim. Debiutowała w roku 1987 w "Tak i Nie". Publikowała wiersze, prozę, eseje i tłumaczenia poezji amerykańskiej m.in. w Poezji, Literaturze, Czasie Kultury, Śląsku, Młodej Sztuce, Migotaniach Przejaśnieniach, antologii młodej poezji dolnośląskiej "Imiona istnienia" i licznych antologiach pokonkursowych.
Jej wiersze przetłumaczone na język angielski znalazły się w kilku amerykańskich magazynach literackich (The Los Angeles Review, World Literature Today, The Connecticut River Review, Artful Dodge, Mr Cogito, International Poetry Review).
Wydała tomiki "Tylko dla modliszek" (Związek Literatów Polskich, 1987) i "W strefie ognia" (Mamiko, 2010, ilustracja - obraz - na okładce: Mauga Houba-Hausherr), "Obrazki ze Śląska" (Katowice 2013, po polsku i po śląsku, ilustracje - akwarele: Grzegorz Chudy), "Kobiety i ważki" (Zaułek Wydawniczy "Pomyłka", Szczecin 2013, ilustracje - obrazy: Anna Maria Rusinek), "Przysiółek zwany Czułością" (Miniatura, Kraków 2014, ilustracje - rysunki: Anna Maria Rusinek, tomik dostępny tutaj).
Wydała też wraz z siostrą Joanną Kern "Hajes Blues i inne historie" (Mamiko, 2012, autobiograficzne opowiadania siostry, wiersze Ewy).

Wernisaż 14 kwietnia o godzinie 11:00.


Centrum Targowo-Wystawiennicze
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
SOSNOWIEC - ZAGÓRZE

Współrzędne GPS:
50o 18' 53.721" N
19o 11' 49.313" EExpo Silesia.

www.exposilesia.pl

.
XI edycja AUTO MOTO SHOW.


14-15 maja 2016
Zapraszamy do Expo Silesia w dniach

Po raz kolejny postaramy się zaskoczyć Publiczność nie tylko wspaniałymi samochodowymi premierami, ciekawymi stoiskami, ale także wieloma motoryzacyjnymi atrakcjami, dynamicznymi pokazami, zlotami i spotkaniami z ludźmi związanymi ze sportem motorowym. Postaramy się, aby AUTO MOTO SHOW 2016 było jeszcze ciekawsze. (www.exposilesia.pl)

XX_0_WYSTAWY/20160514-15_sosnowiec_exposilesia_automotoshow_plakat=.jpg


15.04-08.05.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wernisaż wystawy "Zbliżenia" Czesława Gałużnego

Od 15 kwietnia do 8 maja 2016 r. serdecznie zapraszamy do Galerii Sztuki PKZ, gdzie można obejrzeć wystawę "Zbliżenia" znakomitego artysty - Czesława Gałużnego.
Ekspozycja czynna w godzinach 12.00 - 19.00.

Czesław Gałużny - artysta plastyk, uprawiający malarstwo i rysunek. Zajmuje się także projektowaniem wnętrz, malarstwem ściennym, realizacją rzeźb oraz edukacją. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Artystyczna Kreacja Wspólnej Europy, członkiem i współzałożycielem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. Uczestniczył w licznych plenerach malarskich, w około 500 wystawach zbiorowych - środowiskowych, ogólnopolskich i międzynarodowych oraz pokazał swoje obrazy na 71 wystawach indywidualnych.

Za swą twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jest laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Sosnowca za rok 2000 oraz Pierwszej Nagrody II Międzynarodowego Biennale Pasteli w Nowym Sączu, otrzymał również, wraz z Janem Funkiem, wyróżnienie za projekt Pomnika Żołnierza Polskiego. Ponadto otrzymał wyróżnienie fundowane przez Ministra Kultury i Sztuki na Biennale Pasteli w Nowym Sączu, wyróżnienie na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa w Częstochowie oraz wyróżnienie honorowe Stowarzyszenia Pastelistów Polskich, został także odznaczony Srebrną Odznaką Zasłużonego w Rozwoju Województwa Katowickiego. W 2013 roku został odznaczony - odznaką "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. We wrześniu 2013 roku nagrodzony na VI Międzynarodowym Biennale Pasteli w Nowy Sączu (jako jeden z laureatów), Medalem Stowarzyszenia Pastelistów Polskich.

Aktualnie opiekun artystyczny grupy plastycznej "Relacje", działającej Sosnowcu. Prace znajdują się w zbiorach muzealnych oraz prywatnych w kraju i za granicą.

Wybrane wystawy indywidualne:

OW ZPAP Warszawa,
Galeria ArtNova2 - ZPAP Okręg Katowice,
Muzeum Śląskie w Katowicach,
BWA Kielce,
Sosnowieckie Centrum Sztuki Zamek Sielecki,
BWA Nowy Sącz,
BWA Olkusz,
Beskidzka Galeria Sztuki Szczyrk,
Muzeum Regionalne w Bełchatowie,
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Warszawie,
Galeria Na Piętrze w Koszalin,
Wilanów, Warszawa,
Galeria Na Żywo Polskie Radio Katowice.

Wybrane wystawy zbiorowe:

Artexpos Światowa Wystawa Sztuki Nowy Jork,
Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz,
"Malarstwo bez granic Centrum Polskie Bruksela,
Pałac Sztuki Kraków,
Międzynarodowa Wystawa Miniatur Częstochowa,
Bliźniemu swemu,
Sztuki Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie,
BWA Katowice.

Wystawę będzie można oglądać od 15 kwietnia do 8 maja 2016 r. w Galerii Sztuki PKZ.


15.04-08.05.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
HOLL PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wystawa "Bardejov - światowe dziedzictwo UNESCO"

Wystawa "Bardejov - światowe dziedzictwo UNESCO" prezentuje fotografie, przedstawiające dzieje i historię Bardejova - miasta leżącego blisko granicy z Polską, w północno-wschodniej części Słowacji. W roku 2000, Stare Miasto Bardejova - określane jako perła średniowiecznej architektury, wraz z żydowskim suburbium - unikalną enklawą nieistniejącego już w mieście świata społeczności żydowskiej, wpisane zostało na listę światowego dziedzictwa UNESCO, jako czwarty zespół architektoniczny Słowacji.

Ekspozycja wzbogacona o kopie archiwaliów pochodzących z końca XIX wieku oraz publikacje związane z miastem, zapozna nas z dziejami gospodarczymi i historią jego rozwoju kulturalnego, ukazując bliskie związki łączące go z Polską.

Wystawa "Bardejov - światowe dziedzictwo UNESCO", zorganizowana została w ramach współpracy Pałacu Kultury Zagłębia z Instytutem Słowackim w Warszawie.

Wystawa przygotowana przez:

Urząd Miasta Bardejow
Muzeum Szariszskie w Bardejowie
Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie
Instytut Słowacki w Warszawie

Wystawę patronatem honorowym objęli:

Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce - Dušan Krištofík
Burmistrz Miasta Bardejow - Boris Hanuščak

19 kwietnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w holu Pałacu Kultury Zagłębia (I piętro) odbył się wernisaż wystawy.


04-30.04.2016

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka Główna MBP,
ul. T. Kościuszki 25
DĄBROWA GÓRNICZABiblioteka Główna MBP

.
Fotografie Krzysztofa Gawrona

W Bibliotece Głównej (ul. T. Kościuszki 25) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej przez cały kwiecień można oglądać wystawę fotografii Krzysztofa Gawrona. Zdjęcia przedstawiają m.in. górskie krajobrazy, morskie i jeziorne pejzaże, wschody i zachody słońca. Artystę przede wszystkim fascynuje przestrzeń, perspektywa, głębia pejzażu, ale też figuratywność czy faktura natury, przewrotność i ulotność światłocienia. Wystawa fotografii Krzysztofa Gawrona to dowód potrzeby dzielenia się z odbiorcą emocjami i wrażliwością.

Wernisaż 04 stycznia o godzinie 17:00.
Finisaż odbędzie się 25 kwietnia o godz. 17:00 w Bibliotece Głównej.

Wstęp wolny.


10.03.-08.04.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wernisaż wystawy malarstwa Stanisława Baja

Stanisław Baj: Profesor zwyczajny sztuki, ur. 1953 w Dołhobrodach nad Bugiem na Podlasiu. W 1972 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Michała Byliny, Jacka Siennickiego i Ludwika Maciąga. W 1978 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Ludwika Maciąga. Od 1982 jest pracownikiem dydaktycznym Wydziału Malarstwa ASP w Warszawie (obecnie prowadzi Pracownię Malarstwa), w latach 2006-2013 pełnił funkcję prorektora do spraw studenckich tej uczelni; wykładał także w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, uczestniczył w ponad 100 wystawach zbiorowych. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzeów polskich oraz w prywatnych kolekcjach krajowych i zagranicznych. W jego twórczości dominują nadbużańskie pejzaże oraz portrety przedstawiające mieszkańców jego rodzinnej wsi Dołhobrody; jest także cenionym twórcą malarstwa sakralnego. Artysta był wielokrotnie nagradzany, w tym m.in. medalem Benemerenti przez Jana Pawła II.

Wystawę można będzie oglądać od 10 marca do 8 kwietnia 2016 r..Wernisaż odbędzie się w dniu 10 marca 2016 r. o godzinie 17.00 w Galerii Sztuki Pałacu Kultury Zagłębia.


11.02.-03.04.2016

MM "SZTYGARKA"
ul. Legionów Polskich 69
DĄBROWA GÓRNICZAMuzeum Miejskie "SZTYGARKA" w DG

.
Malarstwo - Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej

Zapraszamy na wystawę malarstwa uczniów Zespołu szkół Plastycznych im. T. Kantora w Dąbrowie Górniczej. Wernisaż wystawy odbędzie się 11 lutego 2016r o godz. 16.00, a wystawę można oglądać do 3 kwietnia.2016r.

Wystawa prezentuje dorobek artystyczny pracowni malarskich dąbrowskiego plastyka na przestrzeni ostatnich kilku lat. Prezentowane prace w ujęciu tradycyjnego malarstwa są ciekawym i indywidualnym podejściem autorów do tematyki martwej natury, pejzażu czy postaci i portretowania ludzi. Dzieje się tak za sprawą wieloletnich doświadczeń artystów plastyków pracujących z utalentowaną i wrażliwą młodzieżą w zaciszu pracowni. Kolor, faktura, nastrój czy niebagatelna kompozycja sprawiają, że obraz przemawia swoim językiem do odbiorcy pozostawiając niezapomniane wrażenia estetyczne ale również pole do inspiracji i wyrażania emocji - często towarzyszących jej autorom podczas twórczej pracy. Utrwalone na płótnie dzieła młodych adeptów sztuki są przejawem dużej odwagi i wrażliwości a także znakomitej obserwacji rzeczy i natury.

Wernisaż: 11. lutego 2016 - godz. 16.00

WSTĘP WOLNY


01-31.03.2016

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka Główna MBP,
ul. T. Kościuszki 25
DĄBROWA GÓRNICZABiblioteka Główna MBP

.
Wernisaż i wystawa prac Urszuli MoskaWystawa będzie dostępna dla zainteresowanych w godzinach otwarcia Biblioteki Głównej przez cały marzec.

Wernisaż 01 stycznia o godzinie 17:00.

Wstęp wolny.


15.01. - 04.03.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
GALERIA SZTUKI PKZ
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Wernisaż i wystawa prac Andrzeja Piechy

Prace Andrzeja Piechy będzie można oglądać do 28 lutego w godzinach otwarcia Galerii Sztuki PKZ.

Tym razem będą Państwo mogli podziwiać prace znakomitego artysty - malarza i poety - Andrzeja Piechy.

Andrzej Piecha urodził się 12 grudnia 1950 roku w Sosnowcu. Był samoukiem, swoją przygodę z malarstwem rozpoczął w okresie stanu wojennego. Jego pasja do malarstwa przerodziła się w fascynację i nieustanne dążenie do kształtowania swojego warsztatu. Andrzej Piecha ma na koncie 63 wystawy zbiorowe m.in. w Niemczech, Warszawie, Opolu, Katowicach, Rybniku i 48 wystaw indywidualnych. Od 2001 roku był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Katowickiego. Zmarł 11 stycznia 2013 roku.

Poprzez swoje obrazy Andrzej Piecha ilustruje swoje lęki i dramaty. Jego prace intrygują, skłaniają odbiorców do przemyśleń. Zagłębiając się w nie, zagłębiamy się w wykreowany przez artystę świat tajemnicy.

Wernisaż 15 stycznia o godzinie 17:00.


01-29.02.2016

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka Główna MBP,
ul. T. Kościuszki 25
DĄBROWA GÓRNICZABiblioteka Główna MBP

.
Fenomen "Solidarności".
Migawki z dziejów Polski, 1980 - 1981

Od 1 lutego będzie można oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 25) wystawę Fenomen "Solidarności". Migawki z dziejów Polski, 1980 - 1981.
Wystawa przedstawia ważne wydarzenia od strajków sierpniowych 1980 r. po wprowadzenie stanu wojennego w grudniu 1981 r. Plansze ukazują drogę, która doprowadziła do powstania NSZZ "Solidarność", relacje Związku z komunistyczną władzą i stosunek społeczeństwa do "Solidarności" na tle najważniejszych wydarzeń życia politycznego, społecznego i gospodarczego kraju.
Wystawa będzie dostępna w godzinach otwarcia biblioteki przez cały luty. Wstęp wolny.

Wystawa została przygotowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN w 30. rocznicę narodzin "Solidarności". Ekspozycja została udostępniona przez Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie.

Wstęp wolny.


31.01.2016 - godzina 10.00Centrum Targowo-Wystawiennicze
Expo Silesia
ul. Braci Mieroszewskich 124
SOSNOWIEC - ZAGÓRZE

Współrzędne GPS:
50o 18' 53.721" N
19o 11' 49.313" E

Expo Silesia.

www.exposilesia.pl

.
V Zimową Krajową Wystawę Psów Rasowych
Expo Silesia Dog Show 2016

Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Będzinie zaprasza na V Zimową Krajową Wystawę Psów Rasowych, która odbędzie się 31 stycznia w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu przy ulicy Braci Miroszewskich 124. O tytuł zwycięzcy wystawy walczyć będzie w tym roku 1550 psów w ponad 200 rasach.

Jest to największa krajowa wystawa psów rasowych organizowana przez Związek Kynologiczny w Polsce. - W ubiegłym roku zgłoszonych było ponad 1400 psów zarówno z Polski jak i krajów ościennych. Wystawa to nie tylko miejsce oceny psa ale również możliwość porozmawiania z hodowcami, wystawcami, groomerami, zapoznanie się ze wszystkimi nowościami związanymi z pielęgnacją psów i ich żywieniem. Taki format imprezy powoduje bardzo szerokie zainteresowanie mieszkańców regionu - informuje Marcin Wilkiewicz, wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych Oddziału w Będzinie, zapraszając wszystkich chętnych do odwiedzenia sosnowieckiego Expo Silesia w ostanią niedzielę stycznia.

Ocena psów w ringach rozpocznie się o godzinie 10.00, finałowe konkurencje o godzinie 15.00. Bilety wstępu na wystawę są w cenie 10 zł, natomiast uczniowie, studenci, emeryci i renciści mają prawo do biletów ulgowych w cenie 5 zł. Dla dzieci do lat 6 wstęp jest bezpłatny.


04-30.01.2016

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Biblioteka Główna MBP,
ul. T. Kościuszki 25
DĄBROWA GÓRNICZABiblioteka Główna MBP

Wstęp wolny.

.
Zagłębiowscy artyści prezentują swoja twórczość w dąbrowskiej bibliotece. Zapraszamy na wystawę.

Eksponaty znajdujące się na wystawie będą reprezentowały różne techniki artystyczne, m.in. malarstwo, fotografię czy haft. Wydarzenie uświetni występ Marty Gabryś i Rafała Kozieła. Wernisaż będzie również okazją do spotkania oraz wymiany doświadczeń dla artystów z naszego regionu.

Stowarzyszenie Twórców Zagłębia Dąbrowskiego prowadzi szeroką działalność kulturalną na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem regionu zagłębiowskiego, dążąc do powszechnego uznania twórczości artystycznej jako istotnego nurtu w działalności człowieka. Członkowie stowarzyszenia pracują w sekcjach: literackiej - poezja i proza, plastycznej - malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, haft artystyczny. STKZD skupia twórców w różnym wieku (studentów, ludzi czynnych zawodowo, emerytów i rencistów, osoby niepełnosprawne), a także różnych profesji (od robotników do profesorów).

Wyjątkową wystawę będzie można oglądać w Bibliotece Głównej w terminie od 4 do 30 stycznia 2016 r.

4 stycznia o godz. 17.00 w Bibliotece Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Górniczej (ul. T. Kościuszki 25) odbył się wernisaż wystawy.


23.11.2015 - 10.01.2016

PAŁAC KULTURY ZAGŁĘBIA
HOL przy Sali Teatralnej
Plac Wolności 1
DĄBROWA GÓRNICZA20051030 DG - Centrum. Plac Wolności. Widok na PKZ. (FOTO: Dariusz Nowak - nddg)

www.palac.art.pl

Wstęp wolny.

.
Ikona jest jak znak, jak okno, które trzeba otworzyć.

Ikona jest jak znak, jak okno, które trzeba otworzyć.

Wystawa ikon napisanych/namalowanych przez studentów studiów podyplomowych "Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu" Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego rok 2015/2016. Ta niezwykła prezentacja ikon zbiorowych przygotowana jest z myślą o świętach Bożego Narodzenia, Trzech Króli oraz jubileuszu 1050. rocznicy chrztu Polski.

Serdecznie dziękujemy ks. dr Dariuszowi Klejnowskiemu-Różyckiemu za udostępnienie ikon.

Ks. dr Dariusz Klejnowski-Różycki współzałożyciel Śląskiej Szkoły Ikonograficznej w Zabrzu i inicjator studiów Podyplomowych "Ikonopisarstwo. Studium chrześcijańskiego Wschodu". Dziedziny: teologia dogmatyczna, ikonopisarstwo (teologia, technika, estetyka ikony), chrystologia chińska, teologia azjatycka. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Sinicum im. Michała Boyma SJ wspierając inicjatywy Kościoła w Chinach.

Wystawę można oglądać w głównym holu Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, w przestrzeniach wystawienniczych przy Sali Teatralnej (parter), w dniach od 23 listopada 2015 r. do 10 stycznia 2016 r. w godzinach pracy PKZ.

Wernisaż wystawy ikon i spotkanie z ks. dr Dariuszem Klejnowskim-Różyckim odbędzie się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz.17.00 w holu przy Sali Teatralnej Pałacu Kultury Zagłębia (parter).

Wernisaż wystawy i spotkanie z ks. dr Dariuszem Klejnowskim-Różyckim odbyłó się 23 listopada 2015 r. (poniedziałek) o godz.17.00.

Wstęp na wystawę jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!
 


aktualizacja: wtorek, 29 listopad 2016.
<< SPIS TREŚCI - TOP <<POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ_=^ POWRÓT NA POCZĄTEK TEJ STRONY ^=_

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie wyłącznie za zezwoleniem autora.